Hej,

Vilken härlig sensommar vi fick men nu verkar temperaturen sakta krypa neråt. Vi har glädjen att berätta vilka som fått priset årets klimatbonde, hurra! Vi skriver om det aktuella ämnet regenerativt jordbruk och som vi meddelat tidigare kommer det nya uppdateringar i IP standarden 2022.Vi kommer skriva om ändringarna i Nyhetsbrevet under hösten, vi börjar med IP Arbetsvillkor, IP Livsmedel och att IP Spannmål och Oljeväxter byter namn till IP Växtodling. Vad gäller för glitter på blommor och vi har en ny butikskampanj på gång.

VIKENTOMATER VINNER ÅRETS KLIMATBONDE

Susanne och Mats från Vikentomater vinner tävlingen Årets klimatbonde. Vikentomater sprider matglädje och kunskap om klimatsmart produktion. Resurseffektivitet är genomgående i allt de gör från odling till att minska på matsvinn och de strävar alltid efter att bli ännu bättre.

I juryn ingick Johan Kuylenstierna, Paul Svensson, Jenny Jewert och Helena Allard. Priset delas ut för tredje gången av Svenskt Sigill Klimatcertifierad i samarbete med den nationella tävlingen Årets Bonde.

Läs mer här
ALLA PRATAR REGENERATIVT LANTBRUK

Begreppet regenerativt har idag fått en renässans och används av allt fler aktörer. Men det finns ingen samlad bild av vad som ingår i begreppet. Centrala delar brukar vara god jordhälsa, det vill säga friska bördiga jordar rika på liv, och kolinlagring i mark. Men även annat kan ingå som god djurvälfärd, arbetsrättsliga villkor och hushållning med resurser som energi och vatten. Mycket i begreppet regenerativt har hämtats direkt från USA, men klimatet och problembilden i Norden ser annorlunda ut och det går därför inte direkt att applicera de metoder som används i USA i nordiska länder. Ibland saknas också vetenskapliga belägg för att de metoder som används faktiskt leder till förbättrad jordhälsa och ökad kolinlagring.

Vi på Sigill håller ständig koll på vad som händer i världen runt oss för att IP-standarden ständigt ska vara aktuell och konkurrenskraftig. Området regenerativt jordbruk är inget undantag och är sedan ett bra tag en del av vår omvärldsbevakning.
GLITTRA STJÄRNORNA PÅ RÄTT SÄTT

Nu närmar sig säsongen för till exempel bl.a.höst- och julstjärna med stormsteg. Det är väldigt lockande att piffa till dessa blommor eller andra växter med lite glitter. Men dessvärre finns det en baksida med att använda glitter eller färg och det är att dessa kan vara skadliga för miljön. Vissa former av glitter kan ge upphov till mikroplaster som kan sprida sig i miljön.
Den finns idag en rad olika glitter som är biologiskt nedbrytbara och inte ger upphov till mikroplaster.

Om du märker med Svenskt Sigill så finns det därför några saker att tänka på. I början av 2021 uppdaterades reglerna för märkning med Svenskt Sigill. Det är nu ett krav att glitter och färger på prydnadsväxter ska vara biologiskt nedbrytbara för att växten ska få märkas med Svenskt Sigill.
NYA REGELHANDBÖCKER FRÅN JANUARI 2022

I detta och nästa nyhetsbrev kommer vi att presentera de nyheter som berör uppdaterade regelhandböcker som kommer att börja gälla från 1a januari 2022.

NY UTGÅVA AV IP ARBETSVILLKOR
Regelhandboken för IP Arbetsvillkor har uppdaterats och utgåva 2019:1 ersätts från och med 1 januari 2022 med version 2022:1.

Uppdateringen innebär framför allt förtydliganden så att reglerna lättare går att förstå och följa. Lite större ändringar rör områdena löner, försäkringar och minimiålder för arbete. För att hålla nere antalet regler så har en del regler strukits och de viktigaste delarna
fångats upp i andra befintliga regler i stället.

Utveckling av den nya utgåvan har skett i en temagrupp där representanter från LRF, Axfood, Coop, Sydgrönt och Finska trädgårdsförbundet ingått.

NY UTGÅVA AV IP LIVSMEDEL
För de restaurangverksamheter som är certifierade mot IP Livsmedel kommer det att från och med 2022 gå att välja till certifiering av matsvinn. Inga övriga förändringar är införda i den nya utgåvan.

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER BLIR IP SIGILL VÄXTODLING
2022 börjar en ny uppdaterad utgåva ar reglerna för spannmål och oljeväxter att gälla. I och med att den nya utgåvan börjar gälla kommer det nya namnet IP Sigill Växtodling att gälla. Namnbytet har skett då regelverket nu är anpassat att passa olika grödor som innefattas i begreppet Växtodling det är till exempel spannmål, oljeväxter, sockerbetor och trindsäd. En fullständig lista på vilka grödor som omfattas av IP Sigill Växtodling finns på www.sigill.se.

Andra nyheter är att det finns fler åtgärder att välja på för att minska näringsläckage i nitratkänsliga områden, vissa regler har förtydligats och vissa anpassningar till branschriktlinjer för spannmål, oljeväxter och trindsäd har gjort gällande hur länge olika journaler ska sparas.

De regelhandböcker som vi berättar mer om i detalj i nästa nyhetsbrev är: IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola (framförallt Klimatcertifieringen). Klimatcertifieringen i följande regelhandböcker: IP Sigill Nöt & Mjölk och IP Sigill Kyckling & Ägg. Detaljerade regeländringar och uppdaterade regelhandböcker kommer att skickas ut i höst till de kunder som är certifierade mot respektive regelhandbok och kommer då också finnas på Mina Sidor.

REGISTRERA DIG FÖR MINA SIDOR
Är du kund hos oss och har en IP certifiering kan du nu på vår hemsida www.sigill.se registrera dig för – Mina sidor. Där hittar du dina regelhandböcker och annan information om din certifiering. Registrera dig här www.sigill.se/registrera-mina-sidor-konto/
Du behöver ditt företags kundnummer hos Sigill Kvalitetssystem och den e-postadress som är registrerad hos oss (se sidan certifierade företag på sigill.se) Ni får en e-post med länk där ni skapar ett eget lösenord. Logga in.

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss på info@sigill.se


FRÅGA TILL FRÅGESPALTEN

Är stadsodling miljömässigt jämförbar med växthusodling?
Innan vi kan besvara frågan så behöver vi komma överens om vad vi pratar om. När vi säger stadsodling så menar vi odling som sker i en byggnad som inte har naturligt ljusinsläpp utan enbart har artificiellt ljus. Dessa odlingssystem brukar även kallas inomhusodling eller vertikalodling. Växthus är även en byggnad som har ljusinsläpp av naturligt ljus.

Vi behöver även fundera på vad det är för grödor vi pratar om. Man brukar säga att det är grödor som har snabb utveckling till färdig produkt och de har även låg koncentration av energi. De kallas ibland "små gröna blad" och det är framför allt färska kryddor av olika slag som basilika eller olika sallater till exempel krispsallat. När vi pratar om växthusodling har vi för jämförelsens skull fokuserat på de växthus som har odling av "små gröna blad" året om.

När vi nu jämför dessa två system kan man se att energiförbrukningen per år är lika i båda systemen med skillnaden att stadsodlingen har jämnare energianvändning över året medan växthusodlingen har högre energianvändning under vinterhalvåret.

När vi tittar på transporter av de färdiga produkterna blir även den likvärdig mellan de två. Detta beror på att även om stadsodlingen ligger närmare konsumenterna så behöver alla insatsmedel som växtnäring eller frön transporteras in till staden. Växthusodlingen ligger också ofta i nära anslutning till staden eller storstadsområden. Även kan påpekas att om stadsodlingen expanderar så behöver de oftast flytta längre ut från staden för att kunna hitta tillräckligt stora lokaler.

Båda systemen har i princip inget läckage av växtnäring eller vatten då dessa recirkuleras inom odlingen.

Så det korta svaret på frågan är att stadsodling är miljömässigt jämförbart med växthusodling.
SVENSKT SIGILL ❤ ICA MAXI LINDHAGEN

Just nu kör vi en butikskampanj på tema Biologisk mångfald.

Kampanjen görs tillsammans med ICA Maxi Lindhagen en av Stockholm och Sveriges hållbaraste butiker enligt White Guide Green.

Det övergripande budskapet för kampanjen som körs i butik och sociala medier är:

"Riktigt hållbarhetsarbete är komplicerat och omfattande. Men för dig är det enkelt. Tack för att du köper råvaror som bidrar till en hållbar framtid"

VÄLKOMMEN TILL BJÖRNSTORPS POTATIS

I sommar var det premiär för filmer från vår klimatcertifierade kund Björnstorps potatis. Linnéa och August är fjärde generationen på gården och de har också naturbeteskött.

Häng med hem till dem.
Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign