Hej,

Vi välkomnar vår nya VD Ann-Louise Ingvarson som precis har börjat hos oss på Sigill Kvalitetssystem AB. Ann-Louise inleder vårt nyhetsbrev den här gången. Vi berättar också om de nya rutinerna för kontroll av Svenskt Sigill märket och hur märket används både i marknadsföring och på produkter. Under frågor och svar får vi veta mer om IP Arbetsvillkor och vi var med i en lite annorlunda kampanj med WWF.

NÅGRA ORD FRÅN NYA VD:N

En humanitär katastrof, en omvärld i gungning och en begynnande lantbrukskris där höga priser slår hårt mot de gröna näringarna. Vi påverkas alla av det som nu händer i vår omvärld, direkt eller indirekt. Som ett dotterbolag till LRF har vi möjligheten att kunna ta del av analyser och kunskap från LRF, där en strategisk krisgrupp har aktiverats.

De extrema kostnadsökningarna för foder, diesel och andra insatsvaror är något som vi bevakar med oro och vi kommer fortsätta att följa och analysera läget för att säkerställa att vi kan stötta er på det sätt som vi kan i denna svåra tid.

I detta läge känns det om möjligt ännu viktigare att skapa det där relevanta värdet som faktiskt gör skillnad, på riktigt. Att samverka blir nu viktigare än någonsin vilket vi, mitt i allt, sett många goda exempel på de senaste veckorna. Essensen i det hela handlar om ledarskap och att våga gå utanför den berömda boxen för att uppnå något större tillsammans. På tal om att uppnå något större tillsammans känner jag mig oerhört inspirerad av att nu äntligen vara på plats och få dyka in i Sigills spännande värld.

Jag ser fram emot att lyssna in hur vi kan bli ännu bättre på att skapa relevanta värden för våra kunder och jag är övertygad om att just samverkan är en av nycklarna för att utvecklas!

Ann-Louise Ingvarson, VD Sigill Kvalitetssytem ABPASS PÅ NÄR KONSUMENTEN ÄR UPPMÄRKSAM

Vi tänkte dela med oss av en spaning. Vi har upptäckt efter att ha pratat en hel del om hur Svenskt Sigill märket bidrar till ökad biologisk mångfald att det finns ett fönster när konsumenten är mer uppmärksam, nämligen på våren och försommaren.

Just när de första humlorna börjar surra och fåglarna kvittrar mer än vanligt är intresset för insekter, fåglar och vilt större hos den genomsnittliga konsumenten. Så passa på just nu att berätta om vad ni gör på just er gård för att öka antalet insekter, fåglar och vilt. Vi hakar gärna på så använd #svensktsigill i sociala medier. Det ökade intresset brukar hänga i fram till midsommar men är som störst just nu.


Du kan använda listan för åtgärder för att påminna dig om vilka åtgärder ni gör på gården
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/frukt-och-gront/atgarder-biologisk-mangfald/

TID FÖR KONTROLL AV SVENSKT SIGILL-MÄRKNINGEN

Intresset för Svenskt Sigill-märkningen växer. Allt fler företag vill surfa på vågen av intresse för klimat och biodiversitet och göra det enkelt för konsumenterna att välja hållbarare mat och blommor. Ju fler märkta produkter man hittar i butikerna, desto större genomslag får vi för informationen om det gedigna hållbarhetsarbete som sker på fälten, i växthusen och i stallarna.

Bara produkter som uppfyller kraven får bära märket, det handlar om förtroende. Därför finns märkningsregler som beskriver hur Svenskt Sigill-märket får användas, och nu är det återigen dags för kontroll av att reglerna följs. Här hittar du Märkningshandboken.

Egenkontroll under april
Alla som använder Svenskt Sigill-märket kommer via mejl, att få en enkel checklista med frågor om hur ni gör för att se till att följa märkningsreglerna. Fyll i den och skicka tillbaka till oss på info@sigill.se.

Vi går igenom svaren och hör av oss om något är oklart.

Kontroll på plats
Vi gör även kontroller på plats som bekostas av Sigill Kvalitetssystem. Varje år väljer vi ut 15-20% av de företag som använder Svenskt Sigill-märket för en kontroll på plats. Om ditt företag blir ett av de utvalda hör vi av oss i god tid innan vi kommer.

VANLIGA FRÅGOR OM NYA IP ARBETSVILLKOR

Här kommer några förtydliganden om den nya utgåvan av IP Arbetsvillkor som började gälla den 1 januari i år. Vi på Sigill strävar alltid efter att göra reglerna så tydliga som möjligt så att det ska vara så lätt som möjligt för er förstå och följa reglerna, men eftersom vi har fått en del frågor kring den nya utgåvan vill vi förtydliga några punkter:

Kontrollpunkt
1.2. Administrativ revision - vid den administrativa revisionen kan antingen en fullständig checklista (alternativ a) eller en åtgärdsplan kompletterad med specifika dokument (alternativ b) skickas in till certifieringsorganet.

För alternativ b) ska bland annat uppgift om att ny arbetskraft har fått en introduktion ingå. Detta kan ges som en skriftlig bekräftelse (sammanställning) med namn och datum. Detbehövs inte skickas in ett dokument för varje person som fått introduktion.

2.10. Första hjälpen - Kurs i första hjälpen ska innehålla hjärt- och lungräddning och detta gäller från och med nästa tillfälle när ni behöver gå kursen igen. Säkerställ därför vid nästa kurstillfälle att kursen uppfyller kraven i IP Arbetsvillkor och att den är anpassad för era behov.

3.10 Arbetsmiljöpolicy - Arbetsmiljöpolicyn ska vara skriftlig för alla oavsett hur mycket arbetskraft företaget har.

4.8 Försäkringar – Det som beskrivs som ersättning vid dödsfall brukar i Sverige kallas för livförsäkring.
Lagstadgade försäkringar som nämns i regelpunkten är endast relevant för certifierade företag i Finland.

5.7 Avdrag för tillfälligt boende - Regeln bygger på att revisorn ska verifiera att kostnaden för boendet är rimligt i förhållande till boendestandarden enligt kapitel 6. Eftersom kapitel 6 gäller för de boenden som tillhandahålls av det certifierade företaget så är kontrollpunkten inte relevant för de boenden som tillhandahålls av någon annan, till exempel ett bemanningsföretag.

Anlita utländsk arbetskraft
Säkerställ att din arbetskraft har de arbetstillstånd, uppehållstillstånd och eventuella visum som krävs för att få arbeta i Sverige/Finland. Detta tas upp i kontrollpunkt 4.3 för anställda samt 5.3 när du anlitar/hyr in arbetskraft som har sin anställning hos någon annan arbetsgivare, te x ett bemanningsföretag eller är egenföretagare.

Kontrollpunkten har i den nya utgåvan kompletteras med att det förutom tillstånd ska kunna visas upp giltiga ID-handlingar/pass för arbetskraften i samband med revision.  
Gröna arbetsgivare har en bra broschyr som förtydligar vad som gäller när man t ex anlitar arbetskraft från tredje land, det finns också information på migrationsverkets hemsida. Båda dessa finns som stödmaterial på vår hemsida.

Vid anlitande av arbetskraft från Ukraina gäller särskilda regler. Läs mer på migrationsverkets hemsida.
SVENSKT SIGILL I KAMPANJ MED WWF

Den 3 mars bleknade Svenskt Sigill märket till förmån för en kampanj arrangerad av Världsnaturfonden WWF #worldwithoutnature.

Tillsammans med 330 andra företag världen över tog vi bort alla "naturelement" från Svenskt Sigills logotyp. Tanken var att uppmärksamma konsumenter på vad som händer om vi inte värnar om vår natur. Kampanjen nådde över 30 miljoner människor världen över.


Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

Facebook
 
Twitter
 
Instagram
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign