Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v49
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

November 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Länsstyrelsen stoppar att maskinhall blir padelbanor

Artikel i Land Lantbruk fredagen den 3 december.
Jan Hultgren, LRF Skåne, kommenterar: Länsstyrelsen i Skåne har avslaget en ändring av verksamheten (i detta fall en Paddelhall) i en befintlig ekonomibyggnad med gjutet golv med hänvisning till att maskinhallen är att betraktas som jordbruksmark. Man skriver i sitt beslut att Padelhallen kommer att anläggas på jordbruksmark och att anläggningen inte är av ett allmänt intresse samt att ekonomibyggnaden kan i en framtid kan nyttjas för jordbruksändamål. Länsstyrelsen hänvisar till Plan- och Bygglagen från 1987 och Miljöbalken från 1999. Det är i dagsläget osäker om beslutet även gäller ekonomibyggnader som är uppförda före 1987. Om inte någon överklagar kommunens förhandsbesked om bygglov så gäller kommunens beslut. När man tolkar beslutet så anser Länsstyrelsen i Skåne att det inte är möjligt, enligt gällande lagstiftning, att omvandla ekonomibyggnader/stallar mm till annan verksamhet t ex gårdsbutiker, minislakterier, bostäder och konferensanläggning, uppställningsplatser för husvagnar och husbilar eller annan verksamhet som inte är kopplat till direkt jordbruksverksamt om dessa är uppförda på jordbruksmark.
Det är ett mycket anmärkningsvärt beslut som LRF kommer driva som ett principmål.
Läs hela artikeln i Land Lantbruk.

Fågelinfluensa

Ett utbrott av fågelinfluensa har konstaterats i en besättning med hobbyhöns och ankor i Skurups kommun i Skåne län.
Läs mer på Jordbruksverket...

15 december - Uppesittarkväll med Mat-prat jul!

Uppesittarkvällen (digitalt) är tillbaka, nu med Mat-Prat jul! Eftersom vi fått många lovord både efter förra årets uppesittarkväll och sommarens Mat-Prat blir det nu inför julen en kombination av bägge.
Vi startar kl.18.30 onsdagen den 15 december med den första delen enbart för LRF medlemmar.
Hans Ramel, LRF Skånes ordförande och Karin Skoog, LRF Ungdomen Skånes ordförande, summerar året tillsammans med gäster i julsoffan. Dessutom är julklappslotteriet och paketregnet tillbaka.
Kl. 20.00 går vi över i Mat-Prat jul där vi diskuterar den skånska julmaten runt julbordet och dessutom får vi julmatstips från Pernilla från gruppen Kärleken till den skånska maten.
Anmäl dig HÄR senast den 13 december - länk till webbinariet skickas ut den 14 december.

Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet

Riks Höstens snabba kostnadsökning för insatsvaror för svenskt jord- och skogsbruk gör ett rejält avtryck i det fjärde kvartalet av LRFs konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. Alla branschspecifika kurvor förutom skogen faller kraftigt och landar på en negativ syn på den framtida konjunkturen. Det sammanvägda totalindexet faller med nästan 10 punkter från tredje kvartalet till negativa 91,2. Läs mer...

Det måste bli enklare att producera mat i Sverige

Riks LRF uppmanar regeringskansliet att ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion i uppdrag att främja den med tydliga uppdrag i regleringsbreven. Vi måste göra oss av med det regelkrångel som hindrar Sveriges hållbara matproduktion, skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström i en debattartikel i Altinget. Läs mer...

Ny landsbygdsminister!

Riks Den 30 november presenterade Magdalena Andersson sina nya ministrar. Glädjande nog är posten som landsbygdsminister tillbaka. I regeringsförklaringen lyfte statsministern även flera viktiga tillväxt- och näringsfrågor: det ska bli lättare att bygga på landsbygden, äganderätten i skogen ska stärkas och landsbygdsprogrammet ska förstärkas. Läs mer...

Lönsamma lantbrukare har råd att bli fossilfria

Riks Vi har en plan för hur svenskt jordbruk ska bli fossilfritt om åtta år. Det är en hög ambition som visar världen att en hållbar omställning faktiskt är möjlig om politiker och konsumenter ger oss rätt förutsättningar och skapar en rimlig lönsamhet som möjliggör investeringar. Så skriver Palle Borgström i en debattartikel i Aktuell hållbarhet idag, 1 december. Läs mer...

Motionssammanställning för Skåne
Du hittar nu motionssammanställning 2021 för Skåne och bilagor HÄR

Se presentationer från seminarier
Partnerskap Alnarp, där LRF Skåne ingår, har under året arrangerat seminarier. Du som missade dessa eller du som vill gå tillbaka och se presentationerna har möjlighet att göra detta HÄR.

Mer mat - fler jobb - projektet tar slut i maj

Mer mat – fler jobb är ett fyraårigt projekt som tar slut i maj 2022. Projektet är en direkt konsekvens av Livsmedelsstrategin och syftet är ytterst att skapa förutsättningar för att fler ska producera mer mat i Sverige. Tag chansen att få gjort en rabatterad företagsanalys! Hör mer om projektet HÄR

Julkalender på Enkla regler

Juletiden närmar sig! Räkna ner till julafton med vår julkalender. Varje dag får du ta del av ett förslag för hur regler och krav skulle kunna förenklas för lantbruksföretag. Första luckan öppnades den 1 december. Till julkalendern...

I media...

LRF: Regelkrånglet är ett hinder för hållbar matproduktion

Det är viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för en ökad försörjningstrygghet och för att stärka företagandet på landsbygden, och når miljömålen. Därför måste vi göra oss av med det regelkrångel som hindrar Sveriges hållbara matproduktion, skriver Palle Borgström, LRF. Altinget, 2 december...

Dialogmöte på temat hållbart lantbruk

Förra veckan träffade representanter från LRFs kommungrupper över hela landet politiker och tjänstemän för att diskutera de gröna näringarna i sydöst – ur ett hållbarhetsperspektiv. LRF Skånes kommungrupp Simrishamn, som består av de fem avdelningarna Tommarp, Borrby/Östra Hoby, Simrishamn, Österlen samt Hammenhög/Vallby, valde att förlägga sitt möte på Gunnarshögs gård.
Österlenmagasinet, 2 december

”Fullständigt vansinne”

Lunds kommuns planer på att köpa jordbruksmark vid Pilsåker upprör Lunds lantbrukare. – Det är fullständigt vansinne att ta marken ur produktion, säger Camilla Hansson, lantbrukare och ordförande i LRF:s kommungrupp i Lund. Sydsvenskan, premium, 1 december

Ökade kostnader
Glenn Oredsson, regionstyrelsen, pratar kring bland annat ökade elkostnader.
Radio Kristianstad, 20 november. Ca 1:20 in i programmet - lyssna HÄR

Hänt i veckan...

Ordförandekonferens - digifysiskt
Temat för konferensen var Ett starkt LRF Skåne 2022.
På dagordningen stod LRF Skånes verksamhet, LRFs valfrågor, Folkrörelseutvecklingen, LRFs arbetsmiljöprojekt samt Val av kommungrupper.
Under kvällen var det också grupparbete kring ansvarstagande, trovärdighet och demokratisk grundsyn.
Foto: Monica W-Borg

Återstartsmöte i Stehag
Medlemmarna i Stehags och Eslövs lokalavdelningar bjöds till "återstartsmöte". Kvällen inleddes med sång och musik som leddes av Hanna Norman. Sebastian Remvig föreläste sedan kring bl.a. Cap, generationsskifte, globalisering, viltskador. Det blev en bra dialog med många frågor från deltagarna.
Foto: Monica W-Borg

Polisen träffade kommungrupper

Samverkande att förhindra intrång och andra oönskade besök fortsätter. Förra måndagen träffades polisen och några kommungruppsrepresentanter på Lyngby gård. Eftermiddagen gick fort med mycket dialoger såväl inomhus som utomhus.
Foto: Annika Sällvik

Studiebesök på Franks Zoofor

Ett uppskattat studiebesök på Franks Zoofor i Brunnslöv anordnade Ö.Sallerup-Långaröd lokalavdelning.
Det var riktigt trevligt och intressant att se Stefan Franks stora anläggning för tillverkning av olika sorters fågelfrö & djurfoder. Egen odling på 240 ha och egen distribution med lastbil + gårdsbutik!! Och solcellsanläggning. Sponsrade kakor från Gårdsservice smakade bra tillsammans med Stefans kaffe och varmt & skönt var det inne i personalrummet!
Foto: Helena Olofsson

Åstorp bowlade
Åstorps lokalavdelning bjöd in till årsmöte och bowling den 30 november.
På bilden vinkar gänget glatt!
Foto: Anette Andersson

Återstart på Bjärsjölagård
Återstartsträff hölls på Bjärsjölagård med Östraby-Västerstads lokalavdelning. 11 medlemmar åt julbord och pratade verksamhet.

Foto: Karin Lissäng

Ny rapport om hur mjölk- och nötköttsproduktion kan nå klimatmålen

Den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska utsläppen av växthusgaser i linje med klimatmålen, samtidigt som produktiviteten ökar, djurvälfärden säkras och den biologiska mångfalden gynnas. Det menar flera aktörer i Sveriges livsmedelsbransch i en ny rapport. Läs mer...

Ammoniak från stallgödsel är globalt en hälsofråga

En internationell forskargrupp visar i den kända vetenskapliga tidskriften Science att det finns en koppling mellan läckage av ammoniakkväve från stallgödsel och bildandet av små partiklar i luften som kan skapa hälsoproblem. Och de menar att det är kostnadseffektivare för samhället att åtgärda ammoniakläckage än kväveoxider, som utgör det andra stora gasutsläppet av kväve. Läs mer...

PÅ GÅNG...

7-8 december - Bioekonomiriksdagen
Varmt välkomna till Bioekonomiriksdagen - två inspirerande halvdagar om bioekonomi!

I år kommer Bioekonomiriksdagen ha ett särskilt fokus på jordbruks- och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi. Den 7-8 december anordnas ett digitalt event där man tillsammans spanar in på framtiden genom att ta del av vassa panelsamtal om nyckelfrågor som måste lösas samt intressanta föredrag om lösningar som redan finns idag. Ur programmet:
Arkitekten Gert Wingårdh kommer inleda och prata om hur vi bor och lever i framtiden.
Ordförande i Södra Skogsägarna Lena Ek berättar om de politiska beslut som hon vill se för att förbättra förutsättningarna för en framtida biobaserad ekonomi.
Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) kommer prata om relevanta EU-förhandlingar och hennes erfarenheter av att göra sig hörd som EU-parlamentariker.
Se resten av programmet och anmäl dig till digitala eventet HÄR

Arr: Region Skåne, Lunds kommun med flera

8  december - Strategiska samarbeten sökes kring odling och skörd av industrihampa

Är du lantbrukare och intresserad av en spännande affärsmöjlighet här och nu - att odla industrihampa? Är du nyfiken på att få veta mer kring efterfrågan, idag och imorgon, i Sverige och i Europa för en av världens snabbast växande industrier? Vill du veta mer om kontrakt, avkastning och andra förutsättningar på den svenska marknaden?
När? 8 december, kl. 15-17. Var? Dexera, Åsumsgatan 8 i Sjöbo. Delta på plats eller digitalt.
Hur? Anmäl dig till: Helena.Kurki@sjobo.se (Innovationscenter för landsbygden)
Hälsningar från LRFs Kommungrupp i Sjöbo

9 december -  Så undviker du att sprida invasiva arter

Webbinarium för yrkesverksamma. Främmande arter som sprids av egen kraft och hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva arter. Invasiva arter påverkar samhället negativt och sprids lätt vid vägar eller i samband med att jordmassor flyttas. Under webbinariet går vi igenom hur du kan motverka spridning av invasiva arter.
Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

13 december - Hur mycket tål naturen?
Markägarträff på Brösarps Gästis i Brösarp. Tomelilla Kommun var ett av 13 områden som fick bidrag av Tillväxtverket för att arbeta med Hållbar Platsutveckling. I vårt arbete med hållbar utveckling av naturområden är er input som markägare viktig. På denna träff diskuterar vi tillsammans frågan om hur mycket naturen tål samt lyssnar på andra med erfarenhet inom området. Medverkar gör bl.a. Ann Marke, regionstyrelsen LRF Skåne.
Kostnad: Gratis. Uteblivet deltagande som ej avanmälts debiteras med 200 kr.
Anmälan sker senast 5 december via mail till cecilia.henrikson@tomelilla.se. Meddela också om ni vill äta lunch samt om ni har eventuella allergier.

15 december - Förnybar energi i smarta elnät – regional dialog för Skåne

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart Förnybart arrangerar en regional dialog med workshop för Skåne län den 15 december. Mötet kommer ske i digitalt eller i hybridform (fysiskt & digitalt) kl 13.00-15.30. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

15 december - Uppesittarkväll med Mat-prat jul!

Uppesittarkvällen (digitalt) är tillbaka, nu med Mat-Prat jul! Eftersom vi fått många lovord både efter förra årets uppesittarkväll och sommarens Mat-Prat blir det nu inför julen en kombination av bägge.
Vi startar kl.18.30 onsdagen den 15 december med den första delen enbart för LRF medlemmar.
Hans Ramel, LRF Skånes ordförande och Karin Skoog, LRF Ungdomen Skånes ordförande, summerar året tillsammans med gäster i julsoffan. Dessutom är julklappslotteriet och paketregnet tillbaka.
Kl. 20.00 går vi över i Mat-Prat jul där vi diskuterar den skånska julmaten runt julbordet och dessutom får vi julmatstips från Pernilla från gruppen Kärleken till den skånska maten.
Anmäl dig HÄR senast den 13 december - länk till webbinariet skickas ut den 14 december.

JULKLAPPSTIPS - 18 januari 2022 - Kurs i Ägarskifte – mellan två generationer -

Julklappstips - erbjudande 20 % rabatt - se och hör HÄR.
Kursen omfattar 7 ggr, vecka 3 – v 10, 2022
, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Anmäl dig till kursen på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
Läs och lyssna även på hemsidan Företagaren Plan B.

18 eller 24 januari - Hur blir den framtida jordbrukspolitiken, CAP 2023-2027?

Välkommen på ett webbinarium om vad framtida CAP kommer att innebära på gårdsnivå.
Webbinariet ges vid två tillfällen, den 18 januari, 13.00-15.00, då LRFs förbundsordförande Palle Borgström medverkar, och den 24 januari, 18.00-20.00, då Åsa Odell, vice ordförande i LRF, hälsar välkommen och är med under webbinariet.

26 januari - Alnarpskonferens - Save the date

Den 26 januari 2022 går Alnarpskonferensen av stapeln i Alnarp och digitalt.
Mer information kommer HÄR

November-Mars - Betesmarker och slåtterängar - Länsstyrelsen ger råd

Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler. Anmälan senast den 28 februari. Läs mer på Länsstyrelsen Skåne...

Gröna spaningar...

Investerare skiftar fokus

Investeringsplattformen Agfunder sammanställer och kategoriserar årligen investeringsflödet inom Ag&Foodtech-sektorn på global nivå. En intressant företeelse mellan åren 2019 och 2020 är att en större andel av pengarna söker sig till investeringsområden närmare lantbruket, benämnd upstream, till skillnad från rådande trend de senaste sju åren där investerarfokus ligger närmare konsument, downstream. Satsningar inom matsäkerhet och spårbarhet, odlingssystem och utveckling av marknadsplatser för bland annat kolinlagring utmärker sig i statistiken.
Källa: Agfunder

Brysselnytt vecka 48

I veckan har Europaparlamentets jordbruksutskott sammanträtt och bland annat diskuterat skogsstrategin. Europaparlamentets tillfälliga utskott för att säkerställa djurskydd vid transport har haft ett sista sammanträde samt omröstning. I veckan har dessutom EU-kommissionen arrangerat ett online-event för att diskutera och öka kunskapen kring nya genredigeringstekniker, NGT. Till brev 48
Vecka 49 har Brysselnytt uppehåll, åter vecka 50

Bli medlem i LRF idag

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang. Vet du någon som vill bli medlem idag?

Gå med idag...

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign