Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v52
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

December 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Stoppat beslut för åkermark i Lund, en riksnyhet
I torsdags blev Camilla Hansson, ordförande för Lunds kommungrupp, intervjuad av TV4 Nyheter kring det stoppade beslut i Lunds kommun om att bygga på 42 hektar åkermark. Camilla anser att det är viktigt att lyfta blicken, se helheten och hitta annan plats att etablera företagen på.
Vill du ha råd och tips på hur kommungruppen arbetade med frågan är du välkommen att kontakta Camilla på camillah.551@gmail.com
Lyssna på inslaget, ca 14:30 in...

En nyårspresent till svenska skogsägare – avgiften för virkesupplag tas bort

Riks Framgångsrikt påverkansarbete från LRF Skogsägarna har lett till att den kritiserade avgiften för virkesupplag tas bort från och med 1 januari 2022. En minskad kostnad som gör skillnad för små skogsägare. Läs mer...

Skogsägare vinner mot staten - har rätt till ersättning

Riks Idag bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning. "Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak", säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Läs mer...

LRF Ungdomen: Landsbygdsministern förstod vår oro kring kostnadskrisen

Riks Kostnadskrisen, generationsskifte och ungdomsmiljarden i CAP var tre av frågorna som diskuterades när LRF Ungdomen träffade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg dagarna före jul. - Det var ett bra möte. Hon var väldigt intresserad av generationsskiften och ska återkomma med resultatet av utredningen av ägarskiften som hennes företrädare Jennie Nilsson ledde, säger LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén. Läs mer...

Öppet för fortsatt dialog med Svenska Jägareförbundet

Riks För fem år sedan slöts en avsiktsförklaring mellan det samlade svenska skogsbruket och Svenska Jägareförbundet, det så kallade handslaget. I somras samlades parterna och kom fram till att avsiktsförklaringen inte längre fyller sin funktion. Det finns dock en uttalad vilja från både skogsbrukets och Svenska Jägareförbundets sida att hålla dörren öppen för fortsatt dialog. Läs mer...

Positivt besked: Vattendirektivets åtgärdsprogram överprövas

Riks Dagarna före jul kommer regeringen med ett positivt besked. De har beslutat att överpröva Vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i EUs vattendirektiv, precis som ett 40-tal kommuner har önskat. ”Ett bra beslut”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Läs mer...

Fågelinfluensan

Det fjärde fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna influensasäsong konstaterades i fredags. Runt om i Europa rapporteras om stora problem med fågelinfluensautbrott.
Det är en stor risk att vilda fåglar för in smittan och det är därför ytterst viktigt att tama och vilda fåglar hålls isär. Om du trots allt upptäcker ökad dödlighet i din besättning ska du omedelbart kontakta din veterinär.
Några praktiska tips
Virus finns i spillningen från vilda fåglar, se till att inte dra in virus från utsidan via till exempel skor, redskap, foder och strömedel.
· Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill, vattenansamlingar och annat som kan attrahera vilda fåglar.
· Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
· Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
· Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
· Håll rent runt hus och inhägnader.
På Jordbruksverket webbplats hittar du information om sjukdomen och smittläget samt praktiska råd och tips.
Tips! Klicka gärna på ”Prenumerera” och registrera din e-post så får du automatisk avisering när sidan uppdateras med viktig information.
Det finns mycket du själv kan göra för att förhindra att dina och andras djur smittade
För att minska risken för smitta finns olika skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa.
Vill du läsa hela informationen på Jordbruksverkets webbplats - Klicka på HÄR.
Jordbruksverket 551 82 Jönköping jordbruksverket@jordbruksverket.se

Så många solrosor, så mycket hopp

Över en miljon kronor har samlats in genom det nya insamlingsinitiativet ”Solrosor i kampen mot barncancer”. Skånska gårdar bidrog med 200.000 kr av dessa. 1 miljon kronor räcker till exempel till att finansiera en etablerad forskare som bedriver spjutspetsforskning inom barncancer under ett år. Nu uppmuntrar Barncancerfonden fler gårdar till att vara med och skörda nya framgångar nästa år.
Läs mer på Barncancerfonden...

Tag chansen nu - vårens matnyttiga kompetensutveckling

Som du säkert vet har Mer mat – fler jobb ett brett kurs- och utbildningsutbud för dig som är matproducent. Här finns allt från kurser i företagsutveckling, försäljning och ledarskap till kurser i djurhållning och odling – till kraftigt subventionerade priser. Läs mer...

Ägar- och generationsskifte, arbetsplatsförlagd

Mer mat fler jobb erbjuder ett processtöd för att familjer och företag ska kunna leda sig själva genom de olika faserna vid ett ägarskifte. Med stöd av oss skapas delaktighet och engagemang, en gemensam grund och en tydlig handlingsplan samtidigt som vi driver er och skiftet framåt genom återkommande möten. Läs mer...

I media...

Lund går miste om 500 nya arbetstillfällen

Lund missade chansen att få ett världsledande, högteknologiskt kunskapsföretag att etablera sig i Lund - konstaterar Anders Almgren (S) och Fredrik Ljunghill (M) efter beslutet i fullmäktige.
- Det är viktigt att bevara högklassig jordbruksmark, menar John Andersson, utredare, Jordbruksverket.
Sydsvenskan, 17 december, papperstidning

Lantbrukares inställning till att öka biologiska mångfalden av insekter

De flesta lantbrukare vill göra fler åtgärder för att gynna insekter. Men de känner sig samtidigt utpekade för att ha orsakat nedgången i antalet insekter och tycker att det ofta råder en orättvis syn på lantbrukets miljöpåverkan. Det visas i en ny tysk intervjustudie. Läs mer...

PÅ GÅNG...

11 eller 17 januari - Motionsskolan - steg 1

Denna inbjudan riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan påverka genom att både skriva och driva en riktigt bra och slagkraftig motion framåt.
Klicka här för att ansluta till mötet 11 januari, kl 11-12 - läs mer...
Klicka här för att ansluta till mötet 17 januari, kl 18-19 - läs mer...

11 eller 17 januari - Motionsskola - steg 2

Denna inbjudan riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan påverka och hjälpa andra att påverka, genom bland annat skarpa attsatser och/eller yttranden.
Tisdag 11 januari, kl. 13.00-14.00 - klicka för att ansluta till mötet
Måndag 17 januari kl. 19.30-20.30 - klicka för att ansluta till mötet

17 januari - Nedläggningen av koppar-, 2G- och 3G-näten och innebörden för de gröna näringarna

Under de kommande åren moderniseras mobilnätet för att bygga ut 4G- och 5G-nätet i hela landet. I samband med detta fasas koppar-, 2G- och 3G-näten ut. LRF bjuder därför in till ett digitalt informationsmöte med fokus på innebörden för de gröna näringarna där du som medlem i LRF får möjlighet att ställa frågor om nedläggningen.
Anmälan senast den 14 januari HÄR
Läs mer...

18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer -

Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

18 eller 24 januari - Hur blir den framtida jordbrukspolitiken, CAP 2023-2027?

Välkommen på ett webbinarium om vad framtida CAP kommer att innebära på gårdsnivå.
Webbinariet ges vid två tillfällen, den 18 januari, 13.00-15.00, då LRFs förbundsordförande Palle Borgström medverkar, och den 24 januari, 18.00-20.00, då Åsa Odell, vice ordförande i LRF, hälsar välkommen och är med under webbinariet.

18 januari - Webbinarium om personlig skyddsutrustning

Säkert växtskydd syftar till att genom information förbättra hanteringen av växtskyddsmedel och minimera miljö- och hälsoriskerna. På projektets webbsida får du som använder eller hanterar växtskyddsmedel information och råd gällande utrustning, det praktiska arbetet och information om nya lagkrav för spridning av medel.
Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med växtskydd i växthus och hålls den 18 januari kl 13.00, på Teams

Länken till webbinariet hittar du på Säkert växtskydds webbsida senast den 17 januari.
Ingen föranmälan krävs. Läs mer...

24 januari - Likviditet i svåra tider – handfasta tips för lantbrukare

Vi har i projektet ”Mer mat – fler jobb” direktkontakt med Sveriges lantbruksföretag och bilden som växer fram är oroväckande. Åtskilliga berättar att de dras med dålig lönsamhet – och det angav man redan innan priset på diesel, el och gödsel började skena. Läs mer...

24 januari - Så lyckas du bättre i sociala medier - workshop

I våras arrangerade Gastrolution ett väldigt uppskattat webinar med fokus på hur man lyckas i sociala medier. Nu bjuder de in till en workshop inom Gastrolution Boost på samma tema men denna gång en träff "på riktigt" vilket möjliggör nätverkande och erfarenhetsutbyte i form av mer handfast arbete. Läs mer...

26 januari - Hur mycket tål naturen?
(Denna träff ersätter den 13 december.)
Markägarträff på Brösarps Gästis i Brösarp, kl 12.00-16.00. Tomelilla Kommun var ett av 13 områden som fick bidrag av Tillväxtverket för att arbeta med Hållbar Platsutveckling. I vårt arbete med hållbar utveckling av naturområden är er input som markägare viktig. På denna träff diskuterar vi tillsammans frågan om hur mycket naturen tål samt lyssnar på andra med erfarenhet inom området. Medverkar gör bl.a. Ann Marke, regionstyrelsen LRF Skåne.
Kostnad: Gratis. Uteblivet deltagande som ej avanmälts debiteras med 200 kr.
Anmälan sker senast 12 januari via mail till cecilia.henrikson@tomelilla.se. Meddela också om ni vill äta lunch samt om ni har eventuella allergier.

26 januari - Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg

Den 26 januari 2022 går Alnarpskonferensen av stapeln på Alnarp och digitalt.
Priserna på råvaror och insatsmedel rusar i höjden. Företagandet i de gröna näringarna känns plötsligt än mer osäkert, både på företags- och samhällsnivå. Hur ska livsmedelsproduktionen fungera, hur hanterar man som företagare det spända läget?
Läs mer HÄR

3 februari - Kurs om insektsskadegörare och växtskydd i äpple

Den 3 februari anordnar LRF Trädgårds satsning "Ökad konkurrenskraft vid framtida extremväder" en kurs om insektsskadegörare och växtskydd i äpple. På kursen tittar vi på hur det ser ut i våra odlingar. Vi skapar gemensamt en säsongskalender över insekter och växtskyddsåtgärder som det ser ut idag. Fokus kommer ligga på att förstå förändringar, anpassa och förebygga med åtgärder. Läs mer och anmäl dig HÄR

10 februari - Dränera din trädgårdsodling mot skyfall och torka vid extremväder

I en framtid av mer extremväder, exempelvis i form av ökad frekvens av kraftig nederbörd blir det viktigt att se över sin dränering. Vad kan ökade skyfall i framtiden innebära i just ditt odlingsområde, och vad ställer detta för krav på dränering på dina skiften? Att dräneringen har en funktion när det är blött förstår de flesta men vad har egentligen dräneringen för betydelse under torkperioder? Trädgårdsgrödor har ett högt värde, kan man anpassa dräneringen efter det samt vad kostar det i så fall?
Torsdag 10 februari 2022, kl. 9.00-16.00. Clarion Collection Hotel Fregatten, Skeppsgatan, Hamnplan 6, 432 44 Varberg. Sista anmälan 3 februari. Läs mer...

18 februari - Säkrare grönsaksskördar med mellangrödor

Den 18 februari bjuder LRF Trädgårds satsning "Ökad konkurrenskraft vid extremväder" in till en heldagskurs om hur mellangrödor i växtföljden kan hjälpa dig att hantera extremväder. Kursen hålls på Hotell Erikslund utanför Ängelholm. För att läsa mer om kursen och anmälan klicka HÄR

November-Mars - Betesmarker och slåtterängar - Länsstyrelsen ger råd

Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler. Anmälan senast den 28 februari. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

Gröna spaningar...

Bläckfisk nästa inom vattenbruket
Spanien utvecklar vattenbruk till att innefatta uppfödning av bläckfiskar. Enligt artikeln i BBC är vattenbruk den snabbast växande livsmedelsproduktionen i världen. Problemen ligger i att djuren är solitärer och riskerar att äta andra om de är fler i en tank, de sägs vara för intelligenta för att få hållas i fångenskap och det är svårt att mata de då de kräver levande föda. Källa: BBC News...

God fortsättning...
och Gott slut...
önskar LRF Skåne

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign