Preview
 
 
 
 
Hej,

Vi kan konstatera att en sen men efterlängtad vår nu sakta övergår till sommar.
Vi är glada att Hållbar Livsmedelskedja rekommenderar klimatcertifiering och naturbeteskött, det visar sig även att det underlättar med en certifiering vid offentlig upphandling. De nominerade för årets klimatbonde är nu utsedda, vi sponsar roliga event hos våra kunder och var med och tävla med tips om ökad biologisk mångfald.
HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA REKOMMENDERAR
KLIMATCERTIFIERINGEN OCH NATURBETESKÖTT

Hållbar livsmedelskedja är ett nätverk som projektleds av Världsnaturfonden, WWF och består av flera av de stora dagligvarukedjorna och livsmedelsföretagen. I nätverket jobbar de tillsammans för att hitta lösningar på flera av de stora hållbarhetutmaningarna . En av de lösningar som de har kommit överens om är att öka försäljningen av produkter certifierade enligt ett fåtal utvalda hållbarhetscertifieringar. Svenskt Sigill Klimatcertifierad och Svenskt Sigill Naturbeteskött är två av dem som lyfts som speciellt viktiga att öka försäljningen av.

På ett av nätverkets webbinarier tidigare i våras gav dessutom WWF som enda rekommendation till medlemmarna att de skulle öka inköpen och försäljningen av produkter som är klimatcertifierade eller certifierat naturbeteskött. Vårt mål är att förse er kunder med de vassaste miljöcertifieringarna och detta är verkligen ett kvitto på att vi lyckas med detta.

NY RAPPORT OM EFFEKTEN AV KLIMATCERTIFIERING

Minst 25 procent mindre klimatavtryck till år 2025 och över 30 procent till år 2028 blir det från klimatcertifierad växtodling med de nya reglerna. Vi har låtit RISE ta fram beräkningar på hur stor effekt de nya reglerna för klimatcertifieringen får i växtodlingen. Närmare bestämt finns beräkningar för höstvete, korn, raps och åkerböna/ärt.  I förra veckan gjorde vi ett gemensamt pressutskick med Findus för att uppmärksamma de fina resultaten för deras klimatcertifierade ärter.

Svenskt sigill press

Vi kommer att fortsätta lyfta siffrorna som alltså ligger i nivå med Parisavtalet i många olika sammanhang. Här hittar ni denna och flera andra rapporter om matproduktion och klimat.
Svenskt Sigill hållbarhet

 
CERTIFIERING - EN DÖRRÖPPNARE TILL OFFENTLIG UPPHANDLING

Certifiering kan vara en dörröppnare för både stora och mindre producenter till offentlig upphandling. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling och många kommuner och myndigheter har satt mål om att handla mer hållbart. Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar vilken typ av krav som får lov att ställas och hur olika anbud ska utvärderas.

Vi har en nära dialog med Upphandlingsmyndigheten och arbetar för att certifiering enligt IP-standarden ska vara ett enkelt och bekvämt sätt att verifiera de flesta kriterier som ställs för hållbar utveckling och god djuromsorg. På så sätt skapas en ökad efterfrågan på produkter certifierade enligt IP-standarden.

För att göra det enklare för de enskilda kommunerna att ställa hållbarhetskrav på rätt sätt har Upphandlingsmyndigheten en kriterietjänst där kommunernas upphandlare kan hitta lämpliga hållbarhetskriterier. För många av kriterierna fungerar certifiering enligt IP-standarden som bevis, ett så kallat verifikat, på att kraven uppfylls.

Det gäller till exempel vid upphandling av naturbeteskött då certifiering enligt IP Sigill Nöt & Mjölk med Tillval Naturbeteskött är ett bevis på att djuren verkligen har betat på äkta naturbetesmarker. Läs mer om det här: www.upphandlingsmyndigheten.se

Ett annat exempel är vid upphandling av griskött då certifiering enligt IP Grundcertifiering Gris fungerar som verifikat för många av de kriterier som finns i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst, som till exempel att köttet ska komma från grisar som har fötts upp med svansen i behåll. Läs om det här: www.upphandlingsmyndigheten.se
DE NIOMINERADE TILL ÅRETS KLIMATBONDE 2021

För att uppmärksamma de som gör jobbet med att minska klimatpåverkan inom mat- och blomproduktion ger Svenskt Sigill ut priset Årets Klimatbonde.

Nominerade 2021:
Anders och Amanda, Alverbäcks blommor,
Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson, Hagshultskossorna,
Alla bönder på Sju gårdar,
Edvard Hamilton, Hjelmsäters egendom,
Susanne och Mats Olofsson, Vikentomater,
Ebba-Maria Olson, Mossagården.


Läs mer här: www.svensktsigill.se

 
SVENSKT SIGILL SPONSRAR ROLIGA EVENT HOS VÅRA KUNDER

Klimatcertifierade Nibble gårdsgris bjuder in till Farmersgolf® och Vikentomater har kockevent
hela sommaren. Ibland kan vi vara med och
sponsra event hos våra kunder vilket alltid är
extra roligt.

På Nibble gårdsgris utanför Västerås kommer det
att vara full rulle hela sommaren i hagen.
De bjuder in till Farmersgolf®, ett roligt familjespel
med lite större boll. Minst slag vinner 10-hålsbanan.


Vikentomater arrangerar event i sin bistro/café där kända kockar lagar mat och berättar historier och ger sina bästa tips och trix. Förra året sponsrade vi ett event som vi lottade ut i våra sociala medier. I år kommer vi att sponsra ett event den 14 augusti med Tina Nordström och Benny Cederberg som vi också kommer att lotta ut i våra sociala medier.
 
AKTUELLA FRÅGOR

Vad har ni för definition på naturbetesmarker?

Naturbetesmarker är naturliga gräsmarker som varken plöjts eller gödslats på minst 20 år.
Naturbetesmarker tillhör de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Naturbetesmarkerna har skapats av djurens mular och behöver betas ordentligt för att dessa arter ska finnas kvar.
Vår certifiering av naturbeteskött garanterar att djuren har betat på dessa marker och gynnar den biologiska mångfalden och dessutom bidrar till öppna landskap.


Så ska du tolka regeln om vattenkvalitet i IP livsmedel - Förtydligande IP Livsmedel kontrollpunkt 13.1 -Vatten
Om ett företag använder kommunalt vatten är det ok att hämta ett analysresultat från vattenverkets hemsida eller liknande. Det behöver inte nödvändigtvis vara en egen provtagning.

Om vatten kommer från till exempel en egen brunn eller annan vattenkällaär egen
mikrobiologisk och kemisk vattenprovtagning nödvändig.  
Regeln är riskbaserad så är det nödvändigt för livsmedelssäkerheten med en egen provtagning från vattenkranar, för att säkerställa rengöring eller underhåll av kranar eller kransilar bör mikrobiologisk provtagning ske där.

Om vattnet används på ett sådant sätt att det inte har betydelse för livsmedelssäkerheten, som till exempel om det inte används på eller i en produkt eller vid rengöring av ytor som har inte har direkt kontakt med livsmedel, så är vattenprovtagning för att säkerställa dricksvattenkvalitet inte längre nödvändig.

För fler frågor om IP livsmedel: kontakta Christina Behm-Velenik christina.behm.velenik@sigill.se


TÄVLA MED DITT BÄSTA TIPS FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN!

Skicka in ditt bästa tips för att öka den biologiska mångfalden och vinn en insektssensor som mäter förekomsten av bin, nyckelpigor ocha andra insekter I din odling.
Syngenta och Jordbruksaktuellt anordnar tävlingen och sista dag att skicka in sitt bidrag är 30 juni.


TÄVLING - Din gård får Sverige att snurra - nu kan du vinna! | Syngenta

SIGILL I MEDIA

Uppdaterade regler för klimatcertifiering ger lägre klimatavtryck

Detta är slow-food på riktigt

6 bönder nominerade till Årets klimatbonde

De kan bli årets klimatbonde

Nominerad till pris för miljö och hållbarhet

Hos Ulrica och Carl-Johan får mjölkkorna lyxbehandling – nu kan de vinna pris som årets klimatbönder

Sju gårdar nominerade till Årets klimatbonde

WWF: Så fixar du hållbar mat till grillen

 
Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign