Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v7
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Februari 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Teater-apan i sig? Vi söker! tipsa oss på skane@lrf.se senast 28/2.

LRF riks yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2022

Där har LRF riks framfört att om stambanan ska byggas, bör den utformas för lägre hastighet på stambanan, med en maxgräns på 250 km/h och en dragning som möjliggör så stor hänsyn till omkringliggande landskap som möjligt. Frågan om hastighet är särskilt aktuell på sträckan Lund-Hässleholm, som fortsatt planeras för 320 km/h. LRF förordar därutöver att stambanan dras längs med befintlig infrastruktur i den mån det är möjligt, för att undvika nya barriärer i landskapet.

LRF Skånes arbete med den nya Stambanan (höghastighetsjärnväg) Hässleholm - Lund

LRF Skåne driver precis som LRF riks att tågen skall gå i 250 km/tim (vilket är höghastighet) och den nya stambanan skall följa den nuvarande stambanans sträckning i största möjliga mån och med centrumlägen för stationerna.
LRF riks och regionala representanter har träffat TRVs nya ledningsgrupp för den nya stambanan i förra vecka och har där gjort inspel. Sen vet vi inte hur den pågående pandemin framöver kommer att påverka resandet.

Vad händer framöver!

Nu genomförs det tredje samrådet och synpunkter och yttranden skall vara Trafikverket tillhanda den 16 mars. I det tredje samrådet har man tagit från olika lokaliseringsalternativ som finns tillgänglig, samt övriga handlingar på Trafikverkets hemsida.
Trafikverket genomför fyra samråd den 10 februari och 2 mars. Innan dessa samråd skall man se Trafikverkets presentationer. Viktigt att man ser dessa presentationer. På samrådet kommer man att samla in frågor och synpunkter.
LRF Skåne har träffat berörda kommungrupper för att diskutera den fortsatta handläggningen av höghastighetsjärnvägen.
LRF Skåne och kommungrupperna och lokalavdelningarnas ordförande kommer att ha ett möte med Trafikverket och ledamot i riksdagens Trafikutskott i början på mars.
LRF Skåne avser att lämna in synpunkter och vi uppmanar alla medlemmar att lämna in egna – lokala synpunkter. Målsättningen är att LRF Skånes yttrande skall finnas tillgängligt för medlemmar i god tid före den 16 mars.

Grattis Anton och LRF Kickers!

Anton Persson, LRF Kickers, hamnade på Lands lista. Anton hamnade som nr 17 och var yngst på listan. LRF Kickers är ett nätverk för lantbruksintresserade unga och startades av Anton i fjol.
Varje år listar Land Lantbruk 50 personer inom de gröna näringarna som har gjort störst avtryck under året.
Ett stort GRATTIS från LRF Skåne!!
Foto: Maria Hofvendahl Svensson

Fågelinfluensa
Aktuellt läge för drabbade gårdar i Sverige

  • Fjäderfäbesättning Sjöbo, Skåne: Sanering och arbete med saneringsplanen pågår. Skyddszonen hävdes den 9 februari, övervakningszonen kommer hävas den hävs 19 februari.
  • Kalkonbesättning Skurup, Skåne: Saneringsarbetet pågår. Skyddszonen hävdes den 7 februari, övervakningszonen kommer hävas den 16 februari.
  • Värphönsbesättning Mönsterås kommun, Kalmar: Saneringsplanering pågår.
    Var fortsatt uppmärksam på förändringar i fjäderfäbesättningar.
    Läs mer från Jordbruksverket...
    Se karta på Jordbruksverket...

Stämmostatus - så här går det med motionerna

Riks Här är lägesrapport för vad som har hänt med motionerna från riksförbundsstämman 2020. Läs mer...

"Det usla vägnätet splittrar stad och land"

Riks Ta infrastrukturministern i örat! Det var det raka budskap som LRFs Mikael Bäckström riktade till regeringen när frågan om det bristande vägunderhållet debatterades under fredagen. Läs mer...

Svenskt ekologiskt ökar – men det finns orosmoln

Riks Försäljningsvärdet för svensk ekologisk mat ökade med 2,6 procent jämfört med i fjol. Det är positivt efter att under ett par år ha sett en minskning. Läs mer...

Sebastian Remvig föreslås i LRF Ungdomens riksstyrelse

Riks Fyra nya ledamöter föreslås till LRF Ungdomen vid riksstämman i mars. De fyra nya namnen är Isabella Odmark, Katarina Wolf och Sebastian Remvig (Skåne) som väljs på två år och Filip Axelsson (fyllnadsval på ett år). Läs mer...

Den gröna kolatomen - nyckeln till en ökad cirkulär bioekonomi

Riks Nu ska det hända i Sverige. Regeringen har tagit initiativ till en svensk strategi för cirkulär bioekonomi. Läs mer...

Registrering för häst och fjäderfä

Från och med den 21 april 2021 kommer nya krav på registrering av hästar och fjäderfä. Det innebär att alla aktörer som nämns i punktlistorna nedan ska registrera sin anläggning eller verksamhet hos Jordbruksverket.
Du som gör något av följande ska registrera din anläggning:
-
Driver anläggningar där hästar hålls, oavsett antal hästar.
-
Driver en anläggning som hanterar avelsmaterial, det vill säga om du i någon form hanterar sperma, ägg eller embryon.
-
De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos oss. Kravet på registrering gäller även för dig som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns.
-
Du som har 350 eller fler värphöns ska ange värphöns som art vid registreringen.

Nominera Årets Nötköttsföretagare 2021

Nu är det dags för nomineringar till Årets Nötköttsföre-tagare 2021. Årets tema: Lönsamma Nötköttsföre-tagare med konsumentfokus
Årets kategori är företagare som säljer det egna producerade nötköttet direkt till konsument via lådor, gårdsbutik, restaurang eller butikskedjor och som marknadsför svensk nötköttsproduktion och lyfter dess mervärde till konsumenter och restauranger på ett attraktivt sätt.

Kriterierna för att få utmärkelsen är:

- Att företaget på ett positivt sätt har marknadsfört sig mot konsument de senaste åren de senaste 5 åren.
-
Att företagaren arbetar med tydligt lönsamhetsfokus och använder uppföljningsverktyg för detta.
-
Att företagaren arbetar aktivt med djurhälsan.
-
Att företagaren bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt eller regionalt och har en uppvisningsbar gård.
Skicka din nominering (namn, telnr, e-post) till Anita Persson senast den 15 mars.

Nytt utseende på Greppa näringens webbplats greppa.nu

Nu har Greppa Näringens nya webbplats lanserats och du hittar den på samma adress som tidigare det vill säga greppa.nu. Webbplatsen har bland annat fått en välbehövlig ansiktslyftning och tillgänglighetsanpassats, dessutom hittar du några nya funktioner som till exempel länsväljaren och kalendern. Gå in och se vad du tycker!

Ny app ger dig koll på markstrukturen

Nu lanserar Jordbruksverket appen ”Hur mår min jord?” som ett verktyg för att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid. En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Det i sin tur ökar odlingssäkerheten och möjligheterna att bedriva ett lönsamt och resurseffektivt jordbruk, med mindre klimat- och miljöpåverkan. Läs mer...

Lantmännen påverkades negativt av pandemin

”2020 har varit ett ovanligt och utmanande år. Trots det levererar Lantmännen sitt högsta resultat någonsin, vilket understryker vår starka position som företag. Alla våra verksamheter har hanterat årets utmaningar på ett utmärkt sätt och anpassat verksamheten till ändrade förutsättningar”, skriver Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman i bokslutskommunikén för 2020. Läs mer på Food Supply...

HK Scan har vänt till bästa resultatet på 6 år

HK Scan har lyckats vända sin ekonomiska situation till det bättre under 2020 och har vänt en förlust 2019 på -2,2 miljoner euro (EBIT) till en vinst på 17 miljoner. Det är det bästa resultatet sedan 2015 för koncernen.
Läs mer på Food Supply...

Förbättrat brandriskprognos-system finns nu tillgängligt

Informationen kommer från MSB och riktar sig till dig som arbetar med skogsbrandfrågor som eldningsförbud, förebyggande åtgärder, planering av beredskap för och genomförande av släckinsatser, skogsbrandsbevakning med flyg, naturvårdsbränning med mera. Läs mer...

I MEDIA

Förbud mot att mata vildsvin splittrar: ”Många svältande djur”

Hans Ramel, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund Skåne, välkomnar de hårdare reglerna och menar att utfodring leder till en större vildsvinsstam, vilket i sin tur innebär stora skador på marker och grödor. 13/2. Läs mer på SVT...

Vargen på väg att hitta hem i Skåne

Två vargar har setts vandra tillsammans vid Linderödsåsen i Skåne. Är det en hane och en hona kan valpar vara på väg – och ett revir. LRF Skåne har tagit emot många samtal från bekymrade djurägare, främst från fårägare. – Ja, de är ju oroliga och ifrågasätter om de kan fortsätta sin djurhållning. Får en varg smak på tamdjur så fortsätter den. Vi tror inte alls att det är lämpligt att ha något vargrevir i Skåne, säger verksamhetsutvecklare Jan Hultgren. 9/2,
Läs mer på Aftonbladet...

HÄNT I VECKAN

Digital undervisning
Idag pratade Annika Sällvik (i projektet Smart matte) matte och livsmedel och annat agrart med ca 120 elever i tredje klass. De pratade om mycket olika; varifrån kanelbullarna kommer, hur kommer mjölken till affären, växtnäring, var växer äpplen, hur fort traktorer kör på vägen, vad grisar äter och varför kyckling byter ut dun mot fjäder. Vetgiriga elever som var mycket duktiga på digital undervisning!

Digital fika med LRF Skåne

Mötet kom till stor del att handla om höghastighetsbanan och byggnation på åkermark över huvud taget. Det kom fram en del tankar på hur vi organiserar oss i detta.
Även tankar kring utbildning i digitala verktyg framfördes.

Från styrelsen medverkade Hans Ramel och Ann Marke.
Foto: Claes Kullman

Många viktiga ämnen på agendan för Hässleholm

Hässleholms kommungrupp höll möte via länk med KSAU, kommunalråd Lars Johnsson, Lena Wallenteim, Hanna Nilsson, tjänstemän från näringslivskontoret Stefan Larsson samt Pia Sandell. En presentation av LRF som ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden, LRFs inställning till höghastighetsbanan och tips till politikerna som vill satsa på en hållbar framtid, dessutom pratades översiktsplan och fiber.
Från kommungruppen deltog Ann Marke, Lennart Axelsson, Daniel Karlsson samt Glenn Oredsson och Bengt Nilsson.

Webbinarium inom ramen för Hästråd

Den 10/2 arrangerades ytterligare ett webbinarium inom ramen för Hästråd- samlad rådgivning till hästfolk.
Denna gången var temat fd §16, det som numera enbart kallas tillstånd enligt djurskyddslagen, där fokus så klart var hästar. Mycket information och många frågor, Lena Järkelid från länsstyrelsen presenterade.
Bland annat lyftes att tillstånd behövs från första hästen om den är i en verksamhet. Det är bättre att ringa och fråga än att vänta på besök!

LRF träffade polisen
Under förra veckan hade LRF Skåne tillsammans med LRF Sydost möte med polisen för att planera vidare för den samverkan som påbörjades under december 2020. Vi kommer att informera löpande om vad som händer. Det första steget för LRF Sydost är att poliserna kommer att medverka i deras webbsändningar som sänds onsdagar.
LRF Skåne planerar ett möte under våren för kommun-grupperna tillsammans med polisen.

Årsmöte hölls med avstånd
Örsjö-Solbergas LRF-avdelning (Årets lokalavdelning 2020) höll årsmöte en lördag, kl 10, och -9 grader.
Mötet hölls i ett dubbelgarage, utan värme.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fyra motioner skickades vidare till regionstämman.
Foto: Eva-Lena Alwén

PÅ GÅNG...

LRF Skåne bjuder in
LRF Skåne bjuder in till två digitala träffar, 17 februari Vattendirektivet hur viktigt är det och 23 februari om skadedjur, läs mer nedan:

17 februari - Vattendirektivet hur viktigt är det?
LRF Skåne bjuder in till webbinarium - kl 18-19 - om vattendirektivet och hur det kan påverkan din verksamhet. Henrik Djerv, verksamhetsutvecklare vatten, informerar. Vi går igenom och tittar på vad vattendirektivet är och hur det påverkar vår näring, samt vad vi kan göra för att påverka det i vår tur.
Anmäl dig senast den 16 februari HÄR och vi skickar länk till mötet. Läs mer om mötet...
Du som LRF-medlem är välkommen att bjuda in ytterligare en person som inte är medlem, ange uppgifter till den du bjuder in i samband med din egen anmälan ovan.

23 februari - Skadedjur .....
LRF Skåne bjuder in till webbinarium - kl 18-19 - om skadedjur. Johanna Eén, expert, LRF riks, informerar om skadegörare med fokus på råttor - Vad får man göra själv? Vad säger lagen? Vad finns för åtgärder? Hur gäller försäkringar? Till kalendariet
Anmälan senast den 22 februari HÄR
Du som LRF-medlem är välkommen att bjuda in ytterligare en person som inte är medlem, ange uppgifter till den du bjuder in i samband med din egen anmälan nedan.

18 februari - Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Kl. 08.30-11.30.
Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket?
– Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion?
Läs mer och se anmälan...

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

16 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 -
Läs mer...

17 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1 - Läs mer...
18 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
19 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1 - Läs mer...
22 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
23 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

23 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
25 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1 - Läs mer...
25 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1 - Läs mer...
8 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
9 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
11 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
12 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
22 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...

Nu drar vi igång vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks Det ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb varit igång på allvar drygt ett år. Vi i region Skåne har bokat upp följande kurser utifrån resultatet av medlemmarnas företagsanalyser, se nedan:

17 mars - Styr ditt företag mot ökad lönsamhet

Riks Som företagare ställs du inför frågor och beslut så gott som varje dag. Vad grundar du dina beslut på? Även om magkänslan leder rätt ibland är det viktigt att veta vilka ekonomiska konsekvenser dina val leder till. Ju bättre underlag du har, desto bättre beslut kan du fatta! Sista anmälningsdag 28 februari. Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Räddad mat har ökat med 70 procent
Under 2020 räddade Matsmarts kunder 8 591 ton mat från att bli matsvinn. Det är en ökning med 70 procent från föregående år. Mest mat räddades i Stockholmsregionen, där Matsmarts kunder köpte 1 815 ton mat som annars hade hamnat i soptunnan. Läs mer på Livsmedel i fokus

Brysselnytt vecka 6

Den gångna veckan har Europaparlamentet givit sitt betänkande på handelsplanen för cirkulär ekonomi och EU-kommissionen har släppt en konsultation för miljöbrott. Läs mer...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign