Preview
28 april kl. 09.00-10.30
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
 

Webinarium: Skolfrukost - vinster och utmaningar för eleven och samhället!

Välkommen på vårt webinarium med temat skolfrukost. Boka gärna in detta event redan nu:
Torsdagen den 28 april
kl. 09.00-10.30.

LRF Mjölk arbetar sedan en tid tillbaka med skolfrukost. Vi tror att skolfrukost är en viktig del i att erbjuda alla elever goda förutsättningar till hälsa och prestation, oavsett socioekonomiska hemförhållanden.

På webinariet fokuserar vi på den samhälleliga hållbarhetsaspekten: kostnad för skolan eller kommunen, strategier för att hantera eventuella extra kostnader, för- och nackdelar ur ett samhällsperspektiv, men även vad det betyder ur hälso- och prestationsperspektiv för eleverna.

Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet är inbjudna att tala om sin forskning kring den samhällsekonomiska aspekten av skollunch, och utifrån denna presentation tar vi avstamp för att diskutera skolfrukost.

Vi kommer att bjuda in representanter från skola, kommun, SKL, politiker och Rädda Barnen (som ju släppte sin mycket relevanta rapport under hösten 2021 som avslöjar att var femte barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet).

Datum och tid: Torsdag 28 april kl. 09.00-10.30
Plats: Eventet sker digitalt.
Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till nutritions- och kostprofessionen som arbetar med barns hälsa på olika sätt.

Mer info kommer inom kort. Du kan anmäla dig via denna länk redan nu.


Kontaktperson för eventet:
Anki Sundin, nutritionsexpert LRF Mjölk
E-post: ann-kristin.sundin@lrf.se

 
Facebook
 
Twitter
 
Instagram
 
Website

Lantbrukarnas Riksförbund | 010-184 40 00 | info@lrf.se


Lantbrukarnas Riksförbund, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign