Hej,
Äntligen är vi på plats igen och kan träffas. Det händer en hel del och vi kan berätta om att IP Livsmedel är den största certifieringen för livemedelssäkerhet i Sverige, även Finland och Norge visar stort intresse. Hur underlättar man klimatkommunikation - Sigill klimatcertifiering. Ladda ner uppdaterade listan med åtgärder för biologisk mångfald.
Nu startar ett brett nordiskt miljö- och jordbrukssamarbete kring regenerativt lantbruk och vi har medverkat vid Naturskyddsföreningens seminarie där vi lyfte naturbeteskött. Det finns en regeländring i IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 och vi arbetar vidare med de sociala medierna.

NY CERTIFIERING FÖR RESTAURANGER MINSKAR MATSVINNET

Matsvinn är en stor hållbarhetsutmaning, inte minst för restauranger.
En ny certifiering, som är ett tillval till IP livsmedel, finns nu tillgängligt för företag inom restaurangbranschen.

Reglerna i certifieringen har tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp där bland annat kunniga kockar från restauranger och företag som redan idag jobbar stenhårt med att minska matsvinnet har ingått.

Läs mer här

IP LIVSMEDEL – STÖRST I SVERIGE OCH CERTIFIERINGEN KAN HJÄLPA FLER LIVSMEDELSFÖRETAG ATT VÄXA!

IP Livsmedel är en certifiering som handlar om livsmedelssäkerhet och spårbarhet, skräddarsydd för nordiska livsmedelsföretag. Certifieringen har funnits på marknaden sedan 2008 och antalet livsmedelsföretag certifierade mot IP Livsmedel är idag ca 1200. IP Livsmedel är den certifiering inom livsmedelssäkerhet som har flest certifierade företag i Sverige. Det finns ungefär 4600 livsmedelsföretag i Sverige och knappt 500 har en annan certifiering.  

Vi vet att företag har nytta av en certifiering om livsmedelssäkerhet, dels för att det förenklar kontakten med myndigheten, dels för att det ger möjlighet att skapa affärer då certifiering ofta är en förutsättning för att få sälja till dagligvaruhandel, grossist eller andra företag. En certifiering hjälper företagen att på ett effektivt sätt visa kunderna att man jobbar med livsmedelssäkerhet på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Vår bedömning är att det finns potential för att fler företag skulle behöva en certifiering och därför pågår ett arbete med att öka kännedomen om IP Livsmedel och att få ännu fler att välja certifiering som ett sett att öka sin affär.  

Christina Behm Velenik, modulansvarig för IP Livsmedel arbetar intensivt med detta just nu. Bland annat har hon haft ett flertal webinarium för livsmedelsföretag som är intresserade av en certifiering. På webinariet går Christina igenom vad det innebär att vara certifierad, möjligheterna och praktiskt hur man gör för att ta steget mot en certifiering. Det senaste webinariet den 9 februari var inriktat mot mathantverkare och då deltog Skedvi bröd och berättade om sina erfarenheter av certifiering och vilken nytta de haft av den i kontakt med kunder.

Ytterligare ett webinarium är planerat 23 mars, hör av dig till
Christina.behm.velenik@sigill.se om du känner någon som skulle vara intresserad.

IP LIVSMEDEL - DEN NORDISKA STANDARDEN
IP Livsmedel börjar bli mer och mer känt utanför Sverige, till exempel har finska Kesko nyligen accepterat IP Livsmedel som en certifiering vid inköp. Vi tror också att certifieringen kan hjälpa fler finska och även norska företag att skapa bättre affärer.   

SVENSKT SIGILL KLIMATCERTIFIERAD UNDERLÄTTAR KLIMATKOMMUNIKATION

Hur kan vi få ännu mer nytta av vårt klimatarbete? Den frågan ställde sig ett antal skånska bönder och odlare i NÄSSEL – nätverk för systematiskt och strategiskt energiarbete i lantbruket, när de träffades på Wapnö Gård i februari.

Christina Snöbohm från Världsnaturfonden WWF berättade om initiativet Hållbar Livsmedelskedja och om handelns ambitioner att driva på för en minskning av klimatpåverkan från lantbruket. Det stod klart att handelns krav kommer att öka, och frågan om vem som ska betala lyftes av åhörarna. Katarina Ahlmén från oss på Sigill Kvalitetssystem informerade om Klimatcertifiering och Svenskt Sigill-märkning som ett sätt att skapa mervärde och stärka positionen vid prisförhandlingar. Klimatcertifiering är ett kvitto på att företaget har genomfört rätt forskningsbaserade åtgärder för att minska klimatpåverkan i just sin typ av produktion. Just nu ökar efterfrågan på klimatcertifierad spannmål, bland annat som foder till klimatcertifierad äggproduktion. Ett ökat intresse från konsumenter driver också intresset för märkning med Svenskt Sigill Klimatcertifierad.

Nätverket NÄSSEL drivs av Energikontoret Skåne, och under det senaste året har deltagarna arbetat intensivt med att effektivisera energianvändningen. Alla har lyckats spara energi och minskat sina energikostnader, samtidigt har klimatpåverkan reducerats. Ambitionen är att hitta investeringar och åtgärder som fortsätter öka konkurrenskraften genom att tydligare inkludera marknadens krav.  
LISTAN MED ÅTGÄRDER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD UPPDATERAD

Alla företag certifierade på Sigillnivå ska vidta åtgärder som kan främja den biologiska mångfalden och det enligt en lista som finns på www.sigill.se. Arbetet med listan har fått SLU Artdatabankens naturvårdspris och den har fått mycket positiv uppmärksamhet för att den ger användaren tips, råd och möjligheter att kunna anpassa åtgärderna till vad som passar den egna gården. Listan möjliggör också att på ett enkelt sätt mäta och följa upp det jobb som görs på ett företag för att öka den biologiska mångfalden.

Nu finns en ny version av listan där fler åtgärder har lagts till. Fler åtgärder innebär fler valmöjligheter för att bättre kunna anpassa åtgärderna till vad som passar det egna företaget. Poängen för en del åtgärder har även höjts. Åtgärderna har också numrerats för att det ska bli lättare att hitta och hänvisa till åtgärderna.

Listan har börjat användas för fler syften än enbart  som en del i reglerna för IP Sigill. Världsnaturfonden WWF och affärsnätverket Hållbar Livsmedelskedja använder listan som ett utbildningsmaterial för dagligvaruhandeln och livsmedelsföretagen för hur de kan arbeta med biologisk mångfald vid inköp, och HKScan har nyligen börjat använda listan i sitt hållbarhetsarbete mot sina leverantörer.

Ladda ner den uppdaterade listan

SAMARBETE I NORDEN OM REGENERATIVT LANTBRUK

Regenerativt jordbruk pratas det mycket om nuförtiden. Regenerativt jordbruk är ett begrepp som intresserar allt fler inom livsmedels- och lantbrukssektorn. Nu startar ett brett nordiskt miljö- och jordbrukssamarbete med ambitionen att sätta en gemensam definition av regenerativt lantbruk.

Projektet drivs av Sigill kvalitetssystem tillsammans med Axfoundation, MTK Finland, Ekologiska Lantbrukarna, Finska Trädgårdsförbundet, KRAV, Lantbrukarnas Riksförbund, Norges Bondelag, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Läs mer här
KUNDER MED STÖRRE FÖLJARSKARA ANLITAS SOM INFLUENCERS


Under våren kommer vi att jobba med några av våra kunder som jobbar aktivt med sociala medier och har en stor följarskara där de blir våra "kundfluencers". Kampanjen drivs som en take-over på Svenskt Sigills konto på Instagram.

I kampanjen tar vi även fram butiksmaterial som kan användas i till exempel gårdsbutiker. Mer information om butiksmaterial kommer under våren.

BRITT LYFTE NATURBETESKÖTT PÅ NATURSKYDDSFÖRENINGENS SEMINARIE

- Naturbetesmarken är Sveriges svar på regnskogen när det gäller artrikedom. Om vi ska bevara denna artrikedom behöver vi fler butiker som lyfter upp det bästa köttet. Samtidigt måste varumärken som snyltar på det svenska naturbetesköttet plockas bort från handeln som har ett ansvar här. Vår avgående VD Britt gjorde en fin insats i ett webbinare anordnat av Naturskyddsföreningen på ämnet naturbetesmarker den 20 januari.

-Det är bara 15% av naturbetesmarkerna idag som betas av djur som sedan säljs som naturbeteskött och där bonden kan göra en affär på naturbetet. Det är viktigt att det finns en affär för att dessa marker ska fortsätta att vara just naturbetesmark och inget annat, menade Britt.
Se mer av debatten 53 minuter in i programmet.

Klicka på bilden så kommer du in i seminariet.
REGELÄNDRING I IP SIGILL KYCKLING & ÄGG 2022:1

Vi har gjort en regeländring i IP Sigill Kyckling och Ägg för att anpassa den till uppfödning av långsamtväxande hybrider.

Här hittar ni mer information om ändringen.

Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

Facebook
 
Twitter
 
Instagram
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign