Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v46
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

November 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Utbetalningsplan för jordbrukar­stöden 2021

HÄR hittar du information om när Jordbruksverket planerar att betala ut pengar för de stöd som du sökt 2021. Om handläggningen av din ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan du få utbetalningen senare än vad som står i planen. När handläggningen av din ansökan är klar kommer den med i Jordbruksverkets löpande utbetalningar som vi gör varje vecka.

LRF kräver ett hållbart krispaket till svenska bönder

Riks FN:s klimattoppmöte i Glasgow går mot sitt slut. Tiden är knapp att vända utsläppskurvan och det står klart att många länder och sektorer måste göra mycket mer och snabbare. Men samtidigt som vi står med ena benet mitt i en klimatkris, är vi på väg in i en begynnande global matkris. Det skriver Palle Borgström på Aftonbladets debattsida idag, den 9 november. Läs mer...

Fakta och åsikter om strandskydd

Riks Fler vill bo och driva företag på landsbygden och fler bönder vill anlägga våtmarker. Men dagens strandskyddslag från 1970-talet är stelbent och hindrar den utvecklingen. LRF vill ha ett flexibelt regelverk som ser landsbygdens utveckling som en möjlighet. Läs mer...

LRF positivt till skogspropositionen

Riks Onsdag den 10 november presenterade regeringen sin proposition om skogen. Förslagen utgår ifrån Skogsutredningen som presenterades i november förra året och har förhandlats fram mellan regeringen och Centerpartiet. Förslagen rör stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården med frivillighet som grund. Läs mer...

LRF i expertgrupp för minerallagsutredning

Riks Regeringens tillsatte tidigare i år Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. LRF har sett till att komma med i utredningens expertgrupp. Läs mer...

Viktiga framtidsfrågor för LRFs medlemmar: Forskning och innovation

Det svenska jord- och skogsbruket har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och ligger idag långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Vi är verksamma i en framtidsbransch och satsningarna på forskning och innovation som berör de gröna näringarna är större än någonsin. Det är möjligheter vi ska ta tillvara på! Hitta mer information...

Klimatklivet – missa inte ansökningsperioden, 8-18 november

Klimatklivet är ett stöd som fokuserar på fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid som vänder sig till bland annat jordbruket. Ansökningstid 8-18 november 2021. Läs mer på lrf.se eller Naturvårdsverket, klimatklivet

Höjd risk för fågelinfluensan

Nu är det höjd risk för smitta i hela Sverige. I vissa län i södra Sverige är risken extra hög och där gäller nu skyddsnivå 2. Det innebär bland annat att du ska hålla dina fjäderfän inomhus. Viruset cirkulerar hos vilda fåglar och därmed ökar risken att även tamfåglar blir smittade. Läs mer på Jordbruksverket...

I media...

”Allt fler bönder i Skåne funderar på om de har råd att producera mat.”

Regeringen bör arbeta fram ett krispaket för det svenska lantbruket, precis som för andra yrkesgrupper under pandemin, skriver Hans Ramel, ordförande för LRF i Skåne. Sydsvenskan, 12 november...

Publiken mot politiken – inte med på höghastighetståget

Blir den nya höghastighetsjärnvägen en klimatvinst eller ej? Och är det värt att ödelägga en hel bygd för de snabba tågen? Det var några av frågorna som mötte de lokala politikerna, när de tvingades välja spår i den kontroversiella frågan. Jan Hultgren från LRF undrade hur Sverige ska kunna nå målet om att öka sin livsmedelsproduktion när prima åkermark samtidigt ska ödeläggas, och ifrågasatte samtidigt varför snabbtågen inte kan köra i 250 km/h genom Hässleholm, när det går bra på andra sträckor. Norra Skåne, premium, 9 november

Hänt i veckan...

Möte i nordost med mycket på agendan

I tisdags höll LRF Nordost hörnmöte. Deltagarna fick lyssna på poliserna Malin Sjöholm och Martin Thornell om inbrott för att sedan prata taxonomin med EU parlamentariker Emma Wiesner. Många känslor väcktes som skogsägare och lantbrukare. Det diskuterades gröna investeringar med Landshypoteks Martin Kihlberg och med Sparbanken Skånes Patricia Håkansson och Helen Göransson. Kvällen avslutades med Sebastian Remvig från Hir som berättade om elproduktion, priser, trender och volaritet. Mycket spännande kväll med en hel del utmaningar som vi behöver lösa tillsammans! Stort engagemang!
Foto: Anita Persson

Svenska lantbruket är lösningen!

Alnarps Mjölkdag, den 9 november, inleddes av LRFs Sofia Björnsson om hur vallen kommer att påverkas av nya CAP. Därefter fick vi lyssna på Magnus Halling SLU om trender för framtidens vallodling. Niels Andresen, Hir Skåne, fyllde på med råg som etableras och betas samma år. Mycket intressant! Per Frankelius, forskare, sa: Vi har oerhört mycket att göra. Inte bara för oss själva utan för hela samhället. Vi måste jobba tillsammans. Svenska lantbruket är lösningen!
Foto: Anita Persson

Branschrådet lyssnade på Sofia

LRF Skåne har genomfört ett branschråd med en information om CAP 2023 av Sofia Björnsson, LRF. Dessutom fördes en diskussion kring behovet av forskning och innovation inom lantbruket och en presentation av LRFs arbete med kompetensfrågor.
Foto: Helén Rosengren

Nationer och företag ger löften inom hållbart jordbruk

Natur, markanvändning och lantbruk är frågor som diskuteras på FN:s klimatmöte COP26 som nu pågår i Glasgow. Både nationer och företag har gjort åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer...

Greppa Näringens Klimatkollen ”best practice” i Glasgow

Under veckan deltog Lis Eriksson, rådgivare på Greppa Näringen, i en paneldebatt och pratade om Klimatkollen på OECD:s möte i samband med det stora klimatmötet COP26. Under paneldebatten, Rural Agenda for Climate Action, var intresset stort för hur Greppa Näringen arbetar tillsammans med lantbrukarna för klimatet. Läs mer på Greppa.nu

PÅ GÅNG...

16 november - Kombidamm – ett sätt att kombinera biologi och produktion

Att anlägga en kombidamm är smart. Dammen är viktig under perioder av torka, hjälper din matproduktion och gynnar biologisk mångfald. Dessutom kan dammen bli en viktig del i kampen mot övergödning. Anläggningen av en kombidamm kan dock bli ett stort projekt med saftig nota. Men med genomtänkt projektledning kan kostnaderna hållas nere. Varmt välkomna till ett spännande webbinarium där Tette Alström från Ekologigruppen och Martin Jönsson, inspektor Svenstorp-Björnstorp, berättar mer om hur du framgångsrikt anlägger en kombidamm i ditt eget lantbruk. Webbinariet äger rum den 16 november kl 13:00-14:30 och arrangeras av WWF, LRF och Greppa Näringen. Till ANMÄLAN

November-Mars - Betesmarker och slåtterängar - Länsstyrelsen ger råd

Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

Sista anmälan 17 november - Enskild rådgivning i höst - Mångfald och jordhälsa på hästgården

Rådgivningen riktar sig till dig som har eller sköter mark där hästar vistas och som vill gynna mångfald, pollinering samt nå en större motståndskraft mot torka och intensiv nederbörd. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

23 november - Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Välkommen till digitalt lunchseminarium 23 november, kl 12-12.50, om hur snabbt produktionen kan ställas om för att möta nya konsumtionstrender. Anmälan senast den 18 november. Läs mer...

23-25 november - Grisföretagardagar online

Gård & Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare, LRF & Svenska Köttföretagen bjuder till tre digitala förmiddagar fullspäckade med fakta och inspiration. Läs mer och se anmälan på Gård & Djurhälsan...

30 november - Djurskyddskonferensen 2021

Digital djurskyddskonferens den 30 november med temat: Så stärker vi djurskyddet tillsammans och utvecklar framtidens djurhållning. Konferensen arrangeras av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd.
Läs mer och se anmälan senast den 25 november...

2 december - Alnarps nötköttsdag

Sätt kryss i almanackan redan nu för Alnarps nötköttsdag torsdagen den 2 december 2021.
Mer information kommer HÄR

8  december - Strategiska samarbeten sökes kring odling och skörd av industrihampa

Är du lantbrukare och intresserad av en spännande affärsmöjlighet här och nu - att odla industrihampa? Är du nyfiken på att få veta mer kring efterfrågan, idag och imorgon, i Sverige och i Europa för en av världens snabbast växande industrier? Vill du veta mer om kontrakt, avkastning och andra förutsättningar på den svenska marknaden?
När? 8 december, kl. 15-17. Var? Dexera, Åsumsgatan 8 i Sjöbo. Delta på plats eller digitalt.
Hur? Anmäl dig till: Helena.Kurki@sjobo.se (Innovationscenter för landsbygden)
Hälsningar från LRFs Kommungrupp i Sjöbo

9 december -  Så undviker du att sprida invasiva arter

Webbinarium för yrkesverksamma. Främmande arter som sprids av egen kraft och hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva arter. Invasiva arter påverkar samhället negativt och sprids lätt vid vägar eller i samband med att jordmassor flyttas. Under webbinariet går vi igenom hur du kan motverka spridning av invasiva arter.
Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

15 december - Förnybar energi i smarta elnät – regional dialog för Skåne

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart Förnybart arrangerar en regional dialog med workshop för Skåne län den 15 december. Mötet kommer ske i digitalt eller i hybridform (fysiskt & digitalt) kl 13.00-15.30. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer

Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Lyssna till vilka tankar familjen Carlsson på Mansdala gård har om sitt ägarskifte, och deras erfarenhet från kursen.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

Gröna spaningar...

Fortsatt fraktkaos befaras

Pandemin, hackerattacker, allt svårare väderförhållanden, energibrist i Kina, chaufförsbrist i världen samt handelskriget mellan USA och Kina har skapat en perfekt storm på logistikmarknaden. Oron för e-handlare (och säkert andra  handlare) skapar osäkerhet och innebär att man måste beställa allt tidigare för att få varor. Dessutom har fraktpriserna från Kina tiodubblats sedan före pandemin. Källa: Ehandelstrender

Brysselnytt vecka 45

Denna vecka har Europaparlamentets jordbruksutskott haft utskottsmöte där de bland annat diskuterade den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), regelförenkling kring ekologisk odling samt utvalda delar ur EU-kommissionens klimatåtgärdspaket Fit for 55. Aktuellt är också att EU-kommissionen planerar att implementera åtgärder för ett ökat kolbindande jordbruk i både Farm to Fork och strategin för cirkulär ekonomi. Till brev v 45

Bli medlem i LRF idag

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang. Vet du någon som vill bli medlem idag?

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign