Hej,
Snart Påsk och vi ställer även om till sommartid på söndag, det går verkligen mot vår.
Vi fortsätter vår jämförelse med andra certifieringar och nu är det dags för att Prydnadsväxter och Plantskola. Nu finns en uppdaterad lista för Biologisk mångfald och vi får veta mer om ett naturbetesköttprojekt. I aktuella frågor tar vi denna månad upp Sigill Frukt & Grönt. Se vår annonskampanj under Påsk och du som är kund glöm inte vår tjänst Mina Sidor där ni alltid hittar din regelhandbok. För alla finns nu möjligheten att kunna bläddra i regelhandböckerna på vår hemsida.

GLAD PÅSK!

IP SIGILL PRYDNADSVÄXTER & PLANTSKOLA ÄR DET BÄSTA VALET FÖR PRYDNADSVÄXTER I NORDEN

Om du letar efter en certifiering som uppfyller alla krav som ställs från myndigheterna och som är anpassad till nordiska förhållanden så är IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola rätt val. Inget utöver precis det som behövs helt enkelt.

IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola har fokus på miljöåtgärder och spårbarhet. Det finns idag framförallt en liknande certifiering etablerad på marknaden - MPS-ABC. Det som utmärker IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola är att den är anpassad för den svenska och nordiska marknaden. Intressenter och certifierade företag har alltid möjlighet  att påverka innehållet för bästa anpassning till den praktiska verksamheten.

Fokus på praktiska åtgärder - inte onödig administration
Regelverken för MPS-ABC innehåller, till skillnad från IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola krav på registrering av olika insatsmedel så som växtskyddsmedelsanvändningen till standardägaren (MPS). IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola lägger i stället fokus på praktiska åtgärder som direkt leder till ökad miljönytta.

IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola har funnits sedan slutet av 90-talet och är en väl etablerad och uppskattad certifiering för prydnadsväxter i Sverige. IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola är en av de standarder som krävs för att leverera till stora gardencenter i Sverige .Den finns också på engelska och finska då intresset för certifieringen är växande i Finland.

Trovärdig och kostnadseffektiv
Det finns idag ett hundratal certifierade företag med olika inriktningar, allt från krukväxtodlare till plantskoleföretag. Allt från små enmansföretag till större företag som Sörby handelsträdgård och Wändels kvalitetsperenner, använder IP Sigill Prydnadsväxter och Plantskola.
IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola ska alltid vara det bästa alternativet för företag som vill ha en trovärdig och kostnadseffektiv certifiering. Därför jämför vi ständigt IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola mot andra standarder med fokus på miljöåtgärder och ser till att certifieringen alltid uppfyller de viktiga praktiska kraven.

NY LISTA FÖR ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD

En fråga som får mer och mer uppmärksamhet och där Sigill-certifieringarna verkligen ligger i framkant är biologisk mångfald. De åtgärder ni gör på era gårdar får stor effekt på antalet insekter, fåglar och vilt. På företag som är certifierade Sigillnivå eller tillvalsnivå finns därför krav på att vidta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på gården. Åtgärderna är poängsatta och väljs från en lista där de ska motsvara ett visst antal poäng som beror på storleken på företaget.

Nu finns en uppdaterad version av listan på sigill.se där fler kategorier med åtgärder och fler åtgärder har lagts till. Till exempel så kan man nu få poäng för sina betade naturbetesmarker eller skötsel av alléer, stenmurar och andra miljöer som används som både skafferi och boplats av insekter, fåglar, ödlor och andra djur. Allt för att underlätta för dig att hitta de åtgärder som kan göra störst skillnad för den biologiska mångfalden runt just ditt företag.

Den uppdaterade listan hittar du på vår hemsida.

NATURBETESKÖTT I ÖSTERGÖTLAND GER GODA RESULTAT

Projektet Naturbeteskött från Östergötland handlar om att stimulera till ökad produkt-ion av nöt- och lammkött på  naturbetes-marker. Vi intervjuade Anna Jamieson,
projektledare i Östergötland och verksam-hetsledareNaturbetesköttföreningen.


- Vilka fördelar ser du med att producenternacertifierar sina
gårdar?
Certifieringen ger en tydlighet och trovärdighet gentemot konsumenterna. Debatten i dagens samhälle, om köttets påverkan på klimatet och biologisk mångfald, har gjort att fler och fler konsumenter väljer att köpa certifierat naturbeteskött.

- Hur mycket mer betalt får bonden?
Om gården är certifierad får uppfödarna ett bättre pris på sina djur när de säljer dom. Det är inget fast pris utan man får förhandla fram det med sitt slakteri. I Östergötland har Charkman, som köper in naturbetesdjuren och säljer köttet, satt ett pris som gör att våra uppfödare känner sig nöjda. I projektet hjälper vi nya producenterna med del av kostnaden för inträdesrevisionen. Detta gör vi för att vi vill att uppfödarna ska våga prova på certifieringen och förutsätter sedan att det blir en lönsam affär på sikt.

- Hur gör man om man vill gå med i projektet?
Man kan kontakta mig på 076- 765 77 40 eller e-post anna@naturbete.se.

ANNONSKAMPANJ INFÖR PÅSK
Inför påsken satsar vi på en annonskampanj både digitalt och i print. Svenskt Sigill kommer att synas på recept.nu, matsidorna i Måbra och Allas och nå minst 800 000 exponeringar.

Dessutom kommer tryckta annonser i Matmagasinet, Elle Mat och Vin och Kupé. Samtidigt kör vi annonsering på sociala medier på Facebook och
Instagram. Hoppas att ni också får syn på någon av våra annonser!
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vi får många bra frågor från er
kunder. I nyhetsbrev framöver kommer vi att försöka svara på några vanliga frågor. Den här månaden är det fokus på IP Sigill Frukt & Grönt.
Fråga: Vem har tillträde till växtskyddsförrådet?
Det går bra att släppa in till exempel elektriker i förrådet. Med tillträde menas att den som har tillgång till nycklar till förrådet också har ansvar för vilka som släpps in.

Fråga: Behöver jag täcka eller skydda mina skördade produkter vid skörd?
Regeln är till för att minska på risker för livsmedelssäkerheten. Det är sådana produkter som kan vara känsliga för yttre påverkan som t.ex. sallad eller jordgubbar som kan behövas täckas eller skyddas om de blir kvar i fält, över natten eller andra längre perioder.

Fråga: Behöver jag sätta upp staket runt min odling för att hindra att husdjur springer in på odlingen?
Regeln är till för att minska risker för livsmedelssäkerheten, framförallt för känsliga produkter som sallad eller jordgubbar. Om till exempel grannens hund springer ut i odlingen någon gång så får man inte avvikelse eftersom det är något som företaget inte kan kontrollera. Man behöver generellt inte sätta upp staket för att hindra att husdjur springer in på odlingen även om man måste se till att till exempel ens egna husdjur inte regelbundet vistas i odlingarna.

NI HAR VÄL INTE MISSAT VÅR NYA SIDA PÅ SIGILL.SE FÖR DIG SOM ÄR IP-CERTIFIERAD OCH KUND HOS OSS

Genom att skapa ett konto på vår hemsida är det bara några klick till ert företags egna sida. Ni kan här närsomhelst ladda ner eller kanske bara bläddra i er regelhandbok, det läggs upp eventuella ändringar och den åtgärdsplan som behövs vid revision.

Men hur gör man? Jo så här:

1.       Gå in på sigill.se och klicka på Registrera konto som ni ser längst upp till höger på sidan.
2.       Klicka in på rutan - Mina Sidor
3.       Nu kommer ni till sidan där ni anger e-postadress och kundnummer. Godkänn även våra
          copyrighträttigheter för regelhandböckerna. Kom ihåg att det måste vara den e-postadress
          som finns angett på Certifierade företag.
4.       Det skickas nu en länk till den e-postadress som ni angett, där skapar ni ett eget lösenord.
5.       Nu kan ni klicka på Logga in, längst upp till höger på Sigill.se
6.       Man kan dock bara ha en inloggning per företag och det är kopplat till den e-postadress ni
          angett för att visas på vår hemsida (se Certifierade företag) och till ert kundnummer hos
          oss.
7.       Så vet ni med er att ni inte har någon mail som visas där, skicka den till info@sigill.se
          lägger vi upp den. Ert kundnummer hittar ni på fakturan från oss, vi kan även hjälpa er med
          det via info@sigill.se
8.       När ni väl registrerar ert konto kommer ni kunna skapa ett eget valt lösenord.
          Vi hoppas att ni har nytta av den här sidan och att det underlättar för er i ert viktiga arbete
          som IP certifierad.

Kontakta info@sigill.se eller 010-184 45 00 om ni behöver mer information eller hjälp.


VI PÅMINNER OCKSÅ OM MÖJLIGHETEN ATT BLÄDDRA I VÅRA REGELHANDBÖCKER

Vi vet att många vill kunna kika på våra regler därför har vi nu skapat blädderbara regelhandböcker på vår hemsida. De finns under respektive område på sidan som heter regelhandböcker.
Fyll i ett formulär och du kan bläddra dig fram i vald regelhandbok. Det går inte att ladda ner handboken eftersom reglerna är en viktig del av vår affär men vill du ha den nedladdningsbar kan du beställa den här på beställningssidan.
För frågor kontakta info@sigill.se

KOM IHÅG ATT DET ÄR NYA REGLER FÖR DIG SOM ANVÄNDER SVENSKT SIGILL-MÄRKE

Vi har uppdaterat reglerna för dig som använder ett Svenskt Sigill-märke och de nya reglerna gäller från och med 1 mars med en övergångsperiod på 6 månader.

Märkningsreglerna omfattar alla olika typer av märkare till exempel producenter som märker sina egna oförädlade eller förädlade produkter och de som köper in sigillcertifierade råvaror och använder märket på sina produkter.

Den största förändringen i de nya reglerna är att det nu finns ett kapitel om vad som gäller vid användning av märket på annat än produkter, till exempel på en hemsida, reklamblad eller liknande. Detta för att säkerställa att märkningen används på ett sådant sätt som inte förvirrar eller vilseleder konsumenterna.

Det har även tillkommit en helt ny regel för prydnadsväxter om där vi bara tillåter glitter eller färg, som är biologiskt nedbrytbara. Det har även förtydligats vad som inkluderas i begreppet "sammansatta produkter" och vad som gäller om man vill märka t e x en blombukett eller fruktkorg.
De nya märkningsreglerna hittar ni på vår hemsida.

Om ni har frågor om de nya reglerna går det bra att höra av er till Christina Behm Velenik,

Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign