Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v6
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Februari 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Fågelinfluensan - att tänka på:

Restriktioner i samband med jakt

Jägare som rör sig mycket i skog och mark är ofta de första som märker av en ökad sjuklighet eller dödlighet hos vilda fåglar. De kan därför vara ovärderliga när det gäller att tidigt upptäcka smittan. Men fågeljägare riskerar dessutom att ofrivilligt sprida smittan vidare, framför allt genom att sprida de fåglar de jagar, men möjligen också genom att bära smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning. Läs mer på Jordbruksverket...

Förbud mot jakt inom skydds- och övervakningsområden

All form av fågeljakt, även skyddsjakt, är förbjuden inom en radie av 10 kilometer från platsen där fågelinfluensan upptäckts, det vill säga inom det som kallas för skydds- och övervakningsområden. Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids.
Anledningen är att när du jagar kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg. Det blir då svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning. De blir också svårt att begränsa spridningen av smitta, om jakt bedrivs i ett område där smittan finns.
Förbudet mot jakt i skydds- och övervakningsområden gäller i hela EU. Läs mer på Jordbruksverket...

Rapportera in fynd av döda vilda fåglar

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar.
Använd formuläret
rapporteravilt.se så blir du kontaktad med instruktioner om hur du kan skicka in döda vilda fåglar till SVA för undersökning. Det är strikta regler när det gäller post av prover. Postnord ställer krav på hur materialet packas. Läs mer på SVA...

Nytt kring hämtning och lämning av plast

2021 gäller nya regler kring lantbruksplast. Du kommer kunna beställa enstaka hämtning av plast på gården, prenumerera på hämtning, men det kommer även att gå att lämna på uppsamlingsplatser. Vi återkommer med mer information.

9 februari - Om nya CAP
Webbinarium - kl 13-14.30. Du deltar i mötet via länk och det är kostnadsfritt.

Nu inleds slutförhandlingarna av CAP-reformen. Förhoppningsvis blir de klara under första halvåret 2021. Det nya regelverket ska finnas på plats och börja gälla år 2023. Läs mer och se anmälan...

Vuxenlärlingsutbildning djurskötare - grisproduktion

Har du anställd personal som du vill ska utvecklas inom grisproduktion? Känner du någon som vill jobba inom grisproduktion men som behöver komplettera sin utbildning? Nu finns det en vuxenlärlingsutbildning i Skåne med inriktning på grisskötsel.
Passa på! Läs mer om utbildningen HÄR.
För mer information kontakta Lars Lundberg,
mobil 0709-640724, 
lars.lundberg@sjobo.se
eller studie- och yrkesvägledare Marie Ridell,
tel. 0416-27275,  marie.ridell@sjobo.se

LRF + Arbetsförmedlingen = ökad svensk matproduktion

Riks Mer mat ska produceras i Sverige, har riksdagen beslutat. Och regeringen har klassat livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet. Samtidigt råder brist på välutbildad arbetskraft i de gröna näringarna. LRF och Arbetsförmedlingen bildar nu ett gemensamt branschråd för att säkra kompetensförsörjning och kartlägga utbildningsbehov. Läs mer...

Jordbruksverkets generaldirektör: Svenskt lantbruk ett ljus i mörkret

Riks Vi har tio år på oss att nå målen i livsmedelsstrategin. Låt oss ta tillvara på de här åren och vända olönsamhet mot lönsamhet. Det skriver Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin i den här krönikan som publicerades i Land den 5 februari. Läs mer...

Vem blir årets spjutspetsföretagare?

Driver du själv eller någon du känner ett lönsamt, hållbart och växande företag med basen i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö?
Nu är det dags att nominera företag till Årets spjutspets 2021. Tävlingen arrangeras av Land Lantbruk, Ludvig & Co, LRF Ungdomen samt Swedbank och Sparbankerna.
Sex finalister väljs ut bland de nominerade och presenteras i Land Lantbruk under våren 2021.
Senast den 24 februari behöver vi nomineringarna, fyll i din kandidat i formuläret nedan. Läs mer...

Gigacow - en infrastruktursatsning med syfte att öka utbytet mellan forskare och näringen

Femtusen mjölkkor på 17 mjölkgårdar ingår i dagsläget i Gigacows nätverk för att skapa en plattform för datainsamling. Gårdarnas egna system som aktivitetsmätare, mjölkningssystem och kraftfodersystem utgör basen i projektet. Läs mer...

Lantbrukares drivkrafter i vattenfrågor

Flaskhalsen för fler vattenvårdande åtgärder är inte lantbrukares motivation utan bristen på tillgängliga platser i landskapet. Det är en av slutsatserna från en vattendialog med lantbrukare i Kävlingeåns avrinningsområde i västra Skåne. Läs mer på Greppa.nu...

Miljöhusesynen

Läs mer om Regeländringar och nyheter som trätt i kraft under 2020 samt det som träder i kraft under 2021. På sidan redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2020 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver. Miljöhusesyn...

I MEDIA

Nya regler för utländsk arbetskraft

Lantbruksnytt redogör för de nya skattereglerna som gäller för utländsk arbetskraft. Sebastian Remvig, ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet (ledamot i LRF Ungdomen Skåne) informerar.
Till inslaget, ca 3:50 in i programmet

PÅ GÅNG...

LRF Skåne bjuder in
LRF Skåne bjuder in till två digitala träffar, 17 februari Vattendirektivet hur viktigt är det och 23 februari om skadedjur, läs mer nedan:

11 februari - Fika med region-
ordföranden

På torsdagen den 11 februari är alla medlemmar välkomna att möta vår regionordförande Hans Ramel på en digital medlemsfika kl 09:00-ca 09:30. Så koka kaffet häll upp på thermos och bre dig en riktigt god macka med våra egna skånska råvaror på, sedan kan du koppla upp dig vare sig du sitter vid fikabordet eller tar en paus på traktorn eller i stallet via en länk du får efter din anmälan. Ordet är fritt!
Anmäl dig senast den 9 februari HÄR

17 februari - Vattendirektivet hur viktigt är det?
LRF Skåne bjuder in till webbinarium - kl 18-19 - om vattendirektivet och hur det kan påverkan din verksamhet. Henrik Djerv, verksamhetsutvecklare vatten, informerar. Vi går igenom och tittar på vad vattendirektivet är och hur det påverkar vår näring, samt vad vi kan göra för att påverka det i vår tur.
Anmäl dig senast den 16 februari HÄR och vi skickar länk till mötet. Läs mer om mötet...
Du som LRF-medlem är välkommen att bjuda in ytterligare en person som inte är medlem, ange uppgifter till den du bjuder in i samband med din egen anmälan ovan.

23 februari - Skadedjur .....
LRF Skåne bjuder in till webbinarium - kl 18-19 - om skadedjur. Johanna Eén, expert, LRF riks, informerar om skadegörare med fokus på råttor - Vad får man göra själv? Vad säger lagen? Vad finns för åtgärder? Hur gäller försäkringar? Till kalendariet
Anmälan senast den 22 februari HÄR
Du som LRF-medlem är välkommen att bjuda in ytterligare en person som inte är medlem, ange uppgifter till den du bjuder in i samband med din egen anmälan nedan.

10 februari - Information om tillstånd för hästverksamhet

Kl 13 eller kl 19 kan du delta på digitala träffar. Länsstyrelsens i Skånes sakkunniga, Lena Järkelid, informerar om vilka tillstånd du som hästägare eller hästföretagare kan behöva. Vi fokuserar på det som i folkmun fortfarande kallas § 16 tillstånd (numera tillstånd). Kontaktperson: Annika Sällvik, LRF Skåne, annika.sallvik@lrf.se, 010-1844183. Läs mer...
Till anmälan direkt...

11 februari - Låt Europa smaka på södra Sverige!

Är du odlare, livsmedels- och dryckesproducent i Skåne eller Blekinge? Vill du sälja dina produkter till Europa på ett smidigt sätt - men kanske inte vet hur? Välkommen till vårt webbinarium och ta del av fantastiska exportmöjligheter! LRF Skåne samarbetar med The Gastrolution of Skåne, projekt under Tourism in Skåne, som är en av de som bjuder in till träffen.
Exempel på produkter som kan efterfrågas är äpplen, honung, ostar och olika sorters drycker. Läs mer om produkter och träffen...

15 eller 16 februari
- Informationsmöten om fårsjukdomen CODD

Tre tillfällen - 15/2 19.00-20.30, 16/2 12.00-13.30 samt 16/2 19.00-20.30, Du väljer tillfälle i anmälan.
Syfte med informationsmötet är:
• Ökad kunskap om CODD
• Förebygga smittspridning om CODD
Anmäl HÄR senast den 11 februari.
Har Du frågor eller problem med anmälan, Kontakta Annika Sällvik, LRF Skåne: 010-1844183, annika.sallvik@lrf.se

15 februari - Så får vi mer svensk växtbaserad mat
LRF och ICA bjuder in dig till webbinarium - kl 11-12 - om innovation och investeringar i livsmedelskedjan.
Nu efterfrågas alltmer växtbaserade livsmedel. Producenternas intresse för att möta konsumenternas efterfrågan ökar. Hur ser investerare på denna utveckling? Läs mer...
Anmälan senast 11 februari - HÄR

18 februari - Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Kl. 08.30-11.30.
Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket?
– Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion?
Läs mer och se anmälan...

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

9 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff
2 - Läs mer...
11 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
15 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...

16 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
17 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1 - Läs mer...
18 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
19 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1 - Läs mer...
22 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
23 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

23 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
25 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1 - Läs mer...
25 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1 - Läs mer...

Nu drar vi igång vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Det ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb varit igång på allvar drygt ett år. Vi i region Skåne har bokat upp följande kurser utifrån resultatet av medlemmarnas företagsanalyser, se nedan:

10 februari - Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav

Hur ska du göra för att maximera möjligheterna att få banklån till företagets investeringar? Vad är viktigt för banken att veta om företaget och hur kan du bäst förbereda dig inför mötet med dem? Sista anmälningsdag 8 februari. Läs mer...

17 mars - Styr ditt företag mot ökad lönsamhet

Som företagare ställs du inför frågor och beslut så gott som varje dag. Vad grundar du dina beslut på? Även om magkänslan leder rätt ibland är det viktigt att veta vilka ekonomiska konsekvenser dina val leder till. Ju bättre underlag du har, desto bättre beslut kan du fatta! Sista anmälningsdag 28 februari. Läs mer...

Gårds- eller ledningsråd

Kursen erbjuds löpande när tillräckligt många deltagare har anmält intresse.

Den här kursen vänder sig till dig som leder eller äger ett företag och är nyfiken på om och hur du kan arbeta mer strategiskt med hjälp av ett gårds- eller ledningsråd bestående av kloka personer utifrån. Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Svensk potatismjölk till Sydkorea
Det svenska bolaget Veg of Lund har tecknat avtal med sydkoreansk distributör distributör för lansering av sin smoothie-produkter under namnet My Foodie och potatismjölken DUG. Källa: Food Supply

Digital karta utforskar miljöpåverkan

GeoFootprint – ett digitalt verktyg som med hjälp av satellitbilder skapar en interaktiv karta där det går att utforska den miljömässiga påverkan livsmedelsproduktionen har.
Kartan har framställts av ett Schweiziskt bolag (Quantis) med förhoppningen om att kunna fylla ett kunskapsglapp som kan initiera nödvändiga förändringar i globala livsmedelssystem för att göra dem mer hållbara. I det beräknade avtrycket räknas aspekter som produktionsvolym, jorderosion, ekosystemens kvalitet, avkastning och klimatförändringar (både inklusive och exklusive avskogning) med mera.
Bakom kartan står bland andra aktörer som Unilever, WBSCD och Néstle Research. Källa: Food navigator

Brysselnytt vecka 5

I Bryssel har Europaparlamentet under den gångna veckan diskuterat både Farm to Fork och djurvälfärd under transporter. Även EU-kommissionen har haft en intensiv vecka, med bland annat lansering av EU:s plan för bekämpningen av cancer och möten om den kommande skogsstrategin. Till vecka 5

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign