Preview
 
 
 
 

Hej,
Nytt år och nya möjligheter brukar man säga och det är nog något vi alla hoppas på. Vi startar i alla fall med ny energi, många projekt och en del nyheter som vi återkommer om. Vi har under 2020 fått ett stort ökat antal som följer oss på sociala medier och det arbetet fortsätter vi med under 2021. Nya regelhandböcker och stödmaterial för IP livsmedel, gris och frukt & grönt gäller från 1 januari.
VANVÅRD AV DJUR HÖR INTE HEMMA I IP-STANDARDEN
Det har väl inte undgått någon att det den senaste tiden har varit fokus på djurskydd i media på olika sätt. Bilder på vanvårdade och misshandlade djur gör oss alla som jobbar med lantbruk både ledsna och upprörda. Det är också en skymf mot alla bönder som jobbar för en god djuromsorg.

  1. Vi gör en anmälan till det certifieringsorgan som har hand om besöken på just det företaget. Då fattar de snabbt beslut om fallet ska utredas vidare eller avskrivas.
  1. Om misstanken ska utredas gör certifieringsorganet en extrarevision på plats inom 3 dagar.
    O
    m det behövs är den oanmäld.
  1. Om det finns avvikelser får företaget 28 dagar på sig att rätta till dessa. Om det handlar om allvarliga brister stängs företaget av tills problemet är löst eller blir uteslutet från certifieringen.
  1. Kontrollföretaget meddelar oss om avstängda eller uteslutna företag och vi uppdaterar direkt listan på certifierade företag som finns på www.sigill.se

I de allra, allra flesta fall visar det sig handla om missförstånd eller oklarheter som snabbt kan åtgärdas.
Vi har ju de bästa bönderna!


Värdegrunden är vägledande vid svåra beslut
Hela IP standarden bygger på en värdegrund som finns i IP Allmänna villkor. Vid brott mot värdegrunden som till exempel vid djurplågeri kan en gård uteslutas direkt och det gäller även certifieringar för andra delar av företaget som till exempel växtodling eller liknande. Förtroende är en viktig del av vår certifiering.

Certifieringsorganen ska också reagera direkt vid missförhållanden som riskerar att skada trovärdigheten i IP standarden. De ska inte invänta myndighetsbeslut eller dom. Våra regler gäller.

IP-standardens värdegrund ska fungera som vägledning om det finns tveksamheter när beslut ska fattas.

En viktig punkt för att upptäcka svagheter gårdar som är certifierade på Sigillnivå är rapporter från slakteriet. I rapporterna anges om djuret har skador vid ankomst till slakteriet. Skadorna ska följas upp med en veterinär och eventuella brister i företagets rutiner för tillsyn och skötsel ska då åtgärdas. Denna regel finns i alla våra djurcertifieringar på Sigillnivå.
 
NU GÄLLER NYA REGELHANDBÖCKER
IP standarden ska alltid vara uppdaterad och aktuell. Från den 1 januari 2021 finns nya regelhandböcker för:
- IP Livsmedel
- IP Sigill Frukt & Grönt
- IP Frukt & Grönt grundcertifiering
- IP Sigill Gris
- IP Gris grundcertifiering
Här hittar ni information om vad som är ändrat och här kan du beställa regelhandböcker.
Nytt stödmaterial finns på respektive modul på vår hemsida.

Feltryck
Ibland smyger det sig in felaktigheter i regelhandboken. Här hittar ni de rättelser som finns i de nya regelhandböckerna.
 
UPPDATERING AV IP ARBETSVILLKOR
Nu påbörjas arbetet med att uppdatera IP Arbetsvillkor.
Arbetet kommer att pågå under våren och den nya regelhandboken kommer börja gälla 1 januari 2022.

I uppdateringen ingår bland annat att göra innehållet ännu lättare att förstå och följa samt att säkerställa intentionen med certifieringen.

Alla organisationer som ingår i standardrådet har blivit inbjudna att delta i temagruppen som ska arbeta fram den nya utgåvan och de som valt att delta är LRF, Finska trädgårdsförbundet (Puutarhaalitto), Sydgrönt, Coop och Axfood.

Vill ni bidra med era synpunkter i arbetet kan ni vända er till den organisation som representerar er i temagruppen eller hör av er direkt till ansvarig projektledare Christina Behm Velenik, christina.behm.velenik@sigill.se

 
SIGILL I MEDIA
Senaste tiden har Svenskt Sigill synts i media i många fina sammanhang
Många artiklar om tulpaner - här är ett exempel

Favoritcitat i mediabevakningen senaste tiden: “Just nu är Svenskt Sigill naturbeteskött en bra affär” säger Håkan Persson Sjöholms gård

Forskarnas råd för minskad klimateffekt

Utöver dessa axplock har vi setts i tidningarna Expressen, Aftonbladet,
Aktuell hållbarhet, Livsmedel i Fokus, Boråstidning, Västgötabladet, Natursidan med flera
 
ÖVER 200 000 NÅDDA I SOCIALA MEDIER KAMPANJ
Med start i mitten på november och fram till jul gjorde vi en stor satsning på annonsering på Facebook och Instagram. Under perioden nådde vi över 200 000 personer i målgruppen vi hade valt ut för kampanjen nämligen 23-37 åringar med intresse för hållbarhet och som bor i större städer. Målgruppen möttes av kampanjen 1,7 miljoner gånger vilket resulterade i en rejäl ökning av antalet som tittar på video eller besöker webbplatsen svensktsigill.se under perioden. Vi planerar att genomföra fler liknande kampanjer under 2021.
Kanske vill du också dela innehåll från kampanjen på era sociala medier?

Gå med i vår facebookgrupp Familj: Svenskt Sigill
får du förhandsinfo om när det är dags för kampanjer!

FAKTURERING 2021
Nytt år och dags för årets fakturering av den årliga systemavgiften. Vi beräknar skicka ut fakturorna nu under slutet av januari och av miljöskäl vill vi helst skicka våra fakturor per mail så om du vet med dig att du inte har meddelat oss din mailadress gör det på info@sigill.seInformation om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign