Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v10
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Mars 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Läs yttrande över höghastighetsjärnvägen

På torsdag den 11 mars kommer LRF Skåne att lägga ut sitt yttrande över samrådet kring höghastighetsjärn-vägen, Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor, på hemsidan.
Till hemsidan...

16 mars - Informationsmöten om vargrevir i Skåne
Två tillfällen med samma program: kl 13.00-14.30 och kl 19.00-20.30 - klicka på respektive tid och du kommer direkt till anmälan.
Program
•      Information om vargreviret

•      Länsstyrelsen roll i förvaltningen
•      Skydd och ersättningar
•      Vad ska man som markägare tänka på? Förebyggande åtgärder
•      Hur jobbar LRF och Skånes fårintressenter med rovdjursfrågan?
Läs mer...
Arr: LRF Skåne, Skånes Fårintressenter, Länsstyrelsen i Skåne och Viltskadecenter

Uppdatering av fågelinfluensaläget

Nya fall i Skåne: ytterligare 2 fall av fågelinfluensa har påvisats i mindre besättningar - en hobbybesättning i Genarp och en djurpark med gäss och höns i Landskrona, se nedan. Besättningarna är spärrade, men det kommer inte att upprättas några restriktionsområden runt dessa besättningar. Det rör sig om H5N8 på djurparken i Landskrona och H5N5 i hobbybesättningen i Genarp.  
Totalt antal fall i Skåne: sedan november har 8 tambesättningar drabbats av fågelinfluensa i Skåne (H5N8 i 7 fall och H5N5 i 1 fall). Smittbekämpning/sanering pågår i 6 av besättningarna medan 2 besättningar är färdigsanerade och spärrarna hävda. Av de 2 färdigsanerade besättningarna har ni tidigare informerats om att spärren för en kalkonbesättning i Löderup hävts. Den andra besättningen som nu också är färdigsanerad och spärrhävd är en kalkonbesättning i Skivarp, se nedan.
Fall i andra län: i nuläget har fågelinfluensa i tambesättningar även konstaterats i följande län: Kalmar, Halland, Västra Götaland och Östergötland.
Mer information om fågelinfluensa och aktuellt läge finns på Jordbruksverkets webb

Positiv tro inom grönt näringsliv – men dyrare insatsvaror oroar

Riks/Press Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRFs nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Den främsta anledningen till optimismen är att efterfrågan just nu upplevs som mycket god. – Svenska konsumenter föredrar att köpa svenskt och det stärker vår näring. Det som bekymrar oss är stigande priser på viktiga insatsvaror. Det riskerar att slå mot hela lönsamheten, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF. Priserna på insatsvaror som dieselolja, gödsel och djurfoder har generellt ökat det senaste halvåret. Läs mer...

Utan jämställdhet tappar vi de unga, och kvinnorna!

Riks I år ska förtroendevalda få kompetensutveckling. Kristina Bengtsson, som leder arbetet med den del som knyter an till jämställdhet på LRFs Folkrörelseutvecklingsenhet vill få de förtroendevalda nyfikna på nyttan med att göra verksamheten mer jämställd. De ska få statistik och fakta, men det viktigaste är nog att de får med sig tips på hur man kan jobba praktiskt. Läs mer...

RuMinimikrav för fågelskydd i Artskyddsutredningen räcker efter EU-dom

Riks Grunden för att skyddet för fåglar i Sverige kan motsvara minimikraven i EU:s fågeldirektiv. Det bedömer EUs generaladvokat sedan organisationen Skydda skogen krävt att Sverige ska gå strängare fram. Läs mer...

Riksförbundsstämman 2021

Riks Årets riksförbundsstämma delas upp i två delar med anledning av situationen med Covid-19-pandemin.
Läs mer...

600 miljoner i rabatt

Och inte en enda krona kommer från LRFs medlemsavgifter!
Genom våra (LRF Samköps) avtal får Sveriges gröna näringsliv totalt över en halv miljard i rabatt i år. Över en halv miljard som istället kan användas för att utveckla och stärka företagen. Våra avtal omsätter 3,6 miljarder kronor. Vi tar vårt uppdrag på allvar – att tillsammans göra bättre affärer för de gröna näringarna. Läs mer...

Internationella perspektiv

Internationella Perspektiv (IP) är LRFs nyhetsbrev om internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor.
I senaste numret kan du bland annat läsa om Vinnare och förlorare på EUs handelsavtal och Mercosur-avtalet kan få negativa konsekvenser för klimatet och miljön - läs mer...

Ny kartläggning av riskområden för läckage av fosfor och växtskyddsmedel

Vattentransporten i jordens största porer, så kallade makroporer, har kartlagts av forskare vid Århus universitet i Danmark. Kartläggningen kan användas för att identifiera riskområden för läckage av fosfor och växtskyddsmedel. Läs mer...

Recept för lyckat skydd av dricksvatten

Ett bra skydd för dricksvattnet byggs genom att skapa en acceptans i ett vattentäktsområde och att tidigt prata om utmaningar och lösningar med alla inblandade. Det skriver 24 forskare från sju länder i den vetenskapliga tidskriften Science of the Total Environment. Läs mer på Greppa.nu...

I MEDIA

Tak för stöd vid viltskador försvinner - liten skillnad för lantbrukare
Från 1 mars har regeringen plockat bort begräsningen i hur stort stöd man kan få för skador orsakat av vilt och för att

förebygga skador av vilt.
- Att begränsningen försvinner är bra men det kommer inte göra någon större skillnad för de skånska lantbrukarna, enligt Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare på LRF Skåne. Radio Kristianstad 2/3

Oro för slakterikontroller drabbar investeringsviljan

Den bristande likvärdigheten i bedömningar på slakterierna kan leda till att lantbrukare inte vågar satsa och expandera, varnar Åsa Odell, grisbonde och ordförande i LRF Kött. ATL, premium 26/2

HÄNT I VECKAN

Möte med Trafikverket

LRF Skåne bjöd in förtroendevalda till ett informationsmöte med Trafikverket kring höghastighetsjärnvägen. Bland annat lyftes problem med barriäreffekter som en ny järnväg kan komma att påverka för jord- o skogsbruket, samt boende längs sträcken.

Text och foto: Jan Hultgren

PÅ GÅNG...

11 mars - Informationsträff om djurhälsoförordningen

Senast den 21 april ska alla hästar ha registrerats på en hemadress, det står i den nya djurhälsoförordningen (AHL) som träder ikraft samma datum. Intresset för digital information om den nya förordningen har varit stort och därför erbjuds nu ytterligare ett tillfälle att delta. Läs mer och se anmälan...
Arr: Hästföretagarcentrum

25 mars - LRF Skånes regionstämma

Fullmäktigeanmälan kl 11.30-12.30 - se separat utskick.
Kl 13.00 -
Landshövding Anneli Hulthén medverkar på stämman.
Läs mer se handlingar och länk för anmälan...

25 eller 29 mars - Arbetsmiljö för jord, skog och trädgård

Digital utbildning
Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Kursintyg och material ingår.
Sista anmälningsdag: 2021-03-15
Läs mer...
Arrangör: LRF och Säker Arbetsmiljö Sverige

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

9 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
11 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
12 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
22 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
23 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
6 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks I ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb pågår ett antal kurser - läs mer på hemsidan.

GRÖNA SPANINGAR
Costco på väg till Sverige?
Costco, en amerikansk lågpriskedja, har sedan några år tillbaka spekulerats kring skulle komma till Sverige. Costco lär ha varit i kontakt med Läkemedelsverket för att eventuellt starta apotek i Sverige. Källa: Butikstrender

Krav och Från Sverige inleder samarbete

De två märkningarna Krav och och Svenskmärkning har inlett ett samarbete för att tillsammans se till att öka marknaden för produkter märkta med en eller båda märkningarna. Läs mer på Food Supply...

Brysselnytt vecka 9

Den här veckan har det hänt mycket i Europaparlamentet, bland annat har jordbruksutskottet röstat igenom sitt yttrande för EU:s strategi för biologisk mångfald och fått en rapport om EU:s livsmedelsmarknader. Till vecka 9

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign