Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v26
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Juni 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Stort GRATTIS!
LRF Skåne gratulerar - Ingrid, Per-Åke, Patrik och Marit Persson på Nedanbäcks Gårdsprodukter i Glimåkra, till utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Skåne 2021.
Temat för året är Lönsamma Nötköttsföretag med konsumentfokus.
Företaget kandiderar också till priset ”Årets Nötköttsföretagare i Sverige”.

Carl-Axel Andersson, regionstyrelsen, överräckte blommor och Henrik Hörgerud, Skånes Nötköttsproducenter överlämnade ett diplom.
Foto: Monica W-Borg

Palle Borgström kommenterar EUs nya jordbruksregler - CAP

Riks Slutförhandlingarna om nya jordbruksregler (CAP) i EU har äntligen landat. En preliminär politisk överenskommelse blev klar mellan Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen på midsommarafton, det som återstår är att överenskommelsen formellt ska konfirmeras vid jordbruksministerrådet i början av nästa vecka. Därefter ska också Europaparlamentet göra en formell omröstning. Läs mer...

15 juli - Aktuell information kring Cap 2023-2027
Med avslutade politiska förhandlingar på EU-nivå övergår nu fokus till detaljregler och genomförandet av politiken i Sverige. Den svenska regeringen ska i slutet av 2021 skicka in en nationell CAP-plan för godkännande av EU-kommissionen.
LRF Skåne bjuder in till digitalt - via Teams - informationsmöte den 15 juli, kl 18.00-20.00, kring Cap 2023-2027 med Sofia Björnsson, LRFs expert på jordbrukspolitik. LRF Skåne informerar om sina ståndpunkter kring Cap. Härefter ges möjlighet till frågor och synpunkter från deltagarna.
Anmäl dig HÄR senast den 14 juli och du får länken utsänd under fm 15 juli. Välkommen!

 

För lite nederbörd ger ökad tillsyn

Nu när det varit torrt en längre period går det också åt mycket vatten för bevattning. Det gör även att Länsstyrelsen ökar sin tillsyn över vattenuttag, både gällande de som har tillstånd och de som sker enligt Miljöbalkens 11 kap  12§. Då det även innebär bråda dagar för er lantbrukare kan det vara bra att påminna om vikten av att kunna följa och redovisa hur mycket vatten som gått åt för att förekomma negativa kommentarer vid en eventuell tillsyn och på så sätt också förebygga risker kring produktion som är känslig för avbrott i vattentillgången.  

Skulle nederbörden lysa med sin frånvaro även följande veckor kan det vara bra att redan nu börja fundera på hur beredskapen ser ut på gården. Kanske kan man också prata med grannarna och se hur man eventuellt skulle kunna hjälpas åt. Även om det kan vara svårt att förbereda sig är det dock alltid lättare att ha tänkt till innan man står utan vatten.   

Naturvårdsverket ger LRF rätt: Sverige skyddar mer natur än vad som redovisas

Riks Naturvårdsverket redovisade förra veckan en jämförelse över naturskyddet i olika länder. Deras redovisning bekräftar den bild som LRF länge har påtalat, nämligen att Sverige underrapporterar skyddad natur i förhållande till andra EU-länder. Naturvårdsverkets bedömning i rapporten är dock att Sverige gör rätt medan andra länder gör fel.
Läs mer...

Vargattacker ökar - över 500 tamdjur revs av varg och lo i fjol

Riks Antalet vargdödade tamdjur i Sverige ökade för andra året i rad. I hela landet attackerades 550 djur i 126 olika attacker förra året. Det är ett trendbrott. Efter några års nedgång ökar nu antalet djur som angrips av varg, samtidigt som skador orsakade av lodjur är på nedåtgående. Läs mer...

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest finns ännu inte i Sverige, men förekommer i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen kommer till Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder.
Vad kan allmänheten göra:
  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Läs mer på Jordbruksverket...

Förstudie om Salmonella

Riks Regeringen har gett Jordbruksverket och SVA i uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder för framtida kontroll och hantering av Salmonella hos lantbrukets djur. LRF är delaktig i denna process tillsammans med övriga lantbruksorganisationer (Sveriges grisproducenter, Sveriges nötköttsproducenter, Fåravelsförbundet, Lammproducenterna) och rådgivare (VäxaSverige, Gård&Djurhälsan, Distriktsveterinärerna och Lundens djurhälsa). Förstudien ska redovisas i januari 2022.

LRF ser ett stort värde i att vara delaktiga i denna förstudie när det nu gäller att se till att vi i Sverige får en mer kostnadseffektiv hantering och kontroll av salmonella.  Sverige har ett unikt läge för lantbrukets djur genom att våra kontroller hitintills visar att förekomsten är mycket låg. Utgångsläget för Sveriges kontroll av salmonella är folkhälsan och det viktiga är vi bibehåller det goda läge vi har även framåt. Kontrollprogrammen och hanteringen vi har idag förhindrar att vi i Sverige ser svenska djur (slaktade i Sverige) som orsak till de livsmedel som ger Salmonella hos människa. De fall på människa som smittskyddsläkare idag registrerar är nästan alltid orsakade av en smitta som personen burit hem från utlandet. I Sverige kan framför allt importerade livsmedel utgöra en smittrisk.

Regeringen poängterar att hantering av Salmonella och produktion av säkra livsmedel är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. De skriver även att salmonellakontroll är en del av livsmedelsstrategin som ska göra svenska livsmedel attraktiva på den internationella marknaden. Låt oss hoppas att denna förstudie kan flytta fram positionerna för attraktiva svenska livsmedel.

Familjen och anställda är välkomna att bli medlemmar

Är du medlem och vill ta med familjen på aktiviteterna? Låt dem gå med, vi får mer tryck i frågorna, mer gemenskap och de får samma rättigheter och förmåner som du. Tillsammans gör vi skillnad!

Gå med idag...

I MEDIA

Rovdjursangreppen ökade i Skåne förra året

Angreppen på tamboskap ökade i Skåne förra året. En vandringsvarg orsakade en stor del av skadorna. Vargparet som bildat revir i Skåne tycks däremot leva på vilda byten. Se SVT, 27 juni

LRF: EU glömmer bort lönsamheten

Välkommet men med en risk för att ekonomin försämras ytterligare för en del bönder, anser Lantbrukarnas riksförbund (LRF) om EU:s nya jordbruksregler. Norra Skåne, Sydsvenskan, Skånska Dagbladet m.fl. 25 juni, premium

”Värdiga vinnare och ambassadörer”

GLIMÅKRA Nedanbäck fick på onsdagen ta emot utmärkelsen som årets nötköttsföretag i Skåne under en liten högtidlig ceremoni. Solen strålade och korna stod på första parkett och tittade på. Norra Skåne, premium, 23 juni.

Begreppet ”regenerativt jordbruk” granskas

Det senaste modeordet inom lantbruket är ”regenerativt jordbruk”. Det uppstod i slutet av 1970-talet och begreppets användning kulminerade kring 1990 för att nu åter börja användas. I en vetenskaplig uppsats granskar en grupp forskare från Nederländerna och Storbritannien begreppet ur ett agronomiskt perspektiv. Läs mer...

PÅ GÅNG...

30 juni - Media-utbildning för förtroendevalda

Välkommen till en digital utbildning som ger dig verktyg att bli bättre på att bemöta media. Vi kommer att ge en inblick i en journalists vardag, vad du ska tänka på när du blir kontaktad samt vilket stöd ni förtroendevalda kan få ifrån LRF.
Två tillfällen samma dag, läs mer:
Kl 12-13 eller Kl 18-19

HÄNT I VECKAN

Lönsamt företagande

Måndagen den 21 juni sände LRF Skåne live med föreläsningar kring lönsamt företagande.
Hans Ramel, regionordförande, var moderator för dagen.

Missade du eftermiddagen kan du titta HÄR

Foto: Claes Kullman

Mat-Prat på kvällstid
LRF Skåne bjöd inte till Mat-Prat, en hyllning till den skånska maten under måndagskvällen den 21 juni. På bilden pratar Ewa-Gun Westford, kvällens moderator, med Helena Rimfors, regionstyrelsen, och Anita Persson, företagsutvecklare, om skånska drycker.
Kockarna Ralf Pedersen och Anders Tegnér från Svenska Kockars förening Skåne, tipsade och grillade godsaker på fler grillar under kvällen.
Hade du inte möjlighet att delta kan du titta i efterhand HÄR
Foto: Monica W-Borg

Klippanföretag finalist - Stort GRATTIS säger LRF Skåne

Söderåsens turridning är finalist i ”Årets spjutspetsföretag” som arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen. Anna Lewijn har byggt upp Söderåsens turridning till att bli ett populärt företag med ett tiotal anställda guider. Läs mer på Klippans kommun...

GRÖNA SPANINGAR

Brittiska exporten av livsmedel till EU rasar

Den brittiska exporten av livsmedel och drycker till EU minskade med 2 miljarder pund under årets första kvartal, med ett ras på 90 procent för mejeriprodukter. Enligt branchorganisationen FDF visar en analys av datan gjord av skatte- och tullmyndigheten HMRC att det handlar om strukturella problem snarare än problem kopplade till brexit. Det skriver The Guardian. Källa: Food Supply

Priset på mat ligger lågt

Även om de globala livsmedelspriserna ökar så råder det fortsatt stiltje på den svenska marknaden. Enligt senaste konsumentprisindex (KPI) från SCB sjönk priserna på livsmedel till och med något under maj månad med 0,1 procent, samtidigt som samtliga konsumentpriser ökade marginellt med 0,2 procent. Källa: Food Supply

Brysselnytt v 25

Den här veckan kan ni läsa om Europeiska revisionsrättens nya rapport om CAP:s bidrag till minskade växthusgaser, det läckta utkastet till EU:s nya skogsstrategi och om Europaparlamentets jordbruksutskotts öppna utfrågning om djurproduktionens framtid i EU. Till brev v 25


 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign