Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v19
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Maj 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

 

Dina idéer kan bli morgondagens innovationer!

LRF vill se mer av pengarna inom forskning och innovation göra nytta och skapa lönsamhet hos dig som är verksam inom jord, skog och trädgård. När du svarar på våra frågor får vi veta vad just du tycker och tänker kring utveckling och vad det behövs mer kunskap om, och det är nyckeln till vårt fortsatta arbete att göra forskningen mer användbar på gårdsnivå!
KLICKA HÄR för att skicka dina tankar och förslag, stort som smått, till oss. Vi önskar dina svar under maj månad. Tack för att du är med och utvecklar en av Sveriges viktigaste branscher!

Läs också på LRFs Facebook och se film -  HÄR

Anmäl ditt intresse - Dina idéer kan bli morgondagens innovationer!
Är du intresserad och vill delge dina idéer och dina behov av forskning för att utveckla ditt företag, så kontakt Anita Persson, LRF Skåne för att eventuellt delta i en workshop. Skicka ditt namn och e-post till anita.persson@lrf.se senast den 12 maj. Tack!

Stormöte om CAP - här är planerna för 2023-2027

Riks Hur ska den svenska strategiska planen för Cap 2023–2027 se ut? Det var nyckelfrågan när LRF samlade närmare 70 representanter från lantbrukets olika delar till ett CAP-möte där även Näringsdepartementet och Jordbruksverket deltog. Läs mer...

Palle Borgström skriver under klimatinitiativet Call on carbon

Riks Nu ställer sig LRF bakom det nya initiativet Call on carbon som vill öka takten i arbetet mot klimatförändringarna. ”För oss är det en viktig fråga, inte minst eftersom klimatförändringarna drabbar våra medlemmar först”, säger Palle Borgström. Läs mer...

Havs- och Vattenmyndigheten överprövar vattendirektivet

Riks Tidigare har vi berättat om kommuner som beslutat sig för att överpröva Vattendirektivet. Nu vill även Havs- och vattenmyndigheten att Vattendirektivet överprövas. Läs mer...

 

Kommungruppens hårda arbete lönade sig

Riks, Dalarna Kommungruppen i Avesta jobbade under flera år för att få mer lokal mat i kommunens kök. Nu har de lyckats. I slutet av april kommer lokalproducerat kött serveras på både förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen. Läs mer...

Stora förändringar i nya jakttider

Vårjakt på råbock i hela landet, fasta startdatum för älgjakten och flera fåglar som försvinner som jaktbara arter är några förändringar i de nya jakttider, som börjar gälla den 1 juli i år. Några nya arter har inte tillkommit.
Läs mer i Svensk Jakt...

I MEDIA

Debatt: Skydda skogen från Skogsutredningen

Syftet med Skogsutredningen skulle värna och stärka den privata äganderätten till skogen. I stället presenterar utredningen förslag på hur mer skogsmark skall förhindras att brukas. Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, Anders Friberg, ordförande LRF Jönköping och Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost - Norra Skåne, den 6 maj, läs mer

Blev årets LRF-avdelning: ”Uppmuntrande och peppande”

Idag säger vi grattis till LRF-avdelningen i Östra Sallerup-Långaröd som har utsetts till Årets lokalavdelning 2021 av LRF Skåne!
Skånska Dagbladet, premium, 6 maj
Foto: Anita Persson

Han ger röst åt unga lantbrukare

Nyligen blev Sebastian Remvig invald i LRF Ungdomens riksstyrelse. Där hoppas han kunna ge röst åt unga
lantbrukare. – Löneläget för lantarbetare gör att många unga tyvärr väljer bort yrket, säger han.
Läs mer i Lokaltidningen Lomma

God prognos att få hit utländsk säsongspersonal i år
Många svenska bär- och grönsaksodlare är hoppfulla i år om att få hit utländsk arbetskraft inför säsongen. Lyssna på Stefan Olsson. Grevie och Marcus Söderlind, riksförbundsstyrelsen i P1 den 7 maj

”Vattenmyndigheterna bör läggas ned”
Framgångsrik vattenförvaltning bygger på att skapa delaktighet. I dag fungerar inte detta överhuvudtaget. Vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv är ett stort problem, skriver företrädare för SKR, Svenskt Vatten och LRF.
Läs mer på SvD 3 maj...

Nya sätt att mäta mjölkkornas växthusgaser i lösdriftsstallar

Danska kvaegforskningscenter, DKC har installerat ett nytt sätt att mäta kornas utandningsluft av metan, kväve och väte. Anläggningen som kallas Green-Feed-system består av flyttbara utfodringsstationer som kan användas både i lösdriftsstallet och på betet. Läs mer...

Lågt kväveupptag senaste veckan

Sedan förra veckans mätningar har kväveupptaget varit litet i de tjugotalet nollrutor i höstvete som vi följer i Skåne och Halland denna säsong. Kvävenivåerna är ändå normala för tidpunkten. I medeltal har 28 kg kväve per hektar tagits upp i de ogödslade nollrutorna och 20 kg mer kväve i fälten runtomkring. Merparten av vetefälten är nu i begynnande stråskjutning, DC 30-31. Läs mer på Greppa.nu

Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen

Varierade växtföljder med baljväxter eller fleråriga växter ger en större mängd organiskt kol i jorden. Sambandet säkerställs i en ny systematisk forskningssammanställning av Formas. Läs mer på Greppa.nu...

Invasiva främmande arter - rapportera

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Läs mer om rapportering mm på Länsstyrelsen i Skåne
Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med invasiva främmande arter. Det är därför mycket viktigt att fynd rapporteras in. Alla inrapporteringar hamnar till slut i Artportalen

Årets Bekämpnings­rekommendationer och Kemisk ogräs­bekämpning

Varje år tar Jordbruksverkets rådgivningsenheter fram två skrifter inom integrerat växtskydd (IPM). Nu kan du ladda ner eller beställa dem i deras webbutik.
Bekämpningsrekommendationer, svampar och insekter 2021
Kemisk ogräsbekämpning 2021

HÄNT I VECKAN

Info-möte med polisen
LRFs kommungrupper och poliser deltog på webbinarium den 4 maj, 70 deltagare.
Här pratades bland annat om att vi utökar samverkan för att minska risken för intrång och andra oönskade besök.
Polisen informerade om sin verksamhet och vad vi som företagare kan göra för att minska risken för intrång och oönskade besök. Vi har svårare att ha staket, men lampor med sensorer går till exempel ofta att använda på gårdar. Grannsamverkan är ett mycket bra sätt så att upptäckta avvikelser kan spridas.
Kommungruppsrepresentanterna och kommunpoliserna har nu ett dubbelt ansvar att ta kontakt med varandra för att fortsätta samverkan på kommunalnivå. Samverkan på regional och nationell nivå fortsätter.
Text: Annika Sällvik. Foto: Markus Asp

PÅ GÅNG...

12 maj - Hur mår min jord? – presentation av markvårdsappen

Markvårdsappen ”Hur mår min jord?” ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder. Appen är alldeles ny och släpptes våren 2021. Den ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU.
Anmälan senast den 11 maj till Jordbruksverket...

19 maj - Digital inspirationsträff med Mer mat – fler jobb

Den 19 Maj går vi live på Zoom och berättar om projektet Mer mat - fler jobb och hur vi kan hjälpa DIG som företagare att utveckla ditt företag, din personal och dig själv som ledare. Läs mer och se anmälan HÄR

GRÖNA SPANINGAR

Hållbara livsmedel är inte dyrare

Användningen av hållbarhetskriterier ökar vid upphandling av offentliga livsmedel. En färsk rapport från Upphandlingsmyndigheten visar att hållbarhet inte behöver kosta mer. Tvärtom indikerar analysen på att strategiskt hållbarhetsarbete ofta leder till lägre kostnader. Källa: Livsmedel i fokus

Brysselnytt v 18

Den här veckan kan ni bland annat läsa om EU-domstolens beslut kring växtskyddsmedel med neonikotinoider och när EU-kommissionens svar på medborgarinitiativet "End the Cage Age" kommer. Till vecka 18

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign