Hej,

Hoppas ni haft en fin och avkopplande påskhelg, vädret var iallafall i stora delar av Sverige på gott humör. Det är dags att söka till årets klimatbonde 2022, vi har varit på studiebesök och ordnat kunskapsdag tillsammans med LRF Trädgård. Det finns fint butiksmaterial att beställa och ett  uppdaterat informationsmaterial om IP Food. Det har skett en tillfällig lagändring på grund av kriget i Ukraina. Och vad är egentligen ett företag utan fysisk hantering?

SÖK REDAN IDAG! ÅRETS KLIMATBONDE 2022

Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna men i diskussionen om vilken mat som är bäst ur klimatsynpunkt, glöms bonden ibland bort. Genom de förändringar som gjorts och som fortfarande görs har svensk primärproduktionen blivit världsledande. Det vill vi på Svenskt Sigill uppmärksamma i samarbete med tävlingen ÅRETS BONDE.

Är du den bästa av de bästa? Anmäl dig till priset Årets klimatbonde!

KRITERIER FÖR ÅRETS KLIMATBONDE:
  • Du är en primärproducent, det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas.
  • Du har din produktion i Sverige.
  • Du arbetar målmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan. Detta innebär bland annat att du:
                            - Minskar användningen av energi och använder mer förnybart
                            -
Är effektiv med gödsling
                            - Använder foder och mineralgödsel med låg klimatpåverkan
                            - Tar väl hand om dina djur så att de håller sig friska

Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra. Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Läs mer om tävlingen här https://www.svensktsigill.se/bonder/arets_klimatbonde/
Skicka in en kort beskrivning av hur du uppnår kriterierna redan idag. Sista anmälningsdag är 17 maj!
STUDIEBESÖK HOS KLIMATCERTIFIERADE LAGERGRENS HANDELSTRÄDGÅRD

Stefan följde med Blomsterfrämjandet på ett besök hos Lagergrens Handelsträdgård, som är klimatcertifierade . Med på turen var också journalister, bloggare och influencers. Florist och fotograf Malin Björkholms inspirerade med olika vårarrangemang.

Lagergrens handelsträdgård ligger i Lenhovda i de småländska skogarna. Familjeföretaget har funnits i över 50 år och är en av landets större producenter av blomsterlök och då framför allt tulpaner.

Vi fick se hur verksamheten fungerar, från båda uppdrivning av tulpaner till skörd, buntning och packning av färdiga tulpanbuketter för leverans ut till butiker i hela landet. Besöket var mycket lyckat och uppskattat.

SUBSTRAT I FRAMTIDEN – KUNSKAPSDAG FÖR ODLARE

Odlingssubstrat, det vill säga vad du lägger i krukan runt ditt frö eller planta, är en oerhört komplex fråga. Kraven på ett odlingssubstrat är många, det handlar om att fröet eller plantan ska få alla bästa förutsättningar att ta upp vatten, näring och syre. En annan viktig aspekt är också hur miljöpåverkan för odlingssubstratet ser ut och detta har diskuterats alltmer intensivt på senare tid.

För att skapa en gemensam bild av läget ordnade vi en kunskapsdag om odlingssubstrat i mitten av mars, tillsammans med LRF Trädgård.
Under dagen berättade Pia Holmberg från Svensk Torv
och Folkert Moll från Kekkilä-BVB om odlingsegenskaper och miljöpåverkan för olika substrat. Deltagarna fick också en genomgång av den internationella utvecklingen på området av LRF:s hållbarhetsexpert Jens Berggren.

Jens Berggren slog fast att torv är ett odlingssubstrat på utgång eftersom det troligen kommer att bedömas som ohållbart enligt EU:s nya taxonomi*. I flera länder går också utvecklingen mot inblandning av till exempel träfiber, kompost eller kokosfiber i odlingsjord för konsumenter.

MER FORSKNING EFTERLYSES
Vid den avslutande diskussionen konstaterades att för yrkesmässig odling finns det i dagsläget inget alternativ som har lika bra odlingsegenskaper som torv. Dessutom saknas fortfarande fullständiga kunskaper om miljöpåverkan från de olika alternativen som erbjuds. Det är viktigt med helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan så att inte nya substrat visar sig vara sämre när kunskapsläget förbättras. Mer forskning och fortsatt dialog om frågan kring odlingssubstrat var något som både odlare och experter efterlyste.

*EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem för hållbara ekonomiska verksamheter som kommer vara tvingande att använda för många stora företag inom EU, och vad som bestäms inom ramen för det kommer att ha stor betydelse framöver för vad som klassas som hållbart.
MER INFORMATION PÅ ENGELSKA OM IP LIVSMEDEL

Nu finns ett informationsblad på engelska om IP Livsmedel tillgänglig på hemsidan. "IP FOOD IN BRIEF"- A NORDIC QUALITY ASSURANCE STANDARD FOR FOOD SAFETY.
Produktbladet kan du hitta på den engelska sidan om IP Livsmedel.

Dokumentet beskriver bland annat certifieringens roll för nordiska livsmedelsföretag, vad den innehåller för typ av regler samt vad som är skillnaden jämfört med en GFSI godkänd standard.

Detta informationsblad kan du till exempel använda i kontakt med kunder eller leverantörer utanför Norden där IP Livsmedel kanske inte är lika känd. Behöver du ytterligare information som kan behövas för dialog med kunder och leverantörer så får du gärna höra av dig till oss.
NU FINNS DET LITE BUTIKSMATERIAL ATT BESTÄLLA

För dig som märker dina produkter
med Svenskt Sigill eller Svenskt
Sigill Klimatcertifierad finns det nu
enbegränsad mängd butiksmaterial
somblivit över från en kampanj.
På bilden kan du se vilka olika
produkter som finns:

1. Flaggor med Svenskt SIgill märke att hänga tex utanför en gårdsbutik
(upplaga ca 50 st)
2.
Tygblommor som kan användas
som dekoration kring tex grönsaker
i
en gårdsbutik
3.
Papperspåsar för tex grönsaker
eller frukt – Svenskt Sigill
Klimatcertifierad - budskap
"Jag innehåller god mat med lägre klimatavtryck. För en hållbar framtid" (Upplaga ca 1000 st)
4.
Rund skylt Svenskt Sigill
Klimatcertifierad  (Upplaga ca 30 st)
5.
Pappersfjärilar
6.
Rund skylt Svenskt Sigill
"Erbjudande! Ät gott och bidra till
biologisk mångfald" (Upplaga ca
40 st)
7.
Papperspåsar Svenskt Sigill-
"Jag innehåller råvaror som bidrar till
biologisk mångfald" (Upplaga ca 1000 st)
8.
A4 skylt i förstärkt papp – Riktigt hållbarhetsarbete är komplicerat och omfattande.
Men för dig är det enkelt." (upplaga ca 50 st)

Först till kvarn gäller så hör av dig om du är intresserad av att beställa
FÖRTYDLIGANDE IP LIVSMEDEL: FÖR FÖRETAG UTAN FYSISK HANTERING

I regelhandboken för IP Livsmedel finns det regler som inte gäller företag som inte själva hanterar livsmedel rent fysiskt. Definitionen för dessa företag är: Livsmedelsföretag vars verksamhet inte omfattar någon form av fysisk hantering av livsmedel.

FÖRTYDLIGANDE
Till företag utan fysisk hantering räknas företag som endast har ett kontor, företaget får inte ha ett lager eller liknande- Det handlar om företag som endast förmedlar livsmedel utan att själv hantera dem. Exempel på denna typ av företag kan vara traders/matmäklare.

Företag som hanterar livsmedel, oavsett om de är färdigförpackade ingår inte i denna definition.

Det innebär att grossister anses hantera livsmedel fysiskt och omfattas därmed av samtliga regler som är relevanta för verksamheten.  Vilka regler som är relevanta för er verksamhet avgör ni baserat på hur er verksamhet ser ut. Ert certifieringsorgan kontrollerar sedan att ni har gjort rätt bedömning av vilka regler som ni ska omfattas av.

För frågor kontakta: Christina.behm.velenik@sigill.se eller 010–1844224

TILLFÄLLIG ÄNDRING AV LAGSTIFTNING MED ANLEDNING AV KRIGET I UKRAINA

Med anledning av kriget i Ukraina kan det bli brist på vissa ingredienser och följande information har gått ut från svenska livsmedelsverket. Information gäller också företag certifierade mot IP Livsmedel och gäller regelpunkterna 18:1 och 18:2 i IP Livsmedel.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/med-anledning-av-kriget-i-ukraina-vid-brist-pa-ingredienser-kan-foretag-fa-andra-recept-utan-att-marka-om-fortryckta-forpackningar?ll=1

Information finns även på vår hemsida och på Mina sidor.
REGELÄNDRING IP NÖT & MJÖLK GRUNDCERTIFIERING

Från den 1 april 2022 har regelpunkt 10.9 i IP Nöt & Mjölk grundcertifiering 2020:1 ändrats.
Du kan läsa mer här.
FELTRYCK IP SIGILL LAMM 2022:1

I tabell 1 som finns i bilaga 2 har det smugit sig in ett litet feltryck.
Du kan läsa mer här.
Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

Facebook
 
Twitter
 
Instagram
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign