Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v12
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Mars 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

25 mars - LRF Skånes regionstämma

Fullmäktigeanmälan kl 11.30-12.30 - se separat utskick.
Kl 13.00 -
Landshövding Anneli Hulthén medverkar på stämman.
Läs mer se handlingar och länk för anmälan...

Trädgård och nötkött bidrar mest till tillväxten

Riks Trädgård, nötkött, vall och griskött ligger i topp när det gäller hur stor andel av den totala tillväxten som respektive produktionsgren har bidragit med sedan mätningarna började 2014. Läs mer...

Brev till landsbygdsministern om framtida CAP

Riks EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är ett av LRFs prioriterade fokusområden 2021. CAP är alltid ett viktigt område, men i år handlar det också om att arbeta för en svensk strategisk CAP-plan för perioden 2023-27 som rymmer så mycket som möjligt av LRFs övergripande positioner kring CAP. Och, inte minst, en stark nationell medfinansiering. Läs mer...

Mer vall på slätten - se presentationer från den 4 mars

Tack för ert deltagande på seminariet Mer vall på slätten den 4/3. Nu ligger alla presentationer med tillhörande video ute på Partnerskap Alnarps hemsida: Seminarier och evenemang 2021 | Externwebben (slu.se). Filmen ligger uppe fram till den 25 mars. Projektgruppen för Mer vall på slätten planerar framåt för att främja skånsk vallodling och vi kommer att höra av oss vid framtida aktiviteter. Om ni själva har tankar kring projektet eller vill komma i kontakt med oss kan ni maila annie.drottberger@slu.se.

Ökad efterfrågan på svenska råvaror - nu sänker Från Sverige avgiften med 80 procent

Riks Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som ägs av LRF tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, sänker årsavgiften för märkesanvändande företag som omsätter upp till 9 miljoner kronor, från 3 000 kronor till 500 kronor.
Läs mer...

Greppa Näringen ökar lantbrukets hållbarhet

Riks Satsningen ”Greppa Näringen”, som hjälper svenska bönder att bli mer miljömässiga och hållbara, fyller 20 år. En färsk mätning visar att både miljöåtgärderna på gårdarna och böndernas nöjdhet ökar. Läs mer...

Inget svar från miljö- och klimatministern om rimliga vattenmål

Riks Riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) har ställt en skriftlig vattenfråga till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) men får inget riktigt svar. Läs mer...

Essunga och Grästorps kommuner först ut i Sverige att begära överprövning av Vattendirektivet

Riks, Västra Götaland Åtgärdsförslaget för vattendirektivet är nu ute på remiss. Essunga och Grästorps kommuner i Västra Götaland kommer nu att begära överprövning av åtgärdsförslaget till regeringen. Läs mer...

Smittläget för fågelinfluensan

I dagsläget finns restriktionsområden i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län.
När ett restriktionsområde har upphävts skriver vi i tabellen att det har upphört.
Inom aktuella restriktionsområden gäller skyddsnivå 3. Besluten finns under Författningar och beslut.
Läs mer på Jordbruksverket...

Nytt kring hämtning och lämning av plast

2021 gäller nya regler kring lantbruksplast. Du kommer kunna beställa enstaka hämtning av plast på gården, prenumerera på hämtning, men det kommer även att gå att lämna på uppsamlingsplatser. Läs mer på Svepretur

STUDENTER söker kontakt och HJÄLP med undersökningar

Vi får regelbundet förfrågningar om ”vad tycker/tänker/upplever/gör” lantbrukare från studenter som skriver uppsatser. Vi lämnar aldrig ut era kontaktuppgifter. Utan ni väljer själv om ni vill svara på deras frågeställningar - de vill ju veta en massa om hur det är/fungerar på lantbruk och om era funderingar. LRF har inte medverkat i framställning av varken hypoteser eller frågor, utan det är studenterna och deras handledare.
Nedan är länkar till tre olika enkäter, de hoppas att ni vill ta av er tid och fylla i de enkäter som intresserar er.

Vi vill gärna få del av dina åsikter kring hur lantbrukare i Skåne samverkar när det kommer till klimatförändringarna. Dina åsikter är viktiga oavsett storleken på din verksamhet. Studien är del av en masteruppsats vid Lunds Tekniska Högskola. Du kan besvara enkäten via länken: https://www.questionpro.com/t/ASDsIZlgs5

Vi söker deltagare till en intervjustudie om klimatanpassning inom jordbrukssektorn i Skåne. Studien är en del av ett examensarbete med huvudområde miljövetenskap. Vi söker yrkesverksamma lantbrukare för att ta del av åsikter och erfarenheter gällande implementering av CAP och landsbygdsprogrammets medel för klimatanpassning.
https://docs.google.com/forms/d/1iNSnh5PYO5esyVHqTWOxlMVoWYp4EU6DYyarbddOO5U/edit

Vi är en grupp masterstudenter från Lunds Universitet som undersöker olika möjligheter i hanteringen av extrema väderhändelser bland ekologiska växtodlare i Skåne. Dina erfarenheter är mycket värdefulla och vi skulle uppskatta stort ifall du vill dela med dig av dem i vår enkät: https://sunet.artologik.net/lu/Survey/33672/sv

Digital studiecirkel har lyft LRFs och Vuxenskolans samarbete

Riks Med Covid-19 ständigt närvarande är det lätt att bli sittande ensam och isolerad. Att ses i traditionell studiecirkel är knappast möjligt. Men till och med under ett år som 2020 har LRF och Studieförbundet Vuxenskolan hittat nya vägar att lära tillsammans.
Två utbildningar är nya i portföljen och kan med fördel inledas digitalt och avslutas ute i fält; Beredskap (diskussion kring olika scenarios som kan uppstå vid till exempel skogsbränder, översvämningar eller torka) och Är du säker? (lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor). Läs mer...

We Effect och Vi-skogen vinnare i Årets insamlare 2020

We Effect och Vi-skogen vann kategorin Årets Företagssamarbete i Årets insamlare 2020, Sveriges finaste pris för insatser inom insamling och givande. Utmärkelsen gäller kampanjen Hela Sverige mot Hungerpandemin som drevs i samarbete med de kooperativa företagen. Läs mer...

Berätta om din skog #stoltskogsägare

Riks Häng på LRFs skogskampanj vecka 11 och 12. Visa upp din skog i sociala medier och tagga #stoltskogsägare.
Läs mer...

Är du Årets Östersjöbonde? Tävla om 100 000 kronor!

Riks Nu är det dags att nominera sin favorit till Årets Östersjöbonde. Är det du eller någon du känner? Anmäl senast 30 april och du eller din favorit kan vinna 100 000 kronor. Läs mer...

Åtta av tio är nöjda eller mycket nöjda med sin biogasrådgivning

Jordbruksverket erbjuder kostnadsfri biogasrådgivning i hela landet i samarbete med sju rådgivningsföretag som har specialister inom lantbruksbaserad biogasproduktion. Under januari gjordes en uppföljning där alla som deltagit i den enskilda biogasrådgivningen fick möjlighet att tycka till. Åtta av tio är nöjda eller mycket nöjda med sin biogasrådgivning. Läs mer...

Tysk jämförelse av 60 pilotgårdar

Fältbalanser av kväve jämfördes på 30 ekologiska och 30 konventionella gårdar av tyska forskare. Kväveeffektiviteten var bättre både på de ekologiska mjölk- och växtodlingsgårdarna men skörden var 25-38 procent lägre vilket kräver mer mark för samma mängd livsmedel. Läs mer på Greppa.nu...

I MEDIA

Debattinlägg: ”Flytt av vargar bör kunna beviljas i Skåne.”

Idag kan fårägare i Skåne bara hoppas på att slippa att hitta sina djur skräckslagna, lemlästade eller döda. Det skriver fyra företrädare för lantbruket i Skåne. Sydsvenskan 16 mars - läs mer...

Trafikverkets förslag saknar all sans

"Även LRF Skåne har yttrat sig och är starkt kritiskt till att Trafikverket inte utrett möjligheten till sänkt hastighet mellan Hässleholm och Lund. 250 km/h är snabbt nog för ett tåg mellan Skåne och Stockholm och kommer inte att påverka restiden i någon större utsträckning, skriver man i sitt yttrande, och efterlyser bland mycket annat analyser och utredningar som visar konsekvenserna för jord- och skogsbruket." Norra Skåne, premium, 16 mars

"LRF vill se kursändring om snabbtåg"
- Skånska Dagbladet, papperstidningen 17 mars.

Ökat stöd till unga som startar lantbruk

Stigande åkerpriser och dyrare arrenden gör det tufft för unga bönder att ta sig in på den svenska marknaden, samtidigt som bondekåren blir allt äldre. TV Nyheterna 17 mars...

HÄNT I VECKAN

Möte om vargrevir i Skåne
Cirka 280 intresserade hade anmält sig till de två träffarna som hölls under tisdagen.
Information om vargreviret och Länsstyrelsens roll i förvaltningen, varg och förebyggande åtgärder, skydd och ersättningar, samt hur jobbar LRF Skåne och Skånes Fårintressenter med rovdjursfrågan stod på agendan.
Bilden visar Jens Frank, föreståndare, Viltskadecenter.
Du kan lyssna på mötet i efterhand HÄR
Foto: Jan Hultgren

Kommungruppskonferens

Camilla Andersson och Oddvar Fiskesjö från Region Skåne informerade om Regionplan för Skåne vad den
innebär och hur den kan påverka samhällsplaneringen. Aktuella frågor från LRF Skåne, samarbete med polisen, landsbygdsresurser vid skogsbrand, kommungrupps-arbetet 2021 och utbildningar stod också i
på programmet.

Foto: Jan Hultgren

PÅ GÅNG...

25 eller 29 mars - Arbetsmiljö för jord, skog och trädgård
Sista anmälan 23 mars!

Digital utbildning
Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Kursintyg och material ingår.
Sista anmälningsdag: 2021-03-23
Läs mer...
Arrangör: LRF och Säker Arbetsmiljö Sverige

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang
23 mars - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2 - Läs mer...

6 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...
8 april - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3 - Läs mer...

Vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Riks I ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb pågår ett antal kurser - läs mer på hemsidan.
Du kan också följa Mer mat - fler jobb på Facebook.

GRÖNA SPANINGAR
Stigande avräkningspriser och stabila insatsvaror

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade med 0,1 % mellan januari 2020 och januari 2021. Priserna för produktgruppen Djurfoder ökade mest.
Lantbrukarnas avräkningsprisindex (Aindex) ökade med 3,0 % samma period. Spannmål ökade mest.
Livsmedelsindustrins producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) ökade med 2,3 % under denna period och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,2 %. Källa: Jordbruksverket

Tunga investeringar i vertikalodling

Vertikalodlingsföretaget Grönska som enligt dem själva är en av Europas största vertikala odlingar odlar sallad och kryddor i Huddinge. Grönska erbjuder odlingsskåp till butiker där AI ska underlättar handhavande för butikspersonalen. Enligt Grönska ersätter ett odlingsskåp på omkring 1 kvadratmeter 250 kvadratmeter odlingsmark. Omsättningen låg på blygsamma 2,5 miljoner kr 2020 och bolaget gick samma år med förlust på nästan en miljon. Nu har de fått investeringar motsvarande drygt 20 miljloner kr bland annat från 82:an Invest, med H&M:s Karl-Johan Persson, Stefan Krook och Wallenbergs investeringsbolag FAM, Peas Industries, Rite Ventures, Martas Explorers, Daniel Sachs och en investerargrupp ledd av Tectonic Shift. Källa: digital.di.se

Brysselnytt vecka 11

Den gångna veckan har den strategiska planen för Horisont Europa antagits av EU-kommissionen och diskussionerna kring due diligence har fortsatt på olika håll i Bryssel.
Till vecka 11...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign