Hej,
Härligt med alla de färger hösten nu bjuder på och några kanske redan känt på lite snö. Vi berättar om det samarbetsprojekt som inletts kring bedömning av grisars djurhälsa och nya projektledare tar över regenerativt projektet. Vi höjer inga priser i år och vad gäller för IP Standarden i kris, krig och brist. Annonseringen på sociala medier slår rekord.

TRYGGARE GRISFÖRETAGARE MED NYTT PROJEKT

Vet du som grisföretagare vad som räknas som en för smutsig gris eller vad som är tillräckligt med strö? Nu pågår ett samarbetsprojekt mellan Sigill Kvalitetssystem, Gård & Djurhälsan, länsstyrelser och certifieringsorgan för att se till att bedömningar kring bland annat djurhälsa görs på samma sätt oavsett vem som besöker gården.

– Vi såg att de här frågorna ofta dök upp från revisorer som gör kontroller för IP Grund Gris och många företagare kände sig osäkra på vad som egentligen gäller och så kan vi ju inte ha det, säger Helena Hultborn, djuromsorgsansvarig på Sigill Kvalitetssystem. Läs mer här

Har du frågor om projektet helena.hultborn@sigill.se
NYA PROJEKTLEDARE TAR ÖVER REGENERATIVT PROJEKTET
Regenerativt jordbruk är ett allt mer använt begrepp men vad det faktiskt betyder har varit långt ifrån självklart. Sedan hösten 2021 driver Sigill Kvalitetssystem ett nordiskt samarbetsprojekt för att sätta en nordisk definition och riktlinjer för regenerativt jordbruk. Från och med nu tar Katarina Ahlmen och Josefin Kihlberg över projektledningen.

Här ser du den övergripande definitionen samt de områden som ingår. Under vintern fortsätter arbetet med att ta fram övergripande riktlinjer. Projektet beräknas vara klart till våren 2023.

Definition: Regenerativt jordbruk möjliggör ständig förbättring av tillståndet hos de ekosystem som jordbruket påverkar och är beroende av, samtidigt som det säkrar en långsiktig jordbruksproduktion.
KRIS, KRIG OCH BRIST. VAD GÄLLER FÖR IP-STANDARDEN?

Vi förstår att de ökade kostnaderna och varubrist ställer till stora problem i era verksamheter. Ett certifikat för IP-standarden är ett kvitto på att produktionen uppfyller kraven i standarden. Genom certifikatet kan era kunder vara säkra på att produktionen uppfyller deras önskemål. I förlängningen handlar det också om att konsumenter ska kunna lita på Svenskt Sigill-märkta produkter.

Just nu råder det krig och oroligheter så att det i många fall blir dyrare än normalt att skaffa de insatsvaror som behövs. Det kanske till och med blir omöjligt. Hur detta ska hanteras regleras i IP Allmänna villkor.

  1. Det går inte att få undantag från reglerna i IP-standarden. Du kommer att få avvikelser för de krav du inte uppfyller.
  1. Om detta beror på sådant som du inte kan påverka och som är utanför din kontroll, så får du behålla ditt certifikat även om du inte kan åtgärda avvikelsen. Det gäller till exempel om det inte finns mineralgödsel med låg kadmiumhalt på marknaden.
  1. Att kostnaden för insatsvaror ökar är dessvärre inte ett skäl att avvika från standarden. Det kan gälla till exempel om miljömärkt el ökar i pris.
INGEN HÖJNING AV SYSTEMAVGIFTEN

Producenternas kostnader fortsätter att öka inom den gröna näringen. Glädjande nog håller svenskproducerat ännu ställningen bland konsumenterna och fler producenter får gehör för kortare aviseringstider hos handeln, menar Livsmedelsföretagen i sitt senaste
konjunkturbrev. Regeringens aviserade högkostnadsskydd
för elpriset kan också hjälpa de hårdast drabbade företagen, förutsatt att skyddet snart kommer på plats och snabbt betalas ut. Konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion av kostnadsökningar i den här storleksordningen som vi ser nu är fortsatt svåra att förutse.


Vi på Sigill Kvalitetssystem vill bidra på det sätt vi kan och har därför tagit beslutet att INTE justera priserna för 2023. Systemavgiften nästa år blir den samma som innevarande år. Det är inga stora summor men många bäckar små, och vi vill bidra så gott vi förmår till att inte öka utmaningen för våra kunder i en svår tid. Detta är möjligt då vi hör till de företag som kortsiktigt inte fått några större kostnadsökningar eller intäktsminskningar på grund av omvärldsläget.

/VD Ann-Louise Ingvarson

ANNONSERINGEN I SOCIALA MEDIER SLÅR NYA REKORD

För att uppmärksamma Svenskt Sigill märkningen har vi under året satsat hårt på annonsering i sociala medier - främst Facebook och Instagram. Annonseringen är ett separat arbete och ingår ni inte i den utvalda målgruppen för annonserna så kommer ni inte att se det som pågår.

Därför får vi försöka berätta om vad som sker bakom kulisserna här. Just nu ligger vår räckvidd på runt 60-70 000 personer i månaden och kommer att vara runt 1 miljon vid årsskiftet. Det härliga är att vi har ökat med 50% i räckvidd och 135% i exponeringar med vårt nya annonsmaterial vilket innebär att vi når ut fler gånger med annonserna och att detta då träffar samma personer i större utsträckning. Detta leder till att klickfrekvensen har ökat med 240% samtidigt som personerna som klickar sig vidare stannar en längre tid på vår webbplats.

Alla våra värden ligger högt över genomsnittet för annonsering på Facebook och Instagram.
ANNONSERING FÖR SVENSKT SIGILL

Under sommarhalvåret har Svenskt Sigill bland annat synts i Matmagasinet.

Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

Facebook
 
Twitter
 
Instagram
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign