Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v9
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Mars 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Dags att funktionstesta spridningsutrustning och få den godkänd av Jordbruksverket

Utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Om du inte har ett aktuellt beslut från Jordbruksverket på att din spridningsutrustning är godkänd så behöver du göra följande:
1. Funktionstesta din spridningsutrustning
2. Skicka in protokollet av funktionstestet till Jordbruksverket via e-tjänst för godkännande
Vårt beslut om godkännande gäller i tre år från datumet när du funktionstestade din spridningsutrustning.
Om kommunen vid kontroll ser att du använt spridningsutrustning som inte är godkänd av Jordbruksverket måste du betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kr.
Glöm inte bort att regelbundet göra en egen teknisk översyn, av din spridningsutrustning.
Läs mer på Jordbruksverket...

Fågelinfluensan

Om man har höns eller liknande ska man hålla dem instängda så att de inte får kontakt med vilda fåglar över huvud taget. Men det går ju inte att stoppa cirkulerande luft i ventilationssystemen. Det finns ingenting som fångar upp virus, det finns inga filter som klarar av det. Därför får vi in virus i besättningarna och det är ingen sjukdom som man har vaccin för eller något liknande.
I Skåne finns nu områden med restriktioner i Simrishamns och Trelleborgs kommuner.
- Viruset är så pass smittsamt och ger så hög dödlighet att skulle vi inte ha avlivat dem så hade de sannolikt dött ändå allihopa. Det är för att minska cirkulerande virus som vi snabbt avlivar dem, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.
Djurägare uppmanas att vara extra uppmärksamma på hur deras djur mår och ta kontakt med en veterinär om de upplever minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd eller ökad dödlighet.
TA KONTAKT MED SVA OM DÖDA VILDA FÅGLAR HITTAS.
För er som kommer i kontakt med hobbyflockar/mindre fjäderfäflockar kan det vara bra att tipsa om Svenska äggs broschyr ”Smittskydd i små fjäderfäflockar”: Smittskydd för hobbyhöns - Svenska Ägg (svenskaagg.se)
Frågor och svar om skyddsnivå 2 för fågelinfluensa för dig som har hobbyfåglar

Skyddsjakten på varg måste förenklas

Riks Rovdjursfrågan har i år prioriterats upp inom LRF. Vargen breder ut sig över landet och påverkar fler och fler på landsbygden men stödet från samhälle och myndigheter ökar inte i samma takt. Läs mer...

Beslut om dispenser

Beslut om undantag från nedmyllningskrav enligt 23 b § SJVFS 2004:62,vid spridning av stallgödsel för att förhindra jordflykt i Ystad-, Tomelilla och Simrishamns, Kristianstad samt Höganäs kommuner.
Observera att i flera fall skall kommunen informeras snarast efter nyttjande av dispens.

Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

Riks Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt riktning. Enskilda lantbrukare ska inte pressas att sälja till underpris, få vänta i 60 dagar på betalning eller tvingas ta tillbaka varor som handeln beställt men inte lyckas sälja. Förhoppningsvis får enskilda livsmedelsproducenter ett starkare skydd mot de dominerande kedjorna. Det förbättrar förutsättningarna för att kunna nå livsmedelsstrategins mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande. Läs mer...

Nytt verktyg för kvalitetssäkring av svenskt lammkött

Riks Projekt Lammlyftet har gått i mål med formuleringen av en svensk kvalitetsstandard för lammkött och kan presentera ett nytt webbaserat verktyg. Resultatet ska bli godare lamm och ökad lönsamhet för uppfödaren eftersom verktyget ger möjlighet att få ut mer kött per slaktat djur. Läs mer...

Djurhållare! Nya regler kring smittspårning börjar i april

Riks För att underlätta smittspårning kommer nya regler för registrering av anläggningar. Det är framför allt hästanläggningar som påverkas. De nya reglerna träder i kraft den 21 april, men det går redan nu bra att registrera detta. Läs mer...

Anmäl dig till Årets Bonde!
Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige.

Läs mer om anmälan och fram till den 30 april går det bra att anmäla sig. Du kan också tipsa om någon bonde som borde delta.
Allt detta kan du läsa mer om HÄR

LRF Skåne är en samarbetspartner till Årets Bonde.

Spannmål minskade markens kolförråd

Att fleråriga grödor med sin större rotmassa är betydligt bättre på att lagra in kol i marken än ettåriga grödor finns det flera studier som visar. På det digitala evenemanget Planter i fokus, som ersatte Plantekongres 2021 presenterades resultat från forskare vid Århus universitet som visade stor skillnad i inlagrat kol mellan fleråriga grödor och en växtföljd med ettåriga grödor. Läs mer...

Gödseltillsats halverade lustgasavgång från veteodling

Mineralgödsel med fördröjd omvandling av ammoniumkväve till nitratkväve nästintill halverade utsläppet av lustgas från marken när höstvete odlades under två år i Tyskland. Läs mer på Greppa.nu

I MEDIA

Han vill göra det lättare att bli bonde

REMMARLÖV Det behövs mycket pengar för att ens komma igång som bonde. Det gör det svårt för unga människor att kämpa sig in i yrket. Det är ett av de problem som Sebastian Remvig vill ta tag i som ny i styrelsen för LRF Ungdom. Skånska Dagbladet 22/2, premium

HÄNT I VECKAN

Digitalt om skadegörare

Det var ett stort intresse för webbinariet som drog 110 deltagare den 23/2. Tema var Skadegörare. Johanna Een, LRFs expert i ämnet, berättade vad lagen säger och vad LRF gör i arbetet för att det ska bli verkstad och nytta för våra medlemmar och deras företag. Joachim Söder från LF Skåne berättade om deras satsning på just bekämpning av skadegörare.
Se mötet i efterhand ...

Text och foto: Anita Persson

PÅ GÅNG...

Vuxenlärlingsutbildning djurskötare - grisproduktion

Har du anställd personal som du vill ska utvecklas inom grisproduktion? Känner du någon som vill jobba inom grisproduktion men som behöver komplettera sin utbildning? Nu finns det en vuxenlärlingsutbildning i Skåne med inriktning på grisskötsel.
Passa på! Läs mer om utbildningen HÄR.
För mer information kontakta Lars Lundberg,
mobil 0709-640724,
lars.lundberg@sjobo.se
eller studie- och yrkesvägledare Marie Ridell,
tel. 0416-27275,  marie.ridell@sjobo.se


4 mars - Mer vall på slätten

Välkommen till det första seminariet (digitalt) för det regionala projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion", som startade i april 2020 och kommer pågå till december 2022. Läs mer...
LRF Skåne samverkar i projektet via livsmedelsstrategin.

25 mars - LRF Skånes regionstämma

Fullmäktigeanmälan kl 11.30-12.30.
Kl 13.00 -
Landshövding Anneli Hulthén medverkar på stämman.
Läs mer och se länk för anmälan...

25 eller 29 mars - Arbetsmiljö för jord, skog och trädgård

Digital utbildning
Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Kursintyg och material ingår.
Läs mer...
Arrangör: LRF och Säker Arbetsmiljö Sverige

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

8 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
9 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2 - Läs mer...
11 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
12 mars - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3 - Läs mer...
22 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
23 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...
6 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks Det ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb varit igång på allvar drygt ett år. Vi i region Skåne har bokat upp följande kurser utifrån resultatet av medlemmarnas företagsanalyser, se nedan:

17 mars - Styr ditt företag mot ökad lönsamhet

Riks Som företagare ställs du inför frågor och beslut så gott som varje dag. Vad grundar du dina beslut på? Även om magkänslan leder rätt ibland är det viktigt att veta vilka ekonomiska konsekvenser dina val leder till. Ju bättre underlag du har, desto bättre beslut kan du fatta! Sista anmälningsdag 28 februari. Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Forskning om djurskyddsreglernas betydelse för konkurrenskraften
I Sverige argumenteras ofta för att en strikt djurskyddslagstiftning leder till försämrad konkurrenskraft. Men det saknas vetenskapliga underlag om hur denna påverkan i realiteten ser ut. Nu ska forskare vid SLU undersöka huruvida djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga.
Källa: Livsmedel i fokus

Brysselnytt vecka 8

Denna vecka har det hänt mycket i Europaparlamentets utskott. Bland annat har jordbruksutskottet diskuterat säljfrämjande åtgärder och de pågående trepartsförhandlingarna. Dessutom har EU-kommissionen presenterat sin strategi för klimatanpassning av EU. Till Brysselnytt v 8

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign