Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v18
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Maj 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

"Vi vill att vattenmyndigheterna lyfter blicken"

Riks, Jönköping, Skåne, Sydost Henrik Djerv är verksamhetsutvecklare med ansvar för vattenfrågorna i tre LRF-regioner. Här förklarar han varför vattendirektivet är viktigt att ta upp med lokalpolitikerna, att själva skicka in remiss med lokal prägel och varför enskilda markägare är nyckeln till framgång i att nå målen i Vattendirektivet. Läs mer...

Läs LRF Skånes synpunkter på vattendirektivet HÄR.

LRF Skånes svar på regionplanen
Nu kan du läsa LRF Skånes remissvar på Region Skånes regionplan 2021 HÄR.

Jordbruksverkets hantering av EU-ersättningar får svidande kritik igen

Riks Ekonomistyrningsverket har genomfört sin årliga granskning av hur ansvariga myndigheter hanterar EU-medel. Jordbruksverkets hantering av EU-ersättningarna, och att de inte åtgärdat tidigare kända problem, kritiseras i rapporten. Läs mer...

Skogsägarens drivkrafter gör det möjligt nå Sveriges klimatmål

Riks LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritiken till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras. Läs mer...

Bästa tiden att agera mot barkborrar är nu!

Riks Den 3-7 maj rekommendera LRF alla som äger skog med risk för angrepp av barkborrar att ta chansen och delta i Granbarkborreveckan.
De senaste tre åren har granbarkborren dödat 18 miljoner kubikmeter gran. Det motsvarar virket på ungefär 400 000 lastbilar med släp och 8 miljarder kronor i virkesvärde. De värst drabbade områdena är Skåne, Halland, Västra Sverige, Sydöstra Sverige, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Mälardalen. Läs mer...

Gör LRF ännu bättre - delta i medlemsundersökningen

Riks Är du en av de 3 900 slumpvis utvalda medlemmar som har fått ett mejl med frågor om hur nöjd du är med medlemskapet i LRF? Lägg fem minuter och svara på undersökningen. HÄR förklarar Jeanette Scherman, som är ansvarig för Nöjd medlemsundersökningen, på de vanligaste frågorna.

LRF pratade hållbarhet med 1400 studenter: Klokt med samverkan

Riks För andra året i rad har LRF varit partner till ASAP – A Sustainability Acceleration Project där studenter tränas för att bli framtidens hållbarhetsledare. I år har projektet haft fokus på hållbar mat, skog och lantbruk och under hösten har över 1 400 studenter mött ASAP och LRF. Läs mer...

3-9 maj - Kampanj för att stoppa kvark

Stoppa Kvarkan är en informationskampanj om kvarka och smittskydd för hästar som har sitt ursprung i Storbritannien, Strangles Awareness Week. Den 3–9 maj 2021 kommer kampanjen att spridas i olika länder. Syftet är att sprida kunskap och minska stigmatiseringen. Vi vill få människor att våga prata om kvarka och stötta varandra i situationer där smitta förekommer bland hästar. Läs mer på SVA...

Årets vinnare av Pitch & Match: Företaget som isolerar med hampa

Riks Isoleringsskivor av hampafibrer. Det var vinnarmodellen i LRFs svar på Draknästet, "Pitch & Match goes Bio". "Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad", säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt. Läs mer...

Lantbruksplast
- insamlingsinformation

Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot.
Läs mer på Svepretur...
Insamlingsinformation för Skåne - HÄR

Fågelinfluensan

I Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, förutom för ett område i Eslövs kommun där skyddsnivå 3 gäller. Du hittar information om nuläget för fågelinfluensan på Jordbruksverket...

Hjälp Amanda med att svara på frågor

Hej! Jag heter Amanda Lindberg och är mitt uppe i mitt examensarbete där jag ska undersöka hur ledare inom lantbruk har fått sina ledarskapsfärdigheter. Därför söker jag nu kandidater som har minst tre anställda inom mjölkproduktion, grisproduktion, äggproduktion, lammproduktion, samt spannmålsproduktion. Vill du hjälpa mig är du varmt välkommen att kontakta mig på: amlg0002@stud.slu.se - så snart som möjligt. Stort tack för hjälpen!

Dina gröna jobb behövs - så fixar du personalen

Behovet av svensk arbetskraft inom gröna näringar kommer att vara ovanligt stort i år. Mycket på grund av det oroliga världsläget. Nu vill vi vara med och hjälpa dig att hitta just den arbetskraften du behöver. Och vi har kandidater som snabbt kan komma på plats. Läs mer på  Dina gröna jobb behövs  och Anställa från utbildning

Barn till bönder peppar varandra!
Missade du Lilla Aktuellt och LRF Kickers i förra veckan kan du titta HÄR.

Beställ Bonden i skolan-kassen och ge till din skola

Riks Hjälp oss sprida kunskap om vårt hållbara jordbruk tillsammans med Bonden i skolan och Hållbarhets-kampanjen. Beställ hem en skolkasse och lämna över till en skola i din närhet. Läs mer...

I MEDIA

Försäljning av gruvbolag oroar motståndare
Uppgifterna om att bolaget är till salu kommer från Hans Ramel, ordförande LRF Skåne som sedan starten betonat att det är både orimligt och orealistiskt att bryta mineraler i en öppen gruva i Skåne. Läs mer i Österlenmagasinet...

Förslag: Krogar ska redovisa köttursprung

Livsmedelsverket vill att restauranger ska redovisa vilket land köttet de serverar kommer från. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag, som nu skickas ut på remiss. Läs mer på Aftonbladet...

Så ska den tyska djurhållningen bli mer hållbar

Miljöåtgärder på de tyska gårdarna räcker ganska långt för att nå miljömålen, men gårdarnas klimatåtgärder räcker inte för att nå klimatmålen om inte antalet djur i Tyskland minskar. Det föreslås i en ny rapport av tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Läs mer...

Studie jämför nitratläckage från ekologisk och konventionell odling

Nitratläckaget från både ekologiska och konventionella odlingsförsök överskred EU:s gränsvärden i en dansk-tysk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Agriculture, Ecosystems & Environment. Genom att integrera olika metoder som odling av foder, fånggrödor och avsalugrödor kan miljökraven efterlevas. Läs mer på Greppa.nu

Ny rapport: Medlemmar i Greppa Näringen mer aktiva i arbetet mot fosforförluster

Lantbrukare med stora gårdar och medlemmar i Greppa Näringen är mest insatta och aktiva i att förbättra utnyttjandet och minska förlusterna av fosfor. Det framgår av en unik kartläggning som också visar att många lantbrukare inte känner till möjligheten att söka stöd för strukturkalkning och andra åtgärder för bättre vattenkvalitet genom landsbygdsprogrammet. Läs mer...

HÄNT I VECKAN

Registrering av anläggning
Ett 60-tal medlemmar deltog vid det digitala informationsmötet om registrering av anläggning. Caroline Grappson från Länsstyrelsen i Skåne, berättade om orsaken till registrering av anläggning, livsmedel och foder. Vem som ska registrera, var registrering görs och vad ska registreras, även hur primärkontroller fungerar lyftes.
Läs mer på Länsstyrelsen i Skåne.

PÅ GÅNG...

5 maj - Spannmålskväll för ungdomar

Välkommen till digital spannmålskväll, kl 19-21, med LRF Ungdomen i Skåne. Gäster är Lantmännens inköpschef för spannmål Per Gerhardsson, samt Kristianstadsortens Lagerhusförenings vd och spannmålsinköpare Erik Wildt-Persson. Ämnen som kommer lyftas är bland annat - Risk och riskhantering inom Lantbruk - Vad kollar man på för att analysera marknaden och för att hantera sin risk - Vilka verktyg finns på marknaden för riskhantering?
Självklart kommer du få möjlighet att ställa dina frågor till både Per och Erik.
Anmälan HÄR

6 maj - Debatt om skog på Lunds Universitet med skogsägare och forskare

Riks Den 6 maj debatteras skogen på Lunds Universitet och skogsägaren Mikaela Johnsson är med.
Läs mer och se anmälan...

6 maj - Lammlyftet: Att producera lammkött av efterfrågad kvalitet, vad innebär det?

Riks Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. En svensk standard för lammköttskvalitet har därför tagits fram, kallad MSS - lamm. Teamsmöte kring Lammlyftets resultat:
Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00
Klicka här för att delta I mötet

10 maj - Elfordon i lantbruket?

Riks Hur ställer vi om de gröna näringarna till att minska sina utsläpp?  Vad kan man göra redan idag? Vad är det på gång inom innovation? Vad finns det för kompletteringar eller alternativ till förbränningsmotorn? Anmäl dig till webbinariet den 10 maj. Läs mer och se anmälan...

12 maj - Hur mår min jord? – presentation av markvårdsappen

Markvårdsappen ”Hur mår min jord?” ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder. Appen är alldeles ny och släpptes våren 2021. Den ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU.
Anmälan senast den 11 maj till Jordbruksverket...

19 maj - Digital inspirationsträff med Mer mat – fler jobb

Den 19 Maj går vi live på Zoom och berättar om projektet Mer mat - fler jobb och hur vi kan hjälpa DIG som företagare att utveckla ditt företag, din personal och dig själv som ledare. Läs mer och se anmälan HÄR

GRÖNA SPANINGAR

Matsvinn ska standardiseras

Det globala standardiseringsorganet ISO har beslutat att bilda en grupp för att ta fram en standard för matsvinn. ISO ska alltså ta fram globala standarder som definierar och underlättar arbetet mot matsvinn.
Läs mer på Food Supply...

Brysselnytt v 17

Den här veckan har Europaparlamentet röstat igenom en resolution rörande markskydd och EU:s jordbruksministrar har samlats för att bland annat diskutera CAP. Dessutom har EU-kommissionen släppt en studie rörande genredigering. Till brev v 17

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign