Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v8
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Februari 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Dags att söka jordbrukarstöd!

Nu kan du söka jordbrukarstöd för 2021 i e-tjänsten SAM Internet. Ansökan är öppen fram till den 15 april. Du hittar all information du behöver om stöden och SAM-ansökan på vår webbplats. Läs om nyheter i jordbrukarstöden...

Utvecklingen har vänt – Sverige producerar mer mjölk och antalet kor ökar

Riks Trenden har vänt. Svenska bönder producerar mer mjölk och antalet mjölkkor ökar efter flera års nedgång.
Läs mer...

Ny hemsida samlar in förenklingsförslag

Riks Antalet lagkrav har mer än fördubblats de senaste 15 åren. Men nu kan du få stopp på det. Lämna in ditt förslag på den nya hemsidan, enklaregler.se. Läs mer... eller gå direkt till enkla regler

5 mål för minskade viltskador

Riks Viltskadorna är ett hot mot LRFs medlemmar. I år kraftsamlar LRF kring problemet. Läs mer...

Klimat och miljö på EU-nivå påverkar svenskt lantbruk

Riks Det tas många beslut om klimat, miljö och förnybar energi på EU-nivå som påverkar svenska jord- och skogsbrukare. LRF är en självklar del i dessa processer. Läs mer...

Mycket på EU-nivå påverkar jord- och skogsbruket hemma

Riks Det tas många beslut om klimat, miljö och förnybar energi på EU-nivå som påverkar svenska jord- och skogsbrukare. LRF är en självklar del i dessa processer. Läs mer...

Framgång i frågan om skyddad skog

Riks Naturvårdsverket ska utreda Sveriges sätt att beräkna skyddad natur och skog i framtiden. Det är ett framsteg för LRF som inte kan acceptera att kriterierna skiljer sig så mycket länder emellan. Läs mer...

Forskningsgenombrott i kampen mot granbarkborrar

För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Receptorerna reagerar på vanliga barkborreferomon och förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden. Läs mer på Lantbruksnytt...

Coop och HK Scan sponsrar unga nötköttsproducenter

HK Scan och Coop tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att fortsätta öka och vill stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket. Därför gör parterna nu en gemensam sponsringsinsats där 20 unga lantbrukare ska få hjälp med inköp av avelstjurar. Läs mer på Food Supply...

Se webbinariet om investeringar i livsmedelskedjan

Riks Hur ska de svenska producenterna möta den ökade efterfrågan av växtbaserade produkter? Den frågan diskuterades på webbinariet om innovation och investeringar i livsmedelskedjan den 15 februari. Läs och titta...

Priset på åkermark fortsätter att stiga

Ludvig & Co, tidigare LRF Konsult, sammanställer årligen prisstatistik gällande åkermark som förmedlats av företagets fastighetsmäklare. Statistiken visar att under 2020 var toppnivån, den åkermark marknaden var beredd att betala mest för, 536 000 kr per ha. Det är i södra Skåne den mest åtråvärda åkermarken finns. Läs mer på Lantbruksnytt...

Juridisk vägledning

Har du en juridisk fråga och är företagsmedlem i LRF? Då ska du nyttja vår medlemsförmån Juridisk vägledning.
Läs mer...

Teater-apan i sig? Vi söker! tipsa oss på skane@lrf.se senast 28/2.

Anmäl dig till Årets Bonde!
Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige.

Läs mer om anmälan och fram till den 30 april går det bra att anmäla sig. Du kan också tipsa om någon bonde som borde delta.
Allt detta kan du läsa mer om HÄR

LRF Skåne är en samarbetspartner till Årets Bonde.

Nominera Årets Nötköttsföretagare 2021

Nu är det dags för nomineringar till Årets Nötköttsföre-tagare 2021. Årets tema: Lönsamma Nötköttsföre-tagare med konsumentfokus
Årets kategori är företagare som säljer det egna producerade nötköttet direkt till konsument via lådor, gårdsbutik, restaurang eller butikskedjor och som marknadsför svensk nötköttsproduktion och lyfter dess mervärde till konsumenter och restauranger på ett attraktivt sätt.

Kriterierna för att få utmärkelsen är:

- Att företaget på ett positivt sätt har marknadsfört sig mot konsument de senaste åren de senaste 5 åren.
-
Att företagaren arbetar med tydligt lönsamhetsfokus och använder uppföljningsverktyg för detta.
-
Att företagaren arbetar aktivt med djurhälsan.
-
Att företagaren bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt eller regionalt och har en uppvisningsbar gård.
Skicka din nominering (namn, telnr, e-post) till Anita Persson senast den 15 mars.

Svensk miljöövervakning av växtskyddsmedel granskas

Att övervaka fler platser i landet, presentera data på ett lättillgängligt sätt och att starta ett nordiskt samarbete kring miljöövervakning av växtskyddsmedel. Det är några av förslagen i en ny norsk rapport som på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderar det svenska miljöövervak-ningsprogrammet för växtskyddsmedel. Läs mer...

Förbättrad foderstyrning efter råd från Greppa Näringen

Att anpassa kraftfodergivan efter kornas produktionsnivå är råd som lantbrukarna i nöt- och mjölkproduktionen tar fasta på efter att de fått rådgivning från Greppa Näringen. Läs mer...

Bedöm markens kolinnehåll med förenklad metod

En grupp brittiska forskare har mätt markkol i matjorden hos lantbrukare och satt det i relation till odling och jordbearbetning. Och de ger konkreta tips till lantbrukare om hur kolinnehållet kan bedömas. Läs mer på Greppa.nu...

I MEDIA

Det finns ingen plats för varg i Skåne
Pressmeddelande från LRF Skåne, 18/2: Enligt Viltskadecenter och Länsstyrelsen i Skåne har nu ett vargrevir bildats i Skåne. LRF Skåne ser detta med stor oro och ser framför oss de problem och kostnader detta kommer att medföra för djurägare i hela Skåne och i angränsande län.
- Att rovdjurssäkra alla betesmarker kommer att kosta hundratals miljoner kronor, vilket inte näringen kan finansiera, säger Hans Ramel, ordförande för LRF i Skåne. Läs mer...

Debattinlägg: ”Var ska en miljon brödlimpor produceras om det inte kan ske i Trelleborg?”

Att det nya fängelset i Trelleborg ska byggas på en av de bördigaste åkermarkern:a som finns i Sverige, ja kanske i hela världen, är förödande. Det skriver Palle Borgström, Hans Ramel och Hans Thorell, Lantbrukarnas riksförbund. 16/2, Läs mer på Sydsvenskan...

HÄNT I VECKAN

Möte om vatten
Ett 40-tal deltagare kopplade upp sig till digitalt möte för att lyssna på Henrik Djerv, LRF, om vattendirektivet och vad det kan innebära för skogs- och jordbruk, samt om vattenförsörjningen. LRF uppmanar alla att gå in i VISS och titta på sina vattendrag för att ge förslag på åtgärder.

Foto: Anita Persson

Årsmöte hölls utomhus med avstånd

Häglinge LRF-avdelning höll sitt årsmöte utomhus den 13 februari kl. 11:00 på Kopparsmedjan i Häglinge. Det var en solig dag och -4 grader.

Foto: Elin Jönsson

PÅ GÅNG...

23 februari - Skadedjur .....
LRF Skåne bjuder in till webbinarium - kl 18-19 - om skadedjur. Johanna Eén, expert, LRF riks, informerar om skadegörare med fokus på råttor - Vad får man göra själv? Vad säger lagen? Vad finns för åtgärder? Hur gäller försäkringar? Till kalendariet
Anmälan senast den 22 februari HÄR
Du som LRF-medlem är välkommen att bjuda in ytterligare en person som inte är medlem, ange uppgifter till den du bjuder in i samband med din egen anmälan nedan.
Foto: Elias

4 mars - Mer vall på slätten

Välkommen till det första seminariet (digitalt) för det regionala projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion", som startade i april 2020 och kommer pågå till december 2022. Läs mer...
LRF Skåne samverkar i projektet via livsmedelsstrategin.

25 eller 29 mars - Arbetsmiljö för jord, skog och trädgård

Digital utbildning
Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Kursintyg och material ingår.
Läs mer...
Arrangör: LRF och Säker Arbetsmiljö Sverige

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

23 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

23 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
25 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1 - Läs mer...
25 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1 - Läs mer...
8 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
9 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
11 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
12 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
22 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
23 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
6 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks Det ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb varit igång på allvar drygt ett år. Vi i region Skåne har bokat upp följande kurser utifrån resultatet av medlemmarnas företagsanalyser, se nedan:

17 mars - Styr ditt företag mot ökad lönsamhet

Riks Som företagare ställs du inför frågor och beslut så gott som varje dag. Vad grundar du dina beslut på? Även om magkänslan leder rätt ibland är det viktigt att veta vilka ekonomiska konsekvenser dina val leder till. Ju bättre underlag du har, desto bättre beslut kan du fatta! Sista anmälningsdag 28 februari. Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
App följer djurens välmående
Brittiska dagligvarukedjan Waitrose lanserar en ny mobilapp som gör det möjligt att följa djurens ”emotionella tillstånd” hos sina leverantörer. Tekniken gör det möjligt för Waitroses team att mäta boskapens emotionella beteende, inklusive att vara avslappnad, spänd, lekfull eller orolig. Med hjälp av appen, som utvecklats av Scotland’s Rural College (SRUC) och testas i två år av Waitrose, kan inspektörer spela in och kvantifiera de olika observerade uttrycken. Waitrose kan sedan ta dessa uppgifter, som initialt kommer att samlas på mjölkkor, kalvar, grisar, värphöns, slaktkycklingar och ankor, och bedöma och förbättra dess hälsostrategi. Källa: Waitrose

De vill förfina potatis med gensax

Det nybildade företaget Soledits vill ta sina kunskaper och färdigheter med gensaxen Crispr Cas9 från forskningsvärlden ut till potatisodlarna och förädlingsföretagen. Läs mer på Food Supply

Rapport om dagligvaruhandeln 2020

Dagligvaruföretagens undersökning av hushållens dagligvaruköp visade att de svenska hushållen handlade i snitt 144 gånger under 2020, vilket motsvarar ungefär 2,7 inköpstillfällen per vecka. Läs mer på Livsmedel i fokus...

Brysselnytt vecka 7

I veckans nyhetsbrev kan ni läsa om EU:s nya handelsstrategi, geografiska beteckningar och
läget för ekologiska produkter på den europeiska marknaden. Läs mer...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign