Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v48
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

November 2020

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne. Detta är första nyhetsbrevet i ett nytt system, med en ny layout.

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef

LRF om översynen av beteskravet: God djuromsorg är alltid prioriterat inom svenskt lantbruk

Riks En snabb teknikutveckling, luftigare stallar och möjlighet till företagsutveckling. Det är tre anledningar till att LRFs stämma biföll motionen om att verka för att dagens ålderstigna beteslag bör ses över. "Det är viktigt att regelverken är i takt med tiden. Nuvarande beteslag kom 1988 och sedan dess har stallarna utvecklats. Grunden är självklart att svenska bönder ska fortsätta att ha ett djurskydd och djurvälfärd i världsklass", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Läs mer...

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne
Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen.
Läs mer på Jordbruksverket...

Fynd av döda fåglar
Får ni frågor om fynd av döda vilda fåglar hänvisa gärna upphittaren till att rapportera in det till SVA på: https://rapporteravilt.sva.se/

Restriktionsområden
Med anledning av det konstaterade fallet har Jordbruksverket idag beslutat om restriktionsområden runt den smittade besättningen (skyddsområde med 3 km radie och övervakningsområde med 10 km radie). I områdena gäller olika grad av restriktioner kring förflyttningar av fjäderfä/andra fåglar och produkter av dessa. Dessutom gäller nu skyddsnivå 3 i restriktionsområdena (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet). Skyddsnivå 3 innebär bl a att även hobbyfjäderfä och andra hobbyfåglar måste hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra får de hållas inhägnade utomhus, men ska då ges foder och vatten inomhus eller under tak utomhus.

Karta över restriktionsområdena finns här.
Information om vad som gäller för skyddsnivå 3 finns här.

Trafikverket tog till sig LRFs förslag om enskilda vägar
Riks Budgeten för enskilda vägar höjs med över 20 procent, från 13 miljarder till 16 miljarder på tolv år. Det föreslår Trafikverket i sitt underlag för den kommande infrastrukturplanen. "Väldigt glad att Trafikverket har tagit till sig vårt förslag", säger LRF Entreprenads ordförande Mikael Bäckström. Läs mer...

Internationella antibiotikadagen: Minskad antibiotikaanvändning i EU - tack vare LRF

Riks Svensk djuromsorg håller världsklass. Svenska lantbrukare har i många år varit föregångare i hur man kan ha en låg användning av antibiotika. ”Att få övriga medlemsländer inom EU att minska förbrukningen av antibiotika har betydelse för att bevara nyttan av detta viktiga läkemedel. Det ökar också konkurrenskraften för svenska bönder och gör unionens röst starkare globalt i denna betydelsefulla fråga.”, säger LRFs veterinär My Sahlman. Läs mer...

EU:s finansministrar förhandlar om framtidens biobaserade industri

Riks När EU:s finansministrar samlas digitalt i veckan förväntas diskussionen delvis handla om hur den europeiska industrin kan göras mer motståndskraftig och konkurrenskraftig genom investeringar i den gröna omställningen.
Läs mer...

Inställda Behörighetsutbildningar

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att ställa in alla fysiska kurser inom behörighetsutbildningen fram till jul. Efter nyår kommer Länsstyrelsen Skåne erbjuda digitala kurser, men är väl medvetna om att det inte är ett möjligt alternativ för alla, så även fysiska kurser kommer att erbjudas längre fram i vår om situationen så tillåter. Läs mer...

Lustgasavgång från nedbrukad rapshalm

Tyska forskare undersökte om de stora mängder kväve som kan finnas i skörderester från rapshalm kan vara en källa till läckage av lustgas från marken under vintern efter rapsskörd. Det var det inte vilket är en bra nyhet.
Läs mer på Greppa.nu...

Förbättra din foderstyrning med råd från Greppa Näringen
Att anpassa kraftfodergivan efter kornas produktionsnivå är råd som lantbrukarna i nöt- och mjölkproduktionen tar fasta på efter att de fått rådgivning från Greppa Näringen. Läs mer...

HÄNT I VECKAN...

E-post till politiker

LRFs Kommungrupp i Skurup, Emelie Nilsson, ordförande, skickade i veckan ut en information till politikerna i kommunen med tre hållbarhetsfrågor kring maten, klimatet och skogen. Och, med en förhoppning om att kunna ses inom en snar framtid! #140000lösningar

Foto: Emelie Nilsson

Banderoll vid 11an under vecka 47

Staffanstorps kommungrupp satte upp banderoll för vecka 47, påverkansarbete, med text "Keep Calm - Carry On" undertecknat Sveriges Bönder. Skylten står längs väg 11 och här passerar runt 12.000 bilar varje dag. #140000lösningar.

Foto: Annika Sällvik

Brev till fullmäktige

Ängelholms kommungrupp, i samarbete med Den Goda Jorden, skickar brev till 85 fullmäktige och ersättare. I brevet finns Varför är det viktigt att inte bygga på åkermark?, Till dig som beslutsfattare kring hållbarhetsfrågor och Hopp för åkermarken. Det handlar om att kommunen vill bygga ett logistikcenter på 60 ha åkermark.
Bengt Nilsson, ordförande, stoppar i kuverten för fullt på bilden. #140000lösningar.

Foto: Bengt Nilsson

PÅ GÅNG...

2 december - Bygga för häst
Kursen är utformad för dig som planerar att bygga för häst och tar upp info kring olika stallsystem för häst, ventilation, belysning, olika tillstånd som kan krävas vid byggnation m.m. Läs mer och se anmälan...

3 december - Alnarps Digitala Nötköttsdag
- Lönsam hållbar nötköttsproduktion

Plats: Zoom-möte. Tid: 09:00 - 12:00. Pris: Gratis.

Sista anmälningsdag: 1 december. Länk skickas ut dagen innan till de som anmält sig.
Moderator: Anna Kristoffersson
Vi tar en koll på den ekonomiska hållbarheten, vilka är de vassaste nyckeltalen och vi hälsar på i några länder utanför Sverige, med mera. Se program och anmälan via länken - Program och anmälan...

3 december - Industrihampa: från världen till Skåne
En livesänd heldagskonferens, kl 8.30-15.30, om industrihampans potential för framtidens landsbygd.
Anmälan senast den 27 november, klicka HÄR

3 december - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2
Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr

per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

4 december - Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Del 3 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Kl. 08:30 – 11:30
Seminarium 3 lyfter vad som behövs från ett politiskt håll för ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen:
Vad är fokus inom politiken de kommande åren för ett hållbart lantbruk?
Hur påverkas lantbrukarna av EU:s nya CAP, den gröna given och återhämtningsplanen?
Hur kan den coronakrisen påverka fokuset för politikens arbete med lantbruksfrågor?
Läs mer och se anmälan...

8 december - Ägarskifte – mellan generationer
Webbaserat inspirationsmöte, kl. 19.00 – ca 20.00. ”Träffa” oss och låt oss berätta om hur vi tänker lägga upp träffarna/samtalen och vad vi kan erbjuda er som väljer att delta. Delta och ge oss era synpunkter på vad som bör ingå och hur träffarna bör organiseras.
Läs mer och se anmälan...

8 december - Bygga för mjölkkor – digital kurs

Digitala kurs där du  lär dig mer om byggnader för mjölkkor. Under förmiddagen hör du byggrådgivare, veterinär, husdjursrådgivare samt ekonomirådgivare. Allt för att du ska få en tydlig helhetsbild. Anmälan senast den 6 december.
Läs mer och se anmälan...

Brysselnytt vecka 47

I veckan har EU:s jordbruksministrar haft digitalt sammanträde och bland annat diskuterat EU:s skogsstrategi. Ett utkast på Ministerrådets ståndpunkt om djurvälfärdsmärkning har setts av Politico och de pågående trialogförhandlingar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik har skapat interna motsättningar i EU-kommissionen.
Läs mer...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign