Hej,
Slutet på september och vi känner av hösten, den ser vi fram emot. Vi är glada att presentera Sigill Kvalitetssystems nya styrelse och önskar vår kollega Helena Allard lycka till med nya utmaningar.
Vi har deltagit på Livsmedelsdagarna 2022 och ett spårbarhetsprojekt med blockchainlösning. Dags också för uppstart av en planerad uppdatering av IP Livsmedel inför 2024.

VI VÄLKOMNAR EN NY STYRELSE UNDER LEDNING AV ANNA-KARIN HATT

Sigill Kvalitetssystem utser Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF till ny styrelseordförande och Kimberly Wintmo VD för Odlarlaget till ny styrelseledamot.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna två så erfarna och kompetenta personer till styrelsen, säger Ann-Louise Ingvarson, VD Sigill Kvalitetssystem och fortsätter:

– Jag ser verkligen fram emot att få ta del av Kimberlys breda kommersiella erfarenhet från livsmedelsföretag som Bergendahls, Findus, Finax, Coop och ICA. Att dessutom få Anna-Karin som styrelseordförande känns både utmanande och hedrande och är en bekräftelse på att våra ägare ser att Sigill är en viktig pusselbit i arbetet med att stärka konkurrenskraften inom det gröna näringslivet.

– Jag vill också rikta ett stort tack till Bengt Persson och Johan Englund som nu lämnar styrelsen. Båda har gjort ett jättefint arbete och har på olika sätt bidragit till utvecklingen av Sigill Kvalitetssystem, säger Ann-Louise Ingvarson.

Sigill Kvalitetssystem styrelse
Ordförande: Anna Karin Hatt, VD och koncernchef, LRF
Ledamöter: Kimberly Wintmo VD Svenska Odlarlaget, Louise Ungerth senior konsult inom hållbarhet, livsmedel och konsumentfrågor, Ingrid Eilertz enhetschef LRF branscher, Theres Strand vice-VD Svenska Köttföretagen
HELENA ALLARD GÅR VIDARE TILL AXFOOD

Helena Allard kommer att lämna sigill kvalitetssystem efter att i 11 år haft olika roller på företaget, de senaste åren som hållbarhetschef. Hon går vidare till Axfood som hållbarhetsinnovatör med inriktning primärproduktion i oktober.

Helena Allard:
- Jag älskar verkligen Gigill Kvalitetssystem, min nuvarande tjänst och mina fantastiska kollegor så det är något tudelat att sluta. Jag hamnade på Sigill direkt efter universitetet och företagets värderingar och arbete stämde så väl överens med hur jag tänkte, Så det kändes som att jag hittade hem direkt. det har också gjort att jag har haft svårt att slita mig. men jag vill gärna pröva på något nytt och få erfarenhet av andra delar i livsmedelskedjan vilket gör att jag nu väljer att gå vidare. Men det kommer att bli svårt att lämna Sigill-gänget, de är verkligen de bästa kollegor man kan tänka sig.

- Under mina år på Sigill har jag hunnit djupdyka i det mesta inom jordbruk och miljöfrågor som närproducerat foder, växtskydd, trädgårdsodling, biologisk mångfald, markbördighet, fiskuppfödning och framför allt klimat. Jag är tacksam för all den kunskap och erfarenhet som åren på Sigill har gett mig och ser nu fram emot att använda dessa i nya sammanhang.

Ann-Louise Ingvarson:
- Helena har gjort en fantastisk resa på Sigill och har varit en stark drivande kraft i den komplexa navigeringen inom hållbarhetsfrågornas många olika aspekter. Jag är väldigt glad över att ha fått samarbeta med dig Helena och önskar dig stort lycka till i ditt nya uppdrag, säger Sigill Kvalitetssystems Vd Ann-Louise Ingvarson.

Rekrytering av en ersättare till Helena kommer att påbörjas inom kort. Frågor rörande den rekryteringen besvaras av Vd Ann-Louise Ingvarson, annlouise.ingvarson@sigill.se


SIGILL KVALITETSSYSTEM TOG PLATS PÅ LIVSMEDELSDAGARNA

Årets stora branschhändelse för livsmedelssverige är de återkommande livsmedelsdagarna på hotell Tylösand.

Sigill Kvalitetssystem var som vanligt med som deltagare och utställare men i år fick vi större uppmärksamhet än vanligt. Vår hållbarhetschef Helena Allard stod på scen och redde ut begreppet regenerativt jordbruk under programpunkten "Från Buzzword till Business". Vi är nämligen initiativtagare till ett projekt som ska leda till att detta svårdefinierade begrepp äntligen får en nordisk definition.

Något annat som skapade uppmärksamhet var att Christina Behm Velenik pitchade vår matsvinnscertifiering för restauranger. Under programpunkten "Vi har inte råd att slänga mat" berättade Christina om vår ganska nykläckta certifiering med syftet att hitta nya spännande samarbeten i branschen.

Vi hade förstås snyggaste montern med många spännande samtal under tiden som deltagarna knaprade på Larssons goda Svenskt Sigill-märkta chips.

Detta år var dessutom premiär på livsmedelsdagarna för Ann-Louise som VD för Sigill.SPÅRBARHETSPROJEKT MED BLOCKCHAINLÖSNING TESTAS AV BJÄREFÅGEL

I ett EIP-projekt, finansierat av Jordbruksverket, ska Foodchain by Blockchain och Bjärefågel utveckla en plattform för spårbarhet i kycklingproduktion. Systemet löser många av branschens utmaningar och kommer att tillföra stor bondenytta genom förenklingar i bland annat administration och produktionsplanering. På köpet får även verksamhetsutövaren spårbarheten att lämna vidare i nästa led, för att slutligen kunna nå konsumenten med både "sin story" och produktionsdata.

Vi på Sigill Kvalitetssystem medverkar också i projektet för att bidra med koppling till kontroller av djurvälfärd i systemet. Även RISE deltar och ska undersöka möjligheten till att systemet kan leverera ett produktunikt klimatindex i realtid. Projektet ska vara klart 31 mars 2023 och då ska ett system för full spårbarhet, från moderdjur och foder till konsumentförpackad kyckling finnas på plats. Därefter kommer systemet att vidare anpassas för annan animalieproduktion."
UPPSTART AV UPPDATERING AV IP LIVSMEDEL

IP Livsmedel ska uppdateras till år 2024 och fokus i uppdateringen handlar om det som kallas livsmedelssäkerhetskultur (Food Safety Culture). Begreppet har tillkommit i lagstiftningen eftersom forskning visar att ett företag med en god livsmedelssäkerhetskultur också kan bidra till en hög livsmedelssäkerhet.

Ledningens ansvar och företagets engagemang är några delar som ryms inom begreppet livsmedelssäkerhetskultur.

IP Livsmedel ska inbegripa nödvändiga och relevanta delar från lagstiftningen och i uppdateringen kommer regler som kan vägleda och stärka företagen inom detta område inkluderas, det ska ge nytta och inte vara något flummigt som bara blir en pappersproduktt

Vi vill fortsatt vara det bästa certifieringsalternativet för nordiska företag och därför är behovet av en uppdatering nödvändig.

I uppdateringen ingår som alltid också regelutveckling i andra befintliga regler i syfte att göra dem ännu tydligare för de certifierade företagen och göra det enklare för certifieringsorganen att göra likartade bedömningar.

Uppdateringen beräknas vara klar så att en ny uppdaterad utgåva kan börja gälla 1 januari 2024.

Arbetet sker i en temagrupp bestående av representanter från vårt standardråd där både livsmedelsföretagen och dagligvaruhandeln representeras. Har ni erfarenheter, synpunkter eller annat som ni vill skicka med i arbetet, hör gärna av dig direkt till Christina.behm.velenik@sigill.se som är ansvarig regelutvecklare.NYA ANNONSFILMER FÖR SVENSKTSIGILL

Här är ett exempel på annonsfilm som just nu rullar på Instagram och Facebook. I juni besökte vi Pernilla och August på Erikstorps gård utanför Mariestad.

Har du tankar eller frågor så kan du alltid höra av dig till josefin.kihlberg@sigill.se

Klicka på bilden så får ni ett smakprov.
Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

Facebook
 
Twitter
 
Instagram
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign