Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v11
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Mars 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Nya regler för sortering av lantbruksplast

Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot. Läs mer på Svepretur...
Insamlingsinformation för Skåne - HÄR

Läs yttrande över höghastighetsjärnvägen

LRF Skånes preliminära yttrande över samrådet kring höghastighetsjärnvägen, Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor, kan du nu läsa på vår hemsida.
På hemsidan kan du också se inspelat möte med Trafikverket och Anders Åkesson, Trafikutskottet.
Till hemsidan...

16 mars - Informationsmöten om vargrevir i Skåne
Två tillfällen med samma program: kl 13.00-14.30 och kl 19.00-20.30 - klicka på respektive tid och du kommer direkt till anmälan.
Program
•      Information om vargreviret

•      Länsstyrelsen roll i förvaltningen
•      Skydd och ersättningar
•      Vad ska man som markägare tänka på? Förebyggande åtgärder
•      Hur jobbar LRF och Skånes fårintressenter med rovdjursfrågan?
Läs mer...
Arr: LRF Skåne, Skånes Fårintressenter, Länsstyrelsen i Skåne och Viltskadecenter

25 mars - LRF Skånes regionstämma

Fullmäktigeanmälan kl 11.30-12.30 - se separat utskick.
Kl 13.00 -
Landshövding Anneli Hulthén medverkar på stämman.
Läs mer se handlingar och länk för anmälan...

Smittläget för fågelinfluensan

I dagsläget finns restriktionsområden i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län.
När ett restriktionsområde har upphävts skriver vi i tabellen att det har upphört.
Inom aktuella restriktionsområden gäller skyddsnivå 3. Besluten finns under Författningar och beslut.
Läs mer på Jordbruksverket...

LRF Skåne om Friluftslivets år

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi rymmer två medlemmar från LRF Skåne. Här berättar Ann Marke, som också är styrgruppens ordförande, samt Helen Rosengren regionchef för LRF Skåne om deras koppling till Friluftslivets år.
Aktuellt på Skånsk Skogsstrategi...

Berätta om din skog #stoltskogsägare

Riks Häng på LRFs skogskampanj vecka 11 och 12. Visa upp din skog i sociala medier och tagga #stoltskogsägare.
Läs mer...

"Regeringens förslag skapar bättre balans i livsmedelskedjan"

Riks Regeringen föreslår i en proposition ett regelverk för att minimera ojusta metoder på livsmedelsmarknaden. – Det är ett viktigt beslut för att vi ska få bättre balans i livsmedelskedjan. Det är helt nödvändigt om riksdagsbeslutet om livsmedelsstrategin ska fungera, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Läs mer...

Enklare regler för vattenskyddsområden: Helt i linje med vattendirektivet

Riks Hellre fria än fälla. Inga onödiga föreskrifter. Minskat regelkrångel. Det är tre viktiga punkter i Havs- och Vattenmyndighetens nya vägledningen för inrättande av vattenskyddsområde, där ansvaret förflyttas från Naturvårdsverket till kommunerna. Läs mer...

Är du Årets Östersjöbonde? Tävla om 100 000 kronor!

Riks Nu är det dags att nominera sin favorit till Årets Östersjöbonde. Är det du eller någon du känner? Anmäl senast 30 april och du eller din favorit kan vinna 100 000 kronor. Läs mer...

Den gröna sektorn enad för ökad jämställdhet och mot trakasserier

Riks LRF har skrivit under en avsiktsförklaring för en jämställd grön sektor. Initiativet togs av SLU och fler företag och organisationer är med. Läs mer...

Starkt resultat för LRF trots pandemin

Riks LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren. Såväl medlemsverksamhet som affärsverksamhet har ställts om till andra former när så varit möjligt. Läs mer...

Metanreduktion i stallar och gödselbehållare

I Danmark genomförs ett försök med luftkåpor i mjölkkostallet för att fånga upp metan från kornas utandningsluft. Forskarna har lyckats med att samla upp runt 25 procent av metanutsläppen i stallet. Målet är att komma upp till 40 procent. Läs mer...

Nöjdheten med Greppa Näringen har ökat

Lantbrukarnas nöjdhet med Greppa Näringens rådgivning har ökat enligt den senaste medlemsundersökningen som sträcker sig över en ackumulerad tvåårsperiod. Det övergripande Nöjdhetsindexet visade ett högt resultat och ligger nu på 77 jämfört med 75 som var index samma tid förra året. Läs mer på Greppa.nu...

Mer intensiv vallodling frigör areal för bioenergiproduktion

Intensivare vallodling med fler arter i vallarna ökar skörden och frigör areal för bioenergiproduktion visar en grupp forskare från Nederländerna. Läs mer på Greppa...

I MEDIA

"Vi behöver djuren och de behöver oss"

Vår uppfattning är att ni som är aktivister måste, precis som de flesta andra, påverka konsumenterna på ett demokratiskt och lagligt sätt”, skriver Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande för LRF Skåne, och gör ett inlägg i debatten om djurrättsaktivism. Lokaltidningen Ängelholm, 2021-03-13

En förlust för kommande generation

Att placera ett nytt fängelse i Trelleborg på världens bästa åkermark är en stor förlust för kommande generationer, klimatet, matproduktionen och Sverige. Palle Borgström, förbundsordförande, Hans Ramel, regionordförande och Hans Thorell, kommungruppsordförande Trelleborg i På landet, 2021-03-10

HÄNT I VECKAN

Möte med LRF, södra Sverige

LRF Skåne träffade LRF Halland, LRF Sydost, LRF Östergötland, LRF Gotland och LRF Jönköping för att diskutera inför regionstämmorna, vargrevir, höghastighetsjärnvägen, med mera.
Ordföranden, vice ordföranden och regionchefer var inbjudna till den digitala träffen.
Foto: Helén Rosengren

PÅ GÅNG...

25 eller 29 mars - Arbetsmiljö för jord, skog och trädgård

Digital utbildning
Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Kursintyg och material ingår.
Sista anmälningsdag: 2021-03-15
Läs mer...
Arrangör: LRF och Säker Arbetsmiljö Sverige

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

22 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
23 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
6 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks I ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb pågår ett antal kurser - läs mer på hemsidan.
Du kan också följa Mer mat - fler jobb på Facebook.

GRÖNA SPANINGAR
Coop och Kung Markatta grönast enligt konsumenterna
När konsumenterna får välja är Sveriges grönaste varumärken Kung Markatta bland matproducerande bolag och Coop i dagligvarukategorin. Svenska konsumenters bedömningar ligger bakom utmärkelsen, som utses av strategikonsultbolaget Differ. Årets undersökning visar även att hållbarhet blir allt viktigare för oss när vi handlar. Bland respondenterna gör hela 81 procent alltid, ofta eller ibland gröna val. Källa: Livsmedel i fokus

Brysselnytt vecka 10

Den gånga veckan har Europaparlamentet hållit plenum, vilket resulterat i en del nya beslut som berör vår sektor. Dessutom har EU-kommissionen släppt en undersökning som kollat på nötköttsproduktionens framtidsutsikter.
Till vecka 10

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign