Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v40
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Oktober 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Dags för extra riksförbundsstämma

Riks Onsdag den 6 oktober inleds 2021 års extra riksförbundsstämma, i digifysisk form, med tema "Grönt är inte svart eller vitt".

Läs mer om stämman och se länk för att följa stämman...

Vilt hett motionsämne genom åren

Riks De senaste tio åren har 123 motioner om vilt avhandlats på LRFs riksförbundsstämmor. Flertalet av dem har besvarats och verkställts av LRFs förmodligen flitigaste motionshanterare, Anders Wetterin, LRFs expert på jakt- och viltfrågor. Motionerna speglar medlemmarnas frustration men har också lett till flera framgångar. Läs mer...

Kursen för EU-stödet sätts till 10,1683 kr/€

Europeiska centralbanken slog i förra veckan fast kursen till 10,1683 kr/€ och det är den som kommer användas för att beräkna de så kallade direktstöden. De stöd som berörs är: Gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreaturstödet och stödet till unga lantbrukare. Se utbetalningsplan på Jordbruksverket...

Biogasproduktionen kan öka mer - om riksdagen beslutar om biogasstöd

Riks Den svenska biogasproduktionen och biogasanvändningen ökade med två procent under 2020, visar ny statistik från Energimyndigheten. Men den inhemska produktionen, som ligger efter den totala användningen, skulle kunna få rejäl fart om riksdagen antar regeringens aviserade biogasstöd. Läs mer...

Titta på filmer om den skånska skogens potential

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta.
Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, produktion, miljö, rekreation och innovation.
Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Till Skånsk Skogsstrategi och filmerna...

Läs också Skånsk Skogsstrategis nyhetsbrev...

Beslut om varg förödande för förtroendet för vargförvaltningen

Riks Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län, beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. Läs mer...

Naturvårdsplan för Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Skånes kommuner har tagit fram ett förslag till Naturvårdsplan för Skåne. Naturvårdsplanen för Skåne är en revidering av de äldre naturvårdsprogrammen från 1990-talet. Den har tagits fram utifrån befintligt underlagsmaterial på länsstyrelsen, kommunerna antagna naturvårdsprogram och naturvårdsplaner, samt dialog med kommunernas naturvårdsansvariga under hösten 2020. Naturvårdsplanen kommer att vara ett planeringsunderlag för kommunerna. OBS! Kolla upp hur det ser ut där du bor. Mer information finns HÄR.
För frågor kontakta Jan Hultgren, LRF Skåne, 010-1844316 eller jan.hultgren@lrf.se

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle

Riks En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk. Läs mer...

Är du en av Nordens bästa matmänniskor?

Riks Vilka bidrar till Sveriges bästa mat? Hur står sig svensk matproduktion i den nordiska konkurrensen? Det avgörs nu genom den nordiska mattävlingen Embla Food Awards 2021 som vill förstärka den nordiska livsmedelsidentiteten och lyfta fram de viktiga människorna bakom maten. Nominera dig själv eller någon du känner. Läs mer...

Faktafel om skog i Vetenskapens värld

Riks Det är många faktafel i Vetenskapens världs programserie Slaget om skogen som SVT sänder. LRF Skogsägarna har sammanställt dessa. Läs mer...

Lantbruksnytt om problem att få tag i kvalificerad arbetskraft

Problem att få tag på kvalificerad arbetskraft upplever i stort sett hela det svenska lantbruket, och grisnäringen utgör inget undantag. Nu gör LRF en satsning för att underlätta för just den produktionsgrenen. Se inslaget...

Toppmöte om hållbara livsmedelssystem – Jordbruksverket bidrar med fokus på lönsamhet och minskat svinn!

Vad vi producerar och hur vi organiserar vår produktion, förädling, distribution och konsumtion av mat spelar en avgörande roll för miljö, klimat och hälsa och möjligheterna att nå Agenda 2030. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om hållbara livsmedelssystem – Food Systems Summit 2021, för att förändra våra livsmedelsystem till att bli ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Läs mer på Jordbruksverket...

Näringen glöms bort

Det pratas ofta om att ta bort kött ur kosten för klimatets skull men i det resonemanget glöms näringen bort. Kött är nämligen väldigt näringsrikt.

Läs mer på #SvensktKött...

Hänt i veckan...

Ambassadörerna planerade
Hållbarhetsambassadörerna träffades för att planera verksamhet. Till vänster Henrik Djerv, hållbarhetsansvarig LRF Skåne, Anna Kristoffersson, Helen Nilsson och Helena Rimfors som tog bilden.

Vill du veta mer om LRF Skånes hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Henrik Djerv.

Genomgång av motioner
Inför extra riksförbundsstämman, som hålls den 6-7 oktober, träffades fullmäktige från LRF Skåne och Halland för en genomgång och diskussion kring stämmomotionerna.
Du är välkommen att följa stämman och höra vilka beslut som fattas för motionerna, se länk ovan.

Foto: Helén Rosengren

LRF Skåne gratulerar Årets Landsbygdsföretagare!

Stig Lundström, ordförande i Landshypotek ekonomisk förening, och föreningens vice ordförande Marianne Andersson delade ut diplom och blommor till Louise Blissing och Fredrik Pettersson, Filkesboda gård i Arkelstorp. Norra Skåne, 1 oktober, premium

I MEDIA

Skogsbrukare höjer rösten mot byråkraterna

Debatt. Skogsprodukter finns i mycket men syns inte alltid, i hus, i inredningar, i möbler, i husgeråd, i textilier, i böcker och tidskrifter, i förpackningar, i smink, i drivmedel, i fjärrvärme och mycket mer. LRF har skrivit en dialog mellan byråkrater och familjeskogsbrukare.
Undertecknat Ann Marke, ledamot i regionstyrelsen. Kristianstadsbladet, 29 september, papperstidningen.

”Skadlig propaganda mot kött och mjölk”

Propagandan mot animaliska produkter kan få förödande konsekvenser för livsmedels­produktionen, svensk landsbygd och hela det agronomiska systemet, skriver flera debattörer. Undertecknat med bl.a. Sigrid Agenäs, professor i
skötsel av idisslare med fokus på laktationsbiologi, SLU Peter Borring, lantbrukare och hållbarhets­ambassadör i LRF.
Läs mer på Svenska Dagbladet, 30 september...

Kampanj för klimat- och vattennytta med träd längs jordbruksåar

I en ny stödform får lantbrukare i Storbritannien betalt av myndigheter för att plantera träd längs vattendrag i jordbrukslandskapet. De kan sedan sälja kolkrediter för den kol som lagras i träden på en marknad som garanteras ända till år 2055. Läs mer...

Rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet bidrar till ökad lönsamhet och att miljömål nås

Vår livsmedelsförsörjning är beroende av den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster. Ett varierat och artrikt odlingslandskap får oss också att må bra. I rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” hjälper rådgivare från Greppa Näringen lantbrukare att hitta gårdsspecifika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden.
Läs mer på Greppa.nu...

PÅ GÅNG...

5 oktober - ViLA (Villkorad Läkemedels Användning) – nu har du chansen att gå kurs för djurägare och anställda med mjölkproduktion

ViLA innebär att man under vissa villkor har rätt att själv behandla vissa sjukdomar på sina djur med medicin som man får ha hemma. Denna kurs krävs för att ha möjlighet att ha ViLA-avtal med veterinär på sin gård.
Läs mer på Skånesemin...

6 oktober - Vad händer när vi pratar öppet om psykisk ohälsa?
Digitalt via Zoom, kl 16-17. Ofta får vi höra att vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att minska tabut kring ämnet och för att visa att ingen är ensam i sin sjukdom. Men vad händer när vi verkligen pratar öppet om vår psykiska ohälsa? Två personer som vet är Henrik Wahlström och Lasse Övling. Läs mer på Studieförbundet Vuxenskolan...

12 oktober - Alnarps Grisdag

Kl 10-15 via Zoom, sista anmälan den 8 oktober. Förmiddagen kommer erbjuda det senaste kring hållbarhet inom svensk grisproduktion och avslutas med hur man bedriver en hållbar grisproduktion. Under eftermiddagen kommer den växande grisen att stå i fokus och den senaste svenska forskningen kommer presenteras.
Läs mer och se anmälan...

12 oktober - Skånsk Hästnäringsdag

Vilken dag! Det här vill du inte missa! Årets hästnäringsdag har ett fullspäckat schema som inleds med en guidad tur på Malmö Civila Ryttareförenings (MCR) helt nya anläggning (som ligger granne med Jägersro). Därefter intressanta föreläsningar, bl a om hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa, att använda hästar som lärare, hur man blir kvalificerad hästverksamhet samt hur hästen kan bli en tillgång istället för en belastning av miljön.
Läs mer och se anmälan...

14 oktober - Säkra din tillgång på vatten med lagen i ryggen

När konkurrensen om vatten hårdnar blir det viktigt att på laglig väg säkra ditt vattenuttag för bevattning, vare sig det gäller ytvatten eller borra. LRF Trädgård erbjuder nu genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder kursen “Vattentillgångar för bevattning – Lagar & Regler”.
Arr: LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.

Välkommen på kurs torsdagen den 14 oktober kl. 08.30-16.30 på Helgegården i Skepparslöv, Kristianstad.
Läs mer och se anmälan...

14 oktober - Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringen i marken, bidra till en bättre kvävehushållning och öka markens bördighet. Tid: 2021-10-14, kl 12.00-15.00. Lokal: Gårdstånga Nygård i Flyinge
Arr: LRFs Kommungrupp i Lund i samarbete med Lunds kommun och SLU.
Läs mer och se anmälan...

18 oktober - Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött

Måndagen den 18 oktober lanseras rapporten Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött, där vi räknat på potentialen för att minska klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Varmt välkommen att delta i det digitala lanseringsseminariet!
Läs mer och boka din plats...

20 oktober - Digital kurs – acetonemi och kalvningsförlamning

I sessionen går veterinär och rådgivare igenom kalvningsförlamning och acetonemi; Hur sjukdomarna uppstår, hur man förebygger sjukdomarna och hur det påverkar kons laktation. Läs mer på Skånesemin...

21 oktober - På väg uppåt – webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.
Anmälan senast den 19 oktober, läs mer på Länsstyrelsen i Skåne och se anmälan...

21 oktober - Kalvkurs, innan avvänjning

Sanna Soleskog (husdjursagronom och specialist på kalvuppfödning) kommer ännu en gång till Skåne för att på sedvanligt kunnigt och underhållande sätt prata om hur vi bäst tar hand om våra kalvar. Läs mer på Skånesemin...

1 november - Studiecirkel om diken

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer och se anmälan...

4 november - Kalvkurs med tema hälsa, utfodring stallmiljö och byggnation

Vill du få bättre kalvhälsa och inblick i hur stallmiljön och utfodringen påverkar kalvhälsan och tillväxten? Då är detta en kurs för dig. Kursen hålls via Greppa näringen och målet är att få en ökad förståelse för sambandet mellan kalvhälsa, stallmiljö och utfodring. Anmälan senast den 27 oktober - läs mer på Växa...

20 november - LRF Ungdomen Skåne håller årsmöte
LRF Ungdomen Skåne håller sitt årsmöte lördagen den 20 november - boka dagen redan nu!
Obs! Program för årsmöte och efterföljande aktivitet kommer, så håll utkik!

23-25 november - Grisföretagardagar online

Gård & Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare, LRF & Svenska Köttföretagen bjuder till tre digitala förmiddagar fullspäckade med fakta och inspiration. Läs mer och se anmälan på Gård & Djurhälsan...

18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer

Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Lyssna till vilka tankar familjen Carlsson på Mansdala gård har om sitt ägarskifte, och deras erfarenhet från kursen.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

Brysselnytt vecka 39

Denna vecka har Europaparlamentets jordbruksutskott bland annat diskuterat ekonomisk uthållighet för EU:s jordbrukare när krav på djurvälfärd ökar, det har även varit #EUpollinatorweek och de svenska Europaparlamentarikerna ger inte upp hoppet om en förändrad taxonomi trots bakslag. Till brev 39

Gröna spaningar...

Premiärtur för förarlös traktor

Ett stycke maskinhistoria som rullar ut från maskinhallen på Ulltuna. Källa: ATL TV - YouTube

Familjen och anställda är välkomna att bli medlemmar

Är du medlem och vill ta med familjen på aktiviteterna? Låt dem gå med, vi får mer tryck i frågorna, mer gemenskap och de får samma rättigheter och förmåner som du. Tillsammans gör vi skillnad!

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign