Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev LAMM april 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

April 2021

Välkommen till Nyhetsbrev LAMM från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

29 april - Alnarps lamm- & fårdag -  Vi behöver dubbla produktionen

Detta är Alnarps första lamm & fårdag. Syftet med träffen är att utbyta erfarenheter, se utmaningar och behov av utveckling, ett nätverk mellan producenter, rådgivare, studenter och forskare. Kl 18.00 - 20.30, Webinar via Zoom.
Idag minskar antalet får och lamm i Sverige. Det finns en stor potential att öka produktionen av lamm då det finns en stor efterfrågan på marknaden. Är produktionen hållbar? Finns det en ekonomisk hållbarhet och hur ser den miljömässiga hållbarheten ut när det gäller den biologiska mångfalden? Vad behövs för att vi ska kunna öka vår svenska lammproduktion? Till anmälan...

Lammlyftet: Att producera lammkött av efterfrågad kvalitet, vad innebär det?

Riks Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. En svensk standard för lammköttskvalitet har därför tagits fram, kallad MSS - lamm. Läs mer...
Teamsmöten kring Lammlyftets resultat:
Tisdagen den 20 april, lunchmöte, kl. 12.00 - 13.00.
Klicka här för att delta i mötet

Torsdagen den 22 april, kvällsmöte, kl 19.00- 20.00
Klicka här för att delta I mötet

Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00
Klicka här för att delta I mötet

Rinnande ögon hos lamm? Undersök dem noga!

Just nu lammar det för fullt hos många fårägare och vi får många samtal om diverse lamnings- och lammrelaterade frågor. En vanlig frågeställning rör tyvärr rinnande ögon hos lamm där djurägaren inte varit klar över orsaken.
Läs mer på Gård&Djurhälsan...

Att förstå hur parasiterna utvecklar resistens är ett av våra främsta mål

Svensk Veterinärtidning hade i senaste numret fokus på parasitologi och gjorde därmed bland annat ett reportage om professor Johan Höglund på Sveriges Lantbruksuniversitet som berättade att ett av hans främsta mål är att förstå hur parasiterna utvecklar resistens. Läs mer på Gård&Djurhälsan...

Skötsel och stallmiljö för får och getter

För att dina får och getter ska må bra ska du följa reglerna om skötsel, utfodring, stallmiljö, bete och avel. Om du bygger om eller bygger nya stallbyggnader kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Du som har många djur kan även behöva söka miljötillstånd. Läs mer på Jordbruksverket...

Bygg smartare stall

På Jordbruksverket finns stallkoncept som tagits fram av jordbruksföretag, rådgivningsorganisationer och andra aktörer, och som är fria att använda. Läs mer på Jordbruksverket...

Mervärden i svensk produktion av får och lamm

Jordbruksverket: Svenskt jordbruk har högre krav inom flera områden jämfört med många andra länder. Dessa krav, genom svenska lagar och andra bestämmelser, kallar vi för mervärden. Till faktablad för får och lamm...

Förslag på driftsplan för startstöd

På Länsstyrelsen i Skåne hittar du förslag på hur man kan strukturera en driftsplan samt timmarna i företaget. Man kan mycket väl använda och skicka in en egen. Mallen har 8 flikar att arbeta inom. Till sökningen av driftsplan...

Facebook
 
Instagram
 
Website
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign