Preview
 
 
 
 

HEJ,

Äntligen vårlik
t i stora delar av landet, det knoppas och gror (väljer att inte bry oss om det lilla bakslag vi just fick). Vi fortsätter att beskriva vår ställning jämfört med andra typer av certifieringar, nu har vi kommit till Global GAP. Nu finns riktlinjer kring Biokol, läs om det här, det finns även en ny folder på vår hemsida. Läs om Foodhills som Sigillcertifierar sin ärtodling. Årets Klimatbonde är på gång och vi svarar på frågor kring IP Sigill Frukt & Grönt.
SÅ MÖTER IP SIGILL UTMANINGEN FRÅN GLOBAL GAP

Är du en av våra kunder som märker en ökad efterfrågan på Global GAP certifiering från dina internationella kunder? Då kan vi hjälpa dig att möta den utmaningen utan att du behöver byta certifiering. Nu lägger vi in en extra växel för att möta utmaningen från Global GAP genom att förstärka dialogen med internationella aktörer.

Global GAP är en global standard för certifiering av primärproduktion som, precis som IP-standarden, omfattar den livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljö och arbetsvillkor. Totalt är över 200 000 företag certifierade i världen, varav ca 120 000 frukt & grönt-företag i EU. Global GAP, (som då kallades Eurep GAP), grundades i slutet av 90-talet på initiativ av den europeiska dagligvaruhandeln. Samtidigt utvecklades IP-konceptet för Frukt & Grönt här i Sverige, som ett sätt att möta kravet på certifiering och samtidigt behålla kontrollen över reglerna. Under årens lopp har båda systemen utvecklats och idag finns en hel del likheter men också stora skillnader.

Global GAP kräver mer administration, den innehåller krav som inte är relevanta här uppe i Norden och den är dyrare att vara certifierad mot eftersom revision måste ske varje år. En stor fördel med IP-standarden är också att vi finns nära er som använder den.

En viktig förklaring till skillnaderna mellan IP-standarden och Global GAP är att förutsättningarna för produktionen är annorlunda här uppe i norr, både lagstiftningen och klimatet är strängare i många fall. Global GAP ska fungera i hela världen och har därför regler som inte är relevanta i norra Europa. IP- standarden ska alltid vara det bästa valet för frukt & grönt-producenter och deras kunder i Sverige. Därför bevakar vi löpande utvecklingen av konkurrerande certifieringar  och jobbar tillsammans med er odlare, livsmedelsindustri och dagligvaruhandel när vi utvecklar våra regler.

Tveka inte att kontakta oss kring dessa frågor, hör av er till
Stefan Bengtsson, stefan.bengtsson@sigill.se eller till info@sigill.se
FOODHILLS ÄRTODLINGAR BLIR
IP SIGILL CERTIFIERADE


Foodhills över 180 ärtodlare kommer under årets odlingssäsong att anpassa sig till reglerna i IP Sigill.
Foodhills kunder både i Sverige och utomlands ställer krav på en certifiering och valet föll på IP Sigill av flera anledningar säger Karl Vilhelm Beckman, VD på Foodhills. En del av odlarna och odlingskonsulterna kände till IP Sigill sedan tidigare vilket sänkte trösklarna för att införa certifieringen, fortsätter han.

Utlovat stöd från Sigill kvalitetssystem med att få acceptans för certifieringen från internationella kunder samt en upplevelse av att det var ett mer praktiskt val avgjorde beslutet. Ett alternativ hade kunnat vara Global GAP, en certifiering som internationella kunder efterfrågade, men upplevelsen var att tröskeln skulle vara högre med Global GAP eftersom reglerna är fler och även att kostnaden totalt
skulle varit högre.

Foodhills har byggt upp sin verksamhet i Bjuv och idag går ca 85% av ärterna de producerar på export till Australien, USA och Tyskland, resten säljs i Sverige. En stor del av ärterna går till vidareförädling i nästa led. Foodhills vision är att bygga en global referens-, test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion.
RIKTLINJER BIOKOLSPRODUKTION

Sigill Kvalitetssystem har i samarbete med flera andra aktörer utvecklat riktlinjer för biokolsproduktion. Riktlinjerna innehåller det som är viktigast att tänka på för att vara säker på att biokolet inte förorenar marken samt en vägledning för hur du kan räkna ut kolsänkan i biokol.

Biokol
 är förkolnat material som har upphettats utan tillgång på syre. Det material som används kan vara trä, fröskal, trädgårds-avfall eller stallgödsel. Biokolet är mycket stabilt och bryts inte ned på hundratals till tusentals år. Gräver man ner det eller lägger det under till exempel en fotbollsplan kan det under denna
tid fungera som en kolsänka. Då binder det kol som annars hade oxiderats till koldioxid som hade avgått till atmosfären och bidragit ytterligare till den globala uppvärmningen.


Men spridning av biokol kan också medföra risker.
Materialet som man använder kan vara tveksamt ur hållbarhetsperspektiv
till exempelom trä från ohållbart skogsbruk används. Biokolet kan också innehålla tungmetaller och andra gifter som kan koncentreras i marken där den sprids. Dessutom så är det inte säkert att kolet alltid blir så stabilt och därför fungerar bra som en kolsänka. 


Sigill Kvalitetssystem har utfört arbetet som ett konsultuppdrag tillsammans med experter från exempelvis SLU, KTH, Exotopic och Stockholm Exergi.

Riktlinjernas huvudsakliga målgrupp är producenter av biokol men är fria för alla att använda. Du hittar Biokol 2021 på Sigill.se


ÅRETS KLIMATBONDE

Svenskt Sigill Klimatcertifierad vill även i år hylla den bonde som har gjort mest för att minska sin klimatpåverkan. Till vår hjälp har vi en jury med riktiga höjdare inom mat och klimat.

Juryn består av Johan Kuylenstierna, ordförande för klimatpolitiska rådet, Paul Svensson TV-kock
med hållbarhetsfokus, Jenny Jewert, Världsnaturfonden WWF och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill.                                                         

Läs mer svensktsigill.se/press
WORKSHOP FÖR MER KOMMUNIK-
ATION OM KLIMATCERTIFIERING


Svenskt Sigill Klimatcertifierad har aldrig varit mer het. Nya kunder står i startgroparna för att certifiera sig och märkningen tillfredsställer de mest kräsna konsument-
ers förväntningar. Konsumenten efterfrågar klimatsmart mat och blommor
där alla hållbarhets-aspekter är med och som dessutom garanterar ursprung och spårbarhet.
Alla dessa delar finns i Svenskt Sigill Klimatcertifierad.


Den 25 mars hade vi en digital workshop ihop med våra klimatcertifierade kunder för att tillsammans fundera ut hur vi kan öka kommunikationen kring märkningen ytterligare.

För er som är med i vår Facebookgrupp Familj: Svenskt Sigill för kunder så kommer där mer information
om framtida kampanjer.

Häng på!!!

DIGITAL SATSNING FORTSÄTTER
ÅRET UT

Vi kommer att satsa på att ytterligare öka kännedomen
för Svenskt Sigill märken via annonsering i sociala medier
. Effekterna av tidigare mer systematisk annonsering har varit god och därför kommer vi att fortsätta med dessa kampanjer under hela 2021.

Målgruppen är främst kvinnor i 30-35-års åldern med högre utbildning och inkomst än genomsnittet och som
är speciellt intresserade av hållbarhetsfrågor.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Vi får många bra frågor från er kunder. I nyhetsbrev framöver kommer vi att försöka svara på några vanliga frågor. Den här månaden är det fokus på IP Sigill Frukt & Grönt.

Fråga: Hur länge har strukturkalkning effekt?
En bra gjord strukturkalkning/kalkfilterdike kan ha bra effekt upp emot 20 år. Tänk på att åtgärden endast fungerar på jordar med en lerhalt minst 25 %.

Frågas: Vad är det som avgör hur många totalpoäng man måste ha gällande åtgärder för biologisk mångfald?
Den totalpoäng som ett företag ska uppnå avgörs av storleken på den areal som en certifierad gröda odlas på det aktuella året.

Fråga: Var ska man anlägga anpassade skyddszoner?
De anpassade skyddszonerna ska anläggas på erosionsbenägen mark eller mark som löper risk att översvämmas, till exempel kan det vara mark i anslutning till ytvattenbrunnar eller i svackor på åkermark.
Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign