Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v50
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

December 2020

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef

Färsk rapport: Svensk jordbruksmark är framtidens hårdvaluta

Riks Svensk jordbruksmark kan bli högvilt på framtidens fastighetsmarknad. Enligt en färsk europeisk rapport kommer den svenska jordbruksmarken öka mest i värde i Europa till 2070. Läs mer...

Det gröna näringslivsindex: Trädgårdsnäringen blomstrar

Riks Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivs-index bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Läs mer...

Uppdaterad mall för ansökan om undantag från kravet på certifierad pannoperatör

Den 1 december började nya regler gälla kring certifiering av pannoperatörer och besiktning av pannor i öppna system. LRF arbetar fortfarande med att såväl reglerna som utbildningskraven måste vara proportionerliga. Det går att söka dispens; arbetsmiljöverket kräver endast att man svarar efter bästa förmåga. Sedan får man avvakta svar, det är Arbetsmiljöverket som avgör i slutändan om ett undantag kan beviljas. Via länken Läs mer hittar ni information om var ni kan få fler svar om vilken kategori er panna hamnar i. När det gäller LRF, LRF Trädgårds och Gröna Arbetsgivares begäran om ändring av föreskrifterna har den ännu inte besvarats av Arbetsmiljöverket.
Relevanta länkar:
Säker Arbetsmiljö Sverige
LRFs sida om Arbetsmiljö
Kiwa

Alunskifferutredningens förslag hjälper inte LRFs medlemmar

Riks Alunskifferutredningen har nu lämnat över sitt betänkande. Utredningens få förslag har tyvärr en väldigt begränsad effekt och åtgärdar inte de brister i rättssäkerheten som LRFs medlemmar råkar ut för. LRF vill se en ny utredning med tydligare uppdrag. Läs mer...

Tidig sådd av vårraps gav högre skörd och lönsamhet

Tidig sådd av vårraps gav genomgående ökad skörd och vinst, medan betning av utsäde med neonikotinoider var ekonomiskt motiverat under ett av de tre undersökta åren. Det framgår av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Crop Protection. Läs mer...

Våtmark, reglerbar dränering eller bioreaktor – vilket är effektivast?

En ny sammanställning av vattenprover från 84 platser i 11 länder ger en unik inblick i vilken miljöeffekt våtmarker, reglerbar dränering och bioreaktorer har i jordbrukslandskapet. De har stor effekt men en lyckad placering och dimensionering är avgörande. Läs mer...

Fodereffektiviteten hos mjölkkor har många bottnar

Variationen i fodereffektivitet mellan kor är stor även inom en besättning trots att korna omfattas av samma skötsel, utfodring och avelsstrategi. I en studie har variationen mellan kor beräknats för flera faktorer som påverkar fodereffektiviteten. Läs mer...

I MEDIA...”Den som vill ha skånsk livsmedelsproduktion i kristid måste handla
skånskt i fredstid.”

Region Skåne måste ta fram en handlingsplan för hur produktionen av livsmedel ska kunna öka i Skåne. Det skriver sexton företrädare för matproducenter i Skåne och Blekinge. Läs debattinlägget på Sydsvenskan...

HÄNT I VECKAN...

Digitala årsmöten 2021

LRF Skåne höll en konferens kring hur lokalavdel-ningarnas årsmöten kan genomföras vintern 2021. Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar att man skall vara högst 8 personer, LRF har beslutat att följa FHMs rekommendationer, vilket innebär att det svårt att genomföra fysiska årsmöten. Mer information kommer i kallelsen till lokalavdelningarnas årsmöten.
På konferensen medverkade LRFs VD Anna-Karin Hatt som bl.a. talade om LRFs Hållbarhetsarbete och att LRF skall bli en modern folkrörelse. Med på bilden är också Hans Ramel och Eva Karin Hempel.
Foto: Monica W-Borg

Anlägga solcellsparker

LRF Skåne deltog i ett seminarium som Lunds Universitet (LU-Land) anordnade om solcellsparker på jordbruksmark. Det är idag ett stort intresse från markägare och energiföretag för att anlägga solcellsparker. Diskussionen handlade om hur solcellsparker påverkar livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. Några svar som framkom är att man kan ha betande djur i solcellsparker och att det är positivt för den biologiska mångfalden. Det är relativt enkelt att återställa solcellsparker till odlingsbar mark.
Foto: Jan Hultgren

PÅ GÅNG...

8 december - Ägarskifte – mellan generationer
Webbaserat inspirationsmöte, kl. 19.00 – ca 20.00. ”Träffa” oss och låt oss berätta om hur vi tänker lägga upp träffarna/samtalen och vad vi kan erbjuda er som väljer att delta. Delta och ge oss era synpunkter på vad som bör ingå och hur träffarna bör organiseras. Läs mer och se anmälan...

8 december - Bygga för mjölkkor – digital kurs

Digitala kurs där du  lär dig mer om byggnader för mjölkkor. Under förmiddagen hör du byggrådgivare, veterinär, husdjursrådgivare samt ekonomirådgivare. Allt för att du ska få en tydlig helhetsbild. Anmälan senast den 6 december.
Läs mer och se anmälan...

11 december - Informationsmöte om salmonellasituationen på gris

LRF Skåne inbjuder till digitalt informationsmöte via Microsoft Teams om den aktuella salmonellasituationen på gris i Skåne. Representanter från Jordbruksverket, SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och länsveterinärerna informerar och besvarar frågor. Har du redan nu en fråga eller fundering, skriv in den i formuläret. När: fredag den 11 december kl. 13.00-14.30. Var: Digitalt - med möjlighet att koppla upp sig från sin dator/padda/telefon alternativt ringa in. Länk skickas ut till de som anmält sig senast torsdag morgon (har du inte fått länken fredag morgon - så kontakta Annika Sällvik) - ANMÄLAN HÄR  SENAST klockan 15.00 onsdagen den 9 december.
Har du övriga frågor är du alltid välkommen att ställa dem till LRF Skåne annika.sallvik@lrf.se
Separat e-post har skickats till grisföretagare, har du inte fått detta, ber vi dig uppdatera dina uppgifter under Mitt Medlemskap i gröna listen på hemsidan: Se här

14 december - Digital gårdsvandring med miljörådgivarna

Digitalt, kl13-15 eller 16-18. Arrangör: HIR Skåne, LRF Skåne.
Välkommen att följa med på en för dig, ”helt ofarlig” och verklighetstrogen, digital miljökontroll på ett lantbruk! Vi kommer att visa på vanliga problem, vilken dokumentation som krävs och inte minst praktiska tolkningar och lösningar. Läs mer...

17 december - Uppesittarkväll med LRF Skåne

Torsdagen den 17 december, kl 19 till ca kl 20.30 bjuder LRF Skåne in alla medlemmar till uppesittarkväll.
Håll utkik efter separat utskick på din e-post! Och kom ihåg att anmäla dig!

GRÖNA SPANINGAR
Svenskar litar inte på klimatmärkningen

Enligt en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Orkla i Sverige försöker varannan svensk, 49 procent, att handla matvaror med lågt klimatavtryck. Men när konsumenterna väljer sina matvaror utgår de flesta från den kunskap och de uppfattningar de redan har. Detta gäller fyra av tio svenskar, oavsett ålder och kön. Bara 11 procent tittar efter klimatmärkningar för att avgöra matens klimatavtryck. Källa: Livsmedel i fokus

Mer insekter i maten

Den 27 oktober godkände Livsmedelsverken insekter som livsmedel. Vissa insekter nu kan säljas som livsmedel i Sverige. Livsmedelsjättarna inom dagligvaruhandeln är försiktigt positiva och följer intresserat utvecklingen. Ingen av de tre stora säger sig ha produktlanseringar i pipelinen. Källa: Dagens Industri

Brysselnytt vecka 49

I veckan har Europaparlamentets olika utskott haft sammanträden. Jordbruksutskottet har diskuterat EU:s gemensamma jordbrukspolitik med EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski, som även deltog på djurtransportsutskottets sammanträde för att diskutera djurvälfärdsmärkning. Läs mer...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign