Preview
 
 
 
 

Hej,
Sommaren är här och det med besked, snart dags för lite ledigt. Men först kan ni läsa om den nya hållbarhetsfrågan - biologisk mångfald, vi har deltagit i branschrådet för LRF lokal mat och dryck och nu pågår rekrytering av en ny VD för Sigill Kvalitetssystem.

Vi önskar er alla en härlig sommar och återkommer igen i augusti.


BRITT RAHM LÄMNAR SIGILL

Efter sex år som VD för Sigill Kvalitetssystem har Britt beslutat sig för att trappa ner på arbetstempot och därmed att under inledningen av 2022 lämna bolaget.

- Jag har kommit till en punkt i livet där jag vill
arbeta mindre och få mer tid för andra saker i tillvaron, säger Britt. Det har varit en fantastisk
resa att få göra tillsammans med härliga med-arbetare och världens bästa kunder. Bolaget går
bra och har tillförsikt inför framtiden.Aldrig har väl
ett bolag som Sigill känts mer rätt i tiden och vi märker det inte minst på en allt större synlighet för certifierade produkter i butiker och många nya kunder från olika branscher i det gröna näringslivet. Det känns som ett bra läge att lämna över stafettpinnen till en ny kraft.

- Jag tycker att det är tråkigt att Britt beslutat sig för att lämna. Hon har gjort - och gör - ett väldigt fint arbete med Sigills utveckling,säger Sigill Kvalitetssystems styrelseordförande Johan Englund. Men hon aviserar i god tid och det ger oss fina möjligheter att rekrytera en efterträdare och för att genomföra en solid överlämningsprocess. Vi sätter nu tillsammans med LRF HR och en extern rekryteringsfirma igång en rekryteringsprocess.

Sigill Kvalitetssystem har under Britts ledning utvecklats till ett stabilt och mycket välskött bolag, med mycket kompetenta medarbetare. Med det strategi- och affärsplanearbete vi drivit under våren så finns en spännande utvecklingsresa att leda. Det är ett attraktivt VD-jobb som kommer ut på marknaden och som jag tror kommer att intressera många duktiga och kompetenta kandidater.

BIOLOGISK MÅNGFALD NÄSTA STORA HÅLLBARHETSFRÅGA

Engagemanget och intresset för biologisk mångfald ökar hos seriösa företag inom livsmedelsbranschen. Detta syntes tydligt på ett seminarie anordnat av nätverket Hållbar livsmedelskedja där vår hållbarhetschef Helena Allard var en av talarna.

Över 100 personer från nätverket Hållbar livsmedelskedja deltog på seminariet och det märks att biologisk mångfald är nästa stora fråga som varje seriöst livsmedelsföretag behöver inkludera i sitt hållbarhetsarbete. Helena Allard på Sigill Kvalitetssystem berättade vad odlarna gör för den biologiska mångfalden inom IP Sigill och hur IP Sigill med tillval Naturbeteskött kan bidra.

Urban Emanuelsson, ledande forskare på biologisk mångfald i jordbruket, berättade om vilka åtgärder som ger störst effekt. Naturbetesmarker som betas, blommande åkerkanter, våtmarker, lärkrutor och blommande örter mellan raderna i frukt- och bärodling var alla åtgärder som nämndes. De åtgärder som görs enligt IP Sigill och IP Sigill med tillval Naturbeteskött stämmer helt överens med de åtgärder som Urban lyfte som de viktigaste.

Hållbar livsmedelskedja är ett nätverk som projektleds av Världsnaturfonden och består av flera av de stora dagligvarukedjorna och livsmedelsföretagen. I nätverket jobbar de tillsammans för att hitta lösningar på flera av de stora hållbarhetutmaningarna.LRF DRIVER FRÅGAN OM MINSKADE MYNDIGHETS-KONTROLLER FÖR IP LIVSMEDEL FÖRETAG

Vår Christina var inbjuden till branschrådet för LRF Lokal mat och dryck för att prata om IP livsmedel. Fokus för samtalet var de fördelar som finns för små livsmedelsförädlare att ha en certifiering enligt IP Livsmedel och hur den kan öppna dörrar till dagligvaruhandel och andra marknader.

En fråga som LRF Lokal mat och dryck driver är att en tredjepartscertifiering, som IP Livsmedel, ska räknas när myndigheter gör riskklassificering för sina myndighetskontroller. Både vi och LRF vill att en certifiering ska löna sig och minska kontroller från myndigheter. LRF har fått vara med och tycka till om det nya förslaget till riskklassificering som Livsmedelsverket håller på att arbete fram och där en certifiering ska minska kontrolltätheten. Vi på Sigill Kvalitetssystem bevakar denna fråga med spänning och försöker underlätta på de sätt vi kan.

I LRF Lokal mat och dryck sitter representanter för livsmedelsförädlare som arbetar för att lyfta den lokala förädlingen av mat och dryck i Sverige och därmed företagandet på landsbygden.  Läs mer om det här: www.lrf.se
För frågor kontakta Christina Behm Velenik, Christina.Behm.Velenik@sigill.se

AKTUELLA FRÅGOR

VILKEN TYP AV ARBETSKRAFT OMFATTAS AV CERTIFIERINGEN IP ARBETSVILLKOR?
Certifieringen IP Arbetsvillkor gör ingen skillnad på arbetskraften, oavsett om personen är anställd direkt i det certifierade företaget, anställd hos någon arbetsgivare eller är egenföretagare. Samma sak gäller om arbetskraften kommer från ett annat land och kommer hit och arbetar så ska de ha samma goda arbetsvillkor och arbetsmiljö hos det certifierade företaget.

Om ett företag certifierar sig mot IP Arbetsvillkor ingår all arbetskraft inom företaget enligt följande definition för arbetskraft;
- Anställda inklusive familjemedlemmar som är anställda.
- Personer som är anställda hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare och som arbetar i det certifierade företaget under minst en sammanhållen arbetsvecka.

AKTUELLT I MEDIA

IP livsmedel – enkel och lättillgänglig certifiering för livsmedelsförädling
Uppdaterade regler för klimatcertifiering ger lägre klimatavtryck
Stärkt efterfrågan på naturbeteskött (premium)


Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign