Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v48
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

November 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Skattereduktion för inventarieinköp under 2021

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp som sker under 2021. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier. Läs mer på Skatteverket...

Antibiotika – Sverige EU-bäst för elfte året i rad

Riks Sveriges bönder är fortsatt EU-bäst på friska djur. För elfte året i rad visar Europeiska läkemedelsmyndighetens rapport att Sverige använder minst antibiotika i EU där den totala användningen har minskat med 10 procent på två år.
Läs mer...

Nya regler oroar Sveriges ekobönder

Riks Ökad byråkrati. Ökade kostnader. Ökad osäkerhet. De nya reglerna för ekologisk produktion som träder i kraft efter nyår kan få stora negativa effekter för svensk ekologisk produktion. "Risken att vi tappar i konkurrenskraft är överhängande", säger Elvira Forsström, LRFs expert på ekologisk produktion. Läs mer...

Sverige förtjänar en landsbygdsminister

Riks Riksdagen har gett grönt ljus för en ny statsminister. Nu är det dags att ge grönt ljus för en svensk landsbygdsminister, skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström på Svenska Dagbladets debattsida idag, den 24 november. Läs mer...

Siffror om klimat, mat och skog

LRF har samlat hårda fakta om hållbarhet i 38 punkter om maten, skogen och klimatet. Siffror som visar hur Sverige på många områden skiljer sig från resten av världen när det gäller produktion av hållbar mat och förnybara råvaror.
Läs mer...

Kraftiga kostnadsökningar skakar om livsmedelsindustrin

De största kostnadsökningarna på tolv år kommer att nå konsumenterna under 2022. Läs mer på Food Supply...

Nya och bekanta namn valdes in i ungdomsstyrelsen

Den 20 november hade LRF Ungdomen Skåne sitt årsmöte på Gunnarshögs gård med cirka 30 deltagare. Mötet avslutades med middag och rundvandring på gården.
Följande valdes in i styrelsen:
Omval av Karin Skoog, Cornelia Nilsson, Emil Månsson samt nyval av Elna Laxmar, Andreas Paulsson, mandattid två år. Nyval av Madeleine Nilsson, mandattid ett år, samt fyllnadsval Frida Lindström mandattid ett år.
Följande sitter kvar tom 2022: Maja Johansson, Björn Beckman och Holger Assarsson.
Ordförande Karin Skoog avtackade de avgående ledamöterna Emelie Areskoug och Sebastian Remvig.
Foto: Maja Johansson

Full fart hos LRF Medlemsservice

Riks Kanske får du din medlemsfaktura i dagarna. 40 000 fakturor har nämligen landat hos medlemmar och ska vara betalade vid årsskiftet. Det kan innebära väntetider hos oss på Medlemsservice. Läs mer och se kontaktuppgifter...

I media...

Chockhöjda priser på foder

Glenn Oredsson (regionstyrelsen) är offer för stigande världsmarknadspriser på foder och drivmedel. Han har avvecklat äggproduktionen på sin gård för att den inte lönar sig längre. Skånska Dagbladet, papperstidningen, 29 november.

Stärker producenterna i livsmedelskedjan

De nya UTP-reglerna handlar om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, med konkurrensverket som tillsynsmyndighet. – För LRF:s medlemmar innebär UTP en stärkt ställning som producenter, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF. Skånska Dagbladet, papperstidningen, 29 november

Politiker mötte lantbrukare – om hållbarhet och ekonomi

Om insatser för miljömässig hållbarhet inom lantbruket ska bli varaktiga så måste också ekonomin hänga med. Det var en av lärdomarna som Anja Persson på Gunnarshög förmedlade när hon var talade på ett dialogmöte mellan LRF:s kommungrupp och Simrishamns politiker och tjänstemän. Ystads Allehanda, papperstidningen, 24 november

Hänt i veckan...

Dikescirkel i Herröd

Under de senaste åren har LRF tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Jordbruksverket anordnat studiecirklar i dikesunderhåll. Under cirkeln som spänner över tre till fyra träffar går man tillsammans med cirkelledaren igenom allt från hur ett markavvattningsföretag är organiserat och vilka rättigheter och skyldigheter som finns till hur man rent praktiskt kan gå till väga och varför det är viktigt att hålla sina diken i gott skick. Vid ett av tillfällena i varje cirkel finns också en expert tillgänglig för frågor etc.

En av dessa tillfällen var den 22/11 i Herröd utanför Hörby då en lokal sammanslutning av LRF-medlemmar tillsammans med cirkelledare Lars Törner träffade LRFs vattenansvarige, Henrik Djerv, och bland annat diskuterade vilka framtida utmaningar som finns med markavvattning. Både stämningen och diskussionsklimatet var på topp och viktiga frågor så möjligheten att lära sig mer om vattenfrågor generellt inom LRF kom upp som önskemål.
Dikescirklarna kommer att fortsätta även under 2022 och finns intresse kontakta gärna Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland och anmäl ert intresse.

Ungdomspartier på studiebesök

LRF Ungdomen Skåne bjöd in samtliga ungdomspartier i Skåne till ett studiebesök på Slättängsgård utanför Ystad. På gården bedrivs dikouppfödning och växtodling.
Deltog gjorde två ur Centerpartiets Ungdomsförbund (Christoffer Larsson och Nils Nilsson) samt en från Ung vänster (Josephine Pahlman). Förmiddagen bjöd på trevliga möten, diskussioner och kunskapsutbyte!

Julskinka testades

LRF Skåne deltog när Österlens grisproducenter hade sin årliga julskinkeprovning på Bollerup i veckan som gick. Högt i tak när Poul Erik Christensen, produktchef på Agrifarm, presenterade framtidens grisstallar.
Spännande smaktest av julskinkor, där Gourmet julskinkan tog 1a priset, information, mingel och en härlig kväll.
Foto: Annika Sällvik

Bondekompisar träffades
Skånes Bondekompisar samlades en eftermiddag för att fundera över hur vi blir ännu bättre som bondekompisar framöver. Vi påstår att Bondekompisarna är en av de största förmånerna som LRF har. När man behöver det som mest så finns vi ett telefonsamtal bort.

Vi hanterar alla fall efter just det behovet och självklart med diskretion. Ingen ska må onödigt dåligt, hör av Dig till någon om oss om Du vill prata av Dig.
Bilden: Magnus, Ingvar, Per-Inge, Maria, Eva Karin, Per, Torsten, Jens och Annika.
Kontaktuppgifter hittar du här

Skogsmöte i Örkelljunga
Magnus Gustafsson, ordförande i Örkelljunga lokavdelning, hälsade välkommen till en träff kring skog  och informerade om aktuellt LRF-arbete. Ann Marke, regionstyrelsen, pratade om Skånsk skogsstrategi, Anna Irani, äganderättsexpert, pratade viltfrågor och Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare, pratade kring äganderättsfrågor.
Arr: LRF Skåne och Örkelljunga LRF-avdelning
Foto: Claes Kullman

Samtal om jordbruksmark i Åstorp

Den 23 november bjöd Åstorps kommungrupp ut näringslivsutvecklaren Susanne Cardell och biträdande kommunchef Merih Özbalci till Ottosfälts gård.
Åstorp en av de kommuner i Skåne där det årligen exploateras åkermark för att göra plats åt logistikcenter och andra verksamheter som skapar arbetstillfällen.
Läs mer...
Foto: Markus Asp

Årsmöte i Hässleholm
LRF i Hässleholm höll årsmöte den 23 november på Hörjagården. Pål Börjesson höll föredrag om bioenergi.
Bilden: Mats-Ola Persson, ordförande i kommungruppen, tackar Pål Börjesson för föredraget.
Foto: Ann Marke

Lyriska politiker

15 politiker och tjänsteman från Simrishamns kommunen och 6 ledamöter från kommungruppen besökte Gunnarhögs gård i Hammenhög.
Anja Persson, Gunnarshög, är en ambassadör för skånskt svenskt jordbruk. I sitt föredrag pratade hon varmt om hållbarhet, att inget gick till spillo på gården. Allt tas tillvara. Politikerna var lyriska och kommungruppen avbröt inte. Hållbarhet diskuterades, där Gunnarshög är ett mycket bra exempel. T.ex. efter att man pressat ur oljan från kärnan i rapsen och tagit övrigt till foder så tas det sista avrenset och används i pannan för att producera värme till torkar och annat. Läs mer...

Klimatmöte på Bjäre

Båstads kommungrupp deltog vid klimatmöte för att diskutera klimatarbetet på Bjäre.
Genom Bjäre Klimatkonsortium med sina 13 olika organisationer (företag, kommunen, LRF och Svenska kyrkan) har en klimatanalys över Bjäre kunnat genomföras. Under kvällen presenterades analysen, medlemmar i konsortiet berättade hur de arbetar med klimatfrågan och härpå följde frågor och diskussion.
Bilden: Anne-Marie Wemmert, ordförande för kommungruppen, berättar som kommungruppens arbete.

Alla danska lantbrukare erbjuds klimatutbildning och klimatberäkning

Redan om några veckor i början av 2022 kommer alla danska lantbrukare att erbjudas att gå en klimatutbildning. Dessutom erbjuds ett digitalt redskap för att beräkna gårdens klimatavtryck och effekt av åtgärder.
Läs mer...

Lär dig mer om hästgödsel

Nu har vi tagit fram två nya praktiska råd om hantering av hästgödsel. Det ena riktar sig till dig som håller hästar och det andra till dig som vill använda hästgödseln i växtodlingen. Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till bättre vattenkvalitet och ett hållbart kretslopp där så mycket som möjligt av näringen återförs till åkermark. Läs mer...

PÅ GÅNG...

2 december - Alnarps nötköttsdag

Tema: Klimatet och framtidens nötköttsproduktion
Delta gärna digitalt! Pga av covid-situationen så är Alnarps Nötköttsdag begränsad till 100 personer på plats. Platserna är redan fullbokade. Välkommen att anmäla dig till webbinariet.
Sista anmälan idag, 29 november - läs mer HÄR

7-8 december - Bioekonomiriksdagen
Varmt välkomna till Bioekonomiriksdagen - två inspirerande halvdagar om bioekonomi!

I år kommer Bioekonomiriksdagen ha ett särskilt fokus på jordbruks- och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi. Den 7-8 december anordnas ett digitalt event där man tillsammans spanar in på framtiden genom att ta del av vassa panelsamtal om nyckelfrågor som måste lösas samt intressanta föredrag om lösningar som redan finns idag. Ur programmet:
Arkitekten Gert Wingårdh kommer inleda och prata om hur vi bor och lever i framtiden.
Ordförande i Södra Skogsägarna Lena Ek berättar om de politiska beslut som hon vill se för att förbättra förutsättningarna för en framtida biobaserad ekonomi.
Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) kommer prata om relevanta EU-förhandlingar och hennes erfarenheter av att göra sig hörd som EU-parlamentariker.
Se resten av programmet och anmäl dig till digitala eventet HÄR

Arr: Region Skåne, Lunds kommun med flera

8  december - Strategiska samarbeten sökes kring odling och skörd av industrihampa

Är du lantbrukare och intresserad av en spännande affärsmöjlighet här och nu - att odla industrihampa? Är du nyfiken på att få veta mer kring efterfrågan, idag och imorgon, i Sverige och i Europa för en av världens snabbast växande industrier? Vill du veta mer om kontrakt, avkastning och andra förutsättningar på den svenska marknaden?
När? 8 december, kl. 15-17. Var? Dexera, Åsumsgatan 8 i Sjöbo. Delta på plats eller digitalt.
Hur? Anmäl dig till: Helena.Kurki@sjobo.se (Innovationscenter för landsbygden)
Hälsningar från LRFs Kommungrupp i Sjöbo

9 december -  Så undviker du att sprida invasiva arter

Webbinarium för yrkesverksamma. Främmande arter som sprids av egen kraft och hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva arter. Invasiva arter påverkar samhället negativt och sprids lätt vid vägar eller i samband med att jordmassor flyttas. Under webbinariet går vi igenom hur du kan motverka spridning av invasiva arter.
Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

13 december - Hur mycket tål naturen?
Markägarträff på Brösarps Gästis i Brösarp. Tomelilla Kommun var ett av 13 områden som fick bidrag av Tillväxtverket för att arbeta med Hållbar Platsutveckling. I vårt arbete med hållbar utveckling av naturområden är er input som markägare viktig. På denna träff diskuterar vi tillsammans frågan om hur mycket naturen tål samt lyssnar på andra med erfarenhet inom området. Medverkar gör bl.a. Ann Marke, regionstyrelsen LRF Skåne.
Kostnad: Gratis. Uteblivet deltagande som ej avanmälts debiteras med 200 kr.
Anmälan sker senast 5 december via mail till cecilia.henrikson@tomelilla.se. Meddela också om ni vill äta lunch samt om ni har eventuella allergier.

15 december - Förnybar energi i smarta elnät – regional dialog för Skåne

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart Förnybart arrangerar en regional dialog med workshop för Skåne län den 15 december. Mötet kommer ske i digitalt eller i hybridform (fysiskt & digitalt) kl 13.00-15.30. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

15 december - Uppesittarkväll med Mat-prat jul!

Uppesittarkvällen (digitalt) är tillbaka, nu med Mat-Prat jul! Eftersom vi fått många lovord både efter förra årets uppesittarkväll och sommarens Mat-Prat blir det nu inför julen en kombination av bägge.
Vi startar kl.18.30 onsdagen den 15 december med den första delen enbart för LRF medlemmar.
Hans Ramel, LRF Skånes ordförande och Karin Skoog, LRF Ungdomen Skånes ordförande, summerar året tillsammans med gäster i julsoffan. Dessutom är julklappslotteriet och paketregnet tillbaka.
Kl. 20.00 går vi över i Mat-Prat jul där vi diskuterar den skånska julmaten runt julbordet och dessutom får vi julmatstips från Pernilla från gruppen Kärleken till den skånska maten.
Anmäl dig HÄR senast den 13 december - länk till webbinariet skickas ut den 14 december.

JULKLAPPSTIPS - 18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer -

Julklappstips - erbjudande 20 % rabatt - se och hör HÄR.
Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022
, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

November-Mars - Betesmarker och slåtterängar - Länsstyrelsen ger råd

Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler. Anmälan senast den 28 februari. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

Gröna spaningar...

Tomater och räkor från spillvärme

Nyheten om att ”Regenergy Frövi” snart börjar byggas kom i slutet av oktober och gick ut i SvT och P4. Det handlar om en större industrietablering vid Frövi pappersbruk för odling av tomater i växthus och produktion av jätteräkor i vattenbassänger. Hett spillvatten från kartongbruket i Frövi ska stå för vatten och värme i odlingen och produktionen. Etableringen beräknas driftsättas 2023. Bakom projektet Regenergy Frövi står WA3RM och Billeruds Korsnäs.
Källa: SVT Nyheter

Brysselnytt vecka 47

Denna vecka har Europaparlamentet röstat igenom reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken vid plenarsammanträdet i Strasbourg. Ett läckt meddelande från EU-kommissionen om hållbara kolcykler cirkulerade i veckan, där det framgår att EU-kommissionen sätter mycket fokus under 2022 för att skapa incitament för jord- och skogsbruk att skapa mer kolinbidning, såväl inom ramen för CAP som att skapa ett nytt marknadsbaserat system.
Till brev 47

Bli medlem i LRF idag

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang. Vet du någon som vill bli medlem idag?

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign