Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v42
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Oktober 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Vildsvin i norden - rapport

Anders Rolfsson, viltansvarig, LRF Skånes styrelse, intervjuades av Katharina Ekegren, SLU, angående Nordiska Ministerrådets rapport om Vildsvin i de nordiska länderna.
Intervjun kan du lyssna på HÄR.

28 oktober - Demonstration vilthantering via drönare

Viltskador är ett stort problem i Skåne, allt vilt som vildsvin, hjortdjur och gäss skapar ett stort totalt vilt-tryck på både grödor och skog. Hur kan då ny teknik hjälpa oss att komma åt de alltmer ökande problemen? Jo, modern teknik kan exempelvis användas för att upptäcka antalet vilda djur i ett område, till djurövervakning, till att vara markägarens förlängda blick, till snabbspårning av skadade djur vid jakt, mm.
Innovationscenter för landsbygden och LRF Skåne, m.fl. bjuder in till att hitta ”nya sätt att hantera gamla problem”. I detta demoevent kommer vi att visa tekniken och tillsammans samtala om möjliga scenarier framåt.
När: kl 13.30-15.00. Var: Digitalt över Zoom, länk skickas ut några dagar före eventet.
Kort om programmet: Vi varvar olika digitala visningar med frågor och dialog kring möjligheter, utmaningar, gemensam utveckling framåt.
Anmälan: till helena.kurki@sjobo.se, vi vill gärna ha er anmälan senast 26/10.

Årets fest - anmäl dig till prisutdelning av ÅRETS BONDE 2021...

…och den går av stapeln onsdagen den 17 november på Clarion Hotel Sea U i Helsingborg med start kl. 18.00. Prisutdelning sker i 6 kategorier plus den prestigefyllda titeln ÅRETS BONDE 2021 - se nominerade.
Läs mer om bokning till kvällen...

Svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan nå Parisavtalets klimatmål

Riks Svensk mjölk- och nötköttsproduktion är redan idag bland de mest hållbara i världen. En ny rapport, ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”, visar att det finns stora möjligheter att komma ännu längre och nå Parisavtalets målsättningar. Läs mer...

4 av 10 skogsägare är kvinnor – äger en yta stor som Småland

Riks Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att kvinnor fortsatt utgöra 38 procent av de privata skogsägarna. Däremot har kvinnors ägande av landets totala skogsareal minskat från 14 till 13 procent. Läs mer...

Nominera dig själv eller någon du känner!

Riks Vilka bidrar till Sveriges bästa mat? Hur står sig svensk matproduktion i den nordiska konkurrensen? Det avgörs nu genom den nordiska mattävlingen Embla Food Awards 2021 som vill förstärka den nordiska livsmedelsidentiteten och lyfta fram de viktiga människorna bakom maten.
Nominera senast den 31 oktober! Läs mer...

Bättre arbetsmiljö ska locka unga

Riks Med ett anslag på 3,7 miljoner kronor får LRF chansen att leda de gröna näringarna mot ett säkrare arbetsliv med färre skador och olyckor. Samtidigt ska unga känna ökad lust att ta steget in i branschen. Läs mer...

Nyhet! Utbildningskarta på Jobba grönt

Nu lanserar Jobba grönt en digital utbildningskarta med fokus på just gröna utbildningar på www.jobbagront.se. Den rikstäckande kartan visar var utbildningarna finns på flera nivåer: naturbruksgymnasium, yrkesvux, yrkeshögskolan, högskola och universitet. Ta en titt och sprid gärna!

Hänt i veckan...

Inspirationskväll inför vecka 47
Under onsdagskvällen samlades LRF Skånes kommungrupper för att prata vecka 47, veckan då arbetet med att påverka bland annat kommunpolitiker sträcker sig över hela landet. Årets tema kommer att handla om hållbarhet. Medverkade gjorde bland annat Jens Berggren, LRFs hållbarhetsexpert och LRF Skånes hållbarhetsambassadörer.

Foto: Claes Kullman

Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor
LRFs kommungrupp i Lund har tagit ett nytt grepp på hur vi skall diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor med kommunens politiker. I samarbete med Partnerskap Alnarp, SLU samt Lunds kommuns miljöstrateger bjöd vi in odlare, politiker, för att visa och berätta hur vi redan i dag jobbar med klimat och hållbarhetsfrågor på gårdsnivå, men också hur vi kan bli bättre på dessa områden genom att på ett enkelt sätt odla mellangrödor som binder kol i marken.
Under pandemiåret som gått jobbade vi fram denna fältvandring, vilket också visade sig vara intressant för många andra organisationer som ställde upp och berättade om deras syn på mellangrödor. The Absolute Company, NBR (Nordic Beet Research), Hushållningssällskapet Skåne, Jordbruksverket m.fl.

Det gäller att vidarebefordra kunskap så att kompetensen blir bättre och därmed bättre beslut av våra kommunfullmäktige.

Vi hade även jobbat med den digitala versionen så att allt kunde följas via Zoom.
Evenemanget var mycket lyckat med över 70 anmälda och blandad skara. Flertalet media var närvarande.
Det har redan nu har gett mersmak. Tre nya samarbetspartner LRF, SLU och Kommunen. Nytt projekt planeras redan.
Vi kan starkt rekommendera kommungrupperna att jobba vidare på detta sätt.
Camilla Hansson, ordförande LRFs Kommungrupp i Lund

Fr v på bilden Håkan Wahlman, Camilla Hansson, Andreas Johnsson och Lars Assarsson.


Du kan lyssna på dagen HÄR via Youtube...

Längre växtsäsong kan ge renare vatten i spannmålsområden

Växtsäsongen har förlängts med cirka 0,7 dagar per år de senaste decennierna i Norge. Det framkommer i en ny långtidsstudie i sju jordbruksområden där det också visas ett starkt samband mellan förlängd växtsäsong och lägre kvävehalt i vattendrag. Läs mer...

Viktigt med kvävehungrig gröda efter tidig ärtskörd

Konservärter kan lämna efter sig stora mängder kväverika skörderester som snabbt mineraliseras till nitrat. Därför är det extra viktigt med en fånggröda eller annan gröda som snabbt kan utnyttja det kvävet. Läs mer på Greppa.nu...

I MEDIA...

Han hjälper räddningstjänsten

Att lantbrukare hjälper räddningstjänsten vid bränder är inget nytt och de får betalt vid skarpa insatser. Men nu höjs röster inom lantbruket på att utbildning och jour ska ersättas av staten. Anders Edbro, LRFs Kommungrupp i Osby, i TV4, 17 oktober.

Klimatsmart forskning om mellangrödor visades upp

På torsdagen samlades odlare, forskare, politiker med flera på Gårdstånga Nygård i Flyinge utanför Lund för att ta del av projektet ”Klimatsmarta mellangrödor”. LRFs Kommungrupp i Lund, Lunds kommun och SLU, Skånska Dagbladet 15 oktober, premium

Lantbruksbarometern - Lantbrukare upplever att konsumenternas förtroende för dem sjunker
Lyssna på Per Skargren, Ludvig & Co, om Lantbruksbarometern, om priserna på insatsvaror som pressas uppåt.
Lantbruksnytt 13 oktober, ca 1:50 in i programmet
Du kan ladda ner Lantbruksbarometern på Ludvig & Co HÄR

Skånska vargar kan ha fått sex valpar

I vintras konstaterades det att en varghane från Västmanland och en varghona från Östergötland etablerat ett revir i Skåne. Länsstyrelsen är i ständig dialog med LRF och fåravelsförbundet. Norra Skåne, premium, 14 oktober

Lantbrukarnas jätteintresse för teknik...

... men skralt utbud, säger Niklas Bergman, energiexpert LRF, till Sveriges Radio 14 oktober.

PÅ GÅNG...

19 oktober - Gårdsbaserad biogas – utveckling, uppgradering och ny teknik

Riks 19 oktober 2021. Hur ser utvecklingen ut för svensk gårdsbaserad biogas? Vilka uppgraderingstekniker finns idag? Vilken annan ny teknik finns och är på väg? Du har möjlighet att få svar på detta och andra frågor på webbinariet om gårdsbaserad biogas. Läs mer...

20 oktober - Digital kurs – acetonemi och kalvningsförlamning

I sessionen går veterinär och rådgivare igenom kalvningsförlamning och acetonemi; Hur sjukdomarna uppstår, hur man förebygger sjukdomarna och hur det påverkar kons laktation. Läs mer på Skånesemin...

21 oktober - På väg uppåt – webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.
Anmälan senast den 19 oktober, läs mer på Länsstyrelsen i Skåne och se anmälan...

21 oktober - Kalvkurs, innan avvänjning

Sanna Soleskog (husdjursagronom och specialist på kalvuppfödning) kommer ännu en gång till Skåne för att på sedvanligt kunnigt och underhållande sätt prata om hur vi bäst tar hand om våra kalvar. Läs mer på Skånesemin...

22 oktober - Seminarium om frivilligt skydd av natur

Riks 22 oktober 2021. Hur kan vi stärka äganderätten och samtidigt vårda den biologiska mångfalden? Vilket system för naturskydd har stöd hos enskilda skogsägare? Skulle fler skogsägare utveckla och bevara naturvärden om risken att förlora sin egen mark inte fanns? Läs mer...

27 oktober - Fältvandring: Mer vall på slätten hos Magnus Eriksson i Löderup

Välkommen till fältvandring för det regionala projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion.
När: kl 10-12 (kaffe från 9.45). Var: Hörupsvägen 289, 271 76 Löderup. Parkering finns i anslutning till gården med en utfart och en infart.
Vid intresse finns även möjlighet att besöka en större halmpanna med 11 km kulvert till 180 förbrukare i Löderup samt ugn och halmrivarsystem, som ligger i närheten.
Mer information kommer på SLU Alnarps kalender. Anmälan görs på sidan senast den 24 oktober.

1 november - Studiecirkel om diken

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer och se anmälan...

2 november - Kl 18-19 - Motionsskola - skriva slagkraftiga motioner
alt. 4 november - Kl 11-12

Riks Till alla medlemmar - Välkommen till ett kort, effektivt och inspirerande utbildningspass om motionsskrivande. Fokus läggs på motionerandet, men vi tar även upp andra sätt att påverka och väger för- och nackdelar med skrivelser, insändare samt sociala media. Utbildningen genomförs via mötesverktyget teams.
Klicka här för kl 18, 2 november
Klicka här för kl 11, 4 november

4 november - Kalvkurs med tema hälsa, utfodring stallmiljö och byggnation

Vill du få bättre kalvhälsa och inblick i hur stallmiljön och utfodringen påverkar kalvhälsan och tillväxten? Då är detta en kurs för dig. Kursen hålls via Greppa näringen och målet är att få en ökad förståelse för sambandet mellan kalvhälsa, stallmiljö och utfodring. Anmälan senast den 27 oktober - läs mer på Växa...

20 november - LRF Ungdomen Skåne håller årsmöte
LRF Ungdomen Skåne håller sitt årsmöte lördagen den 20 november - boka dagen redan nu!
Obs! Program för årsmöte och efterföljande aktivitet kommer, så håll utkik!

23-25 november - Grisföretagardagar online

Gård & Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare, LRF & Svenska Köttföretagen bjuder till tre digitala förmiddagar fullspäckade med fakta och inspiration. Läs mer och se anmälan på Gård & Djurhälsan...

30 november - Djurskyddskonferensen 2021

Digital djurskyddskonferens den 30 november med temat: Så stärker vi djurskyddet tillsammans och utvecklar framtidens djurhållning. Konferensen arrangeras av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd.
Läs mer och se anmälan senast den 25 november...

18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer

Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Lyssna till vilka tankar familjen Carlsson på Mansdala gård har om sitt ägarskifte, och deras erfarenhet från kursen.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

Brysselnytt vecka 41

Denna vecka har jordbruksministrarna samlats i Luxemburg för att bland annat diskutera de nationella CAP-strategiska planerna och Fit for 55 inklusive skogsstrategin. Miljöutskottet och jordbruksutskottet har haft sammanträden med liknande ämnen på agendan. Det har även meddelats att fler svenska Europaparlamentariker har fått viktiga roller i arbetet för strategin Fit for 55. Till brev 41

Gröna spaningar...

Certifiering mot svinn på restaurang

Restauranger får stöd och hjälp att minska sitt matsvinn med en ny certifiering från Sigill Kvalitetssystem. Med enkla medel som rätt storlek på tallriken, doggy bags och information till gästerna tar certifieringen ett helhetsgrepp på matsvinnsfrågan. Källa: https://www.sigill.se/siteassets/bilder/livsmedel/produktblad-svinn-pa-restaurang-2022.pdf

Finskt labbkaffe, någon?

Det finska researchföretaget VTT forskar fram ett ”labbkaffe” genom att odla kaffeceller i en bioreaktor sk cellulärt jordbruk. Tekniskt baseras produktionsprocessen på befintlig och etablerad teknik som konventionell bioreaktordrift. Den första omgången som producerats av VTT i ett laboratorium i Finland uppges lukta och smaka som vanligt kaffe. För närvarande är det inte möjligt att sälja denna typ av kaffe till konsumenter. Labframställda livsmedel måste i Europa godkännas som Novel Food innan det kan säljas. Källa: Buzzter

Bli medlem i LRF idag

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang. Vet du någon som vill bli medlem idag?

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign