Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v21
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Maj 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Nytt brev till landsbygdsministern om framtida CAP

Riks LRF och några av LRFs branschavdelningar deltog vid det sakråd som Näringsdepartementet anordnade i april. LRF har också tagit del av Jordbruksverkets skrivelser från mars 2021 om eco-scheme och om kostnadsuppskattningar för den strategiska CAP-planen. Läs mer...

PostNord svarar på dina frågor om varannandags-utdelningen

Riks Många medlemmar ställer just nu frågor om hur olika leveranser påverkas av att PostNord endast kommer dela ut post varannan dag. Därför har LRF bett PostNord om ett informationsmaterial där några vanliga medlemsfrågor besvaras. Läs mer...

Stoppa smittan mycoplasma bovis: Köp inga otestade djur

Riks Allt fler nötbesättningar smittas med sjukdomen Mycoplasma bovis. Branschen kraftsamlar nu för att bromsa utvecklingen och värna om det goda smittläget vi fortfarande har i Sverige. Rådet till djurägarna: Uppmana säljaren att testa sina djur. Läs mer...

Jordbruksverket beslutade att sänka skyddsnivån för hobbyfåglar

För ”fåglar i fångenskap”, till exempel hobbyhöns, som hålls för egen konsumtion, egen användning eller som sällskapsdjur gäller nu generellt bara grundläggande biosäkerhet (skyddsnivå 1).
Om man säljer ägg räknas det som en kommersiell verksamhet och då gäller skyddsnivå 2 även fortsättningsvis. Observera att vi har ett restriktionsområde kvar i Skåne (Eslövs kommun) – där gäller fortfarande skyddsnivå 3 för alla! Om inget oförutsett inträffar beräknas de restriktionerna hävas den 27 maj. Läs mer på Jordbruksverket...

Anpassning av deltagartaken för olika arrangemang

Regeringen har beslutat att en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni.
För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.
Läs mer på regeringen.se...

LRF Skåne LIVE den 21 juni!

Måndagen den 21 juni sänder LRF Skåne live. Varför gör vi det? Jo, Borgeby Fältdagar är inställt i år och därför vill vi istället ge en möjlighet till att lyssna på föreläsare kring ämnen som berör det gröna näringslivet och sedan härligt matprat på kvällen - en digital fältdag!
Läs mer och se anmälan...

Jobba grönt - se film
Jobba grönt är ett projekt som vill att fler unga och yrkesbytare ska välja det gröna näringslivet.
HÄR kan du titta på en informationsfilm om Jobba grönt - sprida gärna!
Du kan också läsa mer om Jobba grönt HÄR

Sveriges bönder hjälper bina – tack vare odling motsvarande sträckan Umeå-Malmö

Riks För några år sedan kom larmrapporter om ökad bidöd. Nu har svenska lantbrukare tagit blommor till hjälp för att locka bina tillbaka och därmed öka den biologiska mångfalden. Läs mer...

Medel mot möss - viktigt att tänka på

Riks Lägger du ut medel mot möss? Sedan en tid tillbaka gäller nya villkor för produkter med ämnet alfakloralos.
Läs mer...

Dålig älgförvaltning bakom stora älgbetesskador i Götaland

Riks Färska siffror visar på mycket stora älgbetesskador i Götalands skogar. Skadenivån ligger på 15 procent, alltså långt över det nationella målet om att högst fem procent av tallen får skadas årligen. Läs mer...

Bred satsning för säkrare arbetsmiljö

Riks Tunga djur och stora maskiner. Lantbruket är ett riskfyllt arbete med mycket tillbud och förslitningsskador. Näringen gör nu en omfattande satsning för att lyfta arbetsmiljöfrågan och sprida kunskap. Läs mer...

Landsbygdsprogrammet – nyheter föreslås, pengar saknas

Riks Jordbruksverket skickade, den 18 maj, sitt förslag till Näringsdepartementet om hur förstärkningen på 417 miljoner kronor till landsbygdsprogrammet 2021-2022 bör användas. Läs mer...

 
 

HJÄLP med enkät - Växtföljder i hållbara odlingssystem

Jag heter Stina Mortensen och jag är masterstudent vid SLU i Alnarp. I mitt examensarbete undersöker jag vilken roll växtföljder, som omfattar både jordbruks- och trädgårdsgrödor, kan ha i ett hållbart odlingssystem, och hur de uppfattas av odlare. Det vore till stor hjälp för mitt arbete om du ville avvara 5–10 minuter och svara på min enkät! Deltagandet sker helt anonymt.
Enkäten vänder sig till dig som bedriver odling i fält, oavsett vilka grödor som ingår i din växtföljd. Stort tack på förhand! Till enkäten...

I MEDIA

LRF ryter ifrån efter rapsbilder på Instagram

Det är vår och det betyder gula fält av raps - en succé på sociala medier med andra ord. Många brukar nämligen ta sig till rapsfälten för att få till en snygg bild, men nu säger LRF Ungdom Skåne ifrån.
– Det är omöjligt att inte förstöra rapsplantorna när bilderna tas, säger Maja Johansson från LRF Ungdom Skåne.
Läs mer på Kvällsposten, 23 maj.

LRF-ungdomen ryter ifrån mot selfies i rapsen: "Ser bilder på bilar"
"Många tänker att det bara är jag som ska ta en bild. Men bara jag blir ofta fler: ibland tar med sig familjen, sina husdjur, sin häst och även bilar ser vi många foton på", säger ordförande Karin Skoog.
Lyssna på P4 Kristianstad

Nya rön om agroforestry på internationell konferens

De senaste rönen om agroforestry presenterades i veckan när forskare från hela världen samlades digitalt för att delta i konferensen EURAF2020. Läs mer...

Danskarna har utvecklat billig och bra ammoniaksensor

Danska forskare har utvecklat en ny sensor som kan mäta koncentration av ammoniak i ut luften från stallventilation. Den har god noggrannhet och fungerar i ett stort mätintervall av koncentrationer. Läs mer på Greppa.nu...

HÄNT I VECKAN

LRF Skåne träffade presidierna i södra Sverige

Halland, Sydost, Jönköping, Östergötland, Gotland och Skåne var presidierna som träffades digitalt i förra veckan. På mötet diskuterades bland annat inför riksförbundsstämman, CAP och artdirektivet.
Under CAP-punkten diskuterades möjligheten att ta fram gemensamma positioner kring de 1-åriga miljöersättningarna.

Pensionsdags
Regionchef Helén Rosengren har bestämt sig för att gå i pension från och med den 1 december 2021.


Rekrytering av en ny regionchef har startat.

PÅ GÅNG...

25 maj - LRFs riksförbundsstämma 2021 - följ på webben

Riksförbundsstyrelsen har beslutat att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar med anledning av situationen med Covid-19-pandemin. Den första delen genomförs helt digitalt den 25 maj för att behandla alla ärenden utom Vägen mot visionen och motionerna. Den andra delen med Vägen mot visionen och motionsbehandlingen genomförs digifysiskt på åtta regionala samlingsplatser den 6-7 oktober. Information och program...

26 maj - Digitalt träbyggnadsseminarium

Se möjligheterna med klimatsmart träbyggande!
En späckad förmiddag från London, Malmö, Varberg, Växjö och Stockholm om en av samhällsplaneringens just nu hetaste frågor: Klimatsmart träbyggande. Välkommen önskar Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad
Läs mer och sista anmälan idag...

26 maj - Minska ammoniakförlusterna - åtgärder i teori och praktik

Greppa Näringen har under de senaste två åren satsat extra på rådgivning för att minska ammoniakförlusterna. Vi har bland annat arbetat med att ta fram underlagsmaterial och ordna rådgivarkurser, främst inom utfodring men också om åtgärder i stallar och vid lagring och spridning av gödsel. Läs mer på Greppa...

1 juni - Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Välkommen på lunchseminarium om Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategi.
Kl 12-13 på Zoom. Anmälan senast den 28 maj. Läs mer och se anmälan...

7 juni - Webbinarium för hästhållare info om kontroller o rådgivning
Digitalt - kl 12.00-13.30. Lunchwebbinarium med information om kommande kontroller hos hästhållare under 2021, liksom tillgänglig Greppa rådgivning. Medverkar gör rådgivare och inspektörer från kommun och Länsstyrelsen i Skåne.
Arr: HIR Skåne, LRF Skåne, Skånesemin, Länsstyrelsen - Läs mer och se anmälan...

GRÖNA SPANINGAR

Odlingsvågen i butik en hype?

Bake-off fast för kryddor och sallad har på sista tiden ploppat up som svampar i jorden i dagligvaru-butiker som vill modernisera sitt koncept. Allt fler vill satsa på eget växthus inne i butiken, odlingsskåp eller att odla i en container utanför. Hur hållbart det är beror på vem man frågar. Källa: Dagligvarunytt

Brysselnytt v 20

Den här veckan kan ni bland annat läsa om när EU-kommissionens svar på ’End the Cage Age’-initiativet publiceras och Europaparlamentets diskussion med finanskommissionär Mairead McGuinness angående klimattaxonomin.
Till brev 20

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign