Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v3
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Januari 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef

Provtagning för covid-19 för nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet

Berörda medlemmar har fått information, via e-post, från LRF Skåne hur man ska gå till väga för prioritering av provtagning. Har du frågor kontakta Helén Rosengren, regionchef.

Prioritering av vaccinering

Med anledning av den pågående vaccineringen mot Covid-19 har LRF Skåne framfört vikten av att Region Skåne fattar beslut om att  nyckelpersoner i livsmedelskedjan, utifrån att branschen är samhällsviktig, också skall få en prioritering så att vaccination kan ske direkt efter att riskgrupper och personal inom vård och omsorg vaccinerats.
Idag, den 18/1, har svar inkommit från Region Skåne att de kommer att följa den nationella prioriteringsordningen.
Där utöver kommer inga särskilda personalgrupper att prioriteras för tidig vaccination.

Uppdrag granskning den 20 januari

Uppdrag granskning kommer att sända nästa program den 20 januari och kommer att ha slakterier, utifrån ett KRAV- perspektiv samt LRF i fokus. LRF har etablerat "Öppen granskning" på LRF.se i inloggat läge (mobilt bank-id), vilken startade i början av december. Där kan du läsa mer om vad LRF gör och se hela Uppdrag Gransknings intervju med Palle Borgström. Till Öppen granskning...

Skånsk skogsstrategi växlar upp 2021

Nytt år och nya möjligheter! Du kan ta del av om kommande arrangemang i vårt nya kalendarium, samt tipsa oss om nya. Vi kommer alltså framöver att lyfta den skånska skogen ytterligare på webbplatsen och givetvis genom våra pågående aktiviteter samt insatsområden.
Till Skånsk skogsstrategi...
Du har nu möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus på skånska skogliga frågor. Läs 1a brevet...

Stora granbarkborreskador väntas i år - men sannolikt mindre än ifjol

Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Läs mer på SLU...

Vargangrepp på får utanför Höör

Den 17 januari besiktigades ett angrepp på får utanför Höör. Länsstyrelsens besiktningspersoner gör bedömningen att angreppet har gjorts av varg. Läs mer på Länsstyrelsen i Skåne...

Lås dina byggnader - Lås ditt WiFi

Se till att du låser så mycket du kan på din gård - allt för att försvåra för olika typer av oönskade besök. Dessutom så bör du låsa ditt WiFi, dvs att man inte kan ansluta till det utan kod (ha inte en för enkel kod), detta så att inte oönskade personer kan utnyttja ditt WiFi och framförallt så att de inte kan använda kameror eller annan utrustning hos dig utan din vetskap.

Träflis och fibrer kan ge positiva effekter för miljö och produktion

Att tillföra träflis eller fibrer från skogsindustrin till odlingsjordar kan ge positiva effekter som att öka näringsinnehållet i jorden och minska förlusterna av växtnäring. Det framgår av två europeiska projekt som undersöker tillförsel av träflis respektive fibrer till jordbruksmark. Läs mer på Greppa.nu...

Bondens El

Bättre el för dig och Sveriges bönder!
Alla kan bli kund på Bondens El. Inga dolda avgifter, inga oskäliga villkor, bara ett bra pris. Överskottet går tillbaka till Sveriges bönder. Läs mer på LRF Samköp...

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt slut, och nästa period kommer starta 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas under åren 2021–2022.
Läs mer på Jordbruksverket...

I MEDIA...

Brist på svenskt nötkött efter torkan 2018

Det råder nu brist på svenskt nötkött i Sverige, något som märks av i ICA-butikerna som skyltar köttdisken med information till kunderna. Lyssna på P4 Hallands inslag...

LRF om stöldligorna

Regeringen har nyligen föreslagit att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa vid misstanke om brott. Förslaget är en del i arbetet att motarbeta de internationella stöldligorna. Ett steg i rätt riktning, menar LRF, men de är oroliga för att förslaget riskerar att bli för byråkratiskt. Anna-Karin Hatt, VD, LRF, i intervju - se Lantbruksnytt...

PÅ GÅNG...

19 januari - informationsmöte om fårsjukdomen CODD

Det första fallet med CODD (Contagious ovine digital dermatitis / Smittsam digital dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades ett andra fall av CODD, också det i Skåne.
LRF Skåne bjuder in till informationsmöte den 19 januari, kl 19-21. Anmäl HÄR - läs mer...

27 januari - Alnarpskonferens: Ekonomi i jordhälsa?

Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med tillståndet i jorden! Konferensen hålls digitalt via Zoom. Mer info om program kommer - se anmälan...

27 januari - Vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet - Ekologi, åtgärder och finansieringsalternativ

Svalövs kommun i samarbete med LRFs Kommungrupp i Svalöv och Hushållningssällskapet bjuder in till ett webbinarium om förutsättningarna för vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet och vilka åtgärder lantbrukare kan ta för att skapa en miljö som är gynnsam för såväl lantbruket som pollinatörerna. Läs mer och se länk för mötet...

10 februari - Information om tillstånd för hästverksamhet

Kl 13 eller kl 19 kan du delta på digitala träffar. Länsstyrelsens i Skånes sakkunniga, Lena Järkelid, informerar om vilka tillstånd du som hästägare eller hästföretagare kan behöva. Vi fokuserar på det som i folkmun fortfarande kallas § 16 tillstånd (numera tillstånd). Kontaktperson: Annika Sällvik, LRF Skåne, annika.sallvik@lrf.se, 010-1844183. Läs mer...
Till anmälan direkt...

11 februari - Låt Europa smaka på södra Sverige!

Är du odlare, livsmedels- och dryckesproducent i Skåne eller Blekinge? Vill du sälja dina produkter till Europa på ett smidigt sätt - men kanske inte vet hur? Välkommen till vårt webbinarium och ta del av fantastiska exportmöjligheter! LRF Skåne samarbetar med The Gastrolution of Skåne, projekt under Tourism in Skåne, som är en av de som bjuder in till träffen.
Exempel på produkter som kan efterfrågas är äpplen, honung, ostar och olika sorters drycker. Läs mer om produkter och träffen...

18 februari - Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Kl. 08.30-11.30.
Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket?
– Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion?
Läs mer och se anmälan...

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

19 januari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

21 januari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

21 januari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

22 januari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

25 och 26 januari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Träff 1: Varför ska vi äta svenskt kött? Vi ser på mervärden
och inspireras av goda exempel. Läs mer och se anmälan - 25 januari och 26 januari...

28 januari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

1 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

2 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

4 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

8 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

9 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

11 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

15 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

16 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

17 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

18 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

19 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

22 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

Nu drar vi igång vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Det ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb varit igång på allvar drygt ett år. Vi i region Skåne har bokat upp följande kurser utifrån resultatet av medlemmarnas företagsanalyser, se nedan:

2 februari - Prisstrategi och priskalkyler för ökad lönsamhet

Priset du tar för dina produkter är helt avgörande för företagets lönsamhet. Både ett för högt och ett
för lågt pris påverkar din lönsamhet negativt. Sista anmälningsdag 16 januari. Läs mer...

10 februari - Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav

Hur ska du göra för att maximera möjligheterna att få banklån till företagets investeringar? Vad är viktigt för banken att veta om företaget och hur kan du bäst förbereda dig inför mötet med dem? Sista anmälningsdag 24 januari. Läs mer...

11 februari - Sociala medier, grund

Sociala medier: vad är det och hur kan du använda dig av dem för att marknadsföra ditt företag?
Den här kursen ger dig förståelse för hur sociala medier fungerar och hur du bäst kan använda dig av dem för att marknadsföra ditt företag. Sista anmälningsdag 25 januari. Läs mer...

12 februari - Sociala medier, fortsättning

En fortsättningskurs i hur du kan använda dig av sociala medier för att marknadsföra ditt företag, dina produkter och/eller tjänster. Sista anmälningsdag 26 januari. Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Finalister riktar skarp kritik mot Årets matbluff: ”Kunskapen bristfällig”
Leverantörerna bemöter kritiken olika. Vissa ändrar recepten, andra slår ifrån sig. Läs mer på Food Supply...

Brysselnytt vecka 2

I veckan har det varit utskottsvecka i Europaparlamentet och både jordbruksutskottet och miljöutskottet har haft sammanträde där de har haft utfrågningar om EU:s biodiversitetsstrategi och diskuterat handelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Till vecka 2...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign