Share
Preview
LRF Skåne Nyhetsbrev v23
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Juni 2021

Välkommen till Nyhetsbrev från LRF Skåne.  

Hoppas att Du finner brevets innehåll intressant och jag tar gärna emot Dina synpunkter eller förslag till ämnesområden att skriva om. Helén Rosengren, regionchef.

Nu är första referensrutan mätt - så stort blev skördebortfallet!

Riks, Jönköping, Sydost Med blotta ögat syntes endast marginella skillnader, men när innehållet i referensrutan jämfördes med kontrollrutan visade resultatet något helt annat. På vallåkern utanför Dannäs mättes upp till 33 % lägre skörd på förstaskörden. Läs mer...

LRF Skåne LIVE den 21 juni!

Måndagen den 21 juni sänder LRF Skåne live. Varför gör vi det? Jo, Borgeby Fältdagar är inställt i år och därför vill vi istället ge en möjlighet till att lyssna på föreläsare kring ämnen som berör det gröna näringslivet och sedan härligt matprat på kvällen - en digital fältdag!

Nedskräpning på din mark - kommunens ansvar att städa upp
Om din mark blir nedskräpad av besökare så kan du kontakta din kommun som är skyldiga att ta bort skräpet. Det finns en dom i MÖD (Mark- och Miljööverdomstolen) som du kan hänvisa till: M4141-06.

Granbarkborrarna ökar, se upp!

Riks När dagstemperaturen stiger aktiverar sig granbarkborren. Därför är risken nu stor för nya angrepp och skador.

Läs mer...

Följ Europa: Starta en civilingenjörs-utbildning för jord- och skogsbrukare

Riks Sverige måste komplettera utbildningsutbudet med ett civilingenjörsprogram med fokus på jord- och skogsbruk. Flera europeiska länder erbjuder redan liknande utbildningar, men i Sverige saknas det ännu, skriver Anna Karin Hatt i Altinget. Läs mer...

Polisens tips: Så håller du stöldligorna borta

Riks Håll ordning på serienummer och tillverkningsnummer. Lås in din utrustning i möjligaste mån. Det är tipsen från Malin Bentzer som jobbar med internationell brottsbekämpning för polisen i region Öst. Sommaren är här - och stöldligorna. Läs mer...

Konkurrenskraftiga biodrivmedel nödvändiga för omställningen till fossilfritt

Riks Sverige ansöker till EU-kommissionen om att förlänga den befintliga skattebefrielsen för flytande rena och höginblandade biodrivmedel med ett år. "En fortsatt skattebefrielse är helt nödvändig för konkurrenskraftiga förnybara biodrivmedel på marknaden och en förutsättning för branschens omställning till fossilfrihet", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Läs mer...

Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

Jordbruksverket har idag sänkt skyddsnivån även för kommersiella fjäderfäanläggningar, vilket bl.a. innebär att alla fjäderfä och fåglar i fångenskap återigen får hållas utomhus och att det blir tillåtet med utställningar. Risken för fler fall bedöms nu som låg, men inte försumbar, varför det som alltid är viktigt att skydda tama fåglar från kontakt med vilda fåglar bl.a. genom att utfodra utegående fåglar inne eller under tak.
Utbrottet av fågelinfluensa under säsongen 2020/2021 har varit det största vi haft i Sverige med sammanlagt 24 drabbade besättningar i landet, varav 14 i Skåne. Det senaste fallet var den 20 april i Eslövs kommun. Vi hoppas att det var det sista fallet för säsongen! Läs Jordbruksverkets pressmeddelande...

Nya nätverk för jobb på landet

Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftsprojekt som drivs av LRF i samarbete med Tillväxtverket. Dess huvudsakliga syfte har varit att möta det behov av arbetskraft som finns bland företagare i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter. Projektet är avslutat i den här formen, men fortsättning följer dock.

I Skåne har möten initierats med de flesta kommungrupperna och över 100 företagare har deltagit vid informationsmöten. Ett 20-tal företagare har blivit coachade och cirka 30 personer har anställts i lantbruksföretag. Detta har skett i samarbete med arbetsförmedlingen.


Projektet fortsätter augusti till december 2021
Nya Nätverk fortsätter i samarbete med Arbetsförmedlingen och då riktar projektet in sig på fem branscher; mjölk, nöt, gris, ägg och trädgård. Här ska projektet hjälpa till att hitta de kompetensbehov som finns hos företagaren. Härefter stöttar nätverket i rekryteringsprocessen.

Söker du arbetskraft – kontakta Helena Lindberg, helena.lindberg@lrf.se för att få veta mer hur Nya Nätverk kan hjälpa dig att hitta god arbetskraft.

Nya Nätverk har tagit fram filmer från verkligheten, titta på Marie och Grmawi om hur det är att vara ledare eller Michael Arvidsson som har tre anställda.

Ansvariga
för Nya nätverk i Skåne, första delen, har Tina Ikonomidou och Helena Lindberg varit och det har genomförts i samarbete med Mer mat fler jobb på Arbetsförmedlingen.

Foto: Markus Asp

 
 

I MEDIA

Tänk på detta när du hemestrar

Allemansrätten innebär att alla är välkomna ut för att uppleva den svenska och skånska naturen. Men vi måste tänka på att göra det på ett hållbart sätt. Undertecknat Hans Ramel, ordförande LRF Skåne och Peder Janson,
ordförande Skåne-Blekinge Jordägareförbund. Debattartikel, Skånska Dagbladet 7 juni - premium

Övervakat grönbete i backar ska ge framtidens guldhästar starka ben

I närheten av Brösarps backar i östra Skåne betar tolv framtidslöften inom svensk ridsport. EU är med och finansierar projektet som ska få fram hästar som om 15 år kan vinna ett OS.
– De är på sommarlov och ska bli starka, säger Pia Petersson, verksamhetsledare för föreningen Hästen i Skåne.
Till inslaget, SVT 4 juni

För vems framtid vill Kriminalvården bygga i Trelleborg?

Andreas Wallin, kriminalvårdschef, skriver att Kriminalvården bygger ”för framtiden”. Eftersom alla nivåer mellan FN till Trelleborgs egen hållbarhetsrapport säger emot honom ställer vi oss undrande till vems framtid han skriver om? Debattartikel undertecknat Ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg - Trelleborgs Allehanda 2 juni

Skiter korna i den biologiska mångfalden?

Djur som fick beta på stora sammanhängande naturbetesmarker där det fanns såväl fuktiga, torra, skuggiga och näringsfattiga partier med hög botanisk mångfald som mer näringsrika områden, valde att i första hand beta på den mest näringsrika delen. Det var också främst där som de gödslade och urinerade. Läs mer...

PÅ GÅNG...

8 och 9 juni - Två webbinarier - Fossilfritt bränsle och Solceller på åkermark

Riks Först nationaldag. Sedan två superspännande webbinarier. Tisdag den 8 juni handlar det om fossilt bränsle i ett regionalt perspektiv och den 9 juni är det solceller på åkermark. Läs mer och se anmälan...

8 juni - Digital familjejuridik-kväll med LRF Ungdomen Skåne

Varmt välkomna till LRF Ungdomen Skånes familjejuridikskväll den 8 juni kl.19.00-20.30 digitalt via Teams. Vi gästas av Annika Jersling och Bengt Jönsson som är jurister på Hushållningssällskapet.
Läs mer och se anmälan... - Anmälan idag måndag!

9 juni - Rusta dig för framtidens extremväder

Riks Lotta Drabe Vesterlund är projektledare för LRF Trädgårds satsning “Stärkt konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid framtida extremväder.” Här berättar hon vad som är på gång, och missa inte att anmäla dig till de två närmsta eventen, den 9 och 16 juni. Läs mer och se anmälan för båda aktiviteterna...

17 juni - Kurs: Afrikansk svinpest
Gård & Djurhälsan anordnar digital utbildning kring Afrikansk svinpest: När ska man misstänka ASF?
Hur förhindrar vi sjukdomen från att komma in i Sverige? Hur kan vi skydda våra grisar från sjukdom (basalt smittskydd) Worst Case scenario: Vad händer om pesten kommer? Läs mer...

GRÖNA SPANINGAR

Prisökningarna på vegetabilierna kom av sig på CBOT

Priserna på soja, vete, majs och havre föll, efter stora prisökningar de senaste månaderna, tillbaka under de senaste två veckorna. Källa: Oats Futures Settlements

Mer kapital till vertikalodlingsföretag

Optima Planta, ett vertikalodlingsföretag som är en spinoff från SLU och svenska entreprenörer i samarbete med bland andra ICA och Vinnova, tog nyligen in 4,4 miljoner kr i en investeringsrunda. Investeringen ska gå till att utveckla teknologin och bygga upp en organisation utanför pilot-enheten i Uppsala. Optima Planta använder AI för att optimera växtodlingen i speciellt framtagna odlingsboxar där man uppges spara upp till 99% vatten mot traditionell odling samt odlar helt utan sol, jord och bekämpningsmedel. I och med boxarna kan vem som helst odla var som helst när som helst. Källa: Optima Planta

Brysselnytt v 22

Denna vecka kan ni läsa om vad Europaparlamentets miljöutskott tycker om EU:s strategi för biologisk mångfald och om hur CAP bidragit till minskade växthusgasutsläpp från lantbrukssektorn. Till brev v22

 
 
LRF Skåne | 010-184 40 00 | skane@lrf.se


LRF Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör, Sweden

Email Marketing by ActiveCampaign