Hej,

Sakta går vi mot en vinter, vissa delar av landet har redan nu fått ett vitt landskap. Äntligen finns det klimatcertifierade ägg i handeln, Lantägg är först ut. Det är stor uppmärksamhet kring tillvalet matsvinn för restaurang som man kan certifiera sig för efter årsskftet. Vi fortsätter att informera om vad som är nytt i reglerna för de olika certifieringar som uppdateras inför 2022. Läs om de kampanjer vi genomför tillsammans med handeln och på sociala medier. Vi reder ut några frågor kring IP Arbetsvillkor under Aktuella Frågor.

FÖRSTA KLIMATCERTIFIERADE ÄGGEN I SVERIGE NU PÅ BUTIKS-HYLLAN

Lantägg blir de första äggen att klara de hårda kraven för en klimatcertifiering enligt Svenskt Sigill. I hela kedjan från foderproduktion till ägg måste bönderna göra en lång rad forskningsbaserade åtgärder, som har lett fram till ett ägg med ett halverat klimatavtryck.

RESTAURANGER KAN MINSKA SITT MATSVINN MED NY CERTIFIERING

En tredjedel av all mat hamnar i soptunnan. Det är långt ifrån hållbart. Nu finns hjälp för restauranger som vill minska sitt matsvinn i en ny certifiering från Sigill Kvalitetssystem. 

– Den här certifieringen hjälper restauranger att hitta konkreta åtgärder för att minimera matsvinnet. I hela kedjan från kökssvinn till tallrikssvinn, säger Christina Behm Velenik, ansvarig för IP livsmedel.

Kända kockar med i utvecklingen
Reglerna i certifieringen har tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp där bland annat kunniga kockar från restauranger och företag som redan idag jobbar stenhårt med att minska matsvinnet har ingått. 

Erik Andersson från Restaurang Spill,
Anders Breitholz medgrundare till Restauranglabbet, 
Jens 
Dolk från K-märkt, 
Timmy Asplund från restaurang Treklövern och 
Daniel Oddhammar från Generation Waste är några av de som har varit delaktiga i framtagandet av certifieringen. 

– Vi vill visa gäster att man kan laga god mat på det mesta, till och med på det som sorteras bort från till exempel leverantörerna. Det blir så gott bara man ger det tid och kärlek, säger Erik Andersson på restaurang Spill.

Start i januari 2022
Från och med januari 2022 kommer det gå att certifiera sin restaurang med IP Livsmedel med tillval matsvinn. Exempel på regler som ingår i certifieringen är mätning av matsvinn, menyplanering och tallriksstorlekar. Dessutom ingår kommunikation med matgäster för att påverka deras val och leda till att matsvinnet från tallriken minskar.    

Certifieringen IP Livsmedel med tillval matsvinn innebär också att företaget tar ansvar och har full koll på livsmedelssäkerheten.   

För mer information: Christina Behm Velenik, 010-184 42 24, christina.behm.velenik@sigill.se  


NYA REGELHANDBÖCKER FRÅN JANUARI 2022

Vi presenterade i septembers nyhetsbrev nyheterna för IP Arbetsvillkor, IP Livsmedel och IP Växtodling. Här presenterar vi de nyheter som berör IP Sigill Lamm, Prydnadsväxter & Plantskola och tillvalet klimatcertifiering.

Ny regelhandbok för Sigill Lamm i januari 2022


Alla Sigillcertifierade lamm ska komma ut på bete!
En regel för detta har funnits sedan länge, men eftersom lamm föds upp under hela året har den regeln hindrat producenter från att kunna certifiera sig. I den nya versionen har vi därför underlättat för
producenten och tillåter nu att lamm som inte kommer ut på bete
också finns på gården men att de då måste särhållas på ett väldigt tydligt sätt.

I uppdateringen har vi fokuserat på djuromsorg, djurhälsa och smittskydd eftersom friska och välmående djur är viktigt för en hållbar uppfödning och produktion. I växtodlingen har regler om att bevara och öka den biologiska mångfalden samt regler kring ett hållbart vattenuttag förts in.

Tillvalet för klimatcertifiering har också uppdaterats och de största nyheterna där är en färdplan för 100 % förnybar energi till 2028 och åtgärder för kolinlagring vid odling av foder.

Nya uppdaterade regler för prydnadsväxter och plantskola
Den 1a januari 2021 börjar nya regelhandboken för IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola att gälla. Den största nyheten är förändringar gällande teknisk översyn och funktionstest av växtskyddssprutor, där nu reglerna är anpassade till den svenska lagstiftningen. I övrigt är det nya regler på Tillval Klimatcertifieringen som har uppdaterats.

Nya regler i tillval klimatcertifiering
Målet är att klimatcertifieringen hos oss alltid ska vara den vassaste miljöcertifieringen, därför uppdaterar vi regelhandböckerna kontinuerligt. Större nyheter i klimatcertifieringen till 2022 är en färdplan för 100 % förnybar energi till 2028, att 30 % av fodret i djurproduktion ska vara klimatcertifierat och att åtgärder ska vidtas för kolinlagring i jordbruksmark. Flera regler har samtidigt tagits bort då vi vill fokusera på det som gör störst skillnad för minskad klimatpåverkan.

Nya regelhandböcker börjar gälla från januari 2022 för IP Sigill Nöt & Mjölk, IP Sigill Kyckling & Ägg, IP Sigill Lamm och IP Sigill Prydnadsväxter och Plantskola. I alla dessa regelhandböcker har även tillvalet för klimatcertifiering uppdaterats.

Har du frågor om
tillvalet för klimatcertifiering? Kontakta
helena.allard@sigill.se Telefon 010-184 42 89,
IP Sigill Lamm kontakta helena.hultborn@sigill.se Telefon 010 - 184 42 92,
IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola kontakta stefan.bengtsson@sigill.se Telefon 010-184 45 16.
INFORMATION KRING NYHETER I REGELHANDBÖCKER 2022 ÄR NU UTSKICKAT

Under förra veckan skickades det ut information till de som är certifierade om vad som är ändrat i de regelhandböcker som får en ny uppaderad utgåva 1 januari 2022.

Nytt för i år är att man går in på Mina Sidor och hämtar upp sin regelhandbok och information kring den eller gör en beställning här, Beställa regelhandbok.

Har du inte fått ett mail med information kring din certifierings regelhandbok (se artikel ovan) kontakta oss på info@sigill.se, vi kanske har fel mailadress.

Så här gör du för att registrera dig för  Mina Sidor

Är du kund hos oss och har en IP certifiering kan du nu på vår hemsida sigill.se registrera er för – Mina sidor. Där hittar du din/dina regelhandböcker och annan information kring er certifiering.

Registrera er här
https://www.sigill.se/registrera-mina-sidor-konto/
Ni behöver ert kundnr hos oss och den e-postadress som är registrerat hos oss (se sidan certifierade företag på sigill.se) Ni får ett mail med länk där ni skapar ett eget lösenord. Logga in.

Behöver ni hjälp hör av er till oss på info@sigill.se
POPULÄR TÄVLING PÅ INSTAGRAM

Vi letar alltid efter inlägg på sociala medier som kan engagera våra följare och en kioskvältare under året har varit en tävling där följarna kunde vinna biljetter till ett event med Paul Svensson på Vikentomater.

Har ditt företag också event eller tillställningar så kanske vi kan göra ett samarbete? Hör av dig till
josefin.kihlberg@sigill.se

KLIMATCERTIFIERADE KUNDER: BESTÄLL INFOMATERIAL

Nu finns det en begränsad upplaga med butiksvippor och små visitkort om klimatcertifierade varor som du kan sätta upp eller dela ut i butiker och marknader.

Beställ från info@sigill.se
SVENSKT SIGILL-HYLLA LYFTE UPPLEVELSEN PÅ ICA MAXI LINDHAGEN

Med fågelkvitter, humlesurr, blommor och bin skapade vi en vacker Svenskt Sigill-hylla på ICA Maxi Lindhagen i Stockholm. Många kunder tittade extra eller stannade och fotade hyllan. Det blev en lyckad satsning som vi nu hoppas kunna göra i fler butiker. Vi har också använt utställningen som underlag för annonsering i sociala medier.

AKTUELLA FRÅGOR

All arbetskraft ingår i IP Arbetsvillkor
Det är inte möjligt att bara certifiera en del av arbetskraften inom ett företag som räknas som en juridisk enhet. Ett företag kan till exempel inte bara certifiera den arbetskraft som jobbar i växthusodlingen om det också finns personal som jobbar inom djuruppfödningen.

Den exakta regeln hittar du i IP Allmänna villkor, som lägger grunden för all IP-certifiering:
  • Certifiering ska omfatta den arbetskraft som arbetar inom företaget (den juridiska personen).

Ingen arbetskraft finns på företaget:
Certifiering mot IP Arbetsvillkor är möjlig om det finns arbetskraft på företaget och revision ska ske när arbetskraft är på plats.
Arbetskraft definieras som (enligt den nya utgåvan 2022)

  • Anställda inklusive familjemedlemmar* som är anställda.
  • Personer som är anställda hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare och som arbetar i det certifierade företaget under minst en sammanhållen arbetsvecka.
*Maka/make/sambo samt släkting i rakt nedstigande led. Avlägsnare släktingar inklusive fosterbarn och myndling som lever gemensamt med arbetsgivaren eller tillhör arbetsgivarens hushåll.


Har du ett IP certifikat sedan tidigare och vill visa dina kunder att du inte har någon arbetskraft på företaget finns det möjlighet för certifieringsorganen att lägga till denna info på din begäran. Prata då med ditt certifieringsorgan.
Information om hur du certifierar eller märker din produktion finns på www.sigill.se
Här hittar du också listan på certifierade företag.

Information om miljömärkningen Svenskt Sigill finns på svensktsigill.se

Följ Svenskt Sigill på sociala medier:

 
 
Tel: 010-184 45 00 | info@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign