Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v4
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Januari 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef

Enklare att få miljötillstånd: Viktigt om vi ska öka livsmedelsproduktionen

Riks Regeringen har presenterat sin tredje handlingsplan i den nationella livsmedelsstrategin. Förenkling i hela livsmedelskedjan, införande av projekt God kontrollsed, mer pengar till vildsvinspaketet, utveckling av nationellt centrum för mathantverk och fortsatt ökning av ekologiskt är fem av satsningarna. Läs mer...

Viktig information till fårägare

Det första fallet med CODD (Contagious ovine digital dermatitis / Smittsam digital dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades ett andra fall av CODD, också det i Skåne. LRF Skåne bjöd in till informationsmöte tillsammans med Gård & Djurhälsan. Ett 80-tal deltagare deltog på mötet.
Läs mer om Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får
Se film om CODD
Läs om Möjlighet för alla fårägare till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke

Smittläget för fågelinfluensa

Det finns den 18 januari, konstaterade utbrott av fågelinfluensa hos tamfåglar i Skåne och i Kalmar län.
Läs mer på Jordbruksverket...

Samarbetsavtal ger möjligheter för innovationer med spets och höjd

I en tid med allt snabbare och mer komplex utveckling av varor och tjänster får testbäddar en allt större betydelse för innovationer. Balsgård Foodtech, Högskolan Kristianstad och Krinova har tecknat ett avtal som gör Testbädd Balsgård till en resurs där entreprenörer, forskare, studenter och dryckesutvecklare kan arbeta enskilt eller mötas i gemensam utveckling för att förädla eller skapa nya drycker och livsmedel. Läs mer...

God djuromsorg på LRFs hemsida

På LRFs hemsida God djuromsorg hittar du bland annat information om Uppdrag Granskning, LRFs frågor & svar och "Öppen granskning" inloggning (mobilt bank-id) - Till Öppen granskning...

Stressad växtodling räddas av humlor

Forskare vid SLU har studerat hur odling av åkerbönor kan påverkas av klimatförändringar. Torka och infektion av bladlöss visade sig minska skördarna rejält, både var för sig och tillsammans. Räddningen för åkerbönorna var ekosystemhjältar, pollinerare i form av jordhumlor.
Läs mer...

Stor andel biologisk kvävefixering ledde till underskott av andra ämnen

Ju mer av kvävet i växtodlingen som tillfördes med biologisk fixering desto större risk för underskott av andra ämnen visar en ny internationell studie på 20 ekologiska gårdar i Tyskland. Läs mer på Greppa.nu...

Juridisk vägledning

Har du en juridisk fråga och är företagsmedlem i LRF? Då ska du nyttja vår medlemsförmån Juridisk vägledning.
Företagare inom det gröna näringslivet kan komma i kontakt med många juridiska frågor om allt från markintrång vid fiberdragning, arrende och servitut till djurtillsyn och miljötillstånd kopplat till sin verksamhet.

LRFs historia

LRF bildades 1971 då Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet slogs ihop. RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929. Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.
Läs mer om LRFs historia...

I MEDIA...

Svagt skydd för åkermark när kommunerna vill växa

När kommunerna själv får att bestämma över hur marken bäst ska användas så beskrivs sällan samhällsnyttan som livsmedel. Nu gör LRF:s lokalförening och föreningen Den goda jorden gemensam sak för att jordbruksmarken ska få ett bättre skydd. Bengt Nilsson, ordförande i Ängelholms kommungrupp är intervjuad i HD 20 januari - premium.

Info om vargattack dröjde

Länsstyrelsen i Skåne dröjde nästan ett helt dygn med att informera om förra lördagens vargattack i Höör.
– Det är viktigt att länsstyrelsen informerar oss snabbt, inte att vi får läsa om det i sociala medier. Nu har man försäkrat att det ska fungera hädanefter, säger Hans Ramel till Jaktjournalen. Läs mer i Jaktjournalen...

PÅ GÅNG...

27 januari - Alnarpskonferens: Ekonomi i jordhälsa?

Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med tillståndet i jorden! Konferensen hålls digitalt via Zoom. Mer info om program kommer - se anmälan...

27 januari - Vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet - Ekologi, åtgärder och finansieringsalternativ

Svalövs kommun i samarbete med LRFs Kommungrupp i Svalöv och Hushållningssällskapet bjuder in till ett webbinarium om förutsättningarna för vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet och vilka åtgärder lantbrukare kan ta för att skapa en miljö som är gynnsam för såväl lantbruket som pollinatörerna. Läs mer och se länk för mötet...

10 februari - Information om tillstånd för hästverksamhet

Kl 13 eller kl 19 kan du delta på digitala träffar. Länsstyrelsens i Skånes sakkunniga, Lena Järkelid, informerar om vilka tillstånd du som hästägare eller hästföretagare kan behöva. Vi fokuserar på det som i folkmun fortfarande kallas § 16 tillstånd (numera tillstånd). Kontaktperson: Annika Sällvik, LRF Skåne, annika.sallvik@lrf.se, 010-1844183. Läs mer...
Till anmälan direkt...

11 februari - Låt Europa smaka på södra Sverige!

Är du odlare, livsmedels- och dryckesproducent i Skåne eller Blekinge? Vill du sälja dina produkter till Europa på ett smidigt sätt - men kanske inte vet hur? Välkommen till vårt webbinarium och ta del av fantastiska exportmöjligheter! LRF Skåne samarbetar med The Gastrolution of Skåne, projekt under Tourism in Skåne, som är en av de som bjuder in till träffen.
Exempel på produkter som kan efterfrågas är äpplen, honung, ostar och olika sorters drycker. Läs mer om produkter och träffen...

18 februari - Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Kl. 08.30-11.30.
Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket?
– Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion?
Läs mer och se anmälan...

Nedan följer träffar i projektet Mer svenskt kött på restaurang

28 januari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

1 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

2 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

4 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

8 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

9 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

11 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 2

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

15 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

16 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

17 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

18 februari - Digital utbildning för köttproducenter - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

19 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 1

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

22 februari - Digital utbildning för restaurangbranschen - träff 3

Vid tre tillfällen à fyra timmar fokuserar vi på olika områden. Utbildningen med vardera tre kurstillfällen kostar 500 kr
per deltagare och kommer att livesändas digitalt. Läs mer...

Nu drar vi igång vårens utbildningar inom ramen för Mer mat - fler jobb

Det ESF-finansierade projektet Mer mat - fler jobb varit igång på allvar drygt ett år. Vi i region Skåne har bokat upp följande kurser utifrån resultatet av medlemmarnas företagsanalyser, se nedan:

2 februari - Prisstrategi och priskalkyler för ökad lönsamhet

Priset du tar för dina produkter är helt avgörande för företagets lönsamhet. Både ett för högt och ett
för lågt pris påverkar din lönsamhet negativt. Sista anmälningsdag 16 januari. Läs mer...

10 februari - Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav

Hur ska du göra för att maximera möjligheterna att få banklån till företagets investeringar? Vad är viktigt för banken att veta om företaget och hur kan du bäst förbereda dig inför mötet med dem? Sista anmälningsdag 24 januari. Läs mer...

11 februari - Sociala medier, grund

Sociala medier: vad är det och hur kan du använda dig av dem för att marknadsföra ditt företag?
Den här kursen ger dig förståelse för hur sociala medier fungerar och hur du bäst kan använda dig av dem för att marknadsföra ditt företag. Sista anmälningsdag 25 januari. Läs mer...

12 februari - Sociala medier, fortsättning

En fortsättningskurs i hur du kan använda dig av sociala medier för att marknadsföra ditt företag, dina produkter och/eller tjänster. Sista anmälningsdag 26 januari. Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR
Regeringen vill se mer vildsvinskött på borden
Som en del i den nationella livsmedelsstrategin satsar regeringen på en ökad konsumtion av vildsvinskött. I höstas fördelade Jordbruksverket 18 miljoner i stöd till 13 företag som ska bidra till att köttet når konsumenten. Nu finns ytterligare 2 miljoner att söka för främjande av vildsvinskött i offentlig sektor. Läs mer på Jordbruksverket...

Källa: Livsmedel i fokus

Ökad efterfrågan på lokalproducerat

Mer än en tredjedel av svenskarna, 35 procent, har fått ett ökat intresse för att köpa lokalt producerade produkter i jämförelse med före pandemiutbrottet av Covid-19. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv. Källa: Orkla

Brysselnytt vecka 3

I veckan har Copa-Cogeca skickat brev till Europaparlamentets miljö- och jordbruksutskott om Farm to Fork, EU-kommissionen har skjutit upp publicerandet av sin delegerade akt inom ramen för EU:s taxonomi och EU-kommissionen har även öppnat en konsultation om hållbart användande av växtskyddsmedel. Till vecka 3...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign