Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v41
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Oktober 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

LRF om Europas högsta dieselpris

Riks De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. "Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel", säger LRFs Palle Borgström. Läs mer...

Europas skogsägare i enad protest

Riks Skogsägarrörelsen i Europa har skrivit under en gemensam deklaration mot EU:s skogspolitik.
Läs mer...

Fler faktafel om skog i Vetenskapens värld

Riks LRF välkomnar debatten om skogen, och SVT har en viktigt roll att fylla i sammanhanget. Nu har LRF sammanställt faktafel från programmet Slaget om skogen. Läs mer...

Hänt i veckan...

Extra förbundsstämma avklarad
Extra förbundsstämma hölls under två dagar. Du kan lyssna på båda dagarna HÄR
LRF Skåne hade 4 motioner: Kampanj om allemansrätt (nr 2), Fornlämningar (nr 29), Varg (nr 20) och Bevara lantbrevbärarens dagliga postutdelning (nr 41).

Foto: Claes Kullman

Tillförsel av biokol till sur sandjord

På en näringsfattig sandjord räckte det med en låg dos av biokol för att öka mängden växttillgängliga näringsämnen. På en normalt uppgödslad jord krävdes en stor dos för att göra skillnad. En positiv effekt var att tillgängliga tungmetaller i jorden minskade där biokol tillfördes. Läs mer...

Klimatmål och vattendirektivsmål ska nås samtidigt i Danmark

I Danmark ska två flugor slås samtidigt i en ny omfattande handlingsplan för både klimat och vattenmiljö. Många lantbruksåtgärder ger nytta för både klimat- och minskad övergödning varför det kan vara en god ide med en gemensam handlingsplan. Läs mer på Greppa.nu...

PÅ GÅNG...

12 oktober - Skånsk Hästnäringsdag

Vilken dag! Det här vill du inte missa! Årets hästnäringsdag har ett fullspäckat schema som inleds med en guidad tur på Malmö Civila Ryttareförenings (MCR) helt nya anläggning (som ligger granne med Jägersro). Därefter intressanta föreläsningar, bl a om hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa, att använda hästar som lärare, hur man blir kvalificerad hästverksamhet samt hur hästen kan bli en tillgång istället för en belastning av miljön.
Läs mer och se anmälan...

14 oktober - Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringen i marken, bidra till en bättre kvävehushållning och öka markens bördighet. Tid: 2021-10-14, kl 12.00-15.00. Lokal: Gårdstånga Nygård i Flyinge
Arr: LRFs Kommungrupp i Lund i samarbete med Lunds kommun och SLU.
Läs mer och se anmälan...

18 oktober - Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött

Måndagen den 18 oktober lanseras rapporten Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött, där vi räknat på potentialen för att minska klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Varmt välkommen att delta i det digitala lanseringsseminariet!
Läs mer och boka din plats...

20 oktober - Digital kurs – acetonemi och kalvningsförlamning

I sessionen går veterinär och rådgivare igenom kalvningsförlamning och acetonemi; Hur sjukdomarna uppstår, hur man förebygger sjukdomarna och hur det påverkar kons laktation. Läs mer på Skånesemin...

21 oktober - På väg uppåt – webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.
Anmälan senast den 19 oktober, läs mer på Länsstyrelsen i Skåne och se anmälan...

21 oktober - Kalvkurs, innan avvänjning

Sanna Soleskog (husdjursagronom och specialist på kalvuppfödning) kommer ännu en gång till Skåne för att på sedvanligt kunnigt och underhållande sätt prata om hur vi bäst tar hand om våra kalvar. Läs mer på Skånesemin...

28 oktober - Demonstration vilthantering via drönare

Viltskador är ett stort problem i Skåne, allt vilt som vildsvin, hjortdjur och gäss skapar ett stort totalt vilt-tryck på både grödor och skog. Hur kan då ny teknik hjälpa oss att komma åt de alltmer ökande problemen? Jo, modern teknik kan exempelvis användas för att upptäcka antalet vilda djur i ett område, till djurövervakning, till att vara markägarens förlängda blick, till snabbspårning av skadade djur vid jakt, mm.
Innovationscenter för landsbygden och LRF Skåne, m.fl. bjuder in till att hitta ”nya sätt att hantera gamla problem”. I detta demoevent kommer vi att visa tekniken och tillsammans samtala om möjliga scenarier framåt.
När: den 28 oktober 2021, 13.30-15.00. Var: Digitalt över Zoom, länk skickas ut några dagar före eventet
Kort om programmet: Vi varvar olika digitala visningar med frågor och dialog kring möjligheter, utmaningar, gemensam utveckling framåt.
Anmälan: till helena.kurki@sjobo.se, vi vill gärna ha er anmälan senast 26/10.

1 november - Studiecirkel om diken

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer och se anmälan...

4 november - Kalvkurs med tema hälsa, utfodring stallmiljö och byggnation

Vill du få bättre kalvhälsa och inblick i hur stallmiljön och utfodringen påverkar kalvhälsan och tillväxten? Då är detta en kurs för dig. Kursen hålls via Greppa näringen och målet är att få en ökad förståelse för sambandet mellan kalvhälsa, stallmiljö och utfodring. Anmälan senast den 27 oktober - läs mer på Växa...

20 november - LRF Ungdomen Skåne håller årsmöte
LRF Ungdomen Skåne håller sitt årsmöte lördagen den 20 november - boka dagen redan nu!
Obs! Program för årsmöte och efterföljande aktivitet kommer, så håll utkik!

23-25 november - Grisföretagardagar online

Gård & Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare, LRF & Svenska Köttföretagen bjuder till tre digitala förmiddagar fullspäckade med fakta och inspiration. Läs mer och se anmälan på Gård & Djurhälsan...

18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer

Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Lyssna till vilka tankar familjen Carlsson på Mansdala gård har om sitt ägarskifte, och deras erfarenhet från kursen.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

Brysselnytt vecka 40

I veckan har EU:s miljöministrar träffats för att bland annat diskutera klimatpaketet Fit for 55. Dessutom har flera ministrar med ansvar för skog från ett antal medlemsstater träffats för ett informellt möte och där uttalat sig kritiskt om EU-kommissionens förslag till skogsstrategi. Europaparlamentet har haft plenumvecka i Strasbourg och bland annat beslutat om vem som blir rapportör för skogsstrategin. . Till brev 40

Gröna spaningar...

Regeringen vill införa krav på ursprungsinformation för kött

Mot bakgrund av att det bland svenska konsumenter finns ett stort intresse att veta var maten kommer ifrån har regeringen till EU-kommissionen och medlemsstaterna anmält nationella bestämmelser om ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. De föreslagna bestämmelserna är tillfälliga och föreslås gälla under två år. Förslaget omfattar de köttslag där det i EU-lagstiftningen redan ställs krav på ursprungsmärkning för färdigförpackat obearbetat kött och bestämmelserna kan endast införas om EU-kommissionen inte har några invändningar mot förslaget. Källa: Regeringskansliet

Vill laga mat själv – nobbar färdigrätter

Electrolux har låtit göra en stor enkät om ungas framtidssyn, klimat och mat. Ett besked är att man vill laga maten själv och inte köpa färdigt. Källa: Butikstrender

Bli medlem i LRF idag

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang. Vet du någon som vill bli medlem idag?

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign