Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v51
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

December 2020

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef

17 december - Uppesittarkväll med LRF Skåne

Torsdagen den 17 december, kl 19 till ca kl 20.30 bjuder LRF Skåne in alla medlemmar till uppesittarkväll.
Separat e-post har skickades ut i förra veckan!
K
om ihåg att anmäla dig (senast den 15 december) och var med oss en stund!
VÄLKOMMEN! Till ANMÄLAN...

Landsbygdsstipendiet till Anita

Stort GRATTIS till Anita Persson, verksamhetsut-vecklare, LRF Skåne, som tilldelats Landsbygds-stipendiet 2020 av KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruks-akademien.
Anita Persson har ett mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livsmedelskluster ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och därmed också för en levande landsbygd.
Läs mer...

Nyheter i jordbrukarstöden 2021

Jordbruksverket har samlat det de vet just nu om vad som är nytt i jordbrukarstöden nästa år. De uppdaterar sidan löpande.
I slutet av januari kommer du som ska söka jordbrukarstöd 2021 att kunna läsa den fullständiga informationen om alla jordbrukarstöden här på Jordbruksverkets webbplats. I början. Läs mer...

Utbetalningsplan för jordbrukar­stöden 2020

Jordbrukarstöden betalar vi vanligtvis ut i slutet av året. En del stöd får du en delutbetalning av medan andra betalas ut i sin helhet. Vi betalar ut totalt ca 10 miljarder varje år i stöd för att stödja våra svenska lantbrukare. Läs mer...

Fågelinfluensa påvisat hos vilda fåglar

SVA har nu påvisat högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 hos en vitkindad gås och en pilgrimsfalk. Båda påträffades i Lunds kommun. Ytterligare en vitkindad gås som skickats in från Gotland är positiv i en första analys och undersökning pågår. Läs mer på SVA...

Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

Riks Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden. Läs mer...

Debatt om taxonomi: Regeringen måste höja tempot i klimatfrågan

Riks Den svenska regeringen måste växla tempot upp i klimatfrågan inom EU om vi ska bryta kol- och oljeberoendet. Det skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström i en debattartikel i Dagens Industri tillsammans med företrädare för Lantmännen, Södra och Svenska Bioenergiföreningen. Läs mer...

Nobelpriset – ett lyft för svensk livsmedel

Riks Nobelveckan är i full gång där både fredspriset och framför allt nobelpriset i kemi sätter svensk hållbar matproduktion i fokus. Läs mer...

Ung och lovande

Riks En rapport från LRFs Jämställdhetsakademin om unga lantbruksföretagare och jämställdhet. Läs mer...

Vall och åkergrödor tillförde lika mycket kol till marken

En unik studie av hela Tysklands åkermark och vallareal visade att lika mycket kol tillförs marken vid de olika markanvändningarna. I medeltal tillfördes tysk åkermark 3,7 ton kol per hektar och år när ettåriga grödor odlas och lika mycket för vall- och betesmark. Det går att jämföra med 2,6 till 3,3 ton kol per hektar och år för Sverige vilket belyser Sveriges kallare klimat. Läs mer...

I MEDIA...


Lantbruket hotas av våldsamma extremister
Sverige har en djuromsorg i världsklass men lantbruket hotas av våldsverkande extremister.
Sverige har ett av världens bästa djurskydd men allt fler gårdar och djuruppfödares verksamhet hotas nu allvarligt av djurrättsaktivister. Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande, LRF Skåne, debattinlägg i Norra Skåne den 7 december - papperstidningen och premium

HÄNT I VECKAN...

Årets Nötköttsdag

Den 3 december hölls Alnarps digitala nötköttsdag.150 deltagare. Många utanför Skånes gränser. Väldigt intressanta diskussioner med bra aktivitet i chatten. Lönsam hållbar nötköttsproduktion var dagens tema, där HS visade intressanta kalkyler G&D visade olika nyckeltal. Ej att förglömma de mycket intressanta praktiska inslagen från Martin Andersson, Löderups Växt AB, utblick från Irland och Argentina. Avslutningsvis diskuterades naturbetesmarkernas lönsamhet med Agrifood economic.
Text och Foto: Anita Persson

PÅ GÅNG...

20 januari - Ledarskap Grund, 3 dagar

En grundläggande kurs i ledarskap och hur du leder dig själv och andra. Vi går bland annat igenom; coachande ledarskap, värderingsstyrt ledarskap, medarbetarsamtal, förändring, konflikthantering, delegering, förändringsledning, fördjupad grupputveckling, jämställdhet, kulturskillnader/mångfald och att leda på distans. Sista dag för anmälan är den 3 januari. Läs mer och se fler kurstillfällen...

GRÖNA SPANINGAR
Ökat hållbarhetsintresse hos unga efter pandemin

Coronapandemin har ökat intresset för hållbarhet hos unga. Dessutom har killarnas hållbarhetsintresse närmat sig tjejernas, enligt en studie med namnet Framtidens hållbaraste varumärken som gjorts av Ungdomsbarometern och Jung Relations. I studien svarade 44 procent av de tillfrågade att de tänker mer på hållbarhet nu än innan coronapandemin bröt ut. Åsikten att det är viktigt att leva hållbart delades av 33 procent av tjejerna och 31 procent av killarna. Förra året var det 34 respektive 23 procent. De branscher som de unga tyckte har störst anledning att ta hållbarhetsansvar var bilar och fordon, transport, bensin och drivmedel, livsmedelsproducenter samt elbolag.
Källa: Framtidens hållbaraste varumärken

Lanserar retursystem för engångsförpackningar

Nu lanserar det nystartade företaget & Repeat ett pant- och sorteringssystem för engångsförpackningar. Med i start den 1 december, kan kunder på kedjorna Panini, Lett, Zocalo och Mahalo få fyra kronor i pant på förpackningar som lämnas till återvinning. Totalt är ett 40-tal restauranger med vid lanseringen. Källa: Food Supply

Brysselnytt vecka 50

Vid veckans EU-toppmöte har EU:s statschefer nått en överenskommelse om EU:s långtidsbudget och återhämtningspaketet för covid-19. Europaparlamentets jordbruksutskott har diskuterat effekterna på jordbruket av Storbritanniens utträde ur EU och EU-kommissionen har förlängt de nuvarande statsstödsreglerna inklusive de tillfälliga reglerna kopplade till covid-19-effekter för jord- och skogsbruket. Läs mer...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign