Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v44
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Oktober 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Dispens för gödselspridning - mall

Som många av er säkert är varse var det vått i många marker och det finns en hel del gödsel som inte är utkörd och den siste oktober var sista spridningsdag i nitratkänsliga områden, d.v.s. i flertalet kommuner i Skåne.
LRF Skåne har nu tagit fram och lagt ut ett underlag på hemsidan som stöd vid enskild ansökan.
Du hittar mallen HÄR

Nya regler om affärsmetoder gynnar bönderna

Riks Idag, den 1 november 2021, träder de nya UTP-reglerna i kraft. De handlar om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, med Konkurrensverket som tillsynsmyndighet. För LRFs medlemmar innebär UTP en stärkt ställning som producenter. Läs mer...

Skogen förtjänar en saklig debatt

Riks I en tid när till och med politiker försöker detaljstyra SVTs nyhetsförmedling är det viktigare än någonsin att stå upp för och värna public services grunduppdrag. Det skriver Palle Borgström och Paul Christensson i ett öppet brev till SVTs VD Hanna Stjärne med anledning av serien ”Slaget om skogen” i Vetenskapens värld. Läs mer...

Nyhetsbrev från Skånsk skogsstrategi
HÄR kan du läsa senaste nyhetsbrevet från Skånsk skogsstrategi, bland annat om Lövfällning och kompetens, Jämställdhet på väg uppåt med mera.

Klicka HÄR för att komma direkt till Skånsk skogsstrategis hemsida.

Så tolkar vi ”nollvision mot skador och smittor från vildsvin”

Riks I oktober tog riksförbundsstämman ett beslut om krafttag mot skador från vildsvin – en nollvision. Det betyder att skador och smittor ska minimeras, och att skadorna ska hålla sig inom den toleransnivå som riksförbundsstyrelsen beslutar om i december. Läs mer...

Personlig rekryteringshjälp

Vet du om att Arbetsförmedlingen varje onsdag klockan 10:00 tipsar om hur du med enkla, toppmoderna verktyg rekryterar personal till din verksamhet? Vill du, går det också bra att boka tid med Arbetsförmedlingen för mer personlig service.
Eftersom Mer mat Fler jobb är ett projekt som upphör 2022-05-31 är det en god idé att bevista ett av Arbetsförmedlingens onsdagsmöten för att få kunskap i hur du gör vid framtida behov av personal.
OBS! Onsdag kl 10:00 gäller hela november. Läs mer...

Det här gör bönderna för klimatet

Varje dag arbetar bonden och skogsägaren med klimatet och med jordens och skogens resurser. Det ställer krav men det ger också en nyckelroll i klimatarbetet. Svensk matproduktion är redan bland världens mest klimatsmarta och från skog och åker utvinner vi förnybara produkter som biogas, biobränsle, drivmedel, träråvara, värme och nya material.
Läs mer...

Nio av tio medlemmar tycker LRF är viktigt för det gröna näringslivet

Riks LRF-medlemmarna är mycket nöjda med sitt medlemskap. Nio av tio företagarmedlemmar tycker att LRF är en viktig företagar- och intresseorganisation, åtta av tio tycker att LRF bidrar till att utveckla det gröna näringslivet och sju av tio är nöjda med sitt medlemskap. Det visar årets LRF-undersökning Nöjd medlem. Läs mer...

Enskild rådgivning i höst - Mångfald och jordhälsa på hästgården

Rådgivningen riktar sig till dig som har eller sköter mark där hästar vistas och som vill gynna mångfald, pollinering samt nå en större motståndskraft mot torka och intensiv nederbörd. Sista anmälan 17 november. Kostnadsfritt.
Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

Rapport om Skånes vilda bin

Länsstyrelsen Skåne har släppt en ny rapport med de senaste vetenskapliga rönen om vilda bin i Skåne. Rapporten är en sammanställning om vilda bin och är ett led i Länsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget att gynna vilda pollinatörer. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

Hänt i veckan...

Verksamhetsplanering pågår!
LRF Skånes regionstyrelse, ungdomsstyrelse och personal samlades i veckan för att diskutera och lägga en plan för 2022 års verksamhet.
Från LRF riks deltog Wictoria Bondesson som moderator.
Viktoria Östlund, utvecklingschef på Flyinge, (tidigare verksamhetsutvecklare på LRF Kött) berättade om Flyinge och vad de planerar för framtiden.
Foto: Monica W-Borg

Lektion med Smart Matte

LRF Skåne medverkar i projektet Smartmatte och denna gången var det Nyhemsskolan i Ängelholm som fick besök av en av våra medlemmar, Johan Nilsson, Ekeby. Johan räknade och pratade kring lantbruk med 9or.
Vill du också åka till en skola nära dig och prata matte  från lant- och skogsbruksnäringen - kontakta då Markus på LRF Skåne, markus.asp@lrf.se - Välkommen!
Foto: Pär Nershed

Studieresa till Landskrona
Wemmenhögsbygdens lokalavdelning bjöd in till studieresa. Resan gick till Landskrona och där besökte deltagarna Hilleshög och tittade bland annat på förädling av betfrö.
Foto: Ingemar Olsson

Räkna på värdet av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i nya Gödselkalkylen

Nu har vi lanserat en ny lättarbetad gödselkalkyl på webbplatsen greppa.nu. I kalkylen kan du beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag, på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på vilken kombination du väljer. Läs mer...

Hållbart växtskydd i fokus för ny utredning

Det är ett stort intresse för hållbarhetsfrågor. Inte minst livsmedelsföretagen vill hitta indikatorer inom olika områden som kan mätas och följas upp. En workshop och en kommande rapport ger förslag inom växtskyddsområdet. "Hållbart växtskydd" är något vi ska utveckla, både enligt den svenska livsmedelsstrategin och EU:s strategi "Från jord till bord". Men det har saknats kunskap om vad som egentligen menas med ett odlingssystem med hållbart växtskydd. Det här är en kunskapslucka som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) nu ska fylla i ett uppdrag från Växtskyddsrådet. Läs mer på Greppa.nu...

PÅ GÅNG...

2 november - Samverkan för stärkt kompetensförsörjning - IN Skåne

Välkommen på spridningskonferens (digitalt) för Region Skånes pilotsatsning i samverkan med tre skånska branschorganisationer. Kl 10-12. Region Skåne och tre branschorganisationer från det skånska näringslivet (LRF Skåne, Installatörsföretagen Skåne och Malmö-Lunds Byggmästareförening) samverkar för utveckling av utbildningssystemet i enlighet med den regionala arbetsmarknadens behov. Läs mer och se anmälan...

2 november - Kl 18-19 - Motionsskola - skriva slagkraftiga motioner
alt. 4 november - Kl 11-12

Riks Till alla medlemmar - Välkommen till ett kort, effektivt och inspirerande utbildningspass om motionsskrivande. Fokus läggs på motionerandet, men vi tar även upp andra sätt att påverka och väger för- och nackdelar med skrivelser, insändare samt sociala media. Utbildningen genomförs via mötesverktyget teams.
Klicka här för kl 18, 2 november
Klicka här för kl 11, 4 november

8 november - Höstmöte med tema: Hållbar lönsamhet - taxonomi
LRF Skåne Nordost bjuder in till höstmöte kl 17.30 på Helgegården, Skepparslöv. Polisen pratar om vad gör jag om jag har ett inbrott, EU-parlamentariker Emma Wiesner gör en analys utifrån sina insikter vad taxonomin kan ge för konsekvenser med mera, Sparbanken pratar finansiering och Sebastian Remvig, Hushållningssällskapet, talar om energipriserna och hur de påverkar lönsamheten. Läs mer...
Anmälan senast den 1 november till LRF Skåne
010-18 44 530 eller skane@lrf.se
Foto: Sofia Weimarck

9 november - Alnarps Mjölkdag

Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning
Årets Alnarps mjölkdag kommer genomföras som en hybrid med möjlighet att vara på plats eller följa programmet via en webbsändning. Förhållningsreglerna kan ändra sig på kort varsel som vi erfarit under pandemin. Vi återkommer med mer info här om praktiska arrangemang. Läs mer och se anmälan...

20 november - LRF Ungdomen Skåne håller årsmöte
Varmt välkommen till årsmöte på Gunnarshögs gård i Hammenhög. Start med fika kl. 16 därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet kommer vi att få en rundvandring på gården och avslutar med middag cirka 18.30.

23-25 november - Grisföretagardagar online

Gård & Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare, LRF & Svenska Köttföretagen bjuder till tre digitala förmiddagar fullspäckade med fakta och inspiration. Läs mer och se anmälan på Gård & Djurhälsan...

30 november - Djurskyddskonferensen 2021

Digital djurskyddskonferens den 30 november med temat: Så stärker vi djurskyddet tillsammans och utvecklar framtidens djurhållning. Konferensen arrangeras av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd.
Läs mer och se anmälan senast den 25 november...

2 december - Alnarps nötköttsdag

Sätt kryss i almanackan redan nu för Alnarps nötköttsdag torsdagen den 2 december 2021.
Mer information kommer HÄR

18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer

Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Lyssna till vilka tankar familjen Carlsson på Mansdala gård har om sitt ägarskifte, och deras erfarenhet från kursen.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

Brysselnytt vecka 43

I veckan har miljöutskottet, jordbruksutskottet och det temporära utskottet för frågor om skyddet av djur under transport haft utskottsmöten. Jordbrukskommissionär Wojciechowski och miljökommissionär Sinkevičius närvarade vid miljöutskottets möte under onsdagen för att diskutera skogsstrategin. Jordbruksutskottet har röstat om implementering av skärpt djurskydd. Till brev v 43

Gröna spaningar...

Sveriges ekonomi

Bilden är splittrad – vart är vi på väg? Konjunkturinstitutet talar om en mild högkonjunktur. SCB talar om en bred nedgång. Även Riksbanken talar om goda tider men tar höjd för viss inflation.
Källa: Konjunkturinstitutet - SCB - Sveriges Riksbank

Bli medlem i LRF idag

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang. Vet du någon som vill bli medlem idag?

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign