Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v14
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

April 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

LRFs kommentar till EUs ekomål: Sverige har ett bra läge

Riks Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt förslag till handlingsplan för att nå målet om 25 % ekologisk jordbruksareal i EU till år 2030. Målet är en del av Farm to Fork, som är kommissionens strategi för jordbruk och livsmedel i EU. Läs mer...

Gör din röst hörd om vattendirektivet
- agera senast 30 april

Riks Senast den 30 april kan du påverka åtgärdsprogrammet för Vattendirektivet. LRFs expert Jon Wessling förklarar vad LRF tycker och gör i frågan, och ger dig en bra guidad tur i hur du använder Viss.
Läs mer...

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en årlig uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2021.
Läs mer på Jordbruksverket och ladda ner årsrapport 2021...

Den svenska livsmedelsproduktionen ökar men lönsamheten är oförändrad

Målet med Livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen år 2017 är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i Sverige ökar på ett hållbart sätt. Den årliga uppföljningen av utvecklingen i livsmedelskedjan visar att produktionen fortsätter att öka, trots oförändrad lönsamhet och konkurrenskraft i livsmedelskedjan som helhet. Produktionen ökade mest i restaurangledet mellan åren 2011 och 2018, men det var också i restaurangledet som lönsamheten minskade mest. Positivt är att lönsamheten ökade i primärproduktionen mellan åren 2016 och 2019. Läs mer...

Smittläget för fågelinfluensan

I dagsläget finns restriktionsområden i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län.
När ett restriktionsområde har upphävts skriver vi i tabellen att det har upphört.
Inom aktuella restriktionsområden gäller skyddsnivå 3. Besluten finns under Författningar och beslut.
Läs mer på Jordbruksverket...

Växtföljder i hållbara odlingssystem - HJÄLP med enkät

Jag heter Stina Mortensen och jag är masterstudent vid SLU i Alnarp. I mitt examensarbete undersöker jag vilken roll växtföljder, som omfattar både jordbruks- och trädgårdsgrödor, kan ha i ett hållbart odlingssystem, och hur de uppfattas av odlare. Det vore till stor hjälp för mitt arbete om du ville avvara 5–10 minuter och svara på min enkät! Deltagandet sker helt anonymt.
Enkäten vänder sig till dig som bedriver odling i fält, oavsett vilka grödor som ingår i din växtföljd. Stort tack på förhand! Till enkäten...

Är du Årets Östersjöbonde? Tävla om 100 000 kronor!

Riks Nu är det dags att nominera sin favorit till Årets Östersjöbonde. Är det du eller någon du känner? Anmäl senast 30 april och du eller din favorit kan vinna 100 000 kronor. Läs mer...

Anmäl dig till Årets Bonde!

Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige.
Läs mer om anmälan och fram till den 30 april går det bra att anmäla sig. Du kan också tipsa om någon bonde som borde delta.
Allt detta kan du läsa mer om HÄR

LRF Skåne är en samarbetspartner till Årets Bonde.

Jordbrukets miljöpåverkan skiljer sig mellan länderna i Europa

En ny rapport, framtagen av EU-organisationen European Environment Agency (EEA), redogör för tillståndet i Europas länder när det gäller jordbruket och miljön. Rapporten visar att jordbrukets miljöpåverkan skiljer sig betydligt mellan länderna. Läs mer...

Visste du att inkalvningsåldern har sjunkit hos mer än hälften av de tillfrågade gårdarna

Av 422 medlemmar med mjölk- eller köttproduktion som tagit emot rådgivning inom utfodringsområdet anger över hälften att de kunnat sänka inkalvningsåldern för kvigorna sedan de gått med i Greppa Näringen.
Läs mer på Greppa.nu...

Norges gödselregler på väg att likna de svenska

Cirka 20 år efter att Sverige införde ett maxtak på årlig fosfortillförseln på 22 kilogram per hektar från stallgödsel och andra organiska gödselmedel följer Norge efter. Men Lantbruks- och Miljödirektoraten är inte överens och föreslår 25 respektive 21 kilogram som ny gräns. Läs mer på Greppa.nu...

PÅ GÅNG...

7 april - Har Du höns? LRF arrangerar webbinarium om fågelinfluensan
LRF bjuder in till information gällande fågelinfluensan den 7 april, kl 12.00-13.00.
Under vintersäsongen 2020-21 har fågelinfluensan drabbat många fåglar, både vilda och tama fåglar. I dagsläget har smittan konstaterats hos tama fåglar på drygt 20 platser. Fåglar har dött och många har tyvärr fått avlivats på grund av denna smitta. Förlängd anmälningstid. Läs mer...
Direkt till anmälan...  Sprid gärna till dina grannar .....

12 april - Livsmedelshygien

Kursen tar upp om personlig hygien, mikroorganismer, temperaturer, undantag som förenklar verksamheten, spårbarhet och återkallelse och vad det innebär, om matförgiftningar, kort om HACCP, skadedjur och rengöring. Det blir kort och intensivt. Gäller främst för de som redan tidigare har gått kurs eller har erfarenhet från livsmedels-verksamheter. Men även nybörjare kan delta. Diplom fås för genomgången kurs, som är ett värdedokument och kan visas upp för myndigheten eller om man ska certifiera sig för företaget som gör certifieringen.
FÖRDJUPNING del 2
19/4 Kött, slakt & chark, 26/4 Mejeri, 3/5 Bär, frukt & grönsaker, 10/5 Bageri, gårdscafé & gårdsrestaurang

Anmälan per.nilsson@profox.se eller 0703-25 75 95. Anmälan kan ske till en eller flera kurskvällar samtidigt.
Kostnad - kostnadsfritt för Svensk Lantmats medlemmar. Övriga 500 kr per kurskväll och deltagare.
Arr: Svensk Lantmat

13 april - Intresserad av biodrivmedel?

Riks Tisdagen den 13 april arrangerar LRF ett webbinarium om biodrivmedel där bland annat sakkunniga från Jordbruksverket och OKQ8 deltar. Läs mer och se anmälan...

14 april - Framgångsfaktorer för säker hästverksamhet

Digital träff, kl 12-13. Vad kan jag som företagare med hästar och jag som hästägare göra för att minska riskerna för mig och andra. Vilka försäkringar gäller för vad (utom själva hästen)? Vi fokuserar på det förebyggande arbetet, men får även information vad som kan gälla om något händer. Till anmälan...
Bjud gärna in andra hästfolk, vi vill alla ha en säker verksamhet och minimera olyckorna.

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang
8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks I ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb pågår ett antal kurser - läs mer på hemsidan.
Du kan också följa Mer mat - fler jobb på Facebook.

9, 14 eller 21 april - Informationsträffar Stöd med rekrytering

Vi (Mer mat fler jobb och Arbetsförmedlingen) har ett erbjudande till dig och ditt företag. Om ni ska börja rekrytera eller är mitt inne i en rekrytering erbjuder vi en genomgång av tre av våra tjänster till företag. Genomgången sker på distans som ett digitalt informationsmöte där vi berättar hur tjänsterna fungerar, var ni hittar dem och vilka fördelar de innebär. Efter mötet finns möjlighet att boka tid med en av våra arbetsförmedlare för rådgivning kring lösningar för just ert företag. Till anmälan (Information och länk till mötet mejlas till dig efter att vi fått din anmälan):
9 april     14 april     21 april     Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Inte jättemånga oroliga för matbrist
Pågen har låtit Novus göra en undersökning om vår inställning till mat och dess påverkan av coronapandemin som inriktning. Rapporten visar att bland en fjärdedel av svenskarna finns en oro vad gäller tillgång till mat i kristider. Fler än tidigare ser till att ha ett större matförråd hemma idag, jämfört med före pandemin men det är fortfarande endast 20 procent, dvs färre än de som oroar sig för matbrist För nästan hälften av de tillfrågade har det blivit viktigare att välja svenskproducerade livsmedel jämfört med före pandemin. Källa: Butikstrender

Lågpriskedjan Costco öppnar i Sverige

Nu är det bekräftat att nästa höst, 2022, beräknas den amerikanska lågpriskedjan Costco öppna sin första butik i Arninge. Affärsidén är att medlemmar kan köpa varor till grossistpris. Costco har idag över 800 varuhus världen över, varav 500 i USA. Källa: Dagligvarunytt

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign