Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v27
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Juli 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Skrivelse till Jordbruksverket om återbetalningskrav

LRF Skåne har skickat en skrivelse till Jordbruksverket angående återbetalningskrav: Länsstyrelserna har de senaste åren arbetat med återkrav av EU:s jordbrukarstöd för åren 2015 - 2019 och detta arbete skall snart vara avslutat. Läs mer...

Det här innebär nya CAP

Riks Nu närmar sig ett konfirmerat beslut om framtida CAP, men i princip vet vi vad som gäller. Sofia Björnsson, LRFs jordbrukspolitiska expert säger att det blev ungefär som väntat även om en del detaljer är nya. Läs mer...

15 juli - Aktuell information kring Cap 2023-2027
Med avslutade politiska förhandlingar på EU-nivå övergår nu fokus till detaljregler och genomförandet av politiken i Sverige. Den svenska regeringen ska i slutet av 2021 skicka in en nationell CAP-plan för godkännande av EU-kommissionen.
LRF Skåne bjuder in till digitalt - via Teams - informationsmöte torsdagen den 15 juli, kl 18.00-20.00, kring Cap 2023-2027 med Sofia Björnsson, LRFs expert på jordbrukspolitik. LRF Skåne informerar om sina ståndpunkter kring Cap. Härefter ges möjlighet till frågor och synpunkter från deltagarna.
Anmäl dig HÄR senast den 14 juli och du får länken utsänd under fm 15 juli. Välkommen!

Vanligaste frågorna om vattenbrist

Efter en längre period utan nederbörd har det ju nu äntligen i de flesta delar av Skåne kommit en del regn. Det gör också att flödena i våra vattendrag åtminstone tillfälligt ökar på många håll, vilket kan vara nog så skönt för alla som till exempel använder dessa som källa för bevattning. Frågorna kring vatten och bevattning är dock fortsatt många. Därför vill vi tipsa om LRF:s hemsida där vi försökt att sammanställa de vanligaste frågorna kring just vatten och kanske framförallt vad som gäller när det blir ont om det. Läs mer HÄR.
Det kan också vara bra att ha koll på grundvattennivåerna i sitt område. Har man inte egna mätningar är det enklaste sättet att använda SGU:s karttjänst HÄR

Torrt i skog och mark

Fast vi har fått en del regn nu är det fortfarande stor risk för att eld ska sprida sig i skog och mark. Var uppmärksam och försiktig vid röjning och skogsarbeten med mera och ha med vattendunkar. Fyll gödseltunnor, som inte används, med vatten som beredskap om något skulle hända.

Hjälp oss stoppa EU:s nya förslag om skogen
Brev till de skånska riksdagspolitikerna skickades från LRF Skåne i fredags:

Nu är det bråttom om Sveriges möjlighet att bli fossilfritt överhuvudtaget ska bli möjlig, om basnäringen skog, som är Sveriges största nettoexportkälla, ska finnas kvar och jobben som hör till. Till brevet...

Allt fler väljer svensk frukt och grönt

Riks Den svenska trädgårdsnäringen fortsätter att visa positiv utveckling. På fem år har omsättningen ökat med 1,5 miljarder kronor. Användningen av fossila bränslen har även minskat med 30 procent. Det visar årets branschöversikt från Jordbruksverket. "Det är glädjande att vår produktivitet och miljömedvetenhet har ökat, det stärker vår konkurrenskraft mot importgrönsaker", säger Marcus Söderlind, ordförande i LRFs trädgårdsdelegation. Läs mer...

Kommuner föreslås kunna säga fortsatt nej till vindkraft

Riks Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan inför anläggandet av vindkraft i miljöbalken har fått kritik bland annat för att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Nyligen presenterades förslaget En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53), som enligt LRF kan leda till mindre godtycke och ökad rättssäkerhet. Läs mer...

 

Så minskar vi viltskadorna tillsammans

Riks Sätt upp betesburar, mät viltskadorna, ta bilder och skriv jaktavtal. Så lyder LRF-ledamoten Mikaela Johnssons uppmaning till medlemmarna. Läs mer...

LRF-duo nya ordföranden i We Effect och Svenskmärkning: Hedrande

Riks Under våren har både We Effect och Svenskmärkning AB fått nya ordföranden. Båda sitter i LRFs styrelse. Lotta Folkesson har blivit ordförande för We Effect och Åsa Odell för Svenskmärkningen. Hållbar mat och livskraftiga bönder är de gemensamma nycklarna för båda organisationerna. Läs mer...

Nyhetsbyrån TT: Nära hälften av Sveriges tjurar får inte beta
"Nära hälften av alla tjurar i Sverige får aldrig komma ut på bete. I stället föds de upp inomhus, visar en ny rapport."

Rapporten: Ungtjurar på stall – kartläggning av omfattning och potential för naturvård - läs här på SLU under Fakta.

Nedan vad säger djurskyddsförordningen och några fakta från LRF:

Så säger djurskyddsförordningen

Krav på bete för nötkreatur för mjölkproduktion
3 § Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader ska hållas på bete sommartid.
Första stycket gäller inte djur som hålls i karantän.
Krav på bete eller utevistelse för andra nötkreatur
4 § Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute.
Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän.

Några fakta från LRF:
Tjurar som används för avel till dikor, går på bete tillsammans med korna. Även stutar (kastrerade handjur) går ute, men av säkerhetsskäl är det inte lagkrav på att ha tjurar på bete.

Tjurar är oberäkneliga och farliga djur även för dem som är vana att arbeta med dem. För en allmänhet som tar sig in i en tjurhage utomhus kan det vara förenat med direkt livsfara.

Nötkreatur som föds upp lösgående inomhus är färdigvuxna efter ett år. För djur som går utomhus på sommarbete tar det 24 månader innan de uppnår rätt vikt. LRF är positivt till att även ungnöt ska gå utomhus – men då måste ersättningarna och konsumenternas betalvilja täcka de ökande omkostnaderna.

Familjen och anställda är välkomna att bli medlemmar

Är du medlem och vill ta med familjen på aktiviteterna? Låt dem gå med, vi får mer tryck i frågorna, mer gemenskap och de får samma rättigheter och förmåner som du. Tillsammans gör vi skillnad!

Gå med idag...

I MEDIA

Vi bönder förväntar oss att ni håller era löften

Debatt. För att våra bönder ska kunna göra verklighet av livsmedelsstrategin krävs lönsamhet. Skånskt lantbruk behöver en rejäl nationell medfinansiering i CAP. Undertecknat Hans Ramel, regionordförande.
Skånska Dagbladet, med flera papperstidningar, 2 juli,

Förbud med djur i bur
Mattias Espert, grisproducent och Erika Brendov, djurskyddsexpert, LRF uttalar sig om förbudet med djur i bur.
Se TV4 30 juni, ca 11.30 in i programmet

Torr juni oroar skånska lantbrukare
Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne, har både självt märkt av torkan, och fått höra det av flera av medlemmarna.
P4 Radio Kristianstad 30 juni

Byggboom av stora solcellsparker i Sverige – åkermark hotad

Lantbrukarnas riksförbund är ändå försiktigt positiva till utbyggnaden av solcellsparker.
– Det är lite dubbelt, vi har en livsmedelsstrategi som säger att vi ska odla mer livsmedel i landet och det tycker vi är jättebra. Samtidigt så har vi behov av fossilfria energislag och då tycker vi att det är bra att svenska och skånska lantbrukare kan vara med och producera fossilfri energi till det växande behovet i samhället. Det säger Helen Nilsson på LRF Skåne. TV4 Nyheter 30 juni

Greppa Näringen breddar sitt utbud med två nya rådgivningar

Greppa Näringen har tagit fram två nya rådgivningsbesök som kommer att finnas tillgängliga för lantbrukarna under hösten. Rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” ger råd om åtgärder som kan bidra till biologisk mångfald på den enskilda gården och ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat” ger råd om hur odlingen kan bli mindre beroende av glyfosat. Läs mer...

Greppa önskar Trevlig sommar - ses den 17 augusti

Nyhetsredaktionen tar nu sommarledigt och återkommer den 17 augusti. I verksamhetsberättelsen för 2020 kan du bland annat läsa om våra aktiviteter, rådgivningar och vad Greppa Näringen har arbetat med under året. Läs mer...

PÅ GÅNG...

15 juli - Aktuell information kring Cap 2023-2027

Se även ovan i brevet.
Med avslutade politiska förhandlingar på EU-nivå övergår nu fokus till detaljregler och genomförandet av politiken i Sverige. Den svenska regeringen ska i slutet av 2021 skicka in en nationell CAP-plan för godkännande av EU-kommissionen.

LRF Skåne bjuder in till digitalt - via Teams - informationsmöte torsdagen den 15 juli, kl 18.00-20.00, kring Cap 2023-2027 med Sofia Björnsson, LRFs expert på jordbrukspolitik. LRF Skåne informerar om sina ståndpunkter kring Cap. Härefter ges möjlighet till frågor och synpunkter från deltagarna.
Anmäl dig HÄR senast den 14 juli och du får länken utsänd under fm 15 juli. Välkommen!
Till LRF Skånes kalendariet...

HÄNT I VECKAN

Utbildning för förtroendevalda

LRF Skåne anordnade en utbildning för förtroendevalda för att bli tryggare i att bemöta media. Ett 30-tal personer deltog vid två tillfällen under onsdagen den 30 juni. Ulf Wallin, presschef LRF riks och Markus Asp, pressansvarig LRF Skåne, gick igenom frågor om vad man ska tänka på i mötet med media, vilket stöd man kan få ifrån LRF, samt hur LRF arbetar vid jobbiga reportage som Uppdrag granskning.
Foto: Markus Asp

GRÖNA SPANINGAR

Ikea börjar sälja mat online

Ikea börjar sin e-handel med livsmedel i mindre skala. Via Swedish food market kan man numera beställa mat för avhämtning vid respektive varuhus. Källa: Butikstrender

Brysselnytt v 26

Den här veckan kan ni läsa om överenskommelsen kring CAP, Sloveniens ordförandeskap i Rådet och EU:s långsiktiga vision för landsbygder. Till brev 26


 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign