Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v13
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Mars 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Lantbrukets hållbara miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige

Riks En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än tidigare bedömningar. Läs mer...

Ny statistik: 45 procent av landsbygdsborna saknar fiber

Riks Sverige missar bredbandsmålet för 2020. Den digitala klyftan mellan stad och land minskar, men finns fortsatt kvar. Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning som publicerades fredagen den 26 mars. Läs mer...

Unik satsning: Svensk trädgårdsproduktion ska klimatsäkras

Riks Regnet 2017 och extremtorkan 2018 drabbade svensk trädgårdsodling hårt. Ett nytt projekt ska öka trädgårdsodlarnas motståndskraft mot extremväder och förväntade klimatförändringar. Läs mer...

Nya krav på registrering

Senast 21 april ska alla som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning. Jordbruksverket vill att även du som redan är registrerad djurhållare på en produktionsplats går in och kontrollerar dina uppgifter och kompletterar dem. HÄR
Du som transporterar djur mellan länder behöver registrera dig. HÄR

Dags att söka jordbrukarstöd! Öppen fram till den 15 april.

Nu kan du söka jordbrukarstöd för 2021 i e-tjänsten SAM Internet. Ansökan är öppen fram till den 15 april. Du hittar all information du behöver om stöden och SAM-ansökan på Jordbruksverkets webbplats. Läs mer...

Hur mycket äter viltet? - Så bygger du referensyta

Att bygga betesburar på strategiska ställen gör att att du får referensytor och kan därmed dokumentera bortfallet. Här är en guide om hur du enkelt bygger en referensbur så att du kan mäta skadorna från viltet. Du kan också bjuda in jägare för att visuellt visa på skadorna som viltet orsakar. Läs mer...

Nyhetsbrev från Skånsk Skogsstrategi

Innehåll i senaste nyhetsbrevet:
• Skogens möjligheter - en film från Skånsk skogsstrategi.
• Vi kollar läget med Sigrid Barnekow, VD för Tree to Textile. Från trä till fibrer i skånska Nymölla.
• Händelsen med vatten - läs intervjun med Alice Nicolle, våtmarkshandläggare, Länsstyrelsen Skåne
• Vårens händelser i vår gemensamma Kalender!
Till nyhetsbrevet...

Rekommenderat smittskydd efter resor med häst

På grund av flera utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) bland hästar under februari-mars 2021 i utlandet, bedömer SVA att det för närvarande kan finnas en ökad risk för spridning av viruset i samband med utlandsresor med häst. Läs mer på SVA...

Smittläget för fågelinfluensan

I dagsläget finns restriktionsområden i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län.
När ett restriktionsområde har upphävts skriver vi i tabellen att det har upphört.
Inom aktuella restriktionsområden gäller skyddsnivå 3. Besluten finns under Författningar och beslut.
Läs mer på Jordbruksverket...

Många vilda fåglar dör – fortsätt gärna rapportera

De senaste två veckorna har antalet rapporter till SVA om fynd av döda vilda fåglar ökat kraftigt. Många fåglar har skickats in till oss för undersökning. Flera har dött av fågelinfluensa och andra misstänks ha dött av fågelinfluensa, även om alla analyser inte är helt klara. Läs mer på SVA...

Nytt kring hämtning och lämning av plast

2021 gäller nya regler kring lantbruksplast. Du kommer kunna beställa enstaka hämtning av plast på gården, prenumerera på hämtning, men det kommer även att gå att lämna på uppsamlingsplatser. Läs mer på Svepretur

Växtföljder i hållbara odlingssystem - HJÄLP med enkät

Jag heter Stina Mortensen och jag är masterstudent vid SLU i Alnarp. I mitt examensarbete undersöker jag vilken roll växtföljder, som omfattar både jordbruks- och trädgårdsgrödor, kan ha i ett hållbart odlingssystem, och hur de uppfattas av odlare. Det vore till stor hjälp för mitt arbete om du ville avvara 5–10 minuter och svara på min enkät! Deltagandet sker helt anonymt.
Enkäten vänder sig till dig som bedriver odling i fält, oavsett vilka grödor som ingår i din växtföljd. Stort tack på förhand! Till enkäten...

STUDENTER söker kontakt och HJÄLP med undersökningar

Vi får regelbundet förfrågningar om ”vad tycker/tänker/upplever/gör” lantbrukare från studenter som skriver uppsatser. Vi lämnar aldrig ut era kontaktuppgifter. Utan ni väljer själv om ni vill svara på deras frågeställningar - de vill ju veta en massa om hur det är/fungerar på lantbruk och om era funderingar. LRF har inte medverkat i framställning av varken hypoteser eller frågor, utan det är studenterna och deras handledare.
Nedan är länkar till tre olika enkäter, de hoppas att ni vill ta av er tid och fylla i de enkäter som intresserar er.

Vi vill gärna få del av dina åsikter kring hur lantbrukare i Skåne samverkar när det kommer till klimatförändringarna. Dina åsikter är viktiga oavsett storleken på din verksamhet. Studien är del av en masteruppsats vid Lunds Tekniska Högskola. Du kan besvara enkäten via länken: https://www.questionpro.com/t/ASDsIZlgs5

Vi söker deltagare till en intervjustudie om klimatanpassning inom jordbrukssektorn i Skåne. Studien är en del av ett examensarbete med huvudområde miljövetenskap. Vi söker yrkesverksamma lantbrukare för att ta del av åsikter och erfarenheter gällande implementering av CAP och landsbygdsprogrammets medel för klimatanpassning.
https://docs.google.com/forms/d/1iNSnh5PYO5esyVHqTWOxlMVoWYp4EU6DYyarbddOO5U/edit

Vi är en grupp masterstudenter från Lunds Universitet som undersöker olika möjligheter i hanteringen av extrema väderhändelser bland ekologiska växtodlare i Skåne. Dina erfarenheter är mycket värdefulla och vi skulle uppskatta stort ifall du vill dela med dig av dem i vår enkät: https://sunet.artologik.net/lu/Survey/33672/sv

Är du Årets Östersjöbonde? Tävla om 100 000 kronor!

Riks Nu är det dags att nominera sin favorit till Årets Östersjöbonde. Är det du eller någon du känner? Anmäl senast 30 april och du eller din favorit kan vinna 100 000 kronor. Läs mer...

Anmäl dig till Årets Bonde!

Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige.
Läs mer om anmälan och fram till den 30 april går det bra att anmäla sig. Du kan också tipsa om någon bonde som borde delta.
Allt detta kan du läsa mer om HÄR

LRF Skåne är en samarbetspartner till Årets Bonde.

Markens egenskaper drivande bakom näringsförluster

Ungefär 25 procent av den svenska odlingsmarken kan vara särskilt känslig för förluster av fosfor och kväve, enligt en studie som kartlagt berggrunden i olika områden. Det framgår av en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science of The Total Environment. Läs mer...

Fältförsök med oklar effekt av strukturkalk

Ett nytt tvåårigt fältförsök på mellanlera i Halland gav ingen säkerställd effekt av strukturkalk på vare sig aggregatstabilitet eller fosforutlakning. Det är oklart vad det beror på och det behövs både längre mätserier och fler försök eftersom det blivit en populär åtgärd att tillföra strukturkalk. Läs mer på Greppa.nu...

Hela Sverige Blommar

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare. Läs mer...


Foto: Anita Persson

I MEDIA

Länsstyrelsen och LRF i möte om vargfrågan: "Olika roller"
"Det gäller ju att ha förståelse och respekt för varandras roller", säger Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne.
Radio Kristianstad, 22 mars - Lyssna här...

Debattinlägg: ”Regering och riksdag har beslutat att vi ska ha varg i Sverige. Skåne är inte undantaget.”

Idag träffar länsstyrelsen företrädare för LRF och Skånes fårintressenter för ett möte om varg. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog. Det skriver Annelie Johansson, miljödirektör vid Länsstyrelsen i Skåne. Läs mer på Sydsvenskan 22 mars...

HÄNT I VECKAN

Regionstämman klar
Torsdagen den 25 mars hölls LRF Skånes digitala stämma. 120 fullmäktige deltog och drygt 30 gäster. Landshövding Anneli Hulthén inledde dagen med att prata om utmaningarna som råder. Marianne Andersson, Anderslöv, valdes till ordförande och Jan Andersson, Furulund, till vice ordförande. Fyra motioner skickades vidare till riksförbundsstämman. Samtliga ledamöter i regionstyrelsen blev omvalda, Hans Ramel valdes enhälligt till ordförande och Håkan Svensson, Tomelilla, blev ny i valberedningen.

PÅ GÅNG...

7 april - Har Du höns? LRF arrangerar webbinarium om fågelinfluensan
LRF bjuder in till information gällande fågelinfluensan den 7 april, kl 12.00-13.00.
Under vintersäsongen 2020-21 har fågelinfluensan drabbat många fåglar, både vilda och tama fåglar. I dagsläget har smittan konstaterats hos tama fåglar på drygt 20 platser. Fåglar har dött och många har tyvärr fått avlivats på grund av denna smitta. Läs mer...
Direkt till anmälan...

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang
6 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks I ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb pågår ett antal kurser - läs mer på hemsidan.
Du kan också följa Mer mat - fler jobb på Facebook.

9, 14 eller 21 april - Informationsträffar Stöd med rekrytering

Vi (Mer mat fler jobb och Arbetsförmedlingen) har ett erbjudande till dig och ditt företag. Om ni ska börja rekrytera eller är mitt inne i en rekrytering erbjuder vi en genomgång av tre av våra tjänster till företag. Genomgången sker på distans som ett digitalt informationsmöte där vi berättar hur tjänsterna fungerar, var ni hittar dem och vilka fördelar de innebär. Efter mötet finns möjlighet att boka tid med en av våra arbetsförmedlare för rådgivning kring lösningar för just ert företag. Till anmälan (Information och länk till mötet mejlas till dig efter att vi fått din anmälan):
9 april     14 april     21 april     Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Stora skiften när konsumenter pekar ut hållbara bolag

När konsumenterna fick peka ut företag som de nordiska anser vara hållbara i Sustainable Brand Index för elfte året i rad skedde intressanta skiften i hållbarhetens tecken. Coop gick förbi IKEA på förstaplatsen som de haft över två år. Coop är naturligtvis nöjda med att anses vara mer hållbara än till exempel konkurrenten ICA som tidigare varit starkast bland dagligvaruhandlarna. Överlag visar Sustainable Brands Index att tre branscher– livsmedel, läkemedel och energi – kommer mycket väl ut när svenska konsumenter får välja bolag som de anser vara hållbara. Detta tycker grundaren Erik Elvingsson Hedén är intressant då han menar att det är branscher med mycket stor miljöpåverkan. Av företagen på topp 10 placeringen finns det sex livsmedelsföretag, Lantmännen placeras på plats 7.
Källa: Aktuell Hållbarhet

Brysselnytt vecka 12

Den här veckan har Jordbruksrådet haft digitalt rådsmöte, där de bland annat diskuterat en eventuell konsekvensanalys av målsättningarna inom ramen för Farm to Fork. Dessutom har EU-kommissionen lanserat den nya handlingsplanen för utveckling av ekologisk produktion. Till v12...Glad Påsk!


Alla medlemmar önskas en GLAD PÅSK!

Hälsar LRF Skåne

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign