Preview
 
 
 
 

Hej,

Det är fantastiskt med solen som visat sig flera gånger de senaste veckorna, den värmer till och med. Vi är så glada att nu få presentera Mina Sidor, en sida på vår hemsida för er som är IP-certifierade och kunder hos oss. Det blir mycket lättare för er att få tag på era regelhandböcker och annan information kring era certifieringar.
Vi arbetar mycket  med att jämföra våra certifieringar internationellt och den här gången kan ni läsa mer om jämförelsen med IP Livsmedel.
Det finns nu en uppdaterad regelhandbok för märkning som gäller från 1 mars. Vi medverkar vid seminarier och är alltid aktuella i media.
NY SIDA PÅ SIGILL.SE FÖR DIG SOM ÄR IP-CERTIFIERAD OCH KUND HOS OSS

Vi är så glada att vi nu kan presentera en ny tjänst för er som har en IP certifiering och är kund hos oss. Vi har skapat Mina Sidor, en sida på vår hemsida där ni kan logga in och alltid ha tillgång till er regel-handbok/böcker och annan information som rör er certifiering.

Genom att skapa ett konto på vår hemsida är det bara några klick till ert företags egna sida. Ni kan här närsomhelst ladda ner eller kanske bara bläddra i er regelhandbok, det läggs upp
eventuella ändringar och den åtgärdsplan som behövs vid revision.

Men hur gör man? Jo så här:
1.       Gå in på sigill.se och klicka på Registrera konto som ni ser längst upp till höger på sidan.
2.       Klicka in på rutan - Mina Sidor
3.       Nu kommer ni till sidan där ni anger e-postadress och kundnummer. Godkänn även våra
          copyrighträttigheter för regelhandböckerna. Kom ihåg att det måste vara den e-postadress som finns
          angett på Certifierade företag.
4.       Det skickas nu en länk till den e-postadress som ni angett, där skapar ni ett eget valt lösenord.
5.       Nu kan ni klicka på Logga in, längst upp till höger på Sigill.se
6.       Man kan dock bara ha en inloggning per företag och det är kopplat till den e-postadress ni angett för
          att visas på vår hemsida (se Certifierade företag) och till ert kundnummer hos oss.
7.       Så vet ni med er att ni inte har någon mail som visas där, skicka den till info@sigill.se så lägger vi upp
          den. Ert kundnummer hittar ni på fakturan från oss, vi kan även hjälpa er med det via info@sigill.se

Vi hoppas att ni har nytta av den här sidan och att det underlättar för er i ert viktiga arbete som IP certifierad.

Kontakta info@sigill.se eller 010-184 45 00 om ni behöver mer information eller hjälp.
 
ÖKAT TRYCK INTERNATIONELLT

In en alltmer globaliserad värld ökar avståndet mellan konsument och producent. Kraven på miljö- eller kvalitetscertifieringar ökar starkt. Sigill Kvalitetssystem ska vara den svenska bondens bästa vän och erbjuda kvalitetssystem som bygger på nordiskt klimat och svensk lagstiftning SAMTIDIGT som vi säkrar en hög internationell trovärdighet. Vi erbjuder prisvärda och effektiva kvalitetssäkringssystem för att öka svensk produktion och tillgången till svenska produkter av hög kvalitet både den svenska och internationella marknaden.

Vi medarbetare lägger varje år många timmar på att ha koll på olika certifieringar som finns i framförallt Europa. Det är fler än 25 st. Extra mycket tid lägger vi på att hålla koll på

  • Global GAP (Frukt & Grönt)
  • MPS (Blommor och Prydnadsväxter)
  • BRC (Livsmedelssäkerhet)

Vi vill vara säkra på att vi håller samma nivå som dessa stora internationella aktörer. Samtidigt vill vi ha avsevärt mycket mindre byråkrati vilket vi kan eftersom vi lutar oss mot nordiska förhållanden både vad det gäller klimat och samhällets uppbyggnad. I det här och kommande nyhetsbrev kommer vi djupdyka i fördelarna med just våra certifieringar i förhållande till andra aktörer på marknaden.
 
IP LIVSMEDEL ÄR DET BÄSTA VALET FÖR LIVSMEDELS-SÄKERHET

Om du letar efter en certifiering som uppfyller alla krav som ställs från myndigheterna och som är anpassad till svenska förhållanden så är IP livsmedel rätt val. Inget utöver precis det som behövs helt enkelt.
IP Livsmedel har fokus på livsmedelssäkerhet, redlighet och spårbarhet och kraven ligger i nivå med lagstiftning och branschriktlinjer. Det finns idag framförallt två andra liknande certifieringar etablerade på den svenska marknaden - BRC och FFSC 22000. Det som utmärker IP Livsmedel är att den är anpassad för den svenska och nordiska marknaden. Intressenter och certifierade företag har alltid möjlighet till att påverka innehållet för bästa anpassning till den praktiska verksamheten.


Fokus på praktiska åtgärder inte onödig administration
Regelverken för BRC och FSSC 2200 ställer krav på företagets organisation och innehåller, till skillnad från IP Livsmedel, många fler detaljkrav och ökade krav på dokumentation. IP Livsmedel lägger i stället fokus på praktiska åtgärder som direkt leder till ökad livsmedelssäkerhet. Kraven i IP Livsmedel har inriktning på flödet från inköp av råvara till leverans/servering av produkt/maträtt och bygger inte på ledningssystem.
IP livsmedel har funnit sedan 2008 och är en väl etablerad och uppskattad certifiering för livsmedelssäkerhet i Sverige. IP Livsmedel är en av de standarder som krävs för att leverera till dagligvaruhandeln i Sverige. Den finns också på engelska för att underlätta kontakter med kunder i andra länder vid export.

Trovärdig och kostnadseffektiv
Det finns idag ca 1200 certifierade livsmedelsföretag med olika inriktningar, allt från förädlare och grossister till restaurangverksamheter. Allt från små enmansföretag till större företag som Arvid Nordqvist och Alvestaglass, använder IP Livsmedel. Ölbryggeri, fisksalteri eller godistillverkning vi hjälper många olika verksamheter med livsmedelssäkerheten.

IP Livsmedel ska alltid vara det bästa alternativet för företag som vill ha en trovärdig och kostnadseffektiv certifiering av livsmedelssäkerhet. Därför jämför vi ständigt IP Livsmedel mot andra standarder för livsmedelssäkerhet och ser till att certifieringen alltid uppfyller de viktiga praktiska kraven.
BLÄDDERBARA REGELHANDBÖCKER PÅ SIGILL.SE

Vi vet att många vill kunna kika på våra regler därför har vi nu skapat blädderbara regelhandböcker på vår hemsida sigill.se. De finns under respektive modul på sidan som heter regelhandböcker.

Fyll i ett formulär och du kan bläddra dig fram i vald regelhandbok. Det går inte att ladda ner handboken eftersom reglerna är en viktig del av vår affär men vill du ha den nedladdningsbar kan du beställa den här.

För frågor kontakta info@sigill.se
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vi får många bra frågor från er kunder. I nyhetsbrev framöver kommer vi att försöka svara på några vanliga frågor i taget. Den här månaden är det fokus på klimatcertifiering.

100 % förnybar energianvändning
I klimatcertifierad frilandsodling av frukt och grönt ska 50 % av den energi som används komma från förnyelsebara källor till år 2025 och 100 % till år 2028. För växthus är tidplanen 90 % till 2025 och 100 % till 2028.

Fråga: Mina arbetsmaskiner är inte godkända för användning av HVO eller andra förnybara drivmedel. Hur gör jag?

Biodiesel kan i regel köras i alla maskiner där fossil diesel används idag. HVO är kemiskt identiskt med fossil diesel och de kan blandas eller bytas ut med varandra. Det behövs ingen anpassning av dieselmotorer för att kunna köras på HVO. Det lagras och hanteras precis som vanlig diesel och det finns inga problem med tillväxt av mikroorganismer i tanken. De flesta traktortillverkare har godkänt användning av HVO i sina nyare modeller och skulle inte ett godkännande finnas så finns andra aktörer som kan erbjuda en garanti. Energifabriken är en stor återförsäljare av förnybara drivmedel och de kan erbjuda en kostnadsfri garanti för arbetsmaskiner, traktorer men även en del andra arbetsmaskiner, som är högst 10 år gamla. Det kan de göra då de med säkerhet vet att ren HVO, HVO100, fungerar lika bra som fossil diesel i en dieselmotor. För RME kan en enkel justering av fordonen krävas. RME kan även orsaka tillväxt av mikroorganismer i cisternen och igensättning av filter den första tiden. Men med rätt rutiner så är även RME ett utmärkt alternativ till fossil diesel.

Fråga: Jag producerar egen förnybar energi, hur tillgodoräknar jag mig den?

Producerar man egen förnybar energi, t.ex. vindkraft, solenergi eller biogas, får man tillgodoräkna sig den mängden ända fram till år 2030. Äger man en andel av t.ex. ett vindkraftverk får man dela den totala energiproduktionen på den andel man äger. Mängden egen förnybar energi kvittas mot samma mängd använd fossil energi. Det kan vara lite knepigt att räkna på och därför har vi har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta beräkningen av andel förnybar energi, och det finns här.
NYA REGLER FÖR DIG SOM ANVÄNDER SVENSKT SIGILL- MÄRKE

Vi har uppdaterat reglerna för dig som använder ett Svenskt Sigill-märke och de nya reglerna gäller från och med 1 mars med en övergångsperiod på 6 månader.

Märkningsreglerna omfattar alla olika typer av märkare till exempel producenter som märker sina egna oförädlade eller förädlade produkter och de som köper in sigillcertifierade råvaror och använder märket på sina produkter.

Den största förändringen i de nya reglerna är att det nu finns ett kapitel om vad som gäller vid användning av märket på annat än produkter, till exempel på en hemsida, reklamblad eller liknande. Detta för att säkerställa att märkningen används på ett sådant sätt som inte förvirrar eller vilseleder konsumenterna.

Det har även tillkommit en helt ny regel för prydnadsväxter om där vi bara tillåter glitter eller färg, som är biologiskt nedbrytbara.

Det har även förtydligats vad som inkluderas i begreppet ”sammansatta produkter” och vad som gäller om man vill märka t e x en blombukett eller fruktkorg.

De nya märkningsreglerna hittar ni här

Om ni har frågor om de nya reglerna går det bra att höra av er till Christina Behm Velenik,
 
KLIMATCERTIFIERINGEN ETT VERKTYG FÖR ATT NÅ SCIENCE BASED TARGETS- WEBBINAR

Science Based Targets är klimatmål som organisationer kan sätta för att nå de utsläppsminskningar som enligt vetenskapen behöver göras för att uppfylla Parisavtalet. Stora företag internationellt och även i Sverige har börjat ansluta sig till dessa mål. Bland annat ICA och Coop.

En klimatcertifiering leder till en minskning av utsläppen från primärproduktionen som är i linje med vad som krävs enligt Science Based Targets. En klimatcertifiering från Sigill Kvalitetssystem är därför ett braverktyg som kan användas för att uppfylla kraven. Den 29:e januari höll Sigill Kvalitetssystem, tillsammans med Macklean, ett webbinar om Science Based Targets och hur klimatcertifieringen kan vara en hjälp i arbetet.
Se webbinaret här.
FÖRTYDLIGANDE OM IP LIVSMEDEL

Vi behöver göra ett förtydlingande när det gäller kontrollpunkt 13.1

Om ett företag använder kommunalt vatten är det ok att hämta ett analysresultat från vattenverkets hemsida eller liknande, det behöver nödvändigtvis inte vara en egen provtagning.

Regeln är ju dock riskbaserad så är det nödvändigt för livsmedelssäkerheten med en egen mikrobiologisk analys från vattenkranar, för att säkerställa rengöring/underhåll av kranar/kransilar bör provtagning ske där.
Om vatten kommer från te x egen brunn eller annan vattenkälla så är egen mikrobiologisk och kemisk vattenprovtagning nödvändig.

Exempel på när vattenprovtagning för att säkerställa dricksvattenkvalitet inte längre är nödvändig är när vatten inte har betydelse för livsmedelssäkerheten, om vatten inte används på och i en produkt, vid rengöring av ytor som inte har direkt kontakt med livsmedel etc.

FELTRYCK I IP GRIS GRUNDCERTIFIERING 2021:1

Det har smugit sig in ett tryckfel i IP Gris grundcertifiering 2021:1. Verifieringspunkten i regel 2.5 har blivit fel. Mer information om detta hittar du här.
BLOMSTERFRÄMJANDET PIFFADE SVENSKT SIGILLS INSTAGRAM MED BLOMSTER

Kanske märkte några av er att vecka 4 var det extra blommigt på Svenskt Sigills Instagram-konto? Vi lät Blomsterfrämjandet ta över kontot i en vecka och de ökade både intresset för oss bland sina följare och skapade många nya kontakter.

Kan
ske ni som märker med Svenskt Sigill-märken också är intresserade av att ta över vårt konto i en vecka för att se vilka nya följare och kontakter det kan ge för både er och oss?

Kontakta i så fall josefin.kihlberg@sigill.se

SIGILL I MEDIA

Klimatavtrycksmärkning dumpar problem på konsumenten - vår hållbarhetschef i debattartikel
För oss som har kunskaperna kring de komplexa frågorna om mat, klimat och hållbarhet tillkommer också ett ansvar. Det är att vilseleda konsumenter att få dem att tro att ett val med lägre klimatpåverkan är samma sak som ett hållbart val, skriver Svenskt Sigills hållbarhetschef Helena Allard.

Sluta pumpa in skattepengar i ohållbar fiskuppfödning
Att föda upp fisk på land är mycket hållbarare än i kassar i havet. Men lagstiftning och kunskap hos politiker och myndigheter släpar efter. Just nu satsas skattemiljoner på fiskuppfödning som struntar i hur djuren mår och saknar grundläggande hållbarhetstänk, skriver vår hållbarhetschef Helena Allard


Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign