Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v17
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

April 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag, kommanditbolag

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket. Senast den 30 april 2021. Läs mer på Länsstyrelsen i Skåne... eller Boverket...
Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket. Senast den 15 juni 2021.  
Läs mer på Länsstyrelsen i Skåne... eller Boverket...

Lantbruksplast
- insamlingsinformation

Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot.
Läs mer på Svepretur...
Insamlingsinformation för Skåne - HÄR

Fågelinfluensan

I Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, förutom för ett område i Eslövs kommun där skyddsnivå 3 gäller. Du hittar information om nuläget för fågelinfluensan på Jordbruksverket...

LRF-medlemmen Hans-Erik: Därför är det nya initiativet mellan bärplockare och markägare så viktigt

Riks Kommersiell bärplockning har under lång tid rört upp känslor i de svenska skogarna. Ett nytt initiativ mellan LRF, Svenskt Friluftsliv, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel ska förbättra situationen mellan bärplockarna och markägarna. Scrolla ner och läs också Hans-Erik Mårtenssons krönika om varför detta är viktigt. Läs mer...

LRF om regeringens infrastrukturproposition: För lite pengar till vägunderhållet

Riks Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Satsningen på omkring 800 miljarder är rekordstor, men lämnar fortfarande en del att önska när det kommer till vägunderhåll. Läs mer...

Hjälp Amanda med att svara på frågor

Hej! Jag heter Amanda Lindberg och är mitt uppe i mitt examensarbete där jag ska undersöka hur ledare inom lantbruk har fått sina ledarskapsfärdigheter. Därför söker jag nu kandidater som har minst tre anställda inom mjölkproduktion, grisproduktion, äggproduktion, lammproduktion, samt spannmålsproduktion. Vill du hjälpa mig är du varmt välkommen att kontakta mig på: amlg0002@stud.slu.se - så snart som möjligt. Stort tack för hjälpen!

Dina gröna jobb behövs - så fixar du personalen

Behovet av svensk arbetskraft inom gröna näringar kommer att vara ovanligt stort i år. Mycket på grund av det oroliga världsläget. Nu vill vi vara med och hjälpa dig att hitta just den arbetskraften du behöver. Och vi har kandidater som snabbt kan komma på plats. Läs mer på  Dina gröna jobb behövs  och Anställa från utbildning

Lammlyftet: Att producera lammkött av efterfrågad kvalitet, vad innebär det?

Riks Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. En svensk standard för lammköttskvalitet har därför tagits fram, kallad MSS - lamm. Teamsmöte kring Lammlyftets resultat:
Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00
Klicka här för att delta I mötet

Beställ Bonden i skolan-kassen och ge till din skola

Riks Hjälp oss sprida kunskap om vårt hållbara jordbruk tillsammans med Bonden i skolan och Hållbarhets-kampanjen. Beställ hem en skolkasse och lämna över till en skola i din närhet. Läs mer...

Från Sverige-märkningen fyllde 5 år: Fantastisk utveckling

Riks Stort grattis, säger vi den 20 april till Från Sverige-märkningen som fyller 5 år. Åsa Odell, vice ordförande för LRF och styrelseledamot i Svenskmärkning AB berättar om hur märkningen har lyft medvetenheten hos konsumenterna. Läs mer...

Vattendirektivet - agera
senast 30 april

Riks Senast den 30 april kan du påverka åtgärdsprogrammet för Vattendirektivet. LRFs expert Jon Wessling förklarar vad LRF tycker och gör i frågan, och ger dig en bra guidad tur i hur du använder Viss.
Titta gärna på filmen om hur du hittar och lämnar synpunkter i VISS.
Läs mer...


Det här tycker och gör LRF i vattenfrågan

Vattenfrågan är en prioriterad fråga för LRF. Läs om sex mål som LRF jobbar för HÄR.

LRF Kickers på onsdag
I förra nyhetsbrevet berättade vi om att LRF Kickers ska delta i Lilla Aktuellt - nu är det dags, på onsdag kl 19:15 startar programmet på SVT barn.

I MEDIA

Ny järnväg måste läggas längs nuvarande stambana

LRF Skåne anser att 250 km/h är snabbt nog för ett höghastighetståg mellan Lund och Hässleholm.
En högre hastighet skulle innebära en helt ny bana genom landskapet vilket förstör värdefull jordbruksmark och medför en kraftigt nedsatt livskvalitet på landsbygden. Debatt, Anders Rolfsson, ledamot regionstyrelsen, LRF Skåne, Skånska Dagbladet 26/4, papperstidningen

Skogen och taxonomin

Jens Berggren, LRFs hållbarhetsexpert, medverkade i Rapport i onsdags angående skogen och taxonomin, inslaget börjar 20.07 in i sändningen: Se inslaget här...

LRF om Århuskonventionen: Politiken behöver träda fram och ta ansvar

Den nuvarande svenska tillämpningen av Århuskonventionen har inte tillkommit i demokratisk ordning och medför stora problem. Vi efterfrågar en grundlig analys av den redan utvidgade tillämpningen, både hur den har gått till och dess effekter. Det skriver LRF Skogsägarna. Altinget - Läs mer...

Så tycker lantbrukare om klimatåtgärder

Lantbrukares syn på hot, möjligheter och åtgärder kopplade till klimatförändringar är föremål för en finsk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change. Läs mer...

PÅ GÅNG...

5 maj - Spannmålskväll för ungdomar

Välkommen till digital spannmålskväll, kl 19-21, med LRF Ungdomen i Skåne. Gäster är Lantmännens inköpschef för spannmål Per Gerhardsson, samt Kristianstadsortens Lagerhusförenings vd och spannmålsinköpare Erik Wildt-Persson. Ämnen som kommer lyftas är bland annat - Risk och riskhantering inom Lantbruk - Vad kollar man på för att analysera marknaden och för att hantera sin risk - Vilka verktyg finns på marknaden för riskhantering?
Självklart kommer du få möjlighet att ställa dina frågor till både Per och Erik.
Anmälan HÄR

19 maj - Digital inspirationsträff med Mer mat – fler jobb

Den 19 Maj går vi live på Zoom och berättar om projektet Mer mat - fler jobb och hur vi kan hjälpa DIG som företagare att utveckla ditt företag, din personal och dig själv som ledare. Läs mer och se anmälan HÄR

GRÖNA SPANINGAR

Konsumentverket reagerar mot begreppet klimatneutral

Konsumentverket påpekar att begreppet ”klimatneutral” och ”klimatkompenserad” kan bli vilseledande när dessa begrepp används allt flitigare i marknadsföring. Verket anser att klimatpåståendena är oprecisa och otydliga. Eftersom det hittills saknas domstolspraxis så har Konsumentverket tagit fram en marknadsrättslig PM som beskriver verkets syn på rättsläget för klimatpåståenden:
– Påståendena ska följas av en förklarande text som beskriver produktens miljöfördel och dess begränsningar. Den förklarande texten ska finnas i omedelbar närhet till det vaga påståendet. Ett miljöpåstående bör alltid avse de mest betydande delarna i produktens miljömässiga livscykel, menar det statliga verket. Källa: Butikstrender

Brysselnytt v 16

Den här veckan tar vi upp EU-kommissionens förslag på en av de delegerade akterna i direktivet om hållbara finanser (taxonomin), som kommer att klassificera vilka aktiviteter som bidrar till att minska klimatpåverkan. Europaparlamentets miljöutskott har dessutom antagit en resolution om markskydd. Till brev v 16

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign