Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v39
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

September 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Palle i het EU-debatt om CAP

Riks Under tidningen Politicos konferens the Future of Food and Farming i Paris deltog Palle Borgström i en paneldiskussion om EUs nya jordbrukspolitik och the Green Deal tillsammans med Wolfgang Burtscher, generaldirektör för DG Jordbruk och Thomas Waitz, grön EU-parlamentariker från Österrike. Läs mer...

LRFs expert om SVTs Slaget om skogen: Viktig fakta har utelämnats

Riks I dag startar Vetenskapens värld programserien Slaget om skogen som handlar om skogsbruk. LRFs naturvårdsexpert Gunnar Lindén har tittat på programmet och noterar att viktig fakta har utelämnats. Läs mer...

Snart dags för den extra riksförbundsstämman

Riks Onsdag den 6 oktober inleds 2021 års extra riksförbundsstämma, i digifysisk form, med tema "Grönt är inte svart eller vitt".
Läs mer om stämman och se länk för att följa stämman...

Välkommen till LRF, Svensk Galopp!

Svensk Galopp är det senaste tillskottet i LRF-familjen. Helena Gärtner, tf administrativ chef hos Svensk Galopp, berättar om deras viktigaste frågor och varför de har gått med i LRF Häst. Läs mer...

Hela världen firar mjölk i skolan

Sista onsdagen i september varje år firas Skolmjölkens dag. I år infaller dagen den 29 september. Då pågår en mängd aktiviteter på skolor runt om i Sverige och andra länder över hela världen. Läs mer...

Hänt i veckan...

Skog i skolan
För en vecka sedan var Ann Marke, ledamot i regionstyrelsen, på Munka-Ljungby folkhögskolas filial i Perstorp och föreläste om familjeskogsbruk.

Det är väldigt roligt att LRF Skåne blir inbjudna när skolan har tema skog under ett par veckor.

Eko-dag på Borgeby
LRF Skåne deltog med monter på Eko-dagen på Borgeby den 23 september.
Närmare 100 deltagare deltog vid mini-seminarium, demonstrationer ute i fält och mingel.

Foto: Annika Sällvik

I MEDIA

Försvunnen åkermark på Radio Kristianstad

Den 22 september deltog Hans Ramel, regionordförande, i Radio Kristianstad kring tema åkermarken. Mer än 700 ha har försvunnit under de senaste 5 åren i Skåne och 3.000 ha i hela landet. Lyssna på inslaget, ca 46 min in...

Uppmaningen – så kan havet räddas

Det finns stor potential hos svenskt lantbruk att kraftigt minska övergödningen av Östersjön, enligt en ny rapport från WWF.
Markus Hoffman, expert på vatten och växtnäring på LRF riks, menar att det finns dubbla frustrationer ifrån lantbrukarna. En av dem är att stöden är så krångliga och tidskrävande att söka att många avstår.
Expressen 24 september, läs mer...

Skåne exploaterar mest jordbruksmark

– Det är väldigt oroande med tanke på framtidens möjligheter att öka livsmedelsproduktionen, vilket vi antagligen kommer behöva göra. Både på grund av den ökande befolkningen i Sverige och globalt men även på grund av klimatförändringarna, säger Hans Ramel, ordförande i LRF-Skåne, om marken det inte går att odla på igen.
Kristianstadsbladet, papperstidningen, 27 september, NST papperstidningen, 22 september

Skräckscenariot: En korvmacka i naturen kan sprida smittan

- Skulle afs (afrikansk svinpest) komma hit kommer stora delar av de drabbade områdena spärras av, säger Jeanette Elander på LRF Kött. Lokaltidningen Kävlinge, papperstidningen, 25 september

Frostkänsliga arter av fånggröda överlevde vintern

Det går inte att lita på att ens frostkänsliga arter av fånggröda dör helt under vintern för att slippa använda glyfosat. Det konstaterades av brittiska forskare som studerade hur det gick för en mix av fånggrödearter som såddes efter skörd av vete. Läs mer...

År 2200 nås havsmiljömålen – nytt handelssystem kan öka åtgärdstakten

Ett handelssystem för att minska kväve- och fosfortillförseln till Sveriges omgivande hav skulle ge ett mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete än dagens. Det finns flera fördelar men också betydande svårigheter att införa det, enligt en ny rapport. Läs mer på greppa.nu...

Kretslopp för växtnäring ska minska övergödning

Att minska inflödet av ny växtnäring till livsmedelssystemet och få växtnäring att cirkulera i ett kretslopp. Det är viktiga mål för att minska övergödningen och frågor som står i fokus för en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative.
Läs mer...

PÅ GÅNG...

5 oktober - Utställning av fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon

Hur ser utvecklingen ut för fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon? Kan maskiner och fordon som går på el eller biogas uppfylla våra verksamheters tuffa krav? (Även om dagen riktar sig till kommuner, och baserat på maskiner som kan användas i kommunal drift, kan det vara av intresse för dig som LRF-medlem också.)
Läs mer och se anmälan...

Arrangeras av RISE projekt Cleancon ”Clean Construction Machinery”, i samarbete projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 som leds av Länsstyrelsen

12 oktober - Alnarps Grisdag

Kl 10-15 via Zoom, sista anmälan den 8 oktober. Förmiddagen kommer erbjuda det senaste kring hållbarhet inom svensk grisproduktion och avslutas med hur man bedriver en hållbar grisproduktion. Under eftermiddagen kommer den växande grisen att stå i fokus och den senaste svenska forskningen kommer presenteras.
Läs mer och se anmälan...

14 oktober - Säkra din tillgång på vatten med lagen i ryggen

När konkurrensen om vatten hårdnar blir det viktigt att på laglig väg säkra ditt vattenuttag för bevattning, vare sig det gäller ytvatten eller borra. LRF Trädgård erbjuder nu genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder kursen “Vattentillgångar för bevattning – Lagar & Regler”.
Arr: LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.

Välkommen på kurs torsdagen den 14 oktober kl. 08.30-16.30 på Helgegården i Skepparslöv, Kristianstad.
Läs mer och se anmälan...

14 oktober - Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringen i marken, bidra till en bättre kvävehushållning och öka markens bördighet. Tid: 2021-10-14, kl 12.00-15.00. Lokal: Gårdstånga Nygård i Flyinge
Arr: LRFs Kommungrupp i Lund i samarbete med Lunds kommun och SLU.
Läs mer och se anmälan (anmälningslänk läggs ut i slutet av denna veckan)...

21 oktober - På väg uppåt – webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.
Anmälan senast den 19 oktober, läs mer på Länsstyrelsen i Skåne och se anmälan...

20 november - LRF Ungdomen Skåne håller årsmöte
LRF Ungdomen Skåne håller sitt årsmöte lördagen den 20 november - boka dagen redan nu!
Obs! Program för årsmöte och efterföljande aktivitet kommer, så håll utkik!

26 januari 2022 - Hitta personal på digital mässa

Söker du personal? Den 26 januari är det dags för Matjobb 2022 – Sveriges första digitala rekryteringsmässa för företag inom gröna näringar och livsmedelsproduktion. Läs mer och se anmälan...

Brysselnytt vecka 38

Efter flera publicerade studier som visar på Farm to Fork-strategins effekter har både den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca och jordbrukskommissionären uttalat sig om strategin. Skogsstrategin fortsätter att kritiseras och medlemsländerna oroar sig för hur strategin kommer kunna anpassas till de befintliga nationella systemen. I veckan har det även beslutats om en årlig ekologisk EU-dag. Till brev 38

Landsbygdsnytt nr 3 2021 - Länsstyrelsen i Skåne
Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne - du kan prenumerera på brevet - läs mer...

Gröna spaningar...

Ny social matbutik i Malmö

I höst öppnar Skånes första sociala matbutik – Matmissionen – en butik där ekonomiskt utsatta människor kan handla mat till kraftigt reducerat pris. Willys blir medgrundare till butiken och kommer att hjälpa till med att bygga och stötta driften av butiken. Den nya butiken är på cirka 500 kvadratmeter i köpcentrumet Mobilia. Dessutom ingår Willys ett treårigt partnerskapsavtal med Skåne Stadsmission och ska under resans gång stötta med driften av butiken, till exempel med kunskap, utbildningar och arbetsintegrationsinsatser. Willys och Skåne Stadsmission kommer även tillsammans titta på fler etableringsmöjligheter i Skåne under de kommande åren. Willys kommer också, tillsammans med flera andra aktörer, donera mat och andra dagligvaror till butiken. En stor del av maten som säljs i de sociala butikerna hade annars kasserats eller prissänkts och sålts i vanliga butiker. Källa: Skånes stadsmission

Leksands knäckebröd blir nästa att redovisa sina klimatavtryck direkt på förpackningarna

Nu klimatmärker Leksands knäckebröd alla sina knäckebrödsförpackningar. Knäckets klimatresa följs hela vägen från fält till butik och hade under 2020 ett genomsnittligt klimatavtryck på 0,578 CO2e per kilo. Märkningen kommer att synas i form av ett grönt löv på toppen och sidorna av varje paket från och med augusti 2021. Källa: Butikstrender

Familjen och anställda är välkomna att bli medlemmar

Är du medlem och vill ta med familjen på aktiviteterna? Låt dem gå med, vi får mer tryck i frågorna, mer gemenskap och de får samma rättigheter och förmåner som du. Tillsammans gör vi skillnad!

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign