Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v24
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Juni 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Digitalt om Lönsamt företagande
och Mat-prat den 21 juni

Måndagen den 21 juni, från kl 12.50 till ca 16.30 sänder LRF Skåne live. Lyssna på 6 föreläsare kring ämnen som handlar om lönsamt företagande och på kvällen,
kl 19, blir det härligt mat-prat (skånskt och svenskt) med Ewa-Gun Westford som moderator!
Du väljer själv vilka föreläsare du vill lyssna på, det går bra att hoppa in och ut med samma länk. Separat länk till mat-pratet - du får båda länkarna under söndagen den 20 juni efter anmälan.
Läs mer och se anmälan...

 

Torrt i skog och mark

Det är stor risk för att eld ska sprida sig i skog och mark. Var uppmärksam och försiktig vid skogsarbeten med mera och ha med vattendukar. Fyll gödseltunnor, som inte används, med vatten som beredskap om något skulle hända.
Det råder förbud mot att elda i kommunerna i Skåne nordost. Det har räddningscheferna beslutat. Förbudet gäller all eldning utomhus, även grillning på marken.

Hur gör jag om nederbörden uteblir?

Efter relativt normala nederbördsmängder i maj månad i större delen av Skåne har det hittills under juni varit mycket nederbördsfattigt. Avsaknaden av nederbörd i kombination med de relativt höga temperaturer drar lätt tankarna till de ihållande torra perioder som har uppstått i delar av länet under de senare åren. Även om det inte utifrån detta inte går att säga att just denna sommar kommer att bli nederbördsfattig med torka och vattenbrist som följd är det dock nog så viktigt att tänka igenom sin situation och förbereda sig. Helt enkelt ställa sig frågan ”hur gör jag för att säkerställa vatten till min verksamhet om det blir torka?” Det kan också vara bra att veta vad som gäller vid så kallade bevattningsförbud och vattenuttag. I länken nedan har LRF samlat information kring detta.
Läs mer om bevattningsförbud och vattenuttag
Det kan också vara bra att ha koll på grundvattennivåerna i sitt område. Har man inte egna mätningar är det enklaste sättet att använda SGU:s karttjänst - klicka här

Prövningstillfälle för råttgifter 23 juni

Riks Onsdagen den 23 juni ordnar Folkhälsomyndigheten ett digitalt prov för dem som vill skaffa sig tillstånd för att själva få hantera råttgifter (bekämpningsmedel i klass 1 So). Antalet platser är begränsat! Läs mer...

Artskyddsutredningen en katastrof för markägare

Riks För LRF och alla markägare är artskyddsutredningen som presenterats idag en stor besvikelse. Utredningen visar inga tecken på att stärka äganderätten eller göra markägares tillvaro mer rättssäker. Läs mer...

LRF kommenterar EUs biodiversitetsstrategi

Riks I maj 2020 släppte EU-kommissionen sitt förslag till Biodiversitetsstrategi till 2030 och den 9 juni antog Europaparlamentet resolutionen för strategin. Målsättningarna omfattar bland annat att 30 procent av EUs landområden ska skyddas. Läs mer...

Beslut: Nu förbjuds otillbörliga affärsmetoder

Riks Riksdagen röstade den 10 juni för regeringens proposition att förbjuda otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Den 1 november 2021 träder regelverket i kraft och Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet.
Läs mer...

Pernilla Winnhed ska lära politikerna förstå lantbrukets möjligheter

Riks Pernilla Winnhed, chef för LRFs avdelning Näringspolitik och Företagande, blir ny styrelseledamot i Sweden Food Arena. Läs mer...

Nyvald ordförande i CEPF: Skogen är i farozonen

Riks Sven Erik Hammar har valts till ordförande i den europeiska skogsägarrörelsen, CEPF. Läs mer...

Åsa Odell ny ordförande i Svenskmärkning AB

Under årsstämman i maj valdes Åsa Odell, vice ordförande i LRF, till ny ordförande för Svenskmärkning AB, som ligger bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Läs mer på Jordbruksaktuellt...

I MEDIA

Skarp kritik mot artskyddsutredningens förslag

Artskyddsutredningen föreslår tydligare riktlinjer för ersättning till markägare som hindras från att bruka sin mark på grund av fridlysta arter. Men LRF och Skogsindustrierna är mycket kritiska.
– Jag tycker att man helt har misslyckats med att stärka äganderätten, i stället har man försvagat den, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna. Norra Skåne 10 juni, premium

Strandskyddet måste göras om

Vacklandet om strandskyddet måste få ett slut. Regelverket fungerar inte. Det hindrar samhällsutveckling, särskilt på landsbygden, och behöver stöpas om. Tilliten till lokala nivån måste öka, skriver företrädare för kommuner, fastighetsägare och företagare. Undertecknat Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Palle Borgström, ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna Sverige,
Günther Mårder, vd Företagarna
- Dagens Industri 24 maj

Slutreplik/Strandskyddet

Naturskyddsföreningen slår dövörat till i debatten om strandskyddet, skriver företrädare för SKR, LRF, Fastighetsägarna och Företagarna i en slutreplik. Dagens Industri 8 juni

Bönder fruktar framtiden trots bättre betalt

Trots höga priser på deras produkter sjunker framtidstron bland Sveriges lantbrukare. Förklaringen är de höga priserna på diesel, gödsel och foder. – Dagens höga kostnader för insatsvaror äter upp vinsten, säger den skånska mjölkbonden Mikael Palm.
Enligt Anna-Karin Hatt, vd på LRF, "är dagens situation en påminnelse om att kostnaderna kan förändras snabbt för lantbrukare, samtidigt som intäkterna är mer stabila och utvecklas långsamt".
Sydsvenskan, premium, 1 juni

Djurräkning 2021

Är du en av 6 000 jordbrukare som fått brev från Jordbruksverket om att du ska räkna dina djur? Du skickar enkelt in dina uppgifter i e-tjänsten Mina undersökningar.

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial - sista dag framflyttad

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med djur eller avelsmaterial registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott.
Sista dagen för att registrera platsen är framflyttad till den 1 oktober.
Läs mer på Jordbruksverket...

Goda råd om klimatanpassning och klimatåtgärder i nya rapporter

Att upprätta en krishanteringsplan och att arbeta strategiskt med klimat- och miljöfrågor på gården. Det är några åtgärder som föreslås i två nya rapporter med fokus på klimatanpassning och klimatåtgärder inom animalieproduktionen. Läs mer...

Finska bondeorganisationer satsar på jordmånsprogram

Med utgångspunkt i FN:s mål om hållbar utveckling har de båda finska bondeorganisationerna MTK (finskspråkig) och SLC (svenskspråkig) antagit ett jordmånsprogram med 62 punkter. Läs mer på Greppa.nu...

Så följer Greppa Näringen med när jordbruket förändras

Enligt Jordbruksverkets senaste rapportering har jordbruksföretagen i Sverige blivit färre, men med större enheter. För Greppa Näringens rådgivning innebär det att antalet jordbruksföretag i målgruppen minskade med 8 procent mellan åren 2016-2020, men att målgruppens arealer ökade från 78 procent år 2016 till 80 procent 2020. Läs mer...

HÄNT I VECKAN

Dialogmöte för ordföranden
Under onsdagskvällen hölls det första dialogmötet för LRFs kommungruppsordföranden i Skåne. Här var ordet fritt för deltagarna och ett flertal frågor lyftes, solceller på åkermark, skyddszoner och ungdomens kampanj Bygg inte bort vår åkermark som är på gång. Kort information från regionen gjordes av Hans Ramel, regionordförande och Helén Rosengren, regionchef.  

Foto: Helén Rosengren

Solcellspark visades
I förra veckan arrangerade riks Miljö o Energi föreläsningar kring solceller och markanvändning. Helén Nilsson, hållbarhetsambassadör i Skåne, var dagens moderator och från Skåne deltog också Carl-Axel Dahlgren (bilden), Torna Hällestad, som hade "Tankar om markanvändning och förnybar energi" på sin punkt. Solcellsparken visades upp där marken även används som bete.  

Foto: Monica W-Borg

Häst-råd hölls

Inom ramen för Greppa Näringens hästverksamhet medverkade LRF Skåne vid hästråd under måndagen den 7 juni. Det handlade om att sprida kunskap om miljö så väl som om andra områden.
Ett antal hästrådgivningar har också genomförts under våren där det bland annat handlat om kontroller, tillstånd och säker hästverksamhet.

PÅ GÅNG...

16 juni - Demonstration av bevattningsteknik i grönsaker

Droppbevattning i frilandsgrönsaker – rusta dig för framtida torka!
Välkommen på visning av LRF Trädgårds demonstrationsodling på Helgegården onsdagen den 16 juni kl. 9.00-13.00. VAR: Skepparslövsvägen 258 , 291 92 Kristianstad
Anmälan senast den 15 juni
- läs mer och se anmälan...

17 juni - Kurs: Afrikansk svinpest
Gård & Djurhälsan anordnar digital utbildning kring Afrikansk svinpest: När ska man misstänka ASF?
Hur förhindrar vi sjukdomen från att komma in i Sverige? Hur kan vi skydda våra grisar från sjukdom (basalt smittskydd) Worst Case scenario: Vad händer om pesten kommer? Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR

Jordgubbar ska granskas

Jordbruksverket kommer även att i år utföra kontroller i handeln, torg och vid vägkanter för att minska fusk med ursprungsmärkning av jordgubbar. Jordbruksverket tar emot tips om man misstänker felmärkta eller jordgubbar utan märkning. De har också möjlighet att skicka bären på analys för att jämföra med referensprover från svenskodlade jordgubbar. Källa: Food Supply

Kritik mot begreppet “fossilfri”

TV4 har gjort några kritiska reportage om RME och HVO100 och bland annat intervjuar de Greenpeace som anmält OK/Q8 för vilseledande reklam då de kallar sin HVO100 "fossilfri". Källa: TV4Nyheterna

Rapport: Ingen vet hur stort brödsvinnet är – retursystemet ifrågasätts

Det bakas för mycket bröd i Sverige. Och samarbetet mellan butikerna och bagerierna behöver förbättras. Det konstatera matsvinnsexperten Louise Ungerth i en uppföljning på den rapport som för ett par år sedan satte fart på debatten om det stora brödsvinnet. Källa: Food Supply

Brysselnytt v 23

I denna veckas nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om att Europaparlamentet antagit en resolution gällande EU:s strategi för biologisk mångfald och om en ny öppen konsultation där EU-kommissionen vill ha inspel kring EU:s marknadsstandarder. Till brev v23

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign