Hej,

Välkomna tillbaka, vi är nu i full styrka med ny energi och inspiration. Sommaren är inte riktigt slut än men hitintills har den levererat fint. Vi startar med att påminna om att snart är det dags för årets klimatbonde, vi skriver om nyttan med IP Arbetsvillkor, det uppdagades fusk med Svenskt Sigill-märket i somras och sist men inte minst det är snart dags för nya uppdateringar i några av regelhandböckerna i IP Standarden.

SNART DAGS ATT AVSLÖJA ÅRETS KLIMATBONDE

Trumvirvel tack... Den 14 september kommer vinnaren av Årets klimatbonde att presenteras på ett event arrangerat tillsammans med den nationella tävlingen ÅRETS BONDE i Skåne. De nominerade är Anders och Amanda, Alverbäcks blommor, Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson, Hagshultskossorna, Alla bönder på Sju gårdar, Edvard Hamilton, Hjelmsäters egendom, Susanne och Mats Olofsson, Vikentomater och Ebba-Maria Olson, Mossagården.

VÅRA KUNDER KLARADE KONTROLLER FRÅN GRÄNSPOLISEN

I början på sommaren gjorde gränspolisen tillsammans med andra myndigheter kontroller hos flera odlare i södra och mellan-Sverige för att se om det förekom illegal arbetskraft.

I samband med det har certifieringsorganen dessutom genomfört extrarevisioner på ett flertal företag certifierade med IP Arbetsvillkor. Revisorerna har inte hittat några allvarliga avvikelser mot reglerna i IP Arbetsvillkor, vilket känns som ett riktigt bra kvitto på att systemet fungerar.

- Certifieringsorganen har gjort ett bra jobb. Det är glädjande att certifieringen har fyllt sitt syfte och att de certifierade företagen hade bra koll på läget, säger Britt Rahm, vd på Sigill Kvalitetssystem.

Ett nästa steg kan bli att möta gränspolisen för att få dem att göra riskbedömningar innan de gör nedslag, så de fokuserar på icke certifierade företag i framtiden.

NYTT I IP-STANDARDEN 2022

Det har hänt mycket som har betydelse för IP-standarden under det senaste året: ökat fokus på biologisk mångfald i media efter flera larmrapporter; Uppdrag gransknings reportage om vanvård av djur; intensiv debatt om matsvinn; fusk med livsmedelsursprung; polisinsatser mot illegal arbetskraft i lantbruket och inte minst både torka och översvämningskatastrofer. Samtidigt har hållbarhetsarbetet inom handeln och livsmedelsindustrin i allt större utsträckning lett fram till skärpta krav på leverantörerna. Allt detta har betydelse för innehållet i IP-standarden. Därför är vi glada över att kunna konstatera att reglerna ligger helt rätt i tiden!

Till januari 2022 fortsätter vi arbetet som påbörjades 2021, med att skärpa kraven kring biologisk mångfald, klimatåtgärder och djuromsorg på IP-standardens Sigillnivå. Dessutom kommer en tydligare och mer lättillgänglig version av IP Arbetsvillkor.

En annan viktig nyhet är att regelhandböckerna för IP Sigill Spannmål & Oljeväxter och IP Spannmål & Oljeväxter Grundcertifiering har omarbetats så att de omfattar alla typer av växtodling. Därmed byter de också namn till IP Sigill Växtodling respektive IP Växtodling Grundcertifiering.

Vi kommer att skicka ut de nya regelhandböckerna i mitten av oktober, de kommer huvudsakligen att skickas ut via e-post. Ni som har Mina sidor på vår hemsida kan även att hitta dem där.

REGISTRERA DIG FÖR MINA SIDOR


Är du kund hos oss och har en IP certifiering kan du nu på vår hemsida www.sigill.se registrera dig för – Mina sidor. Där hittar du dina regelhandböcker och annan information om din certifiering. Registrera dig här www.sigill.se/registrera-mina-sidor-konto/
Du behöver ditt företags kundnummer hos Sigill Kvalitetssystem och den e-postadress som är registrerad hos oss (se sidan certifierade företag på sigill.se) Ni får en e-post med länk där ni skapar ett eget lösenord. Logga in.

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss på info@sigill.se


FUSK MED SVENSKT SIGILL MÄRKE UPPDAGAT

I sommar ringde en handlare till oss och berättade om produkter till lite väl bra pris som han fått erbjudande om. Produkterna hade Svenskt Sigill märke. Det mesta tyder på att det handlar om ett omfattande livsmedelsfusk och det har nu blivit ett polisärende.

Om du jobbar som uppköpare så uppmanar vi dig att hjälpa oss att hålla koll på användningen av våra märken och låter något för bra för att vara sant så kan det ju faktiskt vara så. Tveka inte att kontakta oss så att vi tillsammans kan sätta dit fuskare.

info@sigill.se eller 010-184 45 00

NY RÅDGIVNING OM BIOLOGISK MÅNGFALD I ÅKERLANDSKAPET INOM GREPPA NÄRINGEN

Greppa Näringen har tagit fram en ny rådgivningsmodul om biologisk mångfald i åkerlandskapet som kommer att finnas tillgänglig för lantbrukarna under hösten.

I rådgivningen får lantbrukaren kunskap om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt.

Rådgivningen är till för lantbrukare som är intresserade av att gynna biologisk mångfald och man utgår från den enskilda gårdens förutsättningar och hittar lösningar. Exempel på åtgärder som lantbrukaren kan göra är att använda lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner och anlägga skalbaggsåsar.


Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign